DeWalt D25133 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25133. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25133
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 55
54
Nederlands
BOORHAMER
D25032, D25033, D25133, D25134, D25143, D25144,
D25263
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D25032 D25033 D25133 D25134 D25143 D25144 D25263
Spanning V 230 230 230 230 230 230 230
Type 1/10 1/10 1/10 1/10 1 1/10 1
Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50
Vermogen W 710 710 800 800 900 900 900
Toerental, onbelast min–1
0–1550 0–1550 0–1500 0–1500 0–1450 0–1450 0–1450
Slagen per min onbelast spm 0–5680 0–5680 0–5500 0–5540 0–5350 0–5350 0–5350
Enkelvoudige slagkracht (EPTA05/2009) J 2,0 2,0 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0
Boorcapacteit in staal/hout/beton mm 13/30/22 13/30/22 13/30/26 13/30/26 13/30/28 13/30/28 13/30/28
Beitelposities — 44 44 48 48 48 48
Boorcapaciteit in metselwerk mm 50 50 50 65 65 65 65
Accessoirehouder SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Kraagdiameter mm 43 43 43 54 54 54 54
Gewicht kg 2,5 2,5 2,6 3,0 3,1 3,1 3,1
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
LPA (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 87 87 89 90 91 91 91
LWA (niveau geluidsvermogen) dB(A) 98 98 100 101 102 102 102
KWA	(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 3 3 3 3 3 3
Boren in metaal
Trillingsemissiewaarde ah,D
= m/s2
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Meetonzekerheid K = m/s2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Boren in beton
Trillingsemissiewaarde ah,HD
= m/s2
13,6 13,6 15,4 15,7 14,9 14,9 9,8
Meetonzekerheid K = m/s2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Beitelen
Trillingsemissiewaarde ah,Cheq
= m/s2
— 12,5 14,9 14,3 13,8 13,8 8,1
Meetonzekerheid K = m/s2
— 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Schroeven zonder weerstand
Trillingsemissiewaarde ah
= m/s2
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Meetonzekerheid K = m/s2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pagina: 56
55
Nederlands
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.

 WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Boorhamer
D25032, D25033, D25133, D25134,
D25143, D25144, D25263
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.03.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.

 GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.

 WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

 VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

 Wijst op risico van een elektrische schok.

 Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

 WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
Pagina: 57
56
Nederlands
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Pagina: 58
57
Nederlands
5) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullendespecifiekeveiligheidsrichtlijnen
voor roterende klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan
leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij het
gereedschap zijn meegeleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde handgrepen
als u een handeling uitvoert waarbij het gereedschap
in contact kan komen met verborgen bedrading of
het eigen stroomsnoer. Contact met bedrading die onder
stroom staat, kan metalen onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de operator een elektrische
schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing
om het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw
lichaam houdt, is dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen zorgen ervoor dat
splinters rondvliegen. Rondvliegende deeltjes kunnen leiden
tot permanente beschadiging van uw ogen. Draag een
stofmasker of gasmasker bij toepassingen waarbij stof wordt
gegenereerd. Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder dat u het met
beide handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat u de
zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als u dit gereedschap met
één hand vasthoudt, verliest u er de controle over. Het breken
door of tegenkomen van harde materialen zoals gewapend
beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor
gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende lange tijd.
De trilling die door de hamerbeweging wordt veroorzaakt
kan schadelijk voor uw handen en armen zijn. Gebruik
handschoenen voor extra bescherming en beperk blootstelling
door regelmatig pauzes in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen van een beitel
dient door een erkend vakman te worden gedaan. Onjuist
herstelde beitels kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap bedient
of boorstukken verwisselt. De metalen delen waartoe u
toegang hebt op het gereedschap en de boorstukken kunnen
tijdens de bediening extreem heet worden. Kleine delen
gebroken materiaal kunnen blote handen beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het boorstuk
volledig tot stilstand is gekomen. Bewegende boorstukken
kunnen letsel veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken met een hamer om
ze los te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters
kunnen loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer niet om enig
lichaamsdeel. Een elektrisch stroomsnoer dat rond een
draaiend boorstuk is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het
verlies van controle veroorzaken.

 WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2
;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepteaanslag
1 Snelspanboorhouder (D25134, D25144)
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
Pagina: 59
58
Nederlands
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 12 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, E, H)

 WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Schakelaar variabele snelheid
2 Hoofdhandgreep
3 Hendel Vooruit/Achteruit
4 Standenselectie
5 Standenselectieknop
6 SDS Plus-gereedschapshouder
7 Stang voor de diepteaanslag
8 Zijhandgreep
9 Knop diepteaanslag
10 Kraag
11 Stofkap
12 Datumcode
13 Vergrendelkraag (D25134, D25144)
14 Sleutelloze boorhouder (D25134, D25144)
15 Zijhandgreep werklicht (D25144, D25263)
16 Schroef accuklep (D25144, D25263)
17 Knop Verlichting Aan/Uit (D25144, D25263)
Gebruiksdoel
De D25032, een boorhamer voor zware toepassingen, is
ontworpen voor professioneel boren, hamerboren en in- en
uitdraaien van schroeven. De D25033, D25133, D25134, D25143,
D25144 en D25263, boorhamers voor zware toepassingen,
zijn ontworpen voor professioneel boren, hamerboren, in- en
uitdraaien van schroeven en lichte hakwerkzaamheden.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boorhamers zijn professionele machines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Koppelbegrenzing
• Deze boorhamers zijn uitgerust met een koppelbegrenzing
waardoor de maximum koppelreactie naar de gebruiker in
geval van vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is vast ingesteld in
de fabriek.
MONTAGE EN AANPASSINGEN

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Bedieningsfunctie kiezen (Afb. B)
De machine kan worden gebruikt in de volgende functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in staal,
hout en kunststof.

Hamerboren: voor boren in beton en
metselwerk.
Beiteloriëntatie: een stand niet om in te boren,
maar om een platte beitel in de gewenste
positie te draaien.

Hameren (D25033, D25133, D25134, D25143,
D25144, D25263:): voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk. In deze stand kunt u de machine ook
gebruiken als hefboom om een vastgelopen
boor los te wrikken.
1. Druk, als u de bedrijfsstand wilt selecteren
op de standenselectieknop 5 en roteer de
standenselectieschakelaar 4 tot deze het symbool van de
gewenste stand aanwijst.
2. Laat de standenselectieknop los en controleer dat de
standenselectieschakelaar in de juiste stand is vergrendeld.

 WAARSCHUWING: Kies geen andere bedieningsfunctie
terwijl de machine in werking is.
Pagina: 60
59
Nederlands
Stand van de beitel bepalen (Afb. B)
De beitel kan worden geïndexeerd en vergrendeld
in verschillendeposities.
1. Druk op de standenselectieknop 5 en roteer de
standenselectieschakelaar 4 tot deze de positie “bitrotatie/
hamerboren” aanwijst.
2. Draai de beitel in de gewenste stand.
3. Zet de keuzeschakelaar 4 op hameren.
4. Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats vastzit.
SDS Plus-accessoires plaatsen en
verwijderen (Afb. C)
Uw machine werkt met SDS Plus accessoires
(zie inzet in Afb. C voor een doorsnede van een
SDS Plus boorschacht). Wij adviseren om uitsluitend
professionele accessoires te gebruiken.
1. Reinig de boorschacht en vet deze in.
2. Steek de schacht van het boortje in de SDS Plus-
gereedschapshouder 6 .
3. Druk de boor naar binnen en verdraai de boor totdat de
borgkraag terugspringt.
4. Trek aan de boor om te controleren of deze goed vastzit.
In de hamerfunctie moet de boor enkele centimeters naar
binnen en naar buiten kunnen bewegen als deze in de
accessoirehouder is geplaatst.
5. U kunt het boortje uitnemen door de kraag van de
gereedschapshouder 10 naar achteren te trekken en het
boortje uit te trekken.

 WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen als u
accessoires verwisselt. De blootliggende metalen delen
van de machine en het accessoire kunnen tijdens gebruik
heel erg heet worden.
Zijhandgreep monteren (Afb. D)
De zijhandgreep 8 kan worden gemonteerd voor zowel
linkshandige als rechtshandige gebruikers.

 WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet zonder dat
de zijhandgreep op juiste wijze is gemonteerd.
1. Draai de zijhandgreep los..
2. Voor rechtshandige gebruikers: houd de zijhandgreep
aan de linkerkant van de machine en schuif de klem over de
kraag achter de accessoirehouder.
Voor linkshandige gebruikers: houd de zijhandgreep aan
de rechterkant van de machine en schuif de klem over de
kraag achter de accessoirehouder.
3. Draai de zijhandgreep in de gewenste stand en zet
hem vast.
Werklamp in Zijhandgreep (Afb. E)
D25144, D25263
De zijhandgreep op de D25144 en de D25263 heeft een
werklamp 15 . De lamp werkt op batterijen en wordt bediend
met de Aan/Uit-knop 17 .
De batterijen van de werklamp (CR2032 x 2) vervangen:
1. Verwijder de schroef van het batterijkapje 16 zoals wordt
getoond in Afb. E.
2. Vervang de batterijen met de plus-zijde naar buiten wijzend.
3. Sluit het batterijvak en zet de schroef vast.
Boordiepte instellen (Afb. F)
1. Plaats de juiste boor in de houder, zoals
hierboven beschreven.
2. Druk op de knop voor de diepteaanslag 9 en houd
deze ingedrukt.
3. Steek de diepteaanslag 7 door het gat in
de diepteaanslagklem.
4. Stel de gewenste boordiepte in zoals afgebeeld.
5. Laat de diepteaanslagklem los.
Omkeerhendel (Afb. G)
Met de vooruit/achteruit-hendel 3 wordt de draairichting
van de boorhamer omgekeerd voor het uitdraaien van
bevestigingsmateriaal of vastgelopen bits in de functie voor
alleen boren.

 VOORZICHTIG: Wees voorbereid op een krachtige
terugslag wanneer u de draairichting omdraait om
vastgelopen bitjes uit te draaien.
Zet, als u de draairichting wilt omdraaien, de boorhamer uit en
zet de vooruit/achteruit-hendel 3 tegenover de gele pijl die
naar achteren wijst.
Zet, als u de hendel wilt instellen voor de voorwaartse
draairichting, de boorhamer uit en zet de vooruit/achteruit-
hendel 3 tegenover de gele pijl die naar voren wijst.
Boorhouderadapter en boorhouder
monteren
Als optie verkrijgbaar accessoire
D25032, D25033, D25133, D25143,
D25263
1. Schroef de boorhouder op het draadeind van
de boorhouderadapter.
2. Steek de boorhouder en adapter op dezelfde wijze in de
machine als een standaard SDS Plus bit.
3. Verwijder de boorhouder op dezelfde wijze als een
standaard SDS Plus bit.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-
boorhouders voor hamerboren.
De SDS Plus-gereedschapshouder vervangen
door de Sleutelloze Boorhouder (Afb. H)
D25134, D25144
1. Draai de vergrendelkraag 13 in de niet-vergrendelde
positie en trek de SDS Plus-gereedschapshouder 6 los.
2. Duw de sleutelloze boorhouder 14 op de as en draai de
vergrendelkraag 13 naar de vergrendelde positie.
Als u de sleutelloze boorkop wilt vervangen door de
SDS Plus-gereedschapshouder, verwijdert u eerst de
sleutelloze boorhouder op dezelfde wijze als u de SDS Plus-
Pagina: 61
60
Nederlands
gereedschapshouder hebt verwijderd. Vervolgens plaatst u de
gereedschapshouder op dezelfde manier als u de sleutelloze
boorhouder hebt geplaatst, en u let er daarbij vooral goed op
dat u de vergrendelkraag in de vergrendelde positie draait.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-
boorhouders voor hamerboren
Stofkap vervangen (Afb. A)
De stofkap 11 voorkomt dat stof in het mechanisme
binnendringt. Een versleten stofkap moet direct
worden vervangen.
1. Trek de borgkraag 10 van de accessoirehouder naar voren
en neem de stofkap 11 van de machine.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
3. Laat de borgkraag van de accessoirehouder los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik

 WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.

 WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houd u
aan de geldende voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-, water-
en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk op de
machine versnelt het boren niet maar resulteert juist
in slechtere prestaties en voortijdige slijtage van
de machine.
• Voorkom beschadiging van de stofkap; boor en
schroef niet te diep.
• Houd de machine steeds met beide handen vast en
neem een veilige werkhouding (Afb. I) aan. Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de zijhandgreep.
Juiste positie van de handen (Afb. I)

