DeWalt D23551 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D23551. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: D23551
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 78
NEDERLANDS
77
CIRKELZAAG D23551, D23651
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
D23551 D23651
Spanning V 230 230
Type 1 1
Vermogen W 1.050 1.350
Snelheid zonder weerstand min-1 5.000 5.000
Zaagdiepte
90 (zonder geleidende rails) mm 52 62
90 (met geleidende rails) mm 47 57
45 (zonder geleidende rails) mm 37 49
45 (met geleidende rails) mm 32 44
Zaagbladdiameter mm 165 190
Dikte zaagblad mm 2,5 2,6
Zaagbladboorgat mm 20 30
Afschuininstelling 0 - 45˚ 0 - 55°
Gewicht kg 5,0 6,0
LPA (geluidsdruk) dB(A) 99 99
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 108 108
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 6,7 3,6
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
=
ah
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
Pagina: 79
NEDERLANDS
78
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D23551, D23651
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
Pagina: 80
NEDERLANDS
79
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Pagina: 81
NEDERLANDS
80
BIJKOMENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschiften voor Alle
Zagen
a) GEVAAR: Hou de handen op een
afstand van het snijgebied en het
zaagblad. Hou je tweede hand op het
bijkomend handvat of de motorbehuizing.
Indien beide handen de zaag vasthouden
kunnen ze niet door het zaagblad worden
gesneden.
b) Grijp het werkstuk niet langs onder vast.
De beschermkap kan u niet van het zaagblad
beschermen onder het werkstuk.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van
het werkstuk aan. Er zou minder dan een
volledig tand van de zaagtanden onderaan
het werkstuk zichtbaar moeten zijn.
d) Hou het stuk dat gezaagd moet worden
nooit vast met jet handen en leg het niet
op je been. Maak het werkstuk vast aan
een stabiel platform. Het is belangrijk dat
het werkstuk correct wordt vastgemaakt
om blootstelling aan het lichaam, vastzitten
van het zaagblad, of verlies van cotrole te
vermijden.
e) Neem bij het uitvoeren van een bewerking
waar de cirkelzaag verstopte bedrading
kan aanraken het werktuig vast bij de
geïsoleerde grijpoppervlakten. Contact
met een draad onder spanning zal ook
de blootgestelde metalen onderdelen van
het werktuig onder spanning zetten en de
bediener een schok geven.
f) Gebruik bij het snijden steeds een
snijplaat of een hulpstuk met een rechte
rand. Dit bevordert de nauwkeurigheid van
de snee en vermindert de kans dat het
zaagblad zich vastzet.
g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
grootte en vorm (stervormig of rond) van
het opnameboorgat. Bladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen
draaien los, en leiden tot het verlies van de
controle.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
onderlegringen of schroeven voor het
zaagblad. De onderlegringen en schroeven
voor het zaagblad zijn speciaal ontworpen
voor uw cirkelzaag voor optimale werking en
een veilig gebruik.
i) Hou je lichaam opzij van het zaagblad,
maar niet op een rechte lijn met het
zaagblad. TERUGSLAG kan de zaag
achterwaarts laten opspringen (zie Oorzaken
en voorkoming van Terugslag).
j) VOORZICHTIG: Zaagbladen lopen uit bij het
uitschakelen. Dit kan tot ernstig persoonlijk
letsel leiden.
k) Vermijd het snijden van spijkers. Kijk het
hout na voor spijkers en verwijder deze
alvorens te snijden.
Oorzaken en Voorkoming van
Terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een
vasthakend, gebogen of verkeerd gericht
zaagblad, waardoor een ongecontroleerde zaag
uit het werkstuk naar de bediener opspringt.
