Next2Me

Chicco Next2Me handleiding

Next2Me

Handleiding voor de Chicco Next2Me in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 60 pagina's.

Pagina: 1
27 WiegNext2me BELANGRIJK - BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN - AANDACHTIG DOORLEZEN WAARSCHUWING: VERWIJDER DEZE PLASTIC VERPAKKING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT, OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN. DEZE PLASTIC VERPAKKING MOET WORDEN VERNIETIGD OF BUITEN BEREIK VAN BABY’S EN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN. · WAARSCHUWING: het product mag worden gebruikt voor een kind van 0 tot 6 maanden, tot een gewicht van maximaal 9 kg. · WAARSCHUWING: wanneer het kind kan zitten, op de knieën kan gaan zitten of zich op kan trekken, mag het product niet meer voor dit kind worden gebruikt. · WAARSCHUWING: gebruik het product niet als een onderdeel stuk of gescheurd is, of ontbreekt. · WAARSCHUWING:zethetproductnooit in de buurt van elektrische of gaskachels of andere warmtebronnen, om gevaar voor, of beginnende brand te voorkomen. · Controleer voor de montage of het artikel en zijn onderdelen niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dat geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. · Verzeker je ervan dat de gebruikers van het product goed weten hoe het werkt. · WAARSCHUWING: het product is alleen klaar voor gebruik wanneer alle vergrendelmechanismenzijningeschakeld. Controleer voor het gebruik zorgvuldig of ze allemaal zijn ingeschakeld. · WAARSCHUWING: wanneer het kind zich zonder toezicht op de “wieg-stand” in het product bevindt, verzeker je je er altijd van dat de rand omhoog staat en de ritssluitingen helemaal dicht zijn. · Wanneer het product wordt gebruikt en dan vooral op de “wieg-stand” moeten de wielen altijd vergrendeld zijn. · Alle handelingen om het product te openen en af te stellen, vast te zetten en te plaatsen, mogen alleen door een volwassene worden verricht. · Voor het gebruik op de “Samen slapen” stand (bevestiging aan het bed) controleer je of het product goed bevestigd en geplaatst is. · WAARSCHUWING:wanneer het product op de “Samen slapen” stand (bevestiging aan het bed) wordt gebruikt, moet je je ervan verzekeren, voordat je het kind erin legt, dat de verbindingsriemen goed zijn vastgemaakt en gespannen. Het product moet aan de matras van de ouders zijn vastgemaakt en er mogen geen openingen zijn tussen het product en de matras voor volwassenen. · Het product moet altijdop een horizontaal oppervlak worden gezet. Zet het product met het kind erin nooit op een hellend oppervlak. · Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het product spelen. · Gebruik het product niet zonder hetframe. · Houd de bevestigingsriemen buiten bereik van kinderen. · De dikte van de matras moet zodanig zijn dat de verticale hoogte (bovenste oppervlak van de matras tot de bovenrand van de zijwanden van het product) minstens 200 mm is. Gebruik niet meer dan één matras in de wieg. · Als u een afzonderlijk matrasje koopt, controleer dan dat het zich goed aan het product aanpast. · Het teken op de binnenkant van het product geeft de maximumdikte aan van de matras die moet worden gebruikt. · Laat geen enkel voorwerp in het product liggen, waardoor het minder diep wordt. · Zet het bedje niet in de nabijheid van NL
Pagina: 2
