Selphy Cp800 handleiding
Canon Selphy Cp800handleiding

Handleiding voor de Canon Selphy Cp800 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 326 pagina's.

PDF 326 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Canon Selphy Cp800. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Canon Selphy Cp800 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Canon Selphy Cp800. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Canon Selphy Cp800 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Canon Selphy Cp800

Pagina: 1
Gebruikershandleiding van de printer NEDERLANDS Lees voordat u de printer gebruikt eerst deze handleiding door, met name het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen". Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog kunt raadplegen.  
Pagina: 2
 Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar) Zorg dat u een afzonderlijke set met een kleureninktcassette/papier aanschaft voordat u de printer gaat gebruiken. Set met inktcassette/papier Benodigde papiercassette Productnaam Papierformaat Aantal mogelijke afdrukken Set met inktcassette/papier KP-36IP (Briefkaart) Briefkaartformaat 36 Losse papiercassette PCP-CP300 (wordt standaard geleverd bij de SELPHY) Set met inktcassette/papier KP-72IN (Fotopapier) 72 Set met kleureninktcassette/papier KP-108IN (Fotopapier) 108 Set met inktcassette/papier KC-36IP Kaartformaat 36 Losse papiercassette PCC-CP300 Set met inktcassette/labelset KC-18IF (etiketten op paginaformaat) 18 Set met inktcassette/labelset KC-18IL (vellen met 8 etiketten) 18 Set met inktcassette/papier KL-36IP L-formaat 36 Losse papiercassette PCL-CP300 Sommige accessoires zijn niet overal verkrijgbaar. * Papiercassette voor kaartformaat wordt afhankelijk van het gebied niet bij het apparaat geleverd. □ Netsnoer Inhoud van de verpakking Controleer of de verpakking van de printer de volgende onderdelen bevat aan de hand van de selectievakjes □. Als u merkt dat er iets ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier van de printer. □ Compacte voedingsadapter CA-CP200 W □ SELPHY-printerunit □ Papiercassette (Briefkaartformaat) PCP-CP300 □ Papiercassette (Kaartformaat)* PCC-CP300 □ CD-ROM: Cd COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk □ Gebruikershandleiding van de printer (deze handleiding) □ Canon garantiesysteemboekje
Pagina: 3
Inhoud van de verpakking __________________ 2 Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar) _______ 2 Lees dit eerst____________________________ 3 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt__________________________ 3 Veiligheidsmaatregelen ____________________ 4 De SELPHY installeren ____________________ 5 Overzicht van de onderdelen________________ 6 Informatieweergave op het scherm ___________ 7 Aan de slag _____________________________ 8 De weergavetaal instellen _________________ 11 Compatibele geheugenkaarten en geheugenkaartsleuven ___________________ 12 Beelden die kunnen worden afgedrukt _______ 12 Beelden selecteren en afdrukken ___________ 13 Alle beelden afdrukken ___________________ 15 Afgedrukte foto's bewaren_________________ 16 Reinigen na afdrukken____________________ 16 Een reeks beelden afdrukken ______________ 17 Afdrukken vanaf uw computer______________ 22 Software installeren en opstarten ___________ 23 Software gebruiken voor afdrukken__________ 25 Afdrukken vanaf uw digitale camera _________ 27 Beelden afdrukken met op de digitale camera opgegeven instellingen (DPOF print) ________ 28 De batterij gebruiken _____________________ 29 Afdrukken vanaf uw mobiele telefoon ________ 30 Problemen oplossen _____________________ 31 Speciicaties ___________________________ 33 Voorzorgsmaatregelen voor bediening _______ 34 3 Lees dit eerst Waarschuwing tegen schending van auteursrecht De beelden die worden afgedrukt met dit product zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Druk geen beelden af waarmee u auteursrechten schendt wanneer u geen toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Garantiebeperkingen De garantie van dit product is alleen geldig in het land van aankoop. Als er een probleem optreedt wanneer de printer in het buitenland wordt gebruikt, moet het apparaat terug naar het land van aankoop voordat u een garantieclaim indient bij een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. LCD-scherm Het LCD-scherm wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken. Meer dan 99,99 % van de pixels werken naar behoren. Het kan voorkomen dat pixels onjuist of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit heeft geen invloed op de afgedrukte afbeelding en duidt niet op een storing. Het LCD-scherm kan zijn afgedekt met een dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie voordat u de printer in gebruik neemt.   Conventies die in deze handleiding worden gebruikt Deze printer wordt hierna "SELPHY" of "printer" genoemd. De verschillende typen geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor deze printer, worden gezamenlijk "geheugenkaarten" genoemd. Pictogrammen worden in de tekst gebruikt om de knoppen van de SELPHY aan te geven. Zie voor meer details het gedeelte "Knoppen" (p. 6). Tekst die op het scherm wordt weergegeven, wordt tussen [ ] (vierkante haakjes) geplaatst. : Zaken waarmee u voorzichtig moet zijn : Aanvullende informatie (p. XX) : Referentiepagina's ("XX" duidt het paginanummer aan) In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies de standaardinstellingen hebben.         Inhoudsopgave
Pagina: 4
 Veiligheidsmaatregelen Zorg ervoor dat u eerst de onderstaande veiligheidsmaatregelen leest voordat u het product gebruikt. Zorg er steeds voor dat het product correct wordt gebruikt. De veiligheidsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen. Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.    Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen. Wanneer het netsnoer om de nek van een kind terechtkomt kan dit leiden tot verstikking. Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening. Probeer het product niet te openen of te wijzigen en stel het niet bloot aan hitte. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken. Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van de printer niet aan als deze is gevallen of op een andere wijze is beschadigd. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont. Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunners om de apparatuur schoon te maken. Stel het product niet bloot aan water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen. Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de printer binnendringen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Als het product in contact komt met een vloeistof, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier of een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon. Raak de printer of de stekker niet aan tijdens onweersbuien. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Houd onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en neem voldoende afstand. Maak het netsnoer regelmatig los en veeg met een droge doek het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen. Raak het netsnoer niet aan met natte handen. Gebruik het apparaat niet boven het toelaatbare nominale vermogen van het elektrische stopcontact of de bekabeling. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer deze niet volledig in het stopcontact steken. Voorkom dat vuil of metalen voorwerpen (zoals pinnen of sleutels) in contact komen met de aansluitingen of de stekker. Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Speel de meegeleverde cd-rom(s) alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is. Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen. Ook kunt u gehoorbeschadigingen oplopen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt.                 Waarschuwing Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar. Steek uw hand of vinger niet in de printer. Kies een veilige plaats voor de SELPHY om te voorkomen dat iemand over het netsnoer struikelt. Dit kan verwondingen of beschadiging van de printer tot gevolg hebben. Het is raadzaam de printer niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:  Plaatsen in direct zonlicht.  Plaatsen met temperaturen boven 40 °C.  Vochtige of stofige plaatsen. Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trillingen. Dit kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden, brand of andere schade en verwondingen. Hoge temperaturen kunnen de behuizing van de adapter of de printer doen vervormen.    Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