– Wanneer het zaagblad zich in de sluitende
zaagopening vasthaakt of vastklemt, stopt het
zaagblad en slaat de motor snel de machine
terug in de richting van de bediener;
– Wanneer het zaagblad in de zaagopening wordt
gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen
de tanden van het achterste van het zaagblad
zich op het oppervlak van het hout vasthaken
waardoor het zaagblad uit de zaagopening naar
achter springt in de richting van de bediener.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik of
gebruiksomstandigheden en kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgen te nemen zoals beneden
aangegeven:
a) Hou de zaagmachine goed met beide
handen vast en plaats uw armen zodat ze
terugslagkrachten kunnen weerstaan. Hou
je lichaam opzij van het zaagblad, maar
niet op een rechte lijn met het zaagblad.
Terugslag kan het zaagblad achteruit laten
springen. Deze terugslagkrachten kunnen
worden beheerst indien de bediener de juiste
voorzorgen neemt.
b) Wanneer het zaagblad vastklemt of
het zagen om een andere reden wordt
onderbroken, laat u de schakelaar
los en houdt u de zaagmachine in het
materiaal stil tot het zaagblad volledig
tot stilstand gekomen is. Probeer nooit
om de zaagmachine uit het werkstuk
te verwijderen of achteruit te trekken
wanneer het zaagblad beweegt, wat tot
terugslag kan leiden. Zoek naar de oorzaak
van het vastklemmen en neem de geschikte
maatregelen om deze te verwijderen.
c) Wanneer u een zaag wilt herstarten
die in het werkstuk steekt centreert
u het zaagblad in de zaagopening en
controleert u of de zaagtanden niet in
het materiaal zijn vastgehaakt. Indien het
Pagina: 82
NEDERLANDS
81
zaagblad klemt kan het uit het werkstuk
opspringen of terugslaan wanneer de
zaagmachine wordt herstart.
d) Ondersteun grote platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De platen moeten aan beide zijden
ondersteund worden, dicht bij de zaaglijn en
bij de randen van de plaat.
e) Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen. Stompe of verkeerd
geplaatste zaagbladen zorgen voor nauwe
zaagopeningen wat tot buitensporige wrijving,
vastklemmen en terugslag leidt.
f) De sluithendels voor zaagbladdiepte en
afschuininstelling moeten stevig en veilig
vastzitten alvorens te snijden. Indien de
instelling van het zaagblad wijzigt tijdens het
zagen kan deze vastgeklemd geraken en
terugslag veroorzaken.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande wanden of
andere verborgen gedeelten. Het invallend
zaagblad kan objecten snijden die terugslag
kunnen veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften Onderste
Beschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de
onderste beschermkap goed sluit.
Gebruik de zaagmachine niet indien
de onderste beschermkap niet vrij
kan bewegen en niet onmiddelijk sluit.
Klem of bind de onderste beschermkap
nooit in de geopende stand vast. Indien
de zaagmachine op de vloer valt kan de
onderste beschermkap gebogen worden.
Open de onderste beschermkap met de
terutrekhendel en controleer of het vrij
beweegt en dat het niet in contact komt met
het zaagblad of enig ander onderdeel, bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten.
b) Controleer de werking van de veer van
de onderste beschermkap. Indien de
beschermkap en de veer niet correct
werken moeten ze voor gebruik
onderhouden worden. De onderste
beschermkap kan mogelijks traag werken
met beschadigde onderdelen, plakkende
aanslag of ophoping van puin als oorzaak.
c) De onderste beschermkap zou enkel
manueel moeten worden geopend bij
bijzondere insnijdingen zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat deze los zodra het zaagblad in
het materiaal wordt ingevoerd. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden zou de onderste
beschermkap automatisch moeten werken.
d) Zorg ervoor dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voor
u de zaagmachine neerlegt op een bank
of de vloer. Een onbeschermd, uitlopend
zaagblad zal de zaagmachine achterwaarts
laten lopen en alles in haar pad snijden. Let
op de tijd die het zaagblad nodig heeft om te
stoppen nadat de schakelaar is losgelaten.
