imageFORMULA DR-M1... handleiding
Canon imageFORMULA DR-M140handleiding

Handleiding voor de Canon imageFORMULA DR-M140 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 87 pagina's.

PDF 87 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Canon imageFORMULA DR-M140. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Canon imageFORMULA DR-M140 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Canon imageFORMULA DR-M140. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Canon imageFORMULA DR-M140 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Canon imageFORMULA DR-M140

Pagina: 1
Gebruikershandleiding • Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. • Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen.
Pagina: 2
2 Internationaal ENERGY STAR® programma voor kantoorapparatuur Als ENERGY STAR® Partner heeft Canon Electronics Inc. bepaald dat dit apparaat voldoet aan de richtlijnen van het ENERGY STAR® Program inzake zuinig energieverbruik. Het International ENERGY STAR® Office Equipment Program is een internationaal programma ter bevordering van energiebesparing bij het gebruik van computers en andere kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en de verspreiding van producten met functies die het stroomverbruik op doeltreffende wijze verminderen. Het is een open systeem waaraan ondernemers vrijwillig kunnen deelnemen. Doelproducten zijn kantoorapparatuur, zoals computers, monitors, faxapparaten, kopieerapparaten en scanners. De deelnemende landen gebruiken uniforme normen en logo's. Dit model biedt geen instelopties voor energiebeheer. Alleen Europese Unie (en EEA). Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid, zoals bepaald door WEEE-richtlijn 2002/96/EC en de nationale wetgeving. Het product moet worden ingeleverd bij een daartoe bestemd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw soortgelijk product aanschaft, of bij een daartoe bevoegd inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een verkeerde verwerking van dit soort afval kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid als gevolg van mogelijk schadelijke stoffen die doorgaans in elektrische en elektronische apparatuur worden toegepast. Bovendien draagt uw medewerking aan een juiste verwerking van dit product bij aan een effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het inleveren van uw afgedankte apparatuur ten behoeve van recycling contact op met de desbetreffende gemeentelijke instanties. Meer informatie over het retourneren en recyclen van WEEE-producten kunt u vinden op www.canon-europe.com. (EEA: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) Modelnamen De volgende modelnummers kunnen worden genoemd in de veiligheidsvoorschriften voor de diverse gebieden waar deze documentscanner te koop is. DR-M140: Model M111121 Merken • Canon en het Canon-logo zijn geregistreerde merken van Canon Inc. in de Verenigde Staten en kunnen ook merken of geregistreerde merken zijn in andere landen. • imageFORMULA is een merk van CANON ELECTRONICS INC. • Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint en SharePoint zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. • Schermafbeelding(en) van Microsoft producten gereproduceerd met toestemming van de Microsoft Corporation. • Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde merken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. • ENERGY STAR® is een in de V.S. geregistreerd merk. • ISIS is een gedeponeerd merk van EMC Corporation in de Verenigde Staten. • Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nuance, eCopy en OmniPage zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. • Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Adobe PDF logo, and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. • Andere producten en bedrijfsnamen hierin vermeld kunnen merken zijn van de respectieve eigenaren. De symbolen TM en ® worden echter in dit document niet gebruikt.
Pagina: 3
3 Copyright Copyright 2011 door CANON ELECTRONICS INC. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of overgebracht in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren en opnames, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CANON ELECTRONICS INC. Afwijzing van aansprakelijkheid De informatie in dit document kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. CANON ELECTRONICS INC. GEEFT GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, BEHALVE WAT IN DEZE IS VOORZIEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DAARVAN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK OF NIET SCHENDEN. CANON ELECTRONICS INC. STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF KOSTEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL VOORTVLOEIEN. CANON ELECTRONICS INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN DIE MET DIT PRODUCT ZIJN GESCAND, OF VOOR DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN RESULTERENDE GESCANDE BEELDGEGEVENS. ALS U DE ORIGINELEN VAN GESCANDE DOCUMENTEN WILT AFVOEREN, BENT U, DE KLANT, VERANTWOORDELIJK VOOR CONTROLE VAN DE GESCANDE BEELDEN OM VAST TE STELLEN DAT DE GEGEVENS INTACT ZIJN. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON ELECTRONICS INC. ONDER DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT WAAR DEZE GARANTIE BETREKKING OP HEEFT.