Pagina: 5
5 Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt. Plaats niet boven op de printer, zoals een doek, terwijl u de printer gebruikt. Als u het apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het apparaat oververhit en vervormd raken wat kan leiden tot brand.   De SELPHY installeren Plaats de SELPHY op een stabiele en effen ondergrond, zoals een tafel. Plaats de printer nooit op een onstabiele of schuine ondergrond. Plaats de SELPHY ten minste 1 meter uit de buurt van apparaten die elektromagnetische golven of sterke magnetische velden genereren. Zorg dat er ten minste 10 cm vrije ruimte is om de SELPHY. Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd door de SELPHY. Zorg er daarom voor dat er een ruimte vrij is aan de achterkant van de printer die groter is dan de lengte van het papier.     Plaats de SELPHY nooit in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer. Plaats de printer niet in de buurt van een televisie of radio. Dit kan leiden tot storingen van de printer.   Meer dan de lengte van het papier 10 cm of meer 10 cm of meer CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
Pagina: 6
Knoppen  Overzicht van de onderdelen Pictogrammen die worden gebruikt in deze handleiding Naam Functie  — Scherm (LCD-monitor) Beelden, instellingsschermen en foutberichten weergeven (p. 32).  q Knop ON De SELPHY in- en uitschakelen (p. 11).  k Knop MENU Het menuscherm weergeven (p. 11).  o Knop OK Het geselecteerde item instellen.  u Knop Omhoog/+ COPIES Aantal kopieën opgeven, items die moeten worden ingesteld selecteren.  d Knop Omlaag/– COPIES  l Knop Links Beelden wisselen, instellingen wijzigen.  r Knop Rechts  v Knop BACK Teruggaan naar het vorige scherm (p. 7), het afdrukken annuleren (p. 14).  p Knop PRINT Starten met afdrukken (p. 14).           * Beveiligingskabels, zoals een Kensington-slot, kunnen op deze sleuf worden aangesloten. Klep van papiercassette- compartiment (p. 10) Kaartsleuven (p. 12) Papiercassette, Compartiment (p. 10) Batterijklep (p. 29) (Ventilatieopeningen bevinden zich achter de batterijklep (p. 34)) Sleuf voor papieruitvoer USB-poort voor aansluiting op een digitale camera/USB-lashgeheugen (p. 14, 27, 30) Batterij/Slot van batterijklep (p. 29) Vergrendeling inktcassette (p. 14) Inktcassettecompartiment (p. 10) Klep van inktcassettecompartiment (p. 10) USB-poort voor aansluiting op een computer (p. 24) DC IN-aansluiting (voedingsinvoer) (p. 10) Beveiligingssleuf*
Pagina: 7
De informatie die op het scherm wordt weergegeven, verbergen 1 2  Geheugenkaartsleuf (p. 12) die momenteel wordt gebruikt (In dit voorbeeld wordt een SD-kaart gebruikt) Afdrukinstellingen (p. 18 – 21) (Instellingen die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven) Totaal aantal af te drukken beelden Bestandsnummer Geïnstalleerd type inktcassette (In dit voorbeeld wordt briefkaartformaat gebruikt) Aantal exemplaren van het weergegeven beeld Papierstand Informatieweergave op het scherm U kunt de informatie die op het scherm wordt weergegeven, verbergen en beelden in een groter formaat weergeven. Geef de instelling op. Druk op de knoppen ud om een item te selecteren [Info Display/info scherm]. Druk op de knoppen l r om [Off/Uit] te selecteren en druk vervolgens op de knop v om de instelling te voltooien. Door nogmaals op de knop v te drukken wordt het beeldweergavescherm hersteld.    Het scherm met instellingen weergeven. Volg stappen 1 – 3 op p. 11.  Het beeld wordt op het volledige scherm weergegeven en er verschijnt een kader om aan te geven dat het afdrukgebied zal worden weergegeven. 
Pagina: 8
De papiercassette voorbereiden De inktcassette voorbereiden 1 2  Open de klep. Er zijn twee stappen voor het openen van de klep. Open eerst de buitenste klep () en vervolgens de binnenste klep ().  Controleer het papierformaat. Controleer of de voorbereide inktcassette en het formaat dat wordt weergegeven op de papiercassette (Kaartformaat, Briefkaartformaat, enzovoort) overeenkomen.  Aan de slag Voorbereidingen voor het afdrukken van beelden. Een set met kleureninktcassette/papier van briefkaartformaat (afzonderlijk verkrijgbaar) (p. 2) wordt gebruikt als voorbeeld. Sets met kleureninktcassette/papier van andere formaten dan het briefkaartformaat kunnen ook worden gebruikt als voorbereiding op het afdrukken. Controleer de inktcassette. Controleer dat het papierformaat en het formaat dat wordt weergegeven op de kleureninktcassette (Kaartformaat, Briefkaartformaat, enzovoort) overeenkomen. Controleer of het inktvel mooi strak is opgerold, zonder speling. Als het inktvel mooi strak is duwt en draait u het tandwiel zoals in het beeld is weergegeven. Als u het inktvel te ver doordraait, kunt u wellicht niet het hele vel papier bedrukken. Ook kan het inktvel scheuren.    Trek niet aan het inktvel en raak het niet aan. Raak de inktcassette niet met natte of bezwete handen aan. Als het inktvel beschadigd, vies of nat is, kunt u wellicht niet afdrukken. Inktvel
Pagina: 9
3 4  Gebruik altijd het papier van de originele Canon-sets met kleureninktcassette/papier dat speciaal is bedoeld voor printers uit de serie SELPHY CP. U kunt geen gewoon printerpapier, gewone briefkaarten of papier voor printers uit de serie SELPHY ES gebruiken. Doe nooit het volgende, dit kan leiden tot mislukte afdrukken of storingen van de printer: het papier verkeerd in de cassette plaatsen (de glanzende kant is de kant waarop wordt afgedrukt) het papier buigen of losscheuren langs de perforaties voor het afdrukken etikettenvellen gebruiken waarvan de etiketten loslaten of waarvan al etiketten zijn gebruikt op een vel schrijven voor het afdrukken afdrukken op een vel waarop al is afgedrukt een nagevulde inktcassette opnieuw gebruiken Raak de veren van de papiercassette niet aan. Als de veren verbogen of vervormd zijn, kan het papier niet meer goed in de SELPHY worden gevoerd. Raak de afdrukzijde (de glanzende kant) van het papier niet aan, kras er niet op en raak het niet aan met natte handen. Als de afdrukzijde vuil of nat wordt, kunt u geen schone afdrukken maken.   - - - - - -   Plaats het papier. Plaats het papier in de papiercassette die u hebt voorbereid. U kunt maximaal 18 vellen in de papiercassette plaatsen. Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen. Houd het papier zoals weergegeven op de afbeelding, met de glanzende kant naar boven en het in de papiercassette. Raak de afdrukzijde (de glanzende kant) van het papier niet aan met uw vingers. Als dit wel gebeurt, kunt u mogelijk geen schone afdrukken maken. Als een beschermvel aanwezig is, verwijdert u dit en plaatst u alleen het papier in de cassette. Wanneer u afdrukken maakt op briefkaartformaat met een gedeelte voor een postzegel, plaatst u het papier zo dat het gedeelte voor de postzegel gericht is zoals weergegeven op de afbeelding.      Sluit de klep. Sluit de binnenste klep totdat deze vastklikt. Laat de buitenste klep open tijdens het afdrukken.  Glanzende kant Veer
Pagina: 10
De inktcassette en de papiercassette plaatsen De SELPHY aansluiten 1 2 3 1 2 10 Open de kleppen. Open de kleppen voor de compartimenten van de inktcassette en papiercassette.  Plaats de inktcassette. Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette totdat deze vastklikt. Sluit de klep van het inktcassettecompartiment.   Plaats de papiercassette. Controleer of de buitenste klep open is (p. 8) en plaats de papiercassette volledig in het compartiment.  Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY. Zorg dat de stekker van de adapter volledig in de SELPHY zit.  Steek het netsnoer in het stopcontact. Sluit het netsnoer aan op de compacte voedingsadapter en steek het andere uiteinde in het stopcontact. 