Bijkomede veiligheidsvoorschriften
voor alle zagen met spouwmes
a) Gebruik het geschikte spouwmes voor het
zaagblad dat gebruikt wordt. Opdat het
spouwmes goed zou werken moet het dikker
zijn dan het zaagbladlichaam maar dunner
dan de tandzetting van het zaagblad.
b) Stel het spouwmes in zoals getoond
in deze gebruiksaanwijzing. Ongepaste
scheiding, plaatsing en op lijn brengen kan
het spouwmes oneffectief maken voor het
vermijden van terugslag.
c) Opdat het spouwmes zou werken, moet
het aan het werkstuk gekoppeld zijn. Het
spouwmes is onefficiënt voor het vermijden
van terugslag tijdens korte sneden.
d) Gebruik de zaagmachine niet indien het
spouwmes gebogen is. Zelfs een kleine
belemmering kan de sluitsnelheid van een
beschermkap vertragen.
Bijkomende
Veiligheidswaarschuwingen voor
Cirkelzaag
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
• Zorg dat het splijtmes zodanig is ingesteld dat
de afstand tussen het mes en de rand van het
snijvlak niet meer bedraagt dan 5mm, en dat
de rand van het snijvlak niet meer dan 5mm
uitsteekt buiten de onderste rand van het
splijtmes
Pagina: 83
NEDERLANDS
82
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (ee), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Paralelgeleider
1 Vleugelmoersleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 4, 5)
WAARSCHUWING: Pas de
gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. Aan-Uit schakelaar
b. Ontgrendelknop
c. Voorste hendel
d. Spindelafsluiting
e. Uitlaat stofafzuiging
f. Zaagschoen
g. Spouwmes
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Onderste beschermkap
j. Zaagblad
k. Afschuininstellingsknop
l. Knop geleideraanpassing (D23651)
m. Aanpasser rail: snijden
n. Aanpasser rail: schuine hoek
o. Markering voor snijden in schuine hoek
p. Markering voor snijden in rechte hoek
q. Knop aanpassing diepte
r. Paralelgeleider
GEBRUIKSDOEL
De D23551 en D23651 cirkelzagen zijn ontworpen
voor het professioneel zagen van hout en plastic.
Er zijn geslepen snijschijven beschikbaar voor het
snijden van metaal en steen.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze cirkelzagen zijn professionele elektrische
werktuigen. HOUD het werktuig uit de buurt
van kinderen. Toezicht is vereist wanneer dit
gereedschap wordt gebruikt door onervaren
personen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Pagina: 84
NEDERLANDS
83
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert
of verwijdert, voordat u instelling
aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Aanpassing zaagdiepte (fig. 1, 2)
1. Maak het handvat voor aanpassing van de
diepte (q) los.
2. Beweeg de schoen (f) om de juiste zaagdiepte
te verkrijgen.
3. Span het handvat voor aanpassing van de
diepte (q) aan.
WAARSCHUWING: Laat het zaagblad
ongeveer 5 mm (fig. 2) op het werkstuk
invallen om optimale resultaten te
verkrijgen.
Aanpassen Afschuininstelling
(fig. 1, 3)
De afschuininstelling kan worden aangepast tussen
0º en de maximum instelling.
1. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
2. Stel de afschuininstelling in door de zaagschoen
(f) over te hellen tot de markering de gewenste
hoek op de schaal aanduidt.
3. Span het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) aan.
Aanpassing Schoen voor Sneden op
90º (fig. 1)
1. Pas de zaagmachine aan op een
afschuininstelling van 0º.
2. Haal de beschermkap van het zaagblad uit
door de hendel (h) te gebruiken en plaats de
zaagmachine op de kant van het zaagblad.
3. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
4. Plaats een vierkant tegen het zaagblad en
schoen om de instelling van 90º aan te passen.
5. Span het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) aan.
Het Zaagblad Vervangen (fig. 1, 4)
1. Druk de knop voor het sluiten van het zaagblad
(d) in en vijs de schroef voor het vastklemmen
van het zaagblad (s) los door tegen de wijzers
van de klok in te draaien door de vleugelmoer te
gebruiken geleverd bij het gereedschap.
2. Haal de onderste beschermkap (i) uit door de
hendel (h) te gebruiken en vervang het zaagblad
(j). Plaats de onderlegringen (t, u) voor het
zaagblad terug in de juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Voeg de schroef voor het vastklemmen van het
zaagblad (s) met de hand in om de onderlegring
in positie te houden. Draai met de wijzers van
de klok mee.