Pagina: 4
4 Installatiehandleiding STAP 1 De accessoires controleren Als er onderdelen uit onderstaande lijst ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke erkende Canon-leverancier of - servicevertegenwoordiger. Ava nt l’utilisation Vor dem Gebrauch Antes de la utiliza ción Prima dell’uso Voor gebru ik Scanner Netadapter/netsnoer (Aansluitlengte: 2,6 m) Referentiegids Installatieschijf USB-kabel Type A/type B (lengte: 1,8 m) Voor gebruik • Onderdelen in deze handleiding kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. • Bewaar de verpakking van het apparaat voor als u het apparaat wilt opslaan of vervoeren. • Een gedrukte versie van de Referentiegids in het Engels is meegeleverd. De inhoud van de Referentiegids in andere talen is te vinden in gebruikershandleiding op de installatieschijf. • De vorm van de netsnoerstekker verschilt van land tot land. Lees dit eerst a.u.b.
Pagina: 5
5 Inhoud van de installatie-cd Installeer de volgende software die noodzakelijk is om de scanner te kunnen gebruiken vanaf de meegeleverde installatieschijf. • CaptureOnTouch Dit is een speciaal scantoepassing voor dit product. • CapturePerfect 3,1 Dit is een scantoepassing voor de DR-serie scanners. • Scannerstuurprogramma Dit is het scannerstuurprogramma voor dit product. Software van derden De volgende softwaretoepassingen zijn ook te vinden op de meegeleverde installatieschijf. Raadpleeg het bestand Readme.txt voor meer gegevens over de installatie. • eCopy PDF Pro Office Software voor het maken en bewerken van pdf's van Nuance Communications. ATTENTIE Wanneer u scant met software van derden, gebruik dan het scannerstuurprogramma van deze scanner om scanvoorwaarden te configureren. Informatie over het openen van het scannerstuurprogramma vindt u in de handleidingen bij de softwaretoepassingen. Nadat u de scanner uit de doos hebt genomen, verwijdert u de beschermingsvellen (▼) van de scanner.
Pagina: 6
6 STAP 2 De software installeren Systeemvereisten Om de scanner te kunnen gebruiken, moet uw computer voldoen aan de volgende systeemvereisten: Computer CPU: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz of sneller Geheugen: 1 GB of meer Harde schijf: 3 GB of meer vrije ruimte om alle software te installeren USB-aansluiting Hi-Speed USB 2.0 Beeldscherm: Resolutie van 1024 x 768 (XGA) of hoger aanbevolen. Optisch station: In staat dvd-schijven te lezen. Besturingssysteem • Microsoft Windows XP Service Pack 3 of later • Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 of later • Microsoft Windows Vista met Service Pack 2 of later (32-bits- en 64- bitsedities) • Microsoft Windows 7 met Service Pack 1 of later (32-bits- en 64- bitsedities) Overige vereisten • Een ISIS-compatibele toepassing of een TWAIN-compatibele toepassing die compatibel is met de bovenstaande besturingssystemen. • .NET Framework 3.5 of later ATTENTIE • Als u de specificaties van uw computersysteem niet kent, neem dan contact op met de winkel waar u de computer gekocht hebt of met de fabrikant van de computer voor nadere informatie. • Als u de scanner met Windows gebruikt, gebruik dan het nieuwste USB 2.0-stuurprogramma