PowerShot A2400 IS handleiding
Canon PowerShot A2400 IShandleiding

Handleiding voor de Canon PowerShot A2400 IS in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 146 pagina's.

PDF 146 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Canon PowerShot A2400 IS. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Canon PowerShot A2400 IS en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Canon PowerShot A2400 IS. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Canon PowerShot A2400 IS zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Beste, hoe kan ik de grote van mijn opnames veranderen van L naar M of S

Bertels2017-11-01

Stel een vraag over de Canon PowerShot A2400 IS

Pagina: 1
2 Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Een geheugenkaart is niet bijgesloten. De volgende geheugenkaarten (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen, ongeacht de capaciteit, worden gebruikt. Raadpleeg “Specificaties” in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aantal opnamen en de opnameduur per geheugenkaart. • SD-geheugenkaarten* • SDHC-geheugenkaarten* • SDXC-geheugenkaarten* * Voldoet aan de SD-specificaties. Niet voor alle geheugenkaarten is de werking in deze camera geverifieerd. Bij de beschrijvingen in deze handleiding worden schermafbeeldingen en illustraties van de PowerShot A4000 IS gebruikt. Inhoud van de verpakking Compatibele geheugenkaarten Conventie die in deze handleiding wordt gebruikt Camera Batterij NB-11L (met kapje) Batterijlader CB-2LDE Interfacekabel IFC-400PCU Polsriem WS-800*1 Canon garantie- systeemboekje Introductie- handleiding (deze handleiding) Cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk*2 Cd DIGITAL CAMERA Solution Disk*3 *1Raadpleeg voor bevestigingsinstructies de Gebruikershandleiding op de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk. *2 Bevat de Gebruikershandleiding en de ImageBrowser EX Gebruikershandleiding (p. 8). *3Bevat de software die voor deze camera wordt gebruikt. Raadpleeg voor installatie- instructies de Gebruikershandleiding en voor gebruiksinstructies de ImageBrowser EX Gebruikershandleiding. *4Alleen PowerShot A3400 IS Stylus*1*4
Pagina: 2
3 Verwijder het klepje en plaats de batterij. z Zorg eerst dat de markering o op de batterij overeenkomt met die op de oplader en plaats dan de batterij door deze naar binnen ( ) en naar beneden ( ) te drukken. Laad de batterij op. z Zodra u het netsnoer hebt aangesloten op de compacte voedingsadapter en het andere uiteinde in een stopcontact hebt gestoken, gaat het lampje oranje branden. z Als het opladen is voltooid, wordt het lampje groen. Verwijder de batterij. z Raadpleeg “Specificaties” in de Gebruikershandleiding voor informatie over de oplaadtijd en het beschikbare aantal opnamen of de beschikbare opnameduur bij een volledig geladen batterij. Open het klepje. z Schuif het klepje naar buiten ( ) en omhoog ( ) om het te openen. Plaats de batterij. z Duw de batterijvergrendeling in de richting van de pijl en plaats de batterij in de getoonde richting totdat deze vastklikt en is vergrendeld. z Om de batterij te verwijderen, opent u het klepje en drukt u de batterijvergrendeling in de richting van de pijl in. Voordat u begint De batterij opladen De batterij en geheugenkaart plaatsen Batterij- vergrendeling Aansluit- punten
Pagina: 3
Voordat u begint 4 Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart en plaats de geheugenkaart. z Bij geheugenkaarten met een schuifje voor schrijfbeveiliging kunt u geen opnamen maken als het schuifje is ingesteld op vergrendeld (omlaag). Duw het schuifje omhoog totdat het op niet vergrendeld staat. z Plaats de geheugenkaart in de getoonde richting totdat deze vastklikt en is vergrendeld. z Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u deze naar binnen tot u een klik voelt en laat u de kaart langzaam los. Sluit het klepje. z Sluit het klepje ( ) en duw het lichtjes aan terwijl u het naar binnen schuift totdat het vastklikt ( ). Schakel de camera in. z Druk op de ON/OFF-knop. X Het scherm Datum/Tijd verschijnt. Stel de datum en tijd in. z Druk op de knoppen qr om een optie te selecteren. z Druk op de knoppen op om de datum en tijd op te geven. z Als u klaar bent, drukt u op de knop m. z Druk op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen. Etiket De datum en tijd instellen
Pagina: 4