28 muren en obstakels om te verhinderen dat het kind beklemd zou kunnen raken. · Laat geen kleine voorwerpen in de wieg liggen, omdat ze kunnen worden ingeslikt. · Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen. Breng geen accessoires aan het artikel aan, die niet door de fabrikant zijn geleverd. · Verstel het product niet, terwijl het kind erin ligt. · Verplaats het product niet, terwijl het kind erin ligt. · Gebruik het product niet voor meer dan één kind tegelijk. · Het product dient uit de buurt van elektriciteitskabels en koorden te worden gehouden: zet het product niet bij ramen, waar koorden, gordijnen en dergelijke het kind kunnen verstikken of wurgen. Om gevaar voor wurging te voorkomen, mag je het kind geen voorwerpen met touwen geven of ze binnen het bereik van het kind laten liggen. · Als het product gedurende langere tijd aan de zon wordt blootgesteld, kunnen de kleuren ervan veranderen. Als het product gedurende langere tijd aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, wacht dan enkele minuten voordat je het kind erin zet. · Als het product niet wordt gebruikt, dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. ONDERDELEN A. Steun voor de poten met wielen B. Steun voor de poten met antislipvoetjes C. Centraal steunframe D. Bevestigingsriemen E. Stoffen bekleding F. Matras met afneembare hoes G. Bovenste stang H. Verwijderbare bovenste stang I. Tas A1) Knop voor de hoogteafstelling A2) Steun van het verwijderbare frame A3) Hoogte-indicator A4) Ontgrendelknop voor het draaien van de voeten A5) Aanpasbare voeten A6) Wielen met rem B1) Antislip voetjes B2) Bevestigingssysteem van het centrale steunframe C1) Bevestigingspin C2) Bevestigingsknop stoffen bekleding C3) Grijze bevestigingsgespen D1) Rode verankeringsgespen E1) Band met clip E2) Vak E3) Ritssluiting om de stof weg te nemen E4) Ritssluiting om de “Samen slapen” stand te openen E5) Venster van netweefsel E6) Steun biedende zijkant G1) Bevestigingssysteem van de poten H1) Ontgrendelknop verwijderbare stang L) Maximumlimiet matrashoogte DE WIEG MONTEREN 1. Pak de steun voor de poten vast en schuif de buitenste stang omhoog tot je de klik hoort die aangeeft dat hij op de eerste stand staat (fig. 1). Herhaal deze handeling bij de andere steun voor de poten. 2. Maak het middelste steunframe aan de 2 poten vast, zoals in figuur 2 wordt getoond. De klik van de pin geeft aan dat hij goed aan het frame is vastgemaakt (fig. 4). WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de grijze gespen zich aan dezelfde kant als de aanpasbare voetjes bevinden (fig. 4). 3. Monteer het bovenste frame en het stoffen gedeelte op de poten. Schuif hierbij eerst de stang van de poot in het zijvak in de stof (fig. 5). Verricht deze handeling aan beide kanten. 4. Maak het bovenste frame vervolgens aan de poten vast en breng de speciale plastic steun aan, zoals in figuur 6 wordt getoond. Duw hem omlaag tot je de klik hoort ten teken dat hij vastzit (fig. 7). Verricht deze handeling aan beide kanten. 5. Zet de stoffen bekleding aan het middelste frame vast door de 2 bandjes met clip aan de onderkant van de bekleding vast te maken (fig. 8). 6. Leg de matras op de bodem van de wieg (fig. 9). 7. Zet de 2 wielen van de wieg vast door de hendels op de rem, omlaag te doen (fig. 10). Nu is de wieg klaar om gebruikt te worden. WAARSCHUWING: controleer of alle koppelingen goed vastzitten en of de ritssluitingen helemaal dicht en geblokkeerd zijn. WAARSCHUWING: gebruik de wieg niet met de aanpasbare voetjes gedeeltelijk of helemaal gedraaid of ontgrendeld (fig. 11). De juiste gebruiksstand wordt in figuur 12 weergegeven. Indien er per ongeluk tegen de aanpasbare voetjes wordt gestoten, zet je ze weer op de juiste stand door de wieg een beetje op te tillen. DE HOOGTE VAN DE WIEG AFSTELLEN De hoogte van de wieg kan op verschillende standen worden afgesteld. Om de hoogte af te stellen trek je de verstelknop omhoog en til je de wieg tot de gewenste hoogte op (fig. 13). Herhaal de handeling aan de andere kant. De basis van de wieg kan een beetje schuin worden gezet door de 2 poten op verschillende hoogtes te zetten (fig. 14). WAARSCHUWING: de wieg mag schuin worden gezet met een maximumverschilvan 2 