dat Microsoft ter beschikking heeft. Voor meer informatie raadpleegt u uw plaatselijke erkende Canon- leverancier. • Gebruik de USB-aansluiting die standaard op uw computer zit. Wij kunnen echter normaal gebruik niet garanderen voor alle USB- aansluitingen, zelfs niet als deze standaard zijn ingebouwd in de computer. Voor meer informatie raadpleegt u uw plaatselijke erkende Canon-leverancier. • Bij gebruik van USB Full-Speed (is gelijk aan USB 1.1) is de scansnelheid lager. • De USB-kabel die u gebruikt, moet de origineel met de scanner meegeleverde kabel zijn. • Als processor, geheugen, aansluiting of andere specificaties niet voldoen aan de installatievereisten, dan kan de scansnelheid daar zeer onder lijden en overdracht kan lang duren. • Zelfs als de computer aan de aanbevolen specificaties voldoet, kan de scansnelheid variëren, afhankelijk van de opgegeven scaninstellingen. • De stuurprogramma's die met de scanner worden meegeleverd werken niet noodzakelijkerwijs met alle ISIS- of TWAIN-compatibele toepassingen. Voor meer informatie raadpleegt u uw toepassingssoftwareleverancier. Voorzorgen bij gebruik met 64-bits-besturingssystemen • Het ISIS/TWAIN-stuurprogramma dat bij dit product is meegeleverd, ondersteunt alleen scannen met 32-bits- toepassingen. • Zelfs met 32-bits-toepassingen wordt de werking van niet alle ISIS/ TWAIN-compatibele toepassingen gegarandeerd. • De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de specificaties van uw computer.
Pagina: 7
7 Software-installatie ATTENTIE • Installeer de software voordat u de scanner op de computer aansluit. • Meld u bij Windows aan als administrator/beheerder. • Sluit alle andere toepassingen voordat u de software installeert. 1 Plaats de software-installatieschijf in het schijfstation van de computer. Het installatiemenu start automatisch wanneer u de schijf in het station plaatst. (Als het menu niet start, dan voert u het programma setup.exe op de schijf uit.) Voor Windows 7/Vista Als het volgende venster verschijnt, klik op [Ja] of [Toestaan]. 2 Klik op [Normale installatie]. Het installeren van software van derden Wanneer u de meegeleverde software installeert, kunt u kiezen welke van de meegeleverde programma's u wilt selecteren door bij stap 3 [Aangepaste installatie] te selecteren. Wenk Als u alleen specifieke software wilt herinstalleren die u onlangs hebt gede-installeerd, kies dan [Aangepaste installatie] en geef de gewenste software op. 3 Klik op [Installeren].
Pagina: 8
9 9 Lees de overeenkomst en klik op [Yes] om deze te accepteren. 10 Klik op [Next]. 11 Geef op of u de invoegtoepassing voor Microsoft SharePoint wilt installeren en klik op [Next]. 12 Wanneer de installatie van CaptureOnTouch is voltooid, klikt u op [Finish]. 13 Klik op [Volgende].
Pagina: 9
10 14 Lees de licentieovereenkomst en klik op [Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst] en vervolgens op [Volgende] als u akkoord gaat. 15 Klik op [Volgende]. 16 Geef op of u de invoegtoepassing voor Microsoft SharePoint wilt installeren en klik op [Volgende]. 17 Wanneer de installatie van CapturePerfect is voltooid, klikt u op [Voltooien].
