DeWalt D25333 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25333. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25333
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 46
45
Nederlands
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.

 WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
HAMERBOORMACHINE VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
D25333, D25334
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D25333 D25334
Spanning VAC 230 230
Type 1 1
Snelheid zonder weerstand min-1
0-1150 0-1150
Slagen per minuut onbelast bpm 0-5200 0-5200
Vermogen W 950 950
Enkelslagenergie (EPTA 05/2009) J 3,5 3,5
Maximaal boorbereik in staal/hout/beton mm 13/30/30 13/30/30
Optimale boordiepte in beton mm 12-28 12-28
Gereedschapshouder SDS-Plus SDS-Plus
Kraagdiameter mm 54 54
Gewicht kg 3,7 3,9
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA	(emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 93 93
LWA	(niveau geluidsvermogen) dB(A) 104 104
K	(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,HD
= m/s² 6,9 6,9
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq
m/s² 7,8 7,8
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Pagina: 47
46
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Hamerboormachine voor zware
toepassingen
D25333, D25334
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.06.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.

 GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.

 WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

 VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

 Wijst op risico van een elektrische schok.

 Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

 WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
Pagina: 48
47
Nederlands
3) Persoonlijke Veiligheid
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullendespecifiekeveiligheidsrichtlijnen
voor roterende klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan
leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij het
gereedschap zijn meegeleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
• Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading die onder
stroom staat zal metalen onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en hierdoor kan de gebruiker een
elektrische schok krijgen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing om
het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele plaats te
ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere oogbescherming.
Boorhandelingen zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot permanente
Pagina: 49
48
Nederlands
beschadiging van uw ogen. Draag een stofmasker of
gasmasker bij toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder dat u het met
beide handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat u de
zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als u dit gereedschap met
één hand vasthoudt, verliest u er de controle over. Het breken
door of tegenkomen van harde materialen zoals gewapend
beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor
gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende lange tijd. De trilling
die door de hamerbeweging wordt veroorzaakt kan schadelijk
voor uw handen en armen zijn. Gebruik handschoenen voor
extra bescherming en beperk blootstelling door regelmatig
pauzes in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen van een beitel
dient door een erkend vakman te worden gedaan. Onjuist
herstelde beitels kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap bedient of
boorstukken verwisselt. De metalen delen waartoe u toegang
hebt op het gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine delen gebroken
materiaal kunnen blote handen beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het boorstuk volledig
tot stilstand is gekomen. Bewegende boorstukken kunnen
letsel veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken met een hamer om ze
los te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het ronddraaiende
boorstuk. Wikkel het snoer niet om enig lichaamsdeel. Een
elektrisch stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies van
controle veroorzaken.

 WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik van
boorhamers:
• Verwonding door het aanraken van roterende delen of the
hete delen van de machine.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat
geschikt is voor het ingangsvermogen van uw gereedschap (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2
;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Hamerboor
1 Zijhandgreep en diepteaanslag
1 Sleutelloze boorkop (D25334)
1 Kit box
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Pagina: 50
49
Nederlands
Beschrijving (Afb. A)

 WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Schuifknop voor rechtsom/
linksom
3 Standenselectieschakelaar
4 Standenselectieknop
5 Zijhandgreep
6 Hoofdhandgreep
7 SDS-Plus
gereedschapshouder
8 Kraag
9 Diepteaanslag
10 Ontgrendelknop
diepteaanslag
Gebruiksdoel
De hamerboor is ontworpen voor professionele boor- en
hamerboortoepassingen, maar ook voor toepassingen als
hakken en schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze hamerboor is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Overbelastingsbeveiliging
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving naar de
booras onderbroken. Houd rekening met de krachten die
hierdoor ontstaan, houd het gereedschap altijd met beide
handen vast en ga stevig staan. Laat, wanneer de machine
overbelast is, de aan/uit-schakelaar los en druk deze weer in
zodat de aandrijving weer wordt ingeschakeld.
Mechanische koppeling
Dit gereedschap is voorzien van een mechanische koppeling. De
inwerkingtreding van de koppeling wordt merkbaar door een
ratelend geluid in combinatie met meer trilling.
Actieve trillingsdemping
Voor de beste trillingen, houd de machine, zoals beschreven in
Juiste positie van de handen.
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het hamerboormechanisme. Zo worden
trillingen in hand en arm verminderd, kunt u langer en
comfortabeler met het gereedschap werken en gaat het
gereedschap langer mee.
De hamer vraagt slechts genoeg druk voor het inschakelen van
de actieve trillingsdemping. Wanneer u te veel druk uitoefent
werkt het gereedschap niet sneller en wordt de actieve
trillingsdemping niet ingeschakeld.
MONTAGE EN AANPASSINGEN