Voordat u begint 5 Wijzig de datum en tijd als volgt. Druk op de knop n. Beweeg de zoomknop om het tabblad 3 te selecteren. Druk op de knoppen op om [Datum/Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de knop m. Voer stap 2 op p. 4 nog een keer uit om de instelling te voltooien. Druk op de knop n. Open de afspeelmodus. z Druk op de knop 1. Open het instellingenscherm en kies een taal. z Houd de knop m ingedrukt en druk op de knop n. z Druk op de knoppen opqr om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop m. De datum en tijd wijzigen Taal van LCD-scherm
Pagina: 5
6 Schakel de camera in en open de modus A. z Druk op de ON/OFF-knop. z Druk herhaaldelijk op de o-knop totdat wordt weergegeven. Kies de compositie. z Om in te zoomen en het onderwerp te vergroten, duwt u de zoomknop naar i (telelens) en om uit te zoomen duwt u de knop naar j (groothoek). Maak foto's. z Druk de ontspanknop lichtjes in ( ). z De camera piept twee keer nadat is scherpgesteld en er worden AF-kaders weergegeven om aan te geven op welke beeldgebieden is scherpgesteld. Druk de ontspanknop helemaal naar beneden ( ). Maak filmopnamen. z Druk op de filmknop om het opnemen te starten en druk opnieuw op de filmknop om te stoppen. De camera testen Opnamen maken
Pagina: 6
De camera testen 7 Open de afspeelmodus. z Druk op de knop 1. Blader door uw beelden. z Als u het vorige of het volgende beeld wilt bekijken, drukt u op de knoppen qr. z Films zijn herkenbaar aan het pictogram . Ga naar stap 3 als u films wilt afspelen. Films afspelen z Druk op de knop m om naar het filmbedieningspaneel te gaan, druk op de knoppen qr om te selecteren en druk dan weer op de knop m. z Om het volume aan te passen, drukt u op de knoppen op. z Het afspelen begint en na de film verschijnt . Bij de PowerShot A3400 IS is via het aanraakscherm van de camera intuïtieve bediening mogelijk door het scherm aan te raken of door de vinger over het scherm te slepen. Aanraken ....Raak het scherm kort aan met uw vinger. U kunt bijvoorbeeld het afspelen van een film beginnen door aan te raken. Als u het volume wilt aanpassen, schuift u tijdens het afspelen snel omhoog of omlaag over het scherm. Bekijken Het aanraakscherm gebruiken
Pagina: 7
De handleidingen bekijken 8 Slepen ........ Raak het scherm aan en sleep met uw vinger over het scherm. U kunt bijvoorbeeld bij het bekijken van beelden, beelden selecteren door van rechts naar links of van links naar rechts over het scherm te schuiven. Als u moeite hebt om de camera door middel van aanraken te bedienen, gebruik dan de stylus. Gebruik alleen de meegeleverde stylus om het aanraakscherm te bedienen. Gebruik geen potloden, pennen of scherpe voorwerpen. Doe het volgende om het door u bij stap 2 gekozen beeld te wissen. Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld. Druk op de qr-knoppen om een beeld te selecteren en druk daarna op de o-knop. Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen qr om [Wissen] te selecteren. Druk daarna op de knop m. Raadpleeg de handleidingen op de meegeleverde cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk voor een nog grondiger kennis van de camera, of tijdens het gebruik van de software op de cd DIGITAL CAMERA Solution Disk. U hebt Adobe Reader nodig om de PDF handleidingen te openen. U kunt de Word- handleidingen raadplegen met Microsoft Word/Word Viewer (alleen noodzakelijk voor handleidingen voor het Midden-Oosten). z Plaats de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk in het cd-romstation van de computer. z Volg de getoonde instructies om de handleiding te openen. Beelden wissen De handleidingen bekijken Gebruikershandleiding Hierin wordt uitgelegd hoe u alle functies van deze camera gebruikt, er wordt een overzicht gegeven van de productspecificaties en de procedures voor het installeren van de meegeleverde software worden uitgelegd. ImageBrowser EX Gebruikershandleiding Instructies voor de meegeleverde software
Pagina: 8
VOORZICHTIG ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR. © CANON INC. 2012 GEDRUKT IN DE EU CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER). Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/environment. (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Merk:
Canon
Product:
Fotocamera's
Model/naam:
PowerShot A2400 IS
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Lets, Litouws, Ests