Pagina: 11
1 3 2 4 5 11 Schakel de SELPHY in. Druk de knop q in en houd deze vast totdat het linkerscherm wordt weergegeven. Om de printer uit te schakelen drukt u op de knop q en houdt u deze weer vast totdat het weergegeven scherm verandert of uitschakelt.   Geef het scherm met instellingen weer. Druk op de knop k. Druk op de knoppen ud om [Printer Setup/Printer setup] te selecteren en druk vervolgens op de knop o.   Geef het scherm met taalinstellingen weer. Druk op de knoppen ud om [Language/Taal] te selecteren. Druk op de knop o.   Selecteer een taal. Druk op de knoppen udl r om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop o. Door tweemaal op de knop v te drukken wordt het scherm in stap 1 hersteld.   De weergavetaal instellen U kunt de weergavetaal van de menu's en berichten in het LCD-scherm wijzigen. Pas het scherm aan voor een gemakkelijke weergave. Verhoog het LCD-scherm en pas het aan totdat het scherm duidelijk zichtbaar is. Verhoog het LCD-scherm niet met meer dan 45°. Dit kan leiden tot schade of storing.   Ongeveer 45°
Pagina: 12
USB-lashgeheugen 1 Compatibele geheugenkaarten en geheugenkaartsleuven Kaartsleuven Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt zonder adapter Geheugenkaarten waarvoor een adapter nodig is (in de handel verkrijgbaar)  SD/MMC+ SD-geheugenkaart SDHC-geheugenkaart SDXC-geheugenkaart MultiMediaCard MMCplus-kaart HC MMCplus-kaart       miniSD-geheugenkaart miniSDHC-geheugenkaart microSD-geheugenkaart microSDHC-geheugenkaart microSDXC-geheugenkaart RS-MMC-kaart*1 MMCmobile-kaart MMCmicro-kaart          CF/microdrive CF-kaart (CompactFlash) Microdrive   xD-Picture-kaart*2   MS/MS Duo Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo     Memory Stick micro  *1 "RS-MMC" staat voor "Reduced-Size MultiMediaCard". *2 Koop de CompactFlash-kaartadapter voor een xD-Picture-kaart. Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, moet u de kaart eerst in de adapter plaatsen voordat u de adapter in de juiste kaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart zonder adapter in een kaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt verwijderen. Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd in het apparaat waarmee de beelden zijn gemaakt. Een geheugenkaart die via een computer is geformatteerd, wordt mogelijk niet herkend.   Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de geheugenkaart en adapter voor bedieningsinstructies. U kunt beelden op een in de handel verkrijgbaar USB-lashgeheugen afdrukken door het geheugen aan te sluiten op de SELPHY (p. 14).    Beelden die kunnen worden afgedrukt JPEG-beelden die voldoen aan de Exif-standaard kunnen worden afgedrukt met de SELPHY. Beelden met onregelmatige formaten of beelden die met een computer zijn bewerkt, worden mogelijk niet goed weergegeven of afgedrukt.
Pagina: 13
3 4 5 1 2 13 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf. Plaats een geheugenkaart op de juiste wijze in de juiste kaartsleuf. Het scherm in stap 4 hieronder (beeldweergavescherm) (p. 7) wordt weergegeven.   Selecteer een beeld. Druk op de knoppen l r om een beeld te selecteren om af te drukken. Als u een van de knoppen l r ingedrukt houdt, verspringt het scherm met 5 beelden.   Selecteer het aantal kopieën. Druk op de knoppen ud om het aantal kopieën te selecteren. Als u de knoppen ud ingedrukt houdt, wordt het aantal afdrukken met 5 verhoogd of verlaagd. U kunt per beeld maximaal 99 afdrukken opgeven. Om een ander beeld af te drukken herhaalt u stap 4 en 5.     Aantal exemplaren van het weergegeven beeld Totaal aantal af te drukken beelden Labelkant Beelden selecteren en afdrukken U kunt een beeld selecteren en het aantal kopieën per beeld opgeven voor het afdrukken. In dit gedeelte wordt een SD-geheugenkaart als voorbeeld gebruikt, maar aan de hand van dezelfde stappen kunt u ook vanaf andere geheugenkaarten afdrukken. Schakel de SELPHY in. Druk de knop q in en houd deze vast totdat het linkerscherm wordt weergegeven. Om de printer uit te schakelen drukt u op de knop q en houdt u deze weer vast totdat het weergegeven scherm verandert of uitschakelt.   Pas het scherm aan voor een gemakkelijke weergave. Verhoog het LCD-scherm en pas het aan totdat het scherm duidelijk zichtbaar is. Verhoog het LCD-scherm niet met meer dan 45°. Dit kan leiden tot schade of storing.   Ongeveer 45°
Pagina: 14
6 7 8 Afdrukken vanaf een USB-lashgeheugen 1 Druk af. Druk op de knop p om te beginnen met afdrukken. Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd van de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrukken is voltooid en de afdrukken in de uitvoerlade liggen (op de buitenste klep van de papiercassette). Zorg ervoor dat er niet 19 of meer vellen op de uitvoerlade liggen. Druk op de knop v om het afdrukken te annuleren.     Vervang de inktcassette. Wanneer de kleureninkt op is, opent u de klep van het compartiment van de inktcassette en verplaatst u het slot zoals in de afbeelding is weergegeven. De inktcassette wordt uitgeworpen. Plaats een nieuwe inktcassette (p. 8, 10).   Trek nooit de papiercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit de geheugenkaart als u hoort dat de printer werkt nadat u deze hebt ingeschakeld of tijdens het afdrukken. Dit kan leiden tot storingen van de printer. Het kan enige tijd duren voordat de beelden worden weergegeven als de geheugenkaart een groot aantal beelden bevat. Wanneer het totaal aantal kopieën voor afdrukken is ingesteld op 0 en u op de knop p drukt, wordt het huidige weergegeven beeld eenmaal afgedrukt. Als het scherm [Start DPOF printing/Start DPOF printen] verschijnt, raadpleegt u "Beelden afdrukken met op de digitale camera opgegeven instellingen (DPOF print)" (p. 28).    Plaats het papier. Wanneer het papier op is, verwijdert u de papiercassette van de SELPHY. Vul de papiercassette bij met nieuw papier (p. 8) en plaats de cassette terug in de SELPHY (p. 10).   Net als beelden op geheugenkaarten kunt u ook beelden op in de handel verkrijgbare USB-lashgeheugens afdrukken. Plaats een USB-lashgeheugen. Plaats een USB-lashgeheugen zoals weergegeven. Alle verdere stappen zijn dezelfde als die voor het afdrukken van beelden van geheugenkaarten (p. 13 – 14).   Afhankelijk van het merk van USB-lashgeheugen dat u gebruikt, kan het moeilijk zijn om het geheugen te plaatsen of te verwijderen. Het is ook mogelijk dat het geheugen niet correct functioneert. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het USB-lashgeheugen voor bedieningsinstructies.  
Pagina: 15
1 2 3 4 15 Geef het menu weer. Druk op de knop k.  Geef het scherm met instellingen weer. Druk op de knoppen ud om [Print All Images/Alles afdrukken] te selecteren en druk vervolgens op de knop o.  Selecteer het aantal kopieën. Druk op de knoppen ud om het aantal kopieën in te stellen. U kunt per beeld maximaal 99 afdrukken opgeven. Als er meer dan 1.000 beelden op de kaart staan, worden er maar 999 exemplaren afgedrukt op volgorde van opnamedatum en de meest recente eerst.   Het aantal benodigde vellen Aantal exemplaren Druk af. Druk op de knop p om te beginnen met afdrukken. Druk op de knop v om het afdrukken te annuleren.   Alle beelden afdrukken U kunt alle beelden op de geheugenkaart tegelijk afdrukken.
Pagina: 16
1 Reinigen na afdrukken Nadat het afdrukken is voltooid, volgt u de stappen hieronder voor het schoonmaken en opbergen van de SELPHY. Schakel de SELPHY uit (p. 11) en verwijder de geheugenkaart of het USB-lashgeheugen. Verlaag het scherm (LCD-scherm) volledig voor u het apparaat opbergt. Haal het netsnoer uit het stopcontact en de stekker van de adapter uit de SELPHY. Als de compacte voedingsadapter heet is, wacht u tot deze helemaal is afgekoeld voordat u de adapter opbergt. Verwijder papiercassettes en sluit de klep van de behuizing van de papiercassette. Laat het overgebleven papier in de cassette zitten en berg de papiercassette op een donkere plaats op en zorg dat deze niet in aanraking komt met stof. Laat de inktcassette in de SELPHY. Berg de SELPHY horizontaal op een donkere plaats op en zorg dat deze niet in aanraking komt met stof. Als u de SELPHY niet gebruikt, zorgt u ervoor dat u de printer opbergt met het scherm (LCD-scherm) volledig verlaagd. Als er stof in de SELPHY komt en aan het papier of de kleureninkt plakt, verslechtert de afdrukkwaliteit.   Als u meerdere inktcassettes hebt, bergt u één op in de SELPHY en de andere in de oorspronkelijk verpakking of een zak op een donkere plaats en beschermd tegen stof. Als u nieuwe papier- en inktcassettes opbergt, bewaart u deze in de ongeopende verpakking en op een donkere plaats.          Afgedrukte foto's bewaren Wanneer beide randen van een afdruk perforaties bevatten, kunt u deze verwijderen door de randen om te vouwen. Gebruik een pen op oliebasis om te schrijven op afdrukken. Voorkom verkleuring en berg de afgedrukte foto's niet op op een plaats met een temperatuur boven 40 °C, op een vochtige of stofige plaats of in direct zonlicht. Vermijd de volgende handelingen, die kunnen leiden tot kleurverandering, kleurvervaging of kleurvervloeiing: Plakband op een afdrukoppervlak plakken, afdrukoppervlakken in contact laten komen met vinyl of plastic, alcohol of andere vlambare vloeistoffen in contact laten komen met het afdrukoppervlak of afdrukoppervlakken gedurende een lange tijd in contact laten komen met andere oppervlakten of objecten. Als u prints wilt bewaren in een album, kiest u een album met foto-omslagen die zijn gemaakt van nylon, polypropyleen of cellofaan. De kleuren kunnen na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van de condities waaronder u de afdrukken bewaart. Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kleurveranderingen.     
