Chicco Next2Me handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Chicco Next2Me. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Chicco
  • Product: Kinderbedje
  • Model/naam: Next2Me
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 26
27
WiegNext2me
BELANGRIJK - BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES OM ZE LATER TE
KUNNEN RAADPLEGEN - AANDACHTIG
DOORLEZEN
WAARSCHUWING: VERWIJDER DEZE
PLASTIC VERPAKKING VOORDAT
U HET PRODUCT GEBRUIKT, OM
VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.
DEZE PLASTIC VERPAKKING MOET
WORDEN VERNIETIGD OF BUITEN BEREIK
VAN BABY’S EN KINDEREN WORDEN
GEHOUDEN.
· 
WAARSCHUWING: het product mag
worden gebruikt voor een kind van 0 tot 6
maanden, tot een gewicht van maximaal
9 kg.
· 
WAARSCHUWING: wanneer het kind
kan zitten, op de knieën kan gaan zitten of
zich op kan trekken, mag het product niet
meer voor dit kind worden gebruikt.
· 
WAARSCHUWING: gebruik het product
niet als een onderdeel stuk of gescheurd
is, of ontbreekt.
· 
WAARSCHUWING:zethetproductnooit
in de buurt van elektrische of gaskachels
of andere warmtebronnen, om gevaar
voor, of beginnende brand te voorkomen.
· 
Controleer voor de montage of het artikel
en zijn onderdelen niet beschadigd zijn
tijdens het transport. In dat geval mag het
artikel niet worden gebruikt en dient het
buiten het bereik van kinderen te worden
gehouden.
· Verzeker je ervan dat de gebruikers van het
product goed weten hoe het werkt.
· 
WAARSCHUWING: het product is
alleen klaar voor gebruik wanneer alle
vergrendelmechanismenzijningeschakeld.
Controleer voor het gebruik zorgvuldig of
ze allemaal zijn ingeschakeld.
· 
WAARSCHUWING: wanneer het kind
zich zonder toezicht op de “wieg-stand”
in het product bevindt, verzeker je je er
altijd van dat de rand omhoog staat en de
ritssluitingen helemaal dicht zijn.
· 
Wanneer het product wordt gebruikt en
dan vooral op de “wieg-stand” moeten de
wielen altijd vergrendeld zijn.
· 
Alle handelingen om het product te
openen en af te stellen, vast te zetten
en te plaatsen, mogen alleen door een
volwassene worden verricht.
· 
Voor het gebruik op de “Samen slapen”
stand (bevestiging aan het bed) controleer
je of het product goed bevestigd en
geplaatst is.
· 
WAARSCHUWING:wanneer het product
op de “Samen slapen” stand (bevestiging
aan het bed) wordt gebruikt, moet je je
ervan verzekeren, voordat je het kind erin
legt, dat de verbindingsriemen goed zijn
vastgemaakt en gespannen. Het product
moet aan de matras van de ouders zijn
vastgemaakt en er mogen geen openingen
zijn tussen het product en de matras voor
volwassenen.
· Het product moet altijdop een horizontaal
oppervlak worden gezet. Zet het product
met het kind erin nooit op een hellend
oppervlak.
· Kinderen mogen niet zonder toezicht in de
buurt van het product spelen.
· Gebruik het product niet zonder hetframe.
· 
Houd de bevestigingsriemen buiten bereik
van kinderen.
· 
De dikte van de matras moet zodanig
zijn dat de verticale hoogte (bovenste
oppervlak van de matras tot de bovenrand
van de zijwanden van het product)
minstens 200 mm is. Gebruik niet meer
dan één matras in de wieg.
· 
Als u een afzonderlijk matrasje koopt,
controleer dan dat het zich goed aan het
product aanpast.
· 
Het teken op de binnenkant van het
product geeft de maximumdikte aan van
de matras die moet worden gebruikt.
· 
Laat geen enkel voorwerp in het product
liggen, waardoor het minder diep wordt.
· 
Zet het bedje niet in de nabijheid van
NL
Pagina: 27
28
muren en obstakels om te verhinderen dat
het kind beklemd zou kunnen raken.
· 
Laat geen kleine voorwerpen in de wieg
liggen, omdat ze kunnen worden ingeslikt.
· 
Gebruik uitsluitend door de fabrikant
goedgekeurde reserveonderdelen. Breng
geen accessoires aan het artikel aan, die
niet door de fabrikant zijn geleverd.