Pagina: 10
12 STAP 3 Aansluiten op een computer Sluit de scanner aan op de computer en de voeding. ATTENTIE • Sluit de scanner niet aan op de computer voordat u de software hebt geïnstalleerd. • Controleer voordat u de scanner aansluit op de computer of de scanner uitstaat. Als hij aanstaat, zet hem dan uit. Naar het stopcontact Netadapter (meegeleverd met de scanner) USB-kabel (meegeleverd met de scanner)
Pagina: 11
13 STAP 4 Het apparaat inschakelen U kunt de scanner in- en uitschakelen met de aan/uittoets op de voorkant van de scanner. 1 Zorg ervoor dat de computer en scanner correct op elkaar zijn aangesloten. 2 Druk op de aan/uittoets. Het aan/uitlampje brandt blauw wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Wenk Er verschijnt een ballonnetje op de taakbalk zoals hieronder weergegeven. Als u een tijdje wacht, wordt de automatische herkenning van de scanner beëindigd en is de scanner klaar voor gebruik. Ð Wanneer de scanner correct is aangesloten op de computer, verschijnt het pictogram (CaptureOnTouch) in de taakbalk zoals hieronder. Als het taakbalkpictogram eruit ziet als , is de scanner niet goed aangesloten op de computer. Controleer de status van de aan/uittoets en de USB-kabel. Het apparaat uitschakelen Houd de aan/uittoets ingedrukt tot de indicator dooft. ATTENTIE • Wacht na het uitschakelen altijd minstens 10 seconden voordat u de scanner weer inschakelt. • Als de scanner langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. Wenk De automatische uitschakelfunctie van de scanner is standaard ingeschakeld en de scanner schakelt automatisch uit als hij vier uur lang niet wordt gebruikt. Voor informatie over hoe u deze instelling uitschakelt, zie "Automatische aan/uitinstelling" op pag. 72. Aan/uittoets Hiermee is de installatie voltooid.
Pagina: 12
14 Inleiding Hartelijk voor het aanschaffen van de Canon imageFORMULA DR-M140 documentscanner. Lees deze handleidingen grondig door voordat u de scanner gebruikt, zodat u de mogelijkheden en functies goed leert kennen en de scanner maximaal kunt benutten. Bewaar deze handleidingen na het lezen op een veilige plek om ze eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Handleidingen voor de scanner De documentatie bij deze scanner bestaat uit de volgende handleidingen. ● Referentiegids Hierin wordt beschreven hoe u de scanner installeert voor gebruik. Lees deze handleiding voordat u de scanner voor het eerst gebruikt. ● Gebruikershandleiding (deze handleiding) Deze handleiding beschrijft de gebruiksprocedures van de scanner. (alleen elektronische handleiding in PDF-indeling) Wenk • De handleiding voor deze scanner is opgeslagen op de installatie- cd, in de vorm van een elektronische handleiding in PDF-indeling. • Wordt de gebruikershandleiding (elektronische handleiding) tijdens de installatie van de software geregistreerd op de volgende locaties. In deze handleiding gebruikte symbolen De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om procedures, beperkingen, voorzorgsmaatregelen bij bediening en veiligheidsaanwijzingen toe te lichten. WAARSCHUWING Duidt op een waarschuwing voor handelingen die, indien niet correct uitgevoerd, de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben. Sla altijd acht op deze waarschuwingen om de scanner veilig te kunnen gebruiken. LET OP Wees voorzichtig tijdens handelingen die, indien niet correct uitgevoerd, persoonlijk letsel of schade aan goederen tot gevolg kunnen hebben. Sla altijd acht op deze waarschuwingen om de scanner veilig te kunnen gebruiken. ATTENTIE Duidt op vereisten bij gebruik en beperkingen. Lees deze onderdelen grondig door om de scanner correct te kunnen bedienen en schade aan de scanner te voorkomen. Wenk Geeft een uitleg aan van een handeling of biedt extra uitleg van een procedure. Het lezen van deze opmerkingen wordt ten sterkste aanbevolen.