Pagina: 17
Instellingen opgeven 1 2 3 1 Een reeks beelden afdrukken U kunt verschillende afdrukfuncties gebruiken, zoals de datum afdrukken of de kleur van een beeld aanpassen. U hoeft de instellingen niet voor elk beeld te herhalen. Zodra de instellingen zijn opgegeven, worden deze op alle beelden toegepast. Het scherm met instellingen weergeven. Druk op de knop k. Druk op de knoppen ud om [Print Settings/ Print instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de knop o.   Selecteer het item en wijzig de instellingen. Druk op de knoppen ud om een item te selecteren. Druk op de knoppen l r om de instellingen te wijzigen en druk vervolgens op de knop v om de instelling te voltooien. Door nogmaals op de knop v te drukken wordt het beeldweergavescherm hersteld. Zie p. 18 – 21 voor informatie over elke instelling.     Druk af. Selecteer een beeld dat u wilt afdrukken (p. 13) en het aantal afdrukken (p. 13) en druk op de knop p om af te drukken. 
Pagina: 18
Afdrukken met datum (Datum) De beste resultaten behalen met automatische correctie (Optimalisatie beeld) Rode ogen corrigeren en afdrukken (Correctie rode ogen) 1 Beelden met rode ogen corrigeren. Uit (Standaardinstelling) / Aan Het is mogelijk dat andere delen dan de ogen worden gecorrigeerd. Stel [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] alleen in op [ On/Aan] als u beelden met rode ogen afdrukt. Als de SELPHY wordt uitgeschakeld of als de geheugenkaart wordt verwijderd, wordt de optie weer ingesteld op [ Off/Uit]. Rode ogen worden mogelijk niet automatisch gedetecteerd of niet optimaal gecorrigeerd wanneer gezichten zeer klein, groot, donker of licht zijn in verhouding tot het gehele beeld, wanneer gezichten opzij gedraaid of diagonaal staan of gedeeltelijk verborgen zijn. Correctie van rode ogen is niet beschikbaar als [ 2-up/2-plus], [ 4-up/4-plus], [ 8-up/8-plus] of [ Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 19). Als [ Sepia] of [ B/W/Zwart/Wit] is geselecteerd in [My Colors] (p. 20), wordt de correctie van rode ogen niet toegepast. De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de pagina-indeling en het papierformaat.        SELPHY corrigeert de beeldkwaliteit automatisch voor een optimale beeldkwaliteit. Uit / Aan (Standaardinstelling)   Sommige beelden worden wellicht niet correct aangepast. Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ On/Aan] hersteld. Als [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 19) is ingesteld op [ Index], wordt [Image Optimize/ Optimal. beeld] niet toegepast. De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de pagina-indeling en het papierformaat.    Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ Off/Uit] hersteld. Omdat de datum die wordt afgedrukt, de opnamedatum van de digitale camera is, kan deze niet worden aangepast met de SELPHY. U kunt de stijl van de afgedrukte datum wijzigen in [Date Format/Datum notatie] (p. 21). De datum kan niet worden afgedrukt als [ Index], [ ID Photo/ID Foto] of [ Shufle] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 19).     U kunt de opnamedatum afdrukken die is vastgelegd door de digitale camera. Uit (Standaardinstelling) / Aan   08/08/2010
Pagina: 19
Een indeling kiezen en afdrukken (Pagina-indeling) 1 U kunt het aantal beelden instellen dat u op één vel papier wilt afdrukken. Het aantal beelden dat u hebt opgegeven (p. 13) wordt afgedrukt in de geselecteerde indeling.  1-up/1-plus (Standaardinstelling) Hiermee drukt u één beeld af op een volledig vel Index Afdrukken als index 2-up/2-plus Hiermee drukt u twee beelden af op een vel ID Photo/ ID Foto Hiermee drukt u pasfoto's af op een vel 4-up/4-plus Hiermee drukt u vier beelden af op een vel Shufle Rangschikt automatisch een reeks beelden om af te drukken op één vel (p. 20) 8-up/8-plus* Hiermee drukt u acht beelden af op een vel * Stel de indeling in op [ 8-up/8-plus] wanneer u een set met inktcassette/label KC-18IL (vellen met etiketten) gebruikt (p. 2). Deze instellingen worden bewaard, ook als de SELPHY wordt uitgeschakeld of als de geheugenkaart uit de sleuf wordt verwijderd. De positie van het beeld kan niet worden opgegeven. Afhankelijk van de geselecteerde indeling worden de instellingen van [Date/Datum] (p. 18), [Image Optimize/Optimal. beeld] (p. 18), [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] (p. 18), [Borders/Randen] (p. 20), [Smooth Skin/Gave huid] (p. 21) of [Brightness/Helderheid] (p. 21) mogelijk niet toegepast. Als u [Print All Images/Alles afdrukken] (p. 15) selecteert in [ Index], kunt u alle beelden op de geheugenkaart afdrukken als een index van miniaturen.     Een pasfoto afdrukken (ID Foto) Hiermee drukt u twee pasfoto's af drie verschillende formaten met een totaal van zes foto's op één vel, zoals links wordt afgebeeld. U kunt afdrukken op papier in L-formaat of briefkaartformaat (p. 2).   Papier Afbeeldingsformaat L-formaat 45 x 35 mm 40 x 30 mm 30 x 24 mm Briefkaartformaat 60 x 51 mm 45 x 35 mm 40 x 30 mm De pasfoto wordt mogelijk niet oficieel geaccepteerd, afhankelijk van de instelling waarvoor deze nodig is. Neem contact op met de desbetreffende instelling voor details.
Pagina: 20
Afdrukken met of zonder randen (Randen) De kleurtoon en afdrukken wijzigen (My Colors) 0 Beelden instellen voor afdrukken met of zonder rand. Randloos (Standaardinstelling) / Randen   U kunt de kleuren in uw beelden aanpassen of uw beelden afdrukken in sepiatinten of zwart-wit. Off/Uit (Standaardinstelling) — Positive Film/ Diailm Dit geeft intense, maar natuurlijk uitziende kleuren, zoals bij een diailm Vivid/Levendig Versterkt het contrast en de kleurverzadiging voor een levendige impressie Sepia Wijzigt de kleurtoon van het beeld in sepia Neutral/Neutraal Verzacht het contrast en de kleurverzadiging voor neutrale tinten B/W/Zwart/Wit Zwart-wit Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ Off/Uit] hersteld. Afhankelijk van de instellingen in My Colors, worden de instellingen voor [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] (p. 18) mogelijk niet toegepast.    Beelden in verschillende formaten rangschikken (Shufle) Met Shufle kunt u automatisch een reeks beelden in verschillende formaten rangschikken voor afdrukken. Een groep van maximaal 8 beelden of een groep van maximaal 20 beelden kan op één vel worden afgedrukt. U kunt afdrukken op papier in L-formaat of briefkaartformaat (p. 2). In "Instellingen opgeven" (p. 17) drukt u op de knoppen ud om [Page Layout/Pagina-indeling] te selecteren in het scherm in stap 2. Druk op de knoppen l r om [Shufle] te selecteren en druk vervolgens op de knop o. Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld, verschijnt, drukt u op de knoppen ud om een optie te selecteren. Druk op de knoppen l r om de instellingen te wijzigen en druk vervolgens op de knop v om de instelling te voltooien. Door tweemaal op de knop v te drukken wordt het beeldweergavescherm hersteld.        Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ Borderless/Randloos] hersteld. Als u [ 8-up/8-plus] selecteert wanneer u afdrukt op papier van kaartformaat (p. 2), worden de beelden afgedrukt zonder randen, zelfs als [ Bordered/Randen] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 19).   De positie van het beeld kan niet worden opgegeven. Als u [20] selecteert in [Max. Images/Max. beelden], kan het enige tijd duren voordat het afdrukken start.  