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijhandgreep (Afb. B)

 WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel
tot een minimum, gebruik het gereedschap ALTIJD met
de zijhandgreep goed bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep tijdens het gebruik
van het gereedschap los komen te zitten waardoor
u vervolgens de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
De zijhandgreep 5 wordt op de voorzijde van de tandwielkast
geklemd en kan 360 graden worden gedraaid zodat het
gereedschap zowel door rechts- als linkshandigen kan worden
gebruikt. De zijhandgreep moet goed worden vastgezet
zodat deze houvast biedt wanneer het gereedschap draait
bij vastlopen of bij veel weerstand. Het is belangrijk dat u de
zijhandgreep vastpakt aan het uiteinde, zodat u de controle over
het gereedschap kunt behouden wanneer de boor vastloopt.
U kunt de zijhandgreep losmaken door deze naar links
te draaien.
De diepteaanslag afstellen (Afb. A, B)
1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de
vrijgaveknop 10 van de diepteaanslag op de
zijhandgreep ingedrukt.
2. Verplaats de diepteaanslag 9 zo dat de afstand tussen
het einde van de aanslag en het einde van het boortje
gelijk is aan de gewenste boordiepte.
3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt vergrendeld.
Bij het boren met de diepteaanslag stopt u wanneer
het uiteinde van de aanslag de oppervlakte van het
materiaal bereikt.
Boortje en boorhouder

 WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u boortjes wisselt.
Bereikbare metalen delen van het gereedschap en
boortjes kunnen uitermate heet worden tijdens het
gebruik. Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
Er kunnen afhankelijk van de toepassing verschillende
boortjes in de hamerboor worden gezet. Gebruik alleen
scherpe boortjes.
Aanbevelingen voor boortjes
• Gebruik voor hout gedraaide boortjes, speedboren,
spiraalboren of gatenzagen.
Pagina: 51
50
Nederlands
• Gebruik voor metaal High Speed-boortjes of gatenzagen.
Gebruik een snijvloeistof wanneer u in metalen boort. De
uitzonderingen zijn gietijzer en messing, deze moeten
droog worden geboord.
• Gebruik voor metselwerk, zoals baksteen, cement,
gasbetonblokken, enz. boortjes met een carbidepunt die
geschikt zijn voor slagboren.
SDS-Plus Boorhouder (Afb. C)
OPMERKING: U kunt alleen met een speciale adapter de
SDS-Plus-gereedschapshouder gebruiken met boortjes met
een rechte schacht en zeskantige schroefbitjes. Raadpleeg
Optionele accessoires.
Een boortje of een ander accessoire inzetten:
1. Steek de schacht van het boortje ongeveer 19 mm in de
SDS-Plus gereedschapshouder.
2. Duw en draai het boortje tot het wordt vergrendeld. Het
boortje zit nu stevig vast.
3. U kunt het boortje uitnemen door eerst de kraag 8 terug te
trekken en vervolgens het boortje uit de machine te trekken.
Sleutelloze boorkop (Afb. C, D)
D25334
Op sommige modellen kan een sleutelloze boorkop worden
gemonteerd in plaats van de SDS-Plus bithouder.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-boorkoppen
in de slagboorstand.
De SDS-Plus boor vervangen door de sleutelloze boorkop
1. Selecteer de stand voor alleen slagboren (zie
Bedrijfsstanden), u vergrendelt dan de as zodat wordt
voorkomen dat de as draait wanneer u de uitneembare
gereedschapshouder uitneemt.
2. Draai de vergrendelkraag 11 in de niet-vergrendelde positie
en trek de geplaatste boorhouder los.
3. Duw de sleutelloze boorkop 12 op de as 13 en draai de
vergrendelkraag in de vergrendelde stand.
4. Als u de sleutelloze boorkop wilt vervangen door de
SDS-Plusboorhouder, verwijder dan eerst de sleutelloze
boorkop op dezelfde wijze als u de SDS-Plus boorhouder
hebt verwijderd. Plaats vervolgens weer de SDS-Plus
boorhouder op dezelfde wijze als u de sleutelloze boorkop
hebt vervangen.
Een boortje of een ander accessoire in de sleutelloze
boorkop zetten:
1. Pak de kraag 8 van de boorkop vast met de ene hand en
pak met de andere hand de boorkop aan de onderzijde vast.
2. Draai de kraag zo ver naar links (van de voorzijde gezien) dat
u het accessoire van uw keuze kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de kraag van de boorkop naar
rechts te draaien met de ene hand terwijl u het gereedschap
met de andere vasthoudt. Blijf de kraag van de boorkop
draaien totdat u een aantal ratelende klikken hoort, zodat
het accessoire zeker volledig vastzit.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met één hand op de
kraag van de boorkop terwijl u het gereedschap met de andere
hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik

 WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A, D)

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 6 en de andere op de zijhandgreep 5 .
Bedrijfsstanden (Afb. A)

 WAARSCHUWING: Selecteer de bedrijfsstand niet
wanneer het gereedschap in werking is.
Het gereedschap is voorzien van een
standenselectieschakelaar 3 en hiermee kunt u de stand kiezen
die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Symbool Stand Toepassing
Boren
Schroeven draaien
Boren in staal, hout en
kunststof
Slagboren
Boren in beton en
metselwerk
Alleen hakken Licht hakwerk
Een bedrijfsstand selecteren:
1. Druk de vrijgaveknop 4 van de
standenselectieschakelaar in.
2. Draai de standenselectieschakelaar zo dat de pijl wijst naar
het symbool van de stand van uw keuze.
OPMERKING: De standenselectieschakelaar 3 moet altijd
in de stand Boren, Slagboren of Alleen hakken staan. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities. Het kan nodig zijn de motor
Pagina: 52
51
Nederlands
kort te laten draaien nadat u hebt overgeschakeld van‘alleen
hakken’naar de standen voor‘boren’, zo zorgt u ervoor dat de
tandwielen goed in elkaar grijpen.
Een toepassing uitvoeren (Afb. A)

 WAARSCHUWING: BEPERK HET RISICO VAN
PERSOONLIJK LETSEL, ZET ALTIJD het werkstuk stevig
vast. Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik
een “steunblok” als u boort in dun materiaal.

 WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting van de
rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand is gekomen.
1. Kies de juiste boorkop, adapter en/of het juiste boortje en
plaats deze/dit op het gereedschap. Raadpleeg Boortje
en boorhouder.
2. Selecteer met behulp van de standenselectieschakelaar 3
de stand die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Raadpleeg Bedrijfsstanden.
3. Stel de zijhandgreep 5 naar eigen inzicht af.
4. Plaats het boortje/de beitel op de locatie van uw keuze.
5. Selecteer de draairichting met schuifknop vooruit/
achteruit 2 . Wanneer u de stand van de regelschuifknop
wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-knop niet indrukt.
a. Duw de schuifknop voor vooruit/achteruit 2 naar
de LH-zijde voor rotatie vooruit (RH). Zie pijlen op
het gereedschap.
b. Duw de schuifknop voor vooruit/achteruit 2 naar de
RH-zijde voor rotatie achteruit (LH).

 WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting
van de rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand
is gekomen.
6. Druk de Aan/Uit-schakelaar is 1 . Hoe verder u de schakelaar
indrukt, des te sneller werkt het gereedschap. Gebruik de
variabele snelheid alleen als u begint te boren of schroeven,
dat komt de levensduur van het gereedschap zeer
ten goede

 WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Diverse typen SDS-Plus boortjes en beitels zijn als optie
verkrijgbaar. Accessoires en hulpstukken moeten rond SDS-Plus-
vatting regelmatig worden gesmeerd.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Reiniging

 WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires

 WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25333.

Stel een vraag over de DeWalt D25333

Heb je een vraag over de DeWalt D25333 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25333. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25333 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.