standen tussen de ene poot en de andere (voorbeeld: rechterpoot op stand 3 en linker poot op stand 1, zie fig. 15). WAARSCHUWING: het hoofd van het kind moet zich altijd aan de kant van de hoogste stand bevinden (fig. 16). STAND “SAMEN SLAPEN” (BEVESTIGING AAN HET BED) De wieg kan aan het bed van de ouders worden vastgemaakt (“samen slapen” stand). WAARSCHUWING – BELANGRIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND: deze stand is alleen toegestaan bij die soorten bedden, die aan alle in deze paragraaf beschreven voorwaarden voldoen. De rand van de wieg moet altijd tegen de matras van de ouders staan, en de matras van de ouders moet zich altijd zoveel mogelijk op dezelfde hoogte bevinden als de hoogte van de
Pagina: 3
29 steunrand van de wieg (zie fig. 17). Bovendien moet de wieg stevig met het frame van het bed van de ouders of de steun van de matras (spiraal- of lattenbodem) zijn verankerd. WAARSCHUWING: controleer of het frame van de wieg op de “samen slapen” stand geen obstakel is voor het bed van de ouders. WAARSCHUWING: verzeker je er bij gebruik van dat het laken, de dekens, enz. niet in de wieg hangen. 8. Open de zijkant van de wieg met het venster en maak hierbij gebruik van de ritssluitingen aan de zijkanten. Open deze helemaal (fig. 18). 9. Druk vervolgens op de ontgrendelknop van de verwijderbare stang en haal hem gedeeltelijk eerst uit de ene kant en dan uit de andere (fig. 19). Als de handeling eenmaal aan beide kanten is verricht, haal je de stang eruit en maak je hem aan de poten van het frame vast. Gebruik hierbij de hiervoor bestemde steunen (fig. 20). WAARSCHUWING: gebruik de wieg met omlaag staande stang alleen op de “samen slapen” stand. 10. Zet de wieg tegen het bed van de ouders en controleer de hoogte van de wieg ten opzichte van de matras van de ouders. WAARSCHUWING: de hoogte van de matras van de ouders moet altijd hoger zijn dan die van de zijdelingse steunrand van de wieg (fig. 21). WAARSCHUWING: op de “samen slapen” stand moeten de 2 poten van de wieg altijd op dezelfde hoogte zijn afgesteld. 11. Om de wieg aan het bed van de ouders vast te maken (“samen slapen” stand) gebruik je het stel bijgeleverde riemen. De riemen bevinden zich in het onderste vak van de stoffen bekleding (fig. 22). 12. Maak de grijze riemen onder de stoffen bekleding aan beide kanten vast. Let erop of de rode gesp op de band van de riem is geplaatst, zoals in figuur 23 wordt getoond. 13. Laat de riem vervolgens van onder naar boven om het frame van het bed van de ouders lopen (fig. 24) en maak de rode gesp zodanig vast, dat een lus wordt gevormd (fig. 25). Herhaal de handeling ook aan de andere kant. Om de installatie tijdens het vastmaken van de gespen gemakkelijker te maken, wordt aangeraden de wieg een stukje van het bed van de ouders te verwijderen. 14. Zet de wieg nu tegen het bed van de ouders en trek de lus aan door stevig aan de riemen te trekken (fig. 26). Verricht de handeling eerst aan de ene kant en dan aan de andere en stel te riemen af tot de wieg stevig tegen de matras van de ouders aan staat. WAARSCHUWING: controleer voor ieder gebruik altijd of er tussen de matras van de ouders en de rand van de wieg geen ruimte vrij is.Trek anders stevig aan de riemen tot de toegestane voorwaarden hersteld zijn. 15. Steek het teveel aan riem in het vak op de bodem van de stoffen bekleding. 