Pagina: 21
De helderheid aanpassen (Helderheid) De datumnotatie wijzigen (Datum notatie) De huid gaaf maken op afdrukken (Gave huid) 1 U kunt de helderheid van een beeld aanpassen in stappen van ±3. Hoe groter de waarde + is, des te helderder wordt het beeld. Hoe groter de waarde - is, des te donkerder wordt het beeld.   Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [0] hersteld. [Brightness/Helderheid] is niet beschikbaar als [ Index] is geselecteerd in [Page Layout/ Pagina-indeling] (p. 19).   Deze instelling wordt bewaard, ook als de SELPHY wordt uitgeschakeld of als de geheugenkaart uit de sleuf wordt verwijderd. U kunt de notatie van de afgedrukte datum wijzigen (p. 18). mm/dd/jj (Standaardinstelling), dd/mm/jj, jj/mm/dd   Met dit effect lijkt de huid gaver en mooier op de afgedrukte beelden. Uit (Standaardinstelling) / Aan Als het afdrukken is voltooid en u de SELPHY uitschakelt en de geheugenkaart verwijdert, wordt de instelling [ Off/Uit] hersteld. De correctie wordt mogelijk ook toegepast op andere gebieden dan de huid en zo tot onverwachte resultaten leiden. Als [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 19) is ingesteld op [ Index], wordt [Smooth Skin/Gave huid] niet toegepast.      2010/08/08 08/08/2010
Pagina: 22
Systeemvereisten  Afdrukken vanaf uw computer Als u uw computer aansluit op de SELPHY en de bijgeleverde software gebruikt, kunt u alle beelden tegelijk weergeven en verschillende afdrukfuncties gebruiken die niet alleen met de SELPHY kunnen worden gebruikt. Als u een onervaren computergebruiker bent, kunt u eenvoudig afdrukken door de gesproken instructies te volgen. Windows Macintosh Besturingssysteem Windows 7 Windows Vista Service Pack 1, Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3 Mac OS X v10.4 – v10.6 Coniguratie De computer waarop een van de bovenstaande besturingssystemen is geïnstalleerd, moet beschikken over ingebouwde USB-poorten. CPU Pentium 1,3 GHz of hoger PowerPC G4/G5 of Intel processor RAM Windows 7 (64 bits): 2 GB of meer Windows 7 (32 bits), Vista (64 bits, 32 bits): 1 GB of meer Windows XP: 512 MB of meer Mac OS X v10.4 – v10.5: 512 MB of meer Mac OS X v10.6: 1 GB of meer Interface USB Beschikbare schijfruimte 120 MB of meer* 140 MB of meer Beeldscherm 1.024 x 768 pixels of meer 1.024 x 768 pixels of meer * Voor Windows XP moet Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 MB) zijn geïnstalleerd. De installatie kan enige tijd duren afhankelijk van de capaciteiten van uw computer. Selecteer uw favoriete beelden in de index en druk deze af U kunt beelden die u wilt afdrukken in een index selecteren en tegelijkertijd afdrukken.  Afdrukken met versieringen U kunt kaders of postzegels toevoegen aan uw beelden en afdrukken. U kunt ook tekst toevoegen aan uw beelden en afdrukken.  Kalenders afdrukken U kunt kalenders toevoegen aan uw afdrukken. 
Pagina: 23
1 2 3 Installeer de software. Windows Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer en klik op het pictogram [Easy Installation/Eenvoudige installatie] wanneer het scherm links wordt weergegeven. Volg de instructies op het scherm om verder te gaan. Wanneer het venster voor Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om verder te gaan.    Bereid de SELPHY voor. Schakel de SELPHY uit en verwijder de geheugenkaart of het USB-lashgeheugen. Plaats een inktcassette en een papiercassette met papier in de SELPHY (p. 8 – 10).   Ga verder met de installatie om het venster aan de linkerkant weer te geven.  Macintosh Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer en dubbelklik op . Wanneer het linkervenster wordt weergegeven, klikt u op [Install/Installeren] en volgt u de instructies op het scherm om verder te gaan. Wanneer de installatie gereed is, klikt u op [Finish/ Voltooien] om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.    Software installeren en opstarten Windows Vista en Mac OS X 10.5 worden gebruikt voor deze uitleg. Items om voor te bereiden Computer Meegeleverde cd-rom (Cd COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk) (p. 2) Een gewone USB-kabel van maximaal 2,5 m (voor de SELPHY-aansluiting is een connector van type B vereist).   
Pagina: 24
4 5 3  Schakel de SELPHY in. Druk op de knop q om de SELPHY in te schakelen. Windows Wanneer de installatie gereed is, klikt u op [Restart/ Opnieuw opstarten] om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.   Sluit de SELPHY aan op de computer. Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de kabel of de computer voor bedieningsinstructies.   Windows Als het scherm bij stap 5 niet verschijnt, selecteert u in het menu [Start] r [All Programs/Alle programma's] r [Canon Utilities] r [SELPHY Photo Print] r [SELPHY Photo Print]. Macintosh Als het scherm bij stap 5 niet verschijnt, volgt u de stappen hieronder om de printer te registreren. Nadat u op [ ] hebt geklikt in het menu, klikt u op [System Preferences/ Systeemvoorkeuren] en vervolgens op [Print & Fax/Afdrukken en faxen] om het venster [Print & Fax/Afdrukken en faxen] te openen. Klik op [+] om [CP800] te selecteren in het pop-upvenster en klik op [Add/Toevoegen]. Als uw printer is geregistreerd, klikt u op [SELPHY Photo Print] in het Dock (de balk onder aan het scherm). Vervolgens verschijnt het scherm bij stap 5.   Gewone USB-kabel Als de printer via een USB-hub is aangesloten op de computer, werkt de SELPHY mogelijk niet goed. De SELPHY werkt misschien niet goed als er andere USB-apparaten (uitgezonderd een USB-muis of een USB-toetsenbord) tegelijk met de printer worden gebruikt. Koppel andere USB-apparaten los van uw computer en sluit de SELPHY vervolgens weer aan. Zet de computer niet in de modus Stand-by (of de slaapstand) terwijl de SELPHY is aangesloten op een USB-poort van de computer. Als u dit per ongeluk toch doet, haalt u de computer uit de modus Stand-by zonder de USB-kabel los te maken. Raadpleeg de handleiding die is meegeleverd met de computer voor informatie over het activeren van de computer.     Bevestig dat de software correct is gestart. De software start en het scherm aan de linkerkant verschijnt wanneer er verbinding is gemaakt tussen de SELPHY en de computer. Voer stap 2 tot en met 4 uit om de software automatisch op te starten wanneer u het apparaat weer wilt gebruiken.  