· 
Verstel het product niet, terwijl het kind
erin ligt.
· Verplaats het product niet, terwijl het kind
erin ligt.
· 
Gebruik het product niet voor meer dan
één kind tegelijk.
· 
Het product dient uit de buurt van
elektriciteitskabels en koorden te worden
gehouden: zet het product niet bij ramen,
waar koorden, gordijnen en dergelijke het
kind kunnen verstikken of wurgen. Om
gevaar voor wurging te voorkomen, mag
je het kind geen voorwerpen met touwen
geven of ze binnen het bereik van het kind
laten liggen.
· 
Als het product gedurende langere tijd
aan de zon wordt blootgesteld, kunnen
de kleuren ervan veranderen. Als het
product gedurende langere tijd aan hoge
temperaturen wordt blootgesteld, wacht
dan enkele minuten voordat je het kind
erin zet.
· 
Als het product niet wordt gebruikt, dient
het buiten het bereik van kinderen te
worden gehouden.
ONDERDELEN
A. Steun voor de poten met wielen
B. Steun voor de poten met antislipvoetjes
C. Centraal steunframe
D. Bevestigingsriemen
E. Stoffen bekleding
F. Matras met afneembare hoes
G. Bovenste stang
H. Verwijderbare bovenste stang
I. Tas
A1) Knop voor de hoogteafstelling
A2) Steun van het verwijderbare frame
A3) Hoogte-indicator
A4) Ontgrendelknop voor het draaien van de voeten
A5) Aanpasbare voeten
A6) Wielen met rem
B1) Antislip voetjes
B2) Bevestigingssysteem van het centrale steunframe
C1) Bevestigingspin
C2) Bevestigingsknop stoffen bekleding
C3) Grijze bevestigingsgespen
D1) Rode verankeringsgespen
E1) Band met clip
E2) Vak
E3) Ritssluiting om de stof weg te nemen
E4) Ritssluiting om de “Samen slapen” stand te openen
E5) Venster van netweefsel
E6) Steun biedende zijkant
G1) Bevestigingssysteem van de poten
H1) Ontgrendelknop verwijderbare stang
L) Maximumlimiet matrashoogte
DE WIEG MONTEREN
1. Pak de steun voor de poten vast en schuif de buitenste stang
omhoog tot je de klik hoort die aangeeft dat hij op de eerste
stand staat (fig. 1). Herhaal deze handeling bij de andere steun
voor de poten.
2. Maak het middelste steunframe aan de 2 poten vast, zoals
in figuur 2 wordt getoond. De klik van de pin geeft aan dat hij
goed aan het frame is vastgemaakt (fig. 4). WAARSCHUWING:
zorg ervoor dat de grijze gespen zich aan dezelfde kant als de
aanpasbare voetjes bevinden (fig. 4).
3. Monteer het bovenste frame en het stoffen gedeelte op de
poten. Schuif hierbij eerst de stang van de poot in het zijvak in de
stof (fig. 5). Verricht deze handeling aan beide kanten.
4. Maak het bovenste frame vervolgens aan de poten vast
en breng de speciale plastic steun aan, zoals in figuur 6 wordt
getoond. Duw hem omlaag tot je de klik hoort ten teken dat hij
vastzit (fig. 7). Verricht deze handeling aan beide kanten.
5. Zet de stoffen bekleding aan het middelste frame vast door
de 2 bandjes met clip aan de onderkant van de bekleding vast
te maken (fig. 8).
6. Leg de matras op de bodem van de wieg (fig. 9).
7. Zet de 2 wielen van de wieg vast door de hendels op de rem,
omlaag te doen (fig. 10).
Nu is de wieg klaar om gebruikt te worden. WAARSCHUWING:
controleer of alle koppelingen goed vastzitten en of
de ritssluitingen helemaal dicht en geblokkeerd zijn.
WAARSCHUWING: gebruik de wieg niet met de aanpasbare
voetjes gedeeltelijk of helemaal gedraaid of ontgrendeld (fig. 11).
De juiste gebruiksstand wordt in figuur 12 weergegeven. Indien
er per ongeluk tegen de aanpasbare voetjes wordt gestoten, zet
je ze weer op de juiste stand door de wieg een beetje op te tillen.