16. Zet de wielen van de wieg vast, zoals beschreven in punt 2. Indien het tijdens de bevestiging van de wieg aan het bed van de ouders niet mogelijk is de voetjes van de wieg onder het bed van de ouders te steken, kan de wieg toch worden vastgezet door de handelingen te verrichten, die in de vorige punten worden beschreven. Draai hierbij echter de aanpasbare voetjes, terwijl je de wieg tegen het bed zet. Om de voetjes te draaien, trek je aan de ontgrendelknop voor het draaien en draai je de voetjes van de wieg met de hand naar binnen (fig. 27). WAARSCHUWING: het product mag alleen worden gebruikt met bedden en/of matrassen met rechte kanten. Het is verboden het product te gebruiken met ronde bedden en/of matrassen, of watermatrassen. WAARSCHUWING: wanneer het product op de “samen slapen” stand wordt gebruikt (bevestiging aan het bed), moet het altijd aan de lange toegangskant tot het bed worden gemonteerd. Installeer het product NIET aan het voet- of hoofdeind van het bed. ONDERHOUDSTIPS De wieg en het matrasje hebben een stevige stoffen bekleding, die helemaal verwijderd en gewassen kan worden. De bekleding mag uitsluitend door een volwassene worden weggenomen / aangebracht. Controleer het product regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen. Volg bij het wassen van de stoffen zorgvuldig de instructies op het etiket. Gebruik bij de reiniging geen oplos- of schuurmiddelen, of andere erg agressieve middelen. Met koud water met de hand wassen Niet bleken Niet in de droogtrommel drogen Niet strijken Niet chemisch laten reinigen Controleer de stevigheid van de stof en de naden na iedere wasbeurt. WAARSCHUWING: bij het verwijderen en/of aanbrengen van de bekleding behandel je het stoffen gedeelte zorgvuldig, om scheuren of onvoorziene beschadigingen te voorkomen. WAARSCHUWING: voor het wegnemen en aanbrengen van de stof kunnen enkele minuten nodig zijn. Dit moet door een volwassene worden gedaan. HET BED OPMAKEN De wieg kan van het bed van de ouders worden losgemaakt, zodat het gemakkelijker wordt om het op te maken. Maak hiervoor de grijze gespen onder de stoffen bekleding los. Als je de wieg weer aan het bed van de ouders vastmaakt, trek je weer aan de riemen om te garanderen dat de wieg stevig tegen het bed van de ouders is vastgezet. Let er goed op of alle elementen in de paragraaf “Stand samen slapen (bevestiging aan het bed)” in acht zijn genomen. AFNEEMBAARHEID VAN DE BEKLEDING 17. Verwijder het matrasje en maak de knopen aan de onderkant van het stoffen gedeelte open (fig. 28). 18. Druk op de knoppen, die zich op de koppeling van de poten (fig. 29) bevinden en trek de bovenste stang omhoog, waarbij je de poten uit de stoffen bekleding haalt (fig. 30). Verricht deze handelingen aan beide kanten. 19. Open de ritssluitingen aan de zijkant van het venster en druk op de ontgrendelknoppen van de verwijderbare bovenste stang, zoals in de paragraaf “Stand Samen slapen (bevestiging aan het bed)” wordt uitgelegd. Neem vervolgens de verwijderbare bovenste stang (fig. 31) weg en let er hierbij op dat de binnenkant van de bekleding niet wordt beschadigd. 20. Open de ritssluiting op de bovenrand van de wieg en neem de stoffen bekleding helemaal weg (fig. 32). 21. Verwijder de harde steun uit de rand (fig. 33). DE WIEG DEMONTEREN De wieg kan helemaal worden gedemonteerd om haar weer in de standaard meegeleverde tas op te bergen. Om de wieg te demonteren, herhaal je de handelingen die bij de punten 17- 18 in de paragraaf “Afneembaarheid van de bekleding” worden beschreven. Vervolgens maak je het middelste steunframe los door op de bevestigingspinnen op beide poten van de wieg te drukken (fig. 34). 30° C

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Chicco Next2Me en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Chicco Next2Me. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Chicco Next2Me zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Chicco Next2Me

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Chicco Next2Me. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Chicco
 • Product: Kinderbedjes
 • Model/naam: Next2Me
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Turks, Grieks, Oekraïens, Arabisch