Pagina: 25
1 2 3 5 Open het afdrukmenu. Klik op [Print menu/Menu Afdrukken]. Als de voorbereidingen voor afdrukken niet zijn voltooid (papiercassette en inktcassette geplaatst), kunt u niet op [Print menu/Menu Afdrukken] klikken. Volg de stembegeleiding of aanwijzingen op het scherm om de noodzakelijke handelingen uit te voeren.   Selecteer een afdrukmethode. Klik op [Simple print/Eenvoudig afdrukken]. U kunt afdrukken maken met kaders, stempels en tekstballonnen door op [Decoration print/Afdrukken met versieringen] te klikken. U kunt afdrukken maken en kalenders toevoegen door op [Calendar print/Kalender afdrukken] te klikken.    Selecteer een beeld. Beelden worden in een index weergegeven in de map [My Pictures/Mijn afbeeldingen] in Windows en de map [Pictures/Afbeeldingen] in Macintosh. Klik op een beeld om dit te selecteren voor afdrukken. De achtergrondkleur wordt gewijzigd en het beeld wordt ingesteld voor afdrukken. Gebruik dezelfde procedure om op alle beelden te klikken die u wilt afdrukken. Als u nogmaals op een beeld klikt, wordt de achtergrondkleur weer gewijzigd in de oorspronkelijke kleur en worden de instellingen geannuleerd. Selecteer een beeld en klik op [Next/ Volgende].       Software gebruiken voor afdrukken Gebruik de geïnstalleerde software (SELPHY Photo Print) om beelden vanaf de computer af te drukken. De functie [Simple print/Eenvoudig afdrukken] wordt in dit gedeelte uitgelegd. Met deze functie kunt u alle beelden tegelijk zien en de beelden selecteren die u wilt afdrukken. Als de computer beschikt over luidsprekers, moet u het volume zo instellen dat u de stembegeleiding voor de noodzakelijke bewerkingen kunt horen. U kunt beelden weergeven die zijn opgeslagen in een andere map door op deze knop te klikken en een map te selecteren in het scherm dat wordt weergegeven. U kunt de voorwaarden selecteren voor de beelden die moeten worden weergegeven.
Pagina: 26
4 5  Selecteer het aantal afdrukken. Selecteer het aantal kopieën voor elk beeld. Klik op [Print/Afdrukken] om te starten met afdrukken in Windows. Klik op [Print menu/Menu Afdrukken] en vervolgens op [Print/Afdrukken] in het scherm dat verschijnt in Macintosh.    Beëindig het programma. Windows Wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op in de rechterbovenhoek van het scherm. Macintosh Wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op in de linkerbovenhoek van het scherm.   Stembegeleiding uitschakelen De stembegeleiding wordt mogelijk niet goed afgespeeld op sommige computers. Als de stembegeleiding moeilijk te horen is, volgt u de volgende stappen om de stembegeleiding uit te schakelen voordat u de software gaat gebruiken. Stembegeleiding uitschakelen Selecteer het keuzerondje [Off/Uit] in het scherm van stap 1 in "Software gebruiken voor afdrukken" (p. 25). De stembegeleiding wordt uitgeschakeld.   Druk op de knoppen - of + om het aantal afdrukken in te stellen.
Pagina: 27
1 2 3 4  Afdrukken vanaf uw digitale camera U kunt beelden selecteren en afdrukken vanaf een digitale camera met PictBridge-ondersteuning. Er wordt een compacte digitale Canon-camera gebruikt als voorbeeld om de afdrukmethode uit te leggen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw digitale camera als de bewerkingen anders zijn bij de digitale camera die u gebruikt. U kunt het afdrukken niet stoppen met de knop v. Gebruik de digitale camera om het afdrukken te stoppen. PictBridge is een standaard die is vastgesteld door de CIPA (Camera & Imaging Products Association). Hiermee kunt u beelden die met een digitale camera of videocamera, ongeacht de fabrikant of het model, zijn gemaakt, rechtstreeks afdrukken op een printer zonder een computer te gebruiken.   Controleer of er geen geheugenkaart in de SELPHY is geplaatst en dat de SELPHY niet op een computer is aangesloten. Sluit de SELPHY aan op de digitale camera met de interfacekabel (USB-kabel) die bij de digitale camera is geleverd. Schakel eerst de SELPHY in en vervolgens de digitale camera en speel de beelden af op de digitale camera. Afhankelijk van de digitale camera die u gebruikt, verschijnt mogelijk op het scherm van de digitale camera.  Voer de noodzakelijke handelingen uit op uw digitale camera om een beeld te selecteren voor afdrukken. Gebruik de digitale camera om het afdrukken te starten. Het afdrukken begint. Nadat het afdrukken is voltooid, schakelt u de SELPHY en de digitale camera uit en koppelt u de kabel los.   
Pagina: 28
1 2 3 4  Controleer de instellingen. De datum en het bestandsnummer zijn de DPOF-instellingen van de digitale camera (deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd met de SELPHY). Als op een digitale camera van het merk Canon [Print Type/Afdruktype] is ingesteld op [Standard/Standaard], worden de instellingen toegepast die zijn gemaakt in "Een reeks beelden afdrukken" (p. 17 – 21). Het scherm in stap 3 kan ook worden weergegeven wanneer u op de knop k drukt en [DPOF Print/DPOF print] selecteert en vervolgens op de knop o drukt. De optie [DPOF Print/DPOF print] verschijnt alleen als er een geheugenkaart is geplaatst met DPOF-gegevens die zijn ingesteld met de digitale camera.    Beelden afdrukken met op de digitale camera opgegeven instellingen (DPOF print) U kunt op uw digitale camera afdrukinstellingen opgeven en de gewenste beelden selecteren en deze dan allemaal tegelijk afdrukken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale camera voor meer informatie. Plaats een geheugenkaart met de DPOF- instellingen in de juiste geheugenkaartsleuf. Op het scherm verschijnt [DPOF images remain Print images?/DPOF beelden resterend Print beelden?].  Druk op de knop o. Druk af. Druk op de knop p om te beginnen met afdrukken.  "Afdruktype" dat is ingesteld met de digitale camera : Index : Standaard [Date/Datum] en [File No.], ingesteld met de digitale camera Het aantal benodigde vellen Labelkant
Pagina: 29
1 2 3 De batterij installeren De batterij opladen  De batterij gebruiken Gebruik de batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) voor het afdrukken van beelden op locaties zonder stopcontact. Met een volledig opgeladen batterij kunt u ongeveer 54 vellen* papier van briefkaartformaat afdrukken. * Het aantal mogelijke afdrukken is gebaseerd op testnormen van Canon en kan verschillen afhankelijk van de afdrukomstandigheden. Verwijder het dopje van de batterijaansluiting. Sluit de SELPHY aan (p. 10). Het opladen wordt gestart en verschijnt op het scherm. Het opladen is voltooid na ongeveer 4 uur en verdwijnt. Als u op de knop q drukt tijdens het opladen van de batterij (p. 11), kan de SELPHY worden gebruikt. Het opladen wordt echter gestopt. Als u de SELPHY uitschakelt (p. 11), wordt weergegeven en wordt het opladen hervat.    Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor informatie over waarschuwingen met betrekking tot de batterij. Als wordt weergegeven en u 3 seconden of langer op een andere knop dan q drukt, verdwijnt . Als het scherm is uitgeschakeld terwijl de batterij oplaadt en u op een andere knop drukt dan q, wordt na ongeveer 10 seconden weergegeven. Als de SELPHY gedurende vijf minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Als een rode verschijnt, is de batterij leeg. Koop een nieuwe batterij.     Verwijder de batterijklep. Schuif de vergrendeling van de klep en houd deze in deze stand (). Verwijder vervolgens de klep ().  Plaats de batterij. Plaats het lipje () en druk op de batterij () tot deze vastklikt.  Ventilatieopeningen
Pagina: 30