5. Druk de knop voor het sluiten van het zaagblad
(d) in terwijl u de spindel draait tot het zaagblad
niet langer draait.
6. Span de schroef voor het vastklemmen van
het zaagblad sterk aan door de moersleutel te
gebruiken.
Afstellen van het Spouwmes (fig. 4)
Kijk naar figuur 4 voor een correcte afstelling van het
spouwmes (g). Stel de afstand van het spouwmes
af na het zaagblad te hebben veranderd of wanneer
nodig.
1. Stel de zaagdiepte in op 0 mm om toegang tot
de vastklemschroeven (v) van het spouwmes (g)
te krijgen.
2. Maak de schroeven (v) los en trek het
spouwmes uit tot zijn maximale lengte.
3. Pas de afstand aan en span de schroeven aan.
Montage en Afstelling van de
Paralelgeleider (D23651, fig. 5)
De paralelgeleider (r) wordt gebruikt om paralel met
de rand van het werkstuk te zagen.
MONTAGE
1. Maak het handvat voor het afstellen van de
geleider (l) los zodat de paralelgeleider er door
kan.
2. Plaats de paralelgeleider (r) in de zaagschoen (f)
zoals getoond.
3. Span het handvat voor het afstellen van de
geleider (l) aan.
Pagina: 85
NEDERLANDS
84
AANPASSEN
1. Maak het handvat voor het afstellen van de
geleider (l) los en stel de paralelgeleider (r) in op
de gewenste breedte. De aanpassing kan op de
schaal (w) afgelezen worden.
2. Span het handvat voor het afstellen van de
geleider (l) aan.
Geleidende Rail Systeem
Geleidende rails, beschikbaar in verschillende
lengtes als accesoires, laten het gebruik van de
cirkelzaag toe voor nauwkeurige, rechte en proper
insnijdingen en beschermen tegelijkertijd het
oppervlak van het werkstuk tegen beschadiging.
Samen met bijkomende accesoires kunnen exacte
hoekige sneden, verstekzaagsneden en in elkaar
passende sneden gemaakt worden met het
geleidende rail systeem.
Klemmen (z) zijn beschikbaar om de geleidende rail
(x) aan het werkstuk vast te maken (fig 6). Gebruik
van deze klemmen (z) verzekert dat de geleidende
rail (x) veilig vastzit aan het werkstuk (y) voor een
veilige werking. Eens de geleidende rail ingesteld
is op de snijlijn en veilig vastgemaakt is aan het
werkstuk is er geen beweging tijdens het zagen.
BELANGRIJK: De hoogteschaal op het apparaat is
ingesteld voor gebruik van de zaagmachine zonder
een geleidende rail. Wanneer je de zaagmachine op
de geleidende rail gebruikt zal het verschil in hoogte
ongeveer 5.0 mm bedragen.
DE CIRKELZAAG OP DE GELEIDENDE RAIL INSTELLEN
(FIG. 1, 7)
De afstand tussen de cirkelzaag en de geleidende
rail (x) moet erg klein zijn om de beste zaagresultaten
te bekomen. Hoe kleiner deze afstand, hoe beter de
afwerking van de rechte lijn op het werkstuk zal zijn.
De afstand kan ingesteld worden met de twee rail
aanpassers (m, n) voor elke groef aan de basis voor
snijden op 0º (m) en voor afschuininstelling snijden
op 1-45º (n). De railaanpassers zijn precisietanden
die de reductie van afstand tussen het apparaat en
de geleidende rail toestaan. Eens deze aanpassers
ingesteld zijn wordt zijwaartse beweging van de
zaagmachine tijdens het snijden tot een minimum
gehouden terwijl een vlotte zaagbeweging wordt
toegelaten.