DE HOOGTE VAN DE WIEG AFSTELLEN
De hoogte van de wieg kan op verschillende standen worden
afgesteld. Om de hoogte af te stellen trek je de verstelknop
omhoog en til je de wieg tot de gewenste hoogte op (fig. 13).
Herhaal de handeling aan de andere kant.
De basis van de wieg kan een beetje schuin worden gezet
door de 2 poten op verschillende hoogtes te zetten (fig. 14).
WAARSCHUWING: de wieg mag schuin worden gezet met een
maximumverschilvan 2 standen tussen de ene poot en de andere
(voorbeeld: rechterpoot op stand 3 en linker poot op stand 1, zie
fig. 15). WAARSCHUWING: het hoofd van het kind moet zich
altijd aan de kant van de hoogste stand bevinden (fig. 16).
STAND “SAMEN SLAPEN” (BEVESTIGING AAN HET BED)
De wieg kan aan het bed van de ouders worden vastgemaakt
(“samen slapen” stand). WAARSCHUWING – BELANGRIJK
VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND: deze stand is alleen
toegestaan bij die soorten bedden, die aan alle in deze paragraaf
beschreven voorwaarden voldoen.
De rand van de wieg moet altijd tegen de matras van de ouders
staan, en de matras van de ouders moet zich altijd zoveel
mogelijk op dezelfde hoogte bevinden als de hoogte van de
Pagina: 28
29
steunrand van de wieg (zie fig. 17). Bovendien moet de wieg
stevig met het frame van het bed van de ouders of de steun van
de matras (spiraal- of lattenbodem) zijn verankerd.
WAARSCHUWING: controleer of het frame van de wieg op
de “samen slapen” stand geen obstakel is voor het bed van de
ouders.
WAARSCHUWING: verzeker je er bij gebruik van dat het laken,
de dekens, enz. niet in de wieg hangen.
8. Open de zijkant van de wieg met het venster en maak hierbij
gebruik van de ritssluitingen aan de zijkanten. Open deze
helemaal (fig. 18).
9. Druk vervolgens op de ontgrendelknop van de verwijderbare
stang en haal hem gedeeltelijk eerst uit de ene kant en dan uit
de andere (fig. 19). Als de handeling eenmaal aan beide kanten is
verricht, haal je de stang eruit en maak je hem aan de poten van
het frame vast. Gebruik hierbij de hiervoor bestemde steunen
(fig. 20). WAARSCHUWING: gebruik de wieg met omlaag
staande stang alleen op de “samen slapen” stand.
10. Zet de wieg tegen het bed van de ouders en controleer de
hoogte van de wieg ten opzichte van de matras van de ouders.
WAARSCHUWING: de hoogte van de matras van de ouders
moet altijd hoger zijn dan die van de zijdelingse steunrand van de
wieg (fig. 21). WAARSCHUWING: op de “samen slapen” stand
moeten de 2 poten van de wieg altijd op dezelfde hoogte zijn
afgesteld.
11. Om de wieg aan het bed van de ouders vast te maken (“samen
slapen” stand) gebruik je het stel bijgeleverde riemen. De riemen
bevinden zich in het onderste vak van de stoffen bekleding (fig. 22).
12. Maak de grijze riemen onder de stoffen bekleding aan beide
kanten vast. Let erop of de rode gesp op de band van de riem is
geplaatst, zoals in figuur 23 wordt getoond.
13. Laat de riem vervolgens van onder naar boven om het frame
van het bed van de ouders lopen (fig. 24) en maak de rode gesp
zodanig vast, dat een lus wordt gevormd (fig. 25). Herhaal de
handeling ook aan de andere kant. Om de installatie tijdens
het vastmaken van de gespen gemakkelijker te maken, wordt
aangeraden de wieg een stukje van het bed van de ouders te
verwijderen.
14. Zet de wieg nu tegen het bed van de ouders en trek de lus
aan door stevig aan de riemen te trekken (fig. 26). Verricht de
handeling eerst aan de ene kant en dan aan de andere en stel te
riemen af tot de wieg stevig tegen de matras van de ouders aan
staat. WAARSCHUWING: controleer voor ieder gebruik altijd of
er tussen de matras van de ouders en de rand van de wieg geen
ruimte vrij is.Trek anders stevig aan de riemen tot de toegestane
voorwaarden hersteld zijn.
15. Steek het teveel aan riem in het vak op de bodem van de
stoffen bekleding.