1 2 3 30 Afdrukken vanaf uw mobiele telefoon Gebruik de Bluetooth-unit BU-30 (afzonderlijk verkrijgbaar) voor het draadloos afdrukken van beelden die met een mobiele telefoon met Bluetooth zijn gemaakt. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor informatie over het gebruik van de mobiele telefoon of afdrukmethoden via Bluetooth. Plaats de Bluetooth-unit. Verwijder het dopje van de BU-30 en plaats deze zoals weergegeven. Schakel de SELPHY in (p. 11).   Breng beelden over van de mobiele telefoon naar de SELPHY. Het lampje van de Bluetooth-unit knippert blauw tijdens de overdracht. Het afdrukken begint wanneer de gegevensoverdracht is voltooid.   Tijdens de overdacht knippert het blauwe lampje van de Bluetooth-unit. Als de overdracht wordt onderbroken, stopt de unit met knipperen. Volg de instructies die op uw mobiele telefoon worden weergegeven en probeer het nogmaals. In de volgende omstandigheden kan de overdracht vertragen of mislukken, zelfs binnen een bereik van 10 m: - Er is een obstakel tussen de Bluetooth-unit en de mobiele telefoon - Er is elektromagnetische interferentie van magnetische velden, statische elektriciteit of radiogolven in de buurt De maximale grootte voor het overdragen van een bestand is 2 – 3 MB (verschilt per mobiele telefoon). De tijd van de gegevensoverdracht neemt toe naarmate de bestanden groter zijn. Het duurt mogelijk ook langer voordat het afdrukken start. Beelden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart kunnen mogelijk niet worden afgedrukt, afhankelijk van het model van uw mobiele telefoon. Afhankelijk van de set met kleureninktcassette/papier (p. 2) die u gebruikt, worden de beelden mogelijk afgedrukt zonder dat de randen zijn afgesneden.       Selecteer Canon CP800 (XX:XX:XX) (X staat voor één cijfer) wanneer u een doelapparaatnaam selecteert op uw mobiele telefoon. U kunt geen draadloze verbinding tot stand brengen tussen een computer en de SELPHY. Films, e-mail, adresboeken of beelden die aan een e-mail zijn gekoppeld of zijn gedownload van internet, kunnen niet worden afgedrukt. De SELPHY stelt automatisch de afdrukstand in.     Controleer of er geen geheugenkaart in de SELPHY is geplaatst en dat de SELPHY niet op een computer is aangesloten. Tot ongeveer 10 m
Pagina: 31
Stroom Afdrukproblemen 31 Problemen oplossen Als u denkt dat er een probleem is met de SELPHY, moet u eerst het volgende controleren. Als de items hieronder het probleem niet oplossen, kunt u contact opnemen met een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon die worden aangegeven op de bijgeleverde lijst met klantenondersteuning. Het apparaat gaat niet aan Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten (p. 10). Houd de knop q ingedrukt tot het startscherm wordt weergegeven op het scherm (p. 11). Als u een batterij (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruikt, moet deze volledig opgeladen zijn (p. 29).  • • • Ik kan niet afdrukken Controleer of de SELPHY is ingeschakeld (p. 11). Controleer of de inktcassette en papiercassette correct zijn geplaatst (p. 10). Wanneer de inkt op is, moet u de inktcassette vervangen door een nieuwe. Wanneer het papier op is, moet u de papiercassette bijvullen met nieuw papier (p. 14). Controleer of u de juiste combinatie van papier, papiercassette en inktcassette gebruikt (p. 8). Sluit de SELPHY op slechts één apparaat tegelijk aan. Als de SELPHY tegelijkertijd op een digitale camera en computer is aangesloten en er een geheugenkaart is geplaatst, kunt u mogelijk niet correct afdrukken. Zorg ervoor dat het inktvel niet slap hangt (p. 8). Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt (p. 9). Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte kan de SELPHY oververhit raken en tijdelijk niet langer werken. Dit is dus geen storing. Wacht totdat de temperatuur daalt en het afdrukken wordt hervat. Als de SELPHY is aangesloten op een computer, verschijnt er een bericht op het computerscherm. Annuleer het afdrukken niet. Wacht tot het afdrukken wordt hervat. Ik kan geen beelden weergeven of afdrukken van een geheugenkaart of USB-lashgeheugen Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal en in de juiste sleuf is geplaatst met het label naar boven (p. 12, 13). Zorg ervoor dat het USB-lashgeheugen helemaal en in de juiste richting is geplaatst (p. 14). Controleer of u een ondersteund beeldtype gebruikt (p. 12). Controleer of een geheugenkaart waarvoor een adapter nodig is, eerst in de adapter is geplaatst voordat u de adapter in de kaartsleuf stopt (p. 12). Afdrukken vanaf digitale camera's Controleer of de digitale camera PictBridge ondersteunt (p. 27). Controleer of de SELPHY en de digitale camera correct zijn aangesloten (p. 27). Controleer of de batterij of batterijen in uw digitale camera niet leeg is of zijn. Als een batterij bijna leeg is, vervangt u deze door een volledig opgeladen of nieuwe batterij. Afdrukken vanaf computers Controleer of u de software volgens de juiste procedure hebt geïnstalleerd (p. 23). Controleer of de SELPHY direct op een poort op de computer is aangesloten met de USB-kabel (p. 24). Problemen die zich uitsluitend in Windows voordoen: Controleer of de printer niet ofline is. Als dit het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram en annuleert u de ofline- instelling. Problemen die zich uitsluitend op Macintosh-computers voordoen: Controleer of de SELPHY is geregistreerd op de printerlijst (p. 24). De datum wordt niet afgedrukt Afdrukken vanaf geheugenkaarten of USB-lashgeheugens Controleer of de optie voor het afdrukken van de datum is ingesteld (p. 28). Als u DPOF print gebruikt, worden de instellingen voor het afdrukken van de datum gebruikt die op de digitale camera zijn ingesteld.  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •
Pagina: 32
Papierproblemen Foutberichten 3 Afdrukken vanaf mobiele telefoons De datum kan niet worden afgedrukt op beelden die vanaf een mobiele telefoon zijn verzonden (p. 30). Afdrukken vanaf digitale camera's Controleer of de datuminstelling op uw digitale camera is ingesteld op [On/Aan]. Als de instelling [Default/Standaard] is gekozen, worden de instellingen voor het afdrukken van de datum gebruikt die op de SELPHY zijn ingesteld. Kan geen schone afdrukken maken Controleer of het inktvel en het papier niet stofig zijn. Controleer of er geen stof binnenin de SELPHY zit (p. 34). Controleer of er geen condensvorming is binnenin de SELPHY (p. 34). Controleer of de SELPHY niet in de buurt van een apparaat met elektromagnetische golven of een sterk magnetisch veld staat (p. 5). Kleuren op het computerscherm en de afdruk zijn verschillend De methoden voor het genereren van kleur kunnen verschillen bij computerschermen en printers. Bovendien kan het verschil te wijten zijn aan de omgeving waarin het scherm wordt bekeken (kleur en lichtsterkte) of aan de instellingen voor kleuraanpassing van het scherm. Als ik een actieve afdrukopdracht vanaf de computer annuleer, wordt de opdracht nog een keer uitgevoerd wanneer ik verder ga met afdrukken Wanneer u op een Macintosh na een annulering verdergaat met afdrukken, wordt een beeld dat al is afgedrukt soms opnieuw afgedrukt als het afdrukken wordt hervat. • •  • • • •  •  • Het papier past niet in de cassette Controleer of het papierformaat overeenstemt met het formaat van de papiercassette (p. 2). Het papier wordt niet goed doorgevoerd/Het papier loopt vaak vast Controleer of het papier en de papiercassette goed zijn geplaatst (p. 8, 10). Controleer of er minder dan 19 vellen in de cassette zitten. Controleer of er niet 19 of meer vellen op de buitenste klep van de papiercassette zitten. Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt (p. 9). Kan het opgegeven aantal afdrukken niet afdrukken/Er is papier over Er wordt inkt verbruikt als een afdruk die wordt uitgevoerd, wordt geannuleerd of als aan het inktvel wordt getrokken. Als het papier op raakt tijdens het afdrukken van veel afbeeldingen, moet u de inktcassette niet verwijderen want hierdoor wordt inkt verbruikt. Vul het papier aan zonder de inktcassette te verwijderen. Het papier is vastgelopen Als het papier uit de voor- of de achterzijde steekt (sleuf voor papieruitvoer) (p. 6) van de SELPHY, trekt u voorzichtig aan het papier om dit te verwijderen. Als voorzichtig trekken niet genoeg is om het papier te verwijderen, moet u geen kracht gebruiken om het papier eruit te trekken. Schakel de printer herhaaldelijk uit en weer in totdat het papier wordt uitgevoerd.  •  • • • •  •  • Als er een probleem is met de SELPHY, verschijnt er op het scherm een bericht. Als er bij de foutmelding een mogelijke oplossing staat, volgt u de instructies op het scherm. Als er geen oplossing wordt vermeld, raadpleegt u "Problemen oplossen" (p. 31). Als de items hieronder het probleem niet oplossen, kunt u contact opnemen met een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon die worden aangegeven op de bijgeleverde lijst met klantenondersteuning. Als zich een probleem voordoet terwijl de SELPHY is aangesloten op een digitale camera, wordt mogelijk een foutbericht weergegeven op het scherm van de digitale camera.