OPMERKING: De aanpassers worden in de fabriek
ingesteld op een minimumafstand en kunnen
mogelijks aanpassing en instelling nodig hebben
voordat het apparaat wordt gebruikt. Gebruik de
volgende aanwijzingen om de cirkelzaag op het
geleidende rail in te stellen.
ONTHOUD: Stel alle railaanpassers op de
zaagmachine in op de geleidende rail.
1. Maak de schoef in de railaanpasser los om
aanpassing tussen de zaagmachine en de
geleidende rail toe te laten.
2. Haal de onderste beschermkap uit en plaats het
apparaat op de geleidende rail, en verzeker u
dat het zaagblad op de hoogste positie is.
3. Draai de aanpasser tot de zaagmachine op de
geleidende rail sluit.
BELANGRIJK: Controleer of de zaag veilig
vastgemaakt is op de rail door de zaagmachine
naar voor proberen te duwen. Wees zeker dat
er geen beweging van de zaagmachine is.
4. Draai de aanpasser licht naar achter tot de
zaagmachine gemakkelijk over de rail schuift.
5. Hou de railaanpasser in positie en span de
schroef opnieuw aan.
OPMERKING: Pas ALTIJD het systeem aan voor
gebruik met andere rails.
De railaanpassers zijn nu ingesteld om zijwaartse
afwijking bij het zagen met de zaagmachine op de
geleinde rail te minimaliseren.
Alvorens de zaagmachine te gebruiken zal de anti-
splinter beschermkap (aa) op de geleidende rail
ingesteld moeten worden. Kijk bij De Anti-splinter
Beschermkap Instellen.
DE ANTI-SPLINTER BESCHERMKAP INSTELLEN
De geleidende rail (x) is uitgerust met een anti-
splinter beschermkap (aa), die op de zaagmachine
ingesteld moet worden alvorens voor het eerst te
gebruiken.
De anti-splinter beschermkap (aa) bevindt zich op
elke rand van de geleidende rail (fig. 7). Het doel van
deze anti-splinter beschermkap is de gebruiker van
een zichtbaar zaagbladsnijlijn te voorzien terwijl de
afsplintering die zich voordoet op de zaagrand van
het werkstuk tijdens het zagen zich vermindert.
BELANGRIJK: Lees en volg ALTIJD de Instelling
van de Cirkelzaag op de Geleidende Rail
alvorens te zagen met de splinter beschermkap!
DE ANTI-SPLINTER BESCHERMKAP INSTELLEN (FIG. 8-11)
1. Plaats de geleidende rail (x) op een stuk
afvalhout (bb) met een minimumlengte van
100 mm die over het werkstuk hangt. Gebruik
een klem om te verzekeren dat de geleidende
rail veilig aan het werkstuk vastzit. Dit zal
nauwkeurigheid verzekeren.
2. Stel het apparaat op een zaagdiepte van
15 mm in.
3. Plaats de voorkant van de zaag op het
overhangend einde van de geleidende rail,
zodat het zaagblad vooraan de railrand
geplaatst is. (fig. 9).
Pagina: 86
NEDERLANDS
85
4. Zet de zaagmachine aan en snij de splinter
beschermkap doorheen de volledige lengte van
de rail in een vlotte beweging. De rand van de
splinter beschermkap komt nu volledig overeen
met de zaagrand van het zaagblad (fig. 10).
Om de anti-splinter beschermkap in te stellen op
de andere kant van de geleidende rail verwijdert u
de zaagmachine van de rail en draait u de rail 180º.
Herhaal stappen 1 tot 4.
OPMERKING: Indien gewenst kan de anti-splinter
beschermkap op 45º ingesteld worden. Herhaal dan
stappen 1 tot 4. Dit laat toe een zijde van de rail voor
paralelsneden te gebruiken en de andere zijde van
de rail ingesteld te hebben voor 45º afschuinsneden
(fig. 11).
OPMERKING: Indien de anti-splinter beschermkap
is ingesteld voor paralelzagen op beide zijden
zal het zaagblad, wanneer het apparaat op
afschuininstelling wordt afgesteld, niet met de rand
van de anti-splinter beschermkap meelopen. Dit is
omdat het steunpunt van het apparaat niet stationair
is en het zaagblad naar buiten beweegt wanneer het
apparaat op afschuininstelling wordt gebracht.