Pagina: 13
15 Inhoud Installatiehandleiding.......................................................... 4 Inleiding.............................................................................. 14 In deze handleiding gebruikte symbolen.................................... 14 Voordat u de scanner gebruikt.................. 16 Belangrijke veiligheidsinstructies.............................. 16 Installatieplaats ..................................................................... 16 Netadapter ............................................................................ 16 De scanner verplaatsen ........................................................ 17 Behandeling .......................................................................... 17 Afvalverwerking..................................................................... 18 Wanneer u de scanner instuurt voor reparatie...................... 18 Kenmerken van de scanner ........................................ 19 Namen en functies van onderdelen ........................... 21 Basisbediening........................................... 24 Documenten ................................................................. 24 Het plaatsen van documenten.................................... 26 De invoer- en uitvoermethoden wijzigen ............................... 26 Documenten plaatsen ........................................................... 27 Kaarten plaatsen................................................................... 29 Gevouwen documenten plaatsen.......................................... 30 De Langdocumentmodus instellen........................................ 31 Dubbele invoer detecteren .................................................... 32 Scheef ingevoerde documenten detecteren ......................... 34 Scanmethoden ........................................... 36 Scannen met CaptureOnTouch .................................. 36 Wat is CaptureOnTouch?...................................................... 36 CaptureOnTouch starten en afsluiten ................................... 36 Eerst scannen ....................................................................... 37 Opdracht scannen................................................................. 39 De scanner bedienen met de toetsen op het bedieningspaneel.................................................................. 42 Scannerinstellingen............................................................... 43 De uitvoermethode instellen.................................................. 46 Omgevingsinstellingen .......................................................... 47 Scannen met CapturePerfect...................................... 50 Scannen met CapturePerfect................................................ 50 Het scannerstuurprogramma instellen ...................... 52 Instellingen en functies van het scannerstuurprogramma..... 52 Basisscanvoorwaarden instellen........................................... 53 Meer geavanceerde scanmethodes............................ 62 Een patchcode gebruiken voor het scannen......................... 62 Onderhoud.................................................. 64 Dagelijks Onderhoud ................................................... 64 De scanner schoonmaken..................................................... 64 De binnenkant van de scanner schoonmaken ...................... 64 Het sensorglas en de rollen schoonmaken ........................... 64 De verkleiningsfactor aanpassen .......................................... 67 Vervangbare onderdelen....................................................... 67 Automatische aan/uitinstelling............................................... 72 Problemen oplossen .................................. 73 Veel voorkomende problemen en oplossingen......... 73 Problemen met software oplossen............................. 76 Handige tips.................................................................. 77 Vastgelopen papier en scheve documenten verwijderen ................................................................... 80 De software verwijderen.............................................. 82 Bijlage ........................................................ 83 Specificaties ................................................................. 83 Reserveonderdelen............................................................... 84 Optie...................................................................................... 84 De Flatbed Scanner Unit 101 (glasplaatscanner 101) .......... 84 Afmetingen ............................................................................ 85 Index...............................................................................86
Pagina: 14