Pagina: 33
SELPHY CP800 33 Speciicaties Printmethode Kleurtransmissie door warmtesublimatie (met overcoating) Resolutie/Kleurvoorstelling 300 x 300 dpi YMC (256 tinten per kleur, 16,77 miljoen kleuren per stip (max.)) (Resolutie op basis van de methode voor de gebiedsintensiteit is equivalent aan een kleurvoorstelling van 4.800 x 4.800 dpi)*1 Inkt Afzonderlijke kleureninktcassette (Y/M/C/overcoating) Papier Briefkaartformaat, L-formaat, kaartformaat (inclusief etiketten op paginaformaat, vellen met 8 etiketten) Afdrukformaat Randloos Randen Briefkaartformaat L-formaat Kaartformaat (per etiket) 100,0 x 148,0 mm 89,0 x 119,0 mm 54,0 x 86,0 mm 22,0 x 17,3 mm 91,4 x 121,9 mm 79,2 x 105,3 mm 50,0 x 66,7 mm Afdruksnelheid*2 Afdrukken vanaf geheugenkaarten/USB-lashgeheugens/Aangesloten op camera (PictBridge) Briefkaartformaat L-formaat Kaartformaat Ongeveer 47 sec. Ongeveer 39 sec. Ongeveer 24 sec. Invoersysteem Automatische papierinvoer vanuit papiercassette Uitvoersysteem Automatische papieruitvoer boven op papiercassette Scherm Kantelbaar, 6,2 cm (2,5 inch), TFT LCD-kleurenscherm Interface USB Aansluiten op een PictBridge-apparaat: USB-compatibele connector type A Aansluiten op een computer: USB-compatibele connector type B Draadloos Bluetooth*3 Geheugenkaarten CF-kaart (CompactFlash), Microdrive, xD-Picture-kaart*4 , SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart, MultiMediaCard, MMCplus-kaart, HC MMCplus-kaart, miniSD-geheugenkaart*4 , miniSDHC-geheugenkaart*4 , microSD- geheugenkaart*4 , microSDHC-geheugenkaart*4 , microSDXC-geheugenkaart*4 , RS-MMC-kaart*4 , MMCmobile-kaart*4 , MMCmicro-kaart, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick micro*4 USB-lashgeheugen Alleen ondersteuning voor FAT/exFAT Bedrijfstemperaturen 5 – 40 °C Luchtvochtigheid 20 – 80 % Voeding Compacte voedingsadapter CA-CP200 W Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) Stroomverbruik 60 W of minder (4 W of minder bij stand-by) Afmetingen 177,0 x 134,6 x 68,8 mm Gewicht (alleen printer) Ongeveer 940 g *1 De methode voor de gradatie van concentraties die wordt gebruikt door de SELPHY staat maximaal 256 tinten per kleur die per stip moeten worden voorgesteld. Ter vergelijking: printers die de methode voor de gebiedsintensiteit gebruiken, stellen tinten voor volgens het aantal stippen die in een gebiedsunit worden afgedrukt. Dit betekent dat 256 stippen (16 stippen verticaal x 16 stippen horizontaal) nodig zijn om dezelfde 256 tinten van kleur voor te stellen. De kleurvoorstelling van de SELPHY is daarom equivalent aan een resolutie van 4.800 x 4.800 dpi op basis van de methode voor de gebiedsintensiteit. Gradatie verwijst naar het aantal tinten dat op een afdruk kan worden weergegeven. Zwart en wit heeft bijvoorbeeld twee gradaties, terwijl de 256 gradaties de grijstinten van wit tot zwart omvatten die kunnen worden weergegeven. "dpi" (dots per inch) verwijst naar het aantal dots of stippen die op 1 inch kunnen worden afgedrukt. *2 Gemeten vanaf begin van gele afdrukbewerking tot uitvoer. *3 Bluetooth-unit BU-30 (afzonderlijk verkrijgbaar) is vereist. *4 Afzonderlijke adapter (in de handel verkrijgbaar) is vereist. • •
Pagina: 34
3 Voorzorgsmaatregelen voor bediening Druk niet hard op de printer. Hierdoor kan het papier vastlopen of het apparaat beschadigd raken. Voorkom dat er insecticiden of andere vluchtige stoffen (uit spuitbussen) op het apparaat komen. Zorg er bovendien voor dat de printer niet gedurende lange tijd in aanraking komt met rubber of vinyl. Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken. Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte kan de SELPHY oververhit raken en tijdelijk niet langer werken. Dit is dus geen storing. Het afdrukken wordt hervat zodra de SELPHY is afgekoeld. Tijdelijke onderbrekingen verhogen de afdruktijd en vinden meestal plaats wanneer u doorlopend afdrukt, als een ruimte uitzonderlijk warm is of als de ventilatieopeningen op de achterkant van de SELPHY zijn geblokkeerd en de interne temperatuur hoog is. Voorkom condensvorming in de SELPHY bij verplaatsing van een koude naar een warme ruimte, door de printer in een luchtdichte, afsluitbare plastic zak te doen en op temperatuur te laten komen voordat u de printer uit de zak haalt. Als er toch condensvorming optreedt in de SELPHY, moet u deze op kamertemperatuur houden totdat de waterdruppels op natuurlijke wijze verdampen voordat u het apparaat weer gebruikt. Als de SELPHY vies wordt, moet u de behuizing afnemen met een zachte, droge doek. Als er stof of vuil is samengehoopt op de batterijklep of ventilatieopening (p. 6, 29), moet u de kleureninktcassette verwijderen (p. 14) voordat u deze schoonmaakt. Als er via de ventilatieopeningen stof in het apparaat komt, drukt de printer mogelijk niet schoon af. Gebruik nooit vluchtige oplossingen zoals benzine, verfverdunner of een verdund, neutraal oplosmiddel. Hierdoor kan de behuizing van de printer vervormen of loslaten.       Toelaatbaar nominaal ingangsvermogen 100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) Nominaal uitgangsvermogen 24 V DC, 2,2 A Afmetingen 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (exclusief netsnoer) Bedrijfstemperaturen 0 – 45 °C Gewicht Ongeveer 310 g Als een ENERGY STAR-partner, heeft Canon Inc. vastgesteld dat dit product voldoet aan de normen van ENERGY STAR voor energie-eficiëntie. Compacte voedingsadapter CA-CP200 W Type Oplaadbare lithium-ion-batterij Nominale spanning 22,2 V DC Nominaal vermogen 1.200 mAh Levensduur van batterij (aantal ladingen) Ongeveer 300 Bedrijfstemperaturen 5 – 40 °C Afmetingen 110,0 x 40,7 x 37,5 mm Gewicht Ongeveer 230 g Alle gegevens zijn gebaseerd op testen die zijn uitgevoerd door Canon. Specificaties en uiterlijk van de printer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.   Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) VOORZICHTIG ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ. HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.
Pagina: 35
35 Over deze handleiding Kennisgevingen van handelsmerken Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft. De code die wordt gebruikt in deze irmware, is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.    Het is verboden om elk willekeurig deel van deze handleiding opnieuw te drukken, te verzenden of op te slaan in een actief zoeksysteem zonder toestemming van Canon. Canon behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke apparatuur. Ongeacht de bovenstaande items kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor schade door verkeerde bediening van de producten. Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met accessoires van Canon. Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die zijn veroorzaakt door het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn (zoals het lekken en/of ontploffen van een batterij). Deze garantie is niet van toepassing op reparaties die het gevolg zijn van het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn, hoewel dergelijke reparaties wel kunnen worden aangevraagd om te worden uitgevoerd tegen betaling.     Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER). Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu’s en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu’s aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een oficiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu’s. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, oficiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/environment. (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) GEDRUKT IN DE EU © CANON INC. 2010
Merk:
Canon
Product:
Printers
Model/naam:
Selphy Cp800
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Fins