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep 8 , terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep 2 vasthoudt.
In- en uitschakelen (Afb. A)
1. U kunt de machine in werking zetten door op de schakelaar
voor variabele snelheid te drukken 1 . De druk die u
uitoefent op de schakelaar voor variabele snelheid bepaalt
de snelheid van het gereedschap.
2. U kunt het gereedschap ononderbroken gebruiken door de
schakelaar voor variabele snelheid ingedrukt te houden.
3. Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Hamerboren (Afb. A)
Boren met een massieve boor
1. Houd de standenselectieknop ingedrukt 5 en
zet vervolgens de standenselectieschakelaar 4 in
de hamerboorpositie.
2. Plaats de juiste boor.
OPMERKING: Gebruik voor optimale resultaten
kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
3. Stel de zijhandgreep 8 in.
4. Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
5. Markeer de plek waar het gat moet worden geboord.
6. Plaats de boor op de gemarkeerde plek en schakel de
machine in.
7. Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd
en voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor
1. Houd de standenselectieknop ingedrukt 5 en
zet vervolgens de standenselectieschakelaar 4 in
de hamerboorpositie.
2. Stel de zijhandgreep 8 in.
3. Plaats de juiste kroonboor.
4. Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
5. Plaats de centerboor op de plek en druk op de Aan/Uit-
schakelaar 1 . Boor totdat de kroonboor ongeveer 1 cm in
het beton vreet.
6. Stop de machine en verwijder het centreerboortje. Plaats de
kroonboor weer in het gat en ga verder met boren.
7. Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte van de
kroonboor, verwijder dan regelmatig de ronde betoncilinder
die zich in de kroonboor vormt. Om beschadiging van
het beton rondom het geboorde gat te voorkomen, eerst
voorboren. Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter
als die van het centreerboortje en boor hiermee helemaal
door het beton heen. Vervolgens het gat vanaf beide zijden
naar het midden toe boren.
8. Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd
en voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Boren (Afb. A)
9. Houd de standenselectieknop ingedrukt 5 en zet
vervolgens de standenselectieschakelaar 4 in de positie
voor de “roterende slagboor”.
10. Volg afhankelijk van de machine de onderstaande
instructies:
Pagina: 62
61
Nederlands
-
- D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Breng
de boorhouderadapter/boorhouder aan.
-
- D25134, D25144: Vervang de SDS Plus-
gereedschapshouder door de sleutelloze boorhouder.
11. Ga verder als bij hamerboren.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-
boorhouders voor hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven (Afb. A)
1. Houd de standenselectieknop ingedrukt 5 en zet
vervolgens de standenselectieschakelaar 4 in de positie
voor de roterende slagboor.
2. Kies de gewenste draairichting.
3. Volg afhankelijk van de machine de onderstaande
instructies:
-
- D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Breng
de speciale SDS Plus schroefadapter voor zeskant-
schroefbits aan.
-
- D25134, D25144: Vervang de SDS Plus-
gereedschapshouder door de sleutelloze boorhouder
4. Plaats de juiste schroevendraaierstift. Gebruik voor
sleufschroeven speciale schroefbits met geleidehuls.
5. Druk voorzichtig op de schakelaar voor variabele snelheid 1
zodat beschadiging van de schroefkop wordt voorkomen.
Bij achteruit draaien (LH) wordt de draaisnelheid van het
gereedschap automatisch verminderd zodat schroeven
gemakkelijk kunnen worden uitgedraaid.
6. Wanneer de schroefkop vlak ligt met het werkstuk, laat u de
schakelaar voor variabele snelheid los zodat de schroefkop
niet in het werkstuk kan dringen.
Beitelen en hakken (Afb. A)
D25033, D25133, D25134, D25143,
D25144, D25263:
1. Houd de standenselectieknop ingedrukt 5 en zet
vervolgens de standenselectieschakelaar 4 in de positie
voor de “alleen hamerboor”.
2. Zet de juiste beitel in en vergrendel de beitel door deze met
de hand te draaien in de positie.
3. Stel de zijhandgreep 8 in.
4. Schakel de machine in en begin met werken.
5. Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd
en voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

 WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor het mengen of
pompen van licht ontvlambare of explosieve
vloeistoffen (benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het mengen of
roeren van vloeistoffen die als licht ontvlambaar
zijn aangemerkt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.

 WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine na ongeveer 40
gebruiksuren naar een erkend DeWALT Service-center.
Mochten er zich eerder problemen voordoen, neem dan
contact op met een erkend DeWALT Service-center.
• De machine wordt automatisch uitgeschakeld als de
koolborstels versleten zijn.
Koolborstels
Door een ingenieus systeem van DeWALT wordt de machine
automatisch uitgeschakeld als de koolborstels versleten zijn.
Hiermee wordt ernstige schade aan de motor voorkomen.
Nieuwe koolborstelsets zijn leverbaar bij een erkend DeWALT
Service-center. Gebruik altijd identieke vervangingsonderdelen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig rond de SDS
Plus adapter worden gesmeerd.
Reiniging

 WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires

 WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Pagina: 63
62
Nederlands
Diverse typen SDS Plus boren en beitels zijn als optie leverbaar.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25133.

Stel een vraag over de DeWalt D25133

Heb je een vraag over de DeWalt D25133 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25133. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25133 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.