16 Voordat u de scanner gebruikt Belangrijke veiligheidsinstructies Lees voor een veilig gebruik van de scanner de onderstaande veiligheidsrichtlijnen en -voorzorgsmaatregelen. Installatieplaats De prestaties van deze scanner worden beïnvloed door de omgeving waarin u het apparaat installeert. Installeer de scanner daarom op een plaats die voldoet aan de volgende omgevingseisen. ● Zorg voor genoeg ruimte rond de scanner voor gebruik, onderhoud en ventilatie. ● Wanneer u documenten scant met recht transport, zorg dan voor voldoende ruimte aan de achterkant van de scanner voor de uitvoer van gescande documenten. ● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Gebruik zo nodig gordijnen om de scanner af te schermen van zonlicht. ● Vermijd erg stoffige locaties omdat deze een slechte invloed kunnen hebben op het binnenste van de scanner. ● Vermijd warme of vochtige locaties, zoals in de buurt van een kraan, waterkoker of luchtbevochtiger. Vermijd plaatsen waar ammonia vrij kan komen. Vermijd plaatsen naast vluchtige of ontvlambare materialen, zoals alcohol of verfverdunner. ● Vermijd plaatsen met veel trillingen. ● Plaats de scanner niet in ruimtes met snelle temperatuursschommelingen. Als de kamer waar u de scanner installeert koud is maar snel warm wordt, kan zich condens vormen binnen in de scanner. Dit kan leiden tot een aanmerkelijke verslechtering van de scankwaliteit. De volgende omstandigheden worden aanbevolen voor een optimale scankwaliteit: Kamertemperatuur: 10 °C tot 32,5 °C (50 °F tot 90,5 °F) Vochtigheid: 20% tot 80% relatieve vochtigheid ● Plaats de scanner niet naast apparatuur die een magnetisch veld kan genereren (bijv. luidsprekers, televisies of radio’s). Netadapter ● Gebruik alleen een stopcontact dat overeenkomt met het aangegeven voltage en de aangegeven spanningsfrequentie (120 V, 60 Hz of 220 - 240 V, 50/60 Hz, afhankelijk van uw verblijfplaats). ● Sluit geen andere elektrische apparatuur aan op hetzelfde stopcontact als dat van de scanner. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat dit de juiste specificaties heeft voor de scanner. ● Probeer de netadapter nooit uit elkaar te halen of anderszins aan te passen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. ● Het netsnoer kan beschadigd raken als er vaak op gestaan wordt of als er zware objecten op worden geplaatst. ● Gebruik het netsnoer niet als het in elkaar gedraaid is. ● Trek niet direct aan het netsnoer. Houd het snoer vast bij de stekker wanneer u het uit het stopcontact haalt. ● Plaats geen voorwerpen in de buurt van het netsnoer zodat u in noodgevallen bij het stopcontact kunt om de stekker eruit te halen. ● Gebruik alleen de netadapter die bij deze scanner is meegeleverd. Gebruik de netadapter die bij deze scanner is meegeleverd niet voor andere producten. ● Als u vragen hebt over de netvoeding, neem dan contact op met uw Canon-leverancier of ondersteuningsdienst voor verdere informatie. 100mm (3,94") 100 mm (3,94") 100mm (3,94")
Pagina: 15
17 De scanner verplaatsen ● Wanneer u de scanner verplaatst, houd hem dan altijd met beide handen vast zodat hij niet kan vallen. ● Maak eerst de verbindingskabel en de netadapter los voordat u de scanner verplaatst. Als u de scanner verplaatst terwijl de kabels nog zijn aangesloten, kunt u de stekkers en aansluitingen beschadigen. Behandeling WAARSCHUWING Let op de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de scanner. Houd u aan deze voorschriften om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen. ● Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner, spuitbussen of andere licht ontvlambare materialen in de buurt van de scanner. ● Probeer het netsnoer nooit door te snijden, te beschadigen of te wijzigen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Trek niet aan het snoer en vouw het niet op. ● Sluit het netsnoer nooit aan met natte handen. ● Sluit de scanner niet aan op een stekkerblok. ● Vermijd knopen en kronkelingen in het netsnoer omdat deze kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Zorg ervoor dat wanneer u het netsnoer aansluit, u de stekker helemaal in het stopcontact steekt. ● Gebruik alleen een netsnoer of netadapter die bij deze scanner zijn meegeleverd. ● Haal de scanner niet uit elkaar en pas deze niet aan. ● Probeer de netadapter nooit uit elkaar te halen of anderszins aan te passen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. ● Gebruik geen spuitbussen met brandbare inhoud in de buurt van de scanner. ● Wanneer u de scanner reinigt, druk dan op de aan/uittoets om de scanner uit te zetten en trek de stekker uit het stopcontact. ● Reinig de scanner met behulp van een vochtige, goed uitgewrongen doek. Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner of andere brandbare stoffen. ● Als de scanner vreemde geluiden maakt, of als er rook, warmte of vreemde geuren uitkomen, of als de scanner het niet doet of er gebeuren andere vreemde dingen tijdens het gebruik, zet de scanner dan onmiddellijk uit met de aan/uittoets en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke erkende Canon-leverancier of ondersteuningsdienst voor reparatie. ● Laat de scanner niet vallen en stel hem niet bloot aan stoten of heftige schokken. Als de scanner ooit beschadigd mocht raken, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit met de aan/uittoets en trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke erkende Canon-leverancier of ondersteuningsdienst voor reparatie. ● Schakel voordat u de scanner verplaatst het apparaat uit met de aan/uittoets en trek de stekker uit het stopcontact. ● Opmerking voor gebruikers van een pacemaker. Dit product produceert laagfrequente magnetische straling. Als u een pacemaker gebruikt en deze abnormaal functioneert, blijf dan uit de buurt van dit product en neem contact op met uw arts. LET OP ● Plaats de scanner niet op een wankel of hellend oppervlak, of in de buurt van sterke trillingen omdat hierdoor de scanner kan vallen waardoor u letsel kunt oplopen of de scanner beschadigd kan raken.