DE JUISTE GROEF GEBRUIKEN
De onderkant van de zaagmachine bestaat
uit twee groeven. Een groef is voor het maken
van paralelsneden en de andere groef is voor
afschuinsneden te maken.
Het label op de voorkant van de onderkant (fig 12)
duidt aan welke groef voor welke toepassing is.
Wees zeker dat u bij het maken van sneden de
lijn op de label op een lijn zit met de groef op de
geleidende rail. Figuur 13 toont de zaagmachine in
de positie voor paralelsnijden met betrekking tot de
geleidende rail. Figuur 14 toont de zaagmachine in
de positie voor afschuinsnijden met betrekking tot de
geleidende rail.
Voor de Bediening
WAARSCHUWING: Controleer dat
de beschermkappen correct zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap
moet in gesloten positie staan.
WAARSCHUWING: Controleer dat het
zaagblad in de richting van de pijl op het
zaagblad draait.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Controleer
alvorens de cirkelzaag te gebruiken
ALTIJD dat alle functies correct werken!
Instructies voor Gebruik
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Controleer dat het materiaal dat
gezaagd gaat worden stevig op zijn
plek vastgemaakt is.
• Pas enkel een lichte druk op het
gereedschap toe en oefen geen
zijwaartse druk op het zaagblad uit.
• Vermijd overbelasting.
• Gebruik geen buitensporig versleten
zaagbladen.
• Gebruik uw zaagmachine niet om
gaten uit te snijden.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 15)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (dd).
Aan en Uit Schakelen (fig. 1)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit schakelaar
(a) van uw gereedschap uitgerust met een
afsluitknop (b).
1. Druk de afsluitknop in om het gereedschap te
ontgrendelen.
2. Druk op de aan/uit schakelaar (a) om het
gereedschap aan te zetten.
Vanaf dat de aan/uit schakelaar wordt
losgelaten wordt de afsluitknop automatisch
geactiveerd om het ongewild starten van het
apparaat te vermijden.
WAARSCHUWING:
• Zet het gereedschap niet aan of uit
wanneer het zaagblad in contact is
met het werkstuk of ander materiaal.
Pagina: 87
NEDERLANDS
86
• Bedien de spindelsluiter niet wanneer
het gereedschap in beweging is.
Het Gereedschap Vasthouden en
Sturen (fig. 1)
1. Hou het gereedschap vast bij de hoofdgreep
en de voorste greep (c) om de zaagmachine
correct te sturen.
OPMERKING: Klem het werkstuk vast met de
onderkant naar boven voor optimale resultaten.
2. Volg de lijn getekend op het werkstuk door
de markering (p) voor paralelsnijden en de
markering (o) voor afschuinsnijden op 45º te
gebruiken.
WAARSCHUWING: Plaats de kabel
ALTIJD op een lijn met de achterkant
van het gereedschap weg.
Stofverwijdering (fig. 1)
WAARSCHUWING: Risico voor
inademing van stof. Draag ALTIJD een
goedgekeurde stofmasker om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden.
Uw gereedschap is uitgerust met een
stofverwijderinguitlaat (e).
Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
desbetreffende regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
een vacuumverwijderaar ontworpen in
overeenstemming met de regelgeving
van toepassing op stofemissie bij het
zagen van hout. Vacuumslangen van
de meeste gewone stofzuigers zullen
rechtsreeks op de stofverwijderinguitlaat
passen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofverwijderaar zonder geschikte
vonkbescherming bij het zagen van
metaal.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert
of verwijdert, voordat u instelling
aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Als het zaagblad
versleten is, dient u dit met een nieuw,
scherp zaagblad te vervangen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Pagina: 88
NEDERLANDS
87
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Pagina: 89
NEDERLANDS
88
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D23551.

Stel een vraag over de DeWalt D23551

Heb je een vraag over de DeWalt D23551 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D23551. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D23551 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.