16. Zet de wielen van de wieg vast, zoals beschreven in punt 2.
Indien het tijdens de bevestiging van de wieg aan het bed van
de ouders niet mogelijk is de voetjes van de wieg onder het bed
van de ouders te steken, kan de wieg toch worden vastgezet door
de handelingen te verrichten, die in de vorige punten worden
beschreven. Draai hierbij echter de aanpasbare voetjes, terwijl je
de wieg tegen het bed zet.
Om de voetjes te draaien, trek je aan de ontgrendelknop voor
het draaien en draai je de voetjes van de wieg met de hand naar
binnen (fig. 27).
WAARSCHUWING: het product mag alleen worden gebruikt
met bedden en/of matrassen met rechte kanten. Het is verboden
het product te gebruiken met ronde bedden en/of matrassen, of
watermatrassen.
WAARSCHUWING: wanneer het product op de “samen slapen”
stand wordt gebruikt (bevestiging aan het bed), moet het altijd
aan de lange toegangskant tot het bed worden gemonteerd.
Installeer het product NIET aan het voet- of hoofdeind van het
bed.
ONDERHOUDSTIPS
De wieg en het matrasje hebben een stevige stoffen bekleding,
die helemaal verwijderd en gewassen kan worden.
De bekleding mag uitsluitend door een volwassene worden
weggenomen / aangebracht. Controleer het product regelmatig
op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het in geval van
beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
Volg bij het wassen van de stoffen zorgvuldig de instructies op
het etiket.
Gebruik bij de reiniging geen oplos- of schuurmiddelen, of
andere erg agressieve middelen.
Met koud water met de hand wassen
Niet bleken
Niet in de droogtrommel drogen
Niet strijken
Niet chemisch laten reinigen
Controleer de stevigheid van de stof en de naden na iedere
wasbeurt.
WAARSCHUWING: bij het verwijderen en/of aanbrengen van
de bekleding behandel je het stoffen gedeelte zorgvuldig, om
scheuren of onvoorziene beschadigingen te voorkomen.
WAARSCHUWING: voor het wegnemen en aanbrengen van
de stof kunnen enkele minuten nodig zijn. Dit moet door een
volwassene worden gedaan.
HET BED OPMAKEN
De wieg kan van het bed van de ouders worden losgemaakt,
zodat het gemakkelijker wordt om het op te maken. Maak
hiervoor de grijze gespen onder de stoffen bekleding los.
Als je de wieg weer aan het bed van de ouders vastmaakt, trek
je weer aan de riemen om te garanderen dat de wieg stevig
tegen het bed van de ouders is vastgezet. Let er goed op of alle
elementen in de paragraaf “Stand samen slapen (bevestiging aan
het bed)” in acht zijn genomen.
AFNEEMBAARHEID VAN DE BEKLEDING
17. Verwijder het matrasje en maak de knopen aan de onderkant
van het stoffen gedeelte open (fig. 28).
18. Druk op de knoppen, die zich op de koppeling van de poten
(fig. 29) bevinden en trek de bovenste stang omhoog, waarbij je
de poten uit de stoffen bekleding haalt (fig. 30). Verricht deze
handelingen aan beide kanten.
19. Open de ritssluitingen aan de zijkant van het venster en druk
op de ontgrendelknoppen van de verwijderbare bovenste stang,
zoals in de paragraaf “Stand Samen slapen (bevestiging aan
het bed)” wordt uitgelegd. Neem vervolgens de verwijderbare
bovenste stang (fig. 31) weg en let er hierbij op dat de binnenkant
van de bekleding niet wordt beschadigd.
20. Open de ritssluiting op de bovenrand van de wieg en neem de
stoffen bekleding helemaal weg (fig. 32).
21. Verwijder de harde steun uit de rand (fig. 33).
DE WIEG DEMONTEREN
De wieg kan helemaal worden gedemonteerd om haar weer in
de standaard meegeleverde tas op te bergen. Om de wieg te
demonteren, herhaal je de handelingen die bij de punten 17-
18 in de paragraaf “Afneembaarheid van de bekleding” worden
beschreven. Vervolgens maak je het middelste steunframe los
door op de bevestigingspinnen op beide poten van de wieg te
drukken (fig. 34).
30° C

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Chicco Next2Me.

Stel een vraag over de Chicco Next2Me

Heb je een vraag over de Chicco Next2Me en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Chicco Next2Me. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Chicco Next2Me zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.