Pagina: 16
18 ● Leg geen kleine metalen voorwerpen op de scanner, zoals nietjes, paperclips of juwelen. Deze voorwerpen kunnen in de scanner vallen en brand of elektrische schokken veroorzaken. Als dergelijke voorwerpen in de scanner terechtkomen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit met de aan/uittoets en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke erkende Canon-leverancier of ondersteuningsdienst voor reparatie. ● Plaats de scanner niet in een vochtige of stoffige omgeving. Anders kunt u brand of elektrische schokken veroorzaken. ● Plaats geen voorwerpen op de scanner. Dergelijke voorwerpen kunnen omvallen en brengen het risico van persoonlijk letsel met zich mee. ● Gebruik alleen een stopcontact dat overeenkomt met het aangegeven voltage en de aangegeven spanningsfrequentie (120 V, 60 Hz of 220 - 240 V, 50/60 Hz, afhankelijk van uw verblijfplaats). Anders kunt u brand of elektrische schokken veroorzaken. ● Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet direct aan het netsnoer omdat hierdoor het snoer kan worden beschadigd of de binnenbedrading van de snoer blootgelegd kan worden, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. ● Zorg voor voldoende ruimte rond de stekker zodat u deze eenvoudig uit het stopcontact kunt trekken. Als u voorwerpen plaatst rond de stekker, kunt u bij een noodgeval niet bij de stekker om deze uit het stopcontact te trekken. ● Zorg dat er geen water of brandbare stoffen (alcohol, verfverdunner, benzeen, etc.) terechtkomen in de scanner omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Anders kunt u brand of elektrische schokken veroorzaken. ● Schakel voor de veiligheid de scanner uit met de aan/uittoets wanneer u het apparaat enige tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld ’s nachts. Zet voor de veiligheid het apparaat ook uit met de aan/ uittoets en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties. ● Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet worden geblokkeerd. Anders kan oververhitting optreden. ● Draag tijdens het gebruik van de scanner geen loshangende kleren of sieraden die in de scanner terecht kunnen komen, omdat daardoor persoonlijk letsel kan ontstaan. Wees extra voorzichtig wanneer u een stropdas draagt of lang haar hebt. Als er iets in de scanner vast komt te zitten, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om de scanner te stoppen. ● Wees voorzichtig bij het plaatsen van papier in de scanner en wanneer u vastgelopen papier verwijdert. U kunt uw hand openhalen aan de rand van een vel papier. Afvalverwerking Houd u bij het afdanken van de scanner altijd aan de plaatselijke wet- en regelgeving of raadpleeg uw leverancier. Wanneer u de scanner instuurt voor reparatie Wanneer u de scanner wilt laten repareren, dient u de scanner naar het opgegeven adres te sturen. Wanneer u de scanner verstuurt, gebruik dan de verpakking waarin hij geleverd is. Zet de scanner goed vast met verpakkingsmateriaal wanneer u hem in de doos plaatst.
Pagina: 17
19 Kenmerken van de scanner De voornaamste kenmerken van de DR-M140 documentscanner worden hieronder toegelicht. ● Compact ontwerp De scanner heeft een compact formaat van 313 mm (12,32") (B) x 93 mm (3,66") (H) x 181 mm (7.13") (D) wanneer de documentinvoerlade gesloten is. ● Snelle documentinvoer Documenten kunnen worden gescand met een snelheid van maximaal 40 pagina's per minuut (bij enkelzijdig of dubbelzijdig scannen van A4-documenten op 200 dpi). ● Twee uitvoerpaden voor het scannen van diverse soorten documenten Gebruik het plaatsbesparende U-bochttransport om papier met standaarddikte te scannen of gebruik rechttransport wanneer u kaarten en andere dikke documenten scant. ● Hoge beeldkwaliteit De scanner is voorzien van een optische-resolutiesensor van 600 dpi waarmee documenten met een hoge beeldkwaliteit kunnen worden gescand. ● USB 2.0-verbinding De scanner ondersteunt Hi-Speed USB 2.0. ● Ondersteuning van kleuren/grijstinten U kunt documenten scannen in 24-bits kleuren of 256 grijstinten. ● Ondersteuning van diverse scanmodi De scanner ondersteunt de volgende scanmodi, afhankelijk van het documenttype: • Enkelzijdig (simplex) en dubbelzijdig (duplex) (met mogelijkheid tot overslaan van blanco pagina's) • Continue of paginawijze invoer ● Kaarten scannen U kunt visite- en identificatiekaartjes scannen ● Detectie van paginaformaat De scanner detecteert automatisch het formaat van het gescande document en verwijdert eventuele nutteloze ruimte rond de randen van het beeld bij het opslaan, zelfs bij het opslaan van documenten met afwijkende grootte. ● Automatische kleurdetectie De scanner detecteert of het gescande document in kleur, grijstinten of zwart-wit is en slaat het beeld als zodanig op. ● Volledig automatische modus De meegeleverde software CaptureOnTouch biedt een volledig automatische modus zodat u kunt scannen onder automatisch bepaalde scanvoorwaarden. De scanvoorwaarden zoals de kleurmodus en paginaformaat worden automatisch ingesteld op basis van het gescande document. ● Automatische detectie van resolutie Wanneer dit is ingeschakeld in CaptureOnTouch of het scannerstuurprogramma, detecteert deze functie de inhoud van documenten en bepaalt automatisch de scanresolutie. ● Folioscan U kunt gevouwen documenten scannen. De scanner scant beide zijden en combineert de scans tot één enkel beeld. ● Scheefstandcorrectie De scanner corrigeert de gescande beelden wanneer wordt gedetecteerd dat het document scheef is ingevoerd. ● Ultrasone detectie van dubbele invoer Dubbele invoer wordt gedetecteerd met ultrasoon geluid en het scannen stopt als dubbele invoer is gedetecteerd. ● Detectie dubbele invoer negeren Wanneer dubbele invoer wordt gedetecteerd, gaat de toets DFR op het bedieningspaneel branden. U kunt doorgaan met scannen door op de DFR-toets te drukken. ● Geavanceerde tekstverbeteringsmodi De scanner beschikt over een modus Geavanceerde tekstverbetering, waarmee tekst van documenten met een donkere of ongelijkmatige achtergrond wordt verbeterd, en over een modus Geavanceerde tekstverbetering II, waarmee tekst wordt verbeterd wanneer zowel tekst als achtergrond licht zijn. Deze modi werken, afhankelijk van het type document, niet altijd effectief. ● Uitvalkleur De scanner beschikt over een uitvalkleurfunctie waarmee u een kleur kunt opgeven die de scanner uit het gescande beeld moet weglaten (bij scannen in zwart-wit of grijstinten).
Pagina: 18
20 ● Blanco pagina overslaan De scanner beschikt over een functie waarmee u een document kunnen scannen waarbij blanco pagina's worden overgeslagen, ongeacht of het om enkelzijdige of dubbelzijdige documenten gaat. Beide zijden worden gescand, maar als het gescande beeld wordt beoordeeld als blanco, wordt het niet opgeslagen. ● Voorbeeldscan Met de scannerfunctie Voorbeeldscan kunt u het contrast en de helderheid van een gescand beeld aanpassen, waarna het aangepaste beeld naar de toepassingssoftware wordt gestuurd zonder dat u het document opnieuw hoeft te scannen. ● Tekennadrukfunctie Als lettertekens en lijnen op gescande beelden niet goed zichtbaar zijn, dan kunt u met deze functie de dikte ervan aanpassen tijdens het scannen. ● Scheefstanddetectie De scanner stopt automatisch wanneer documenten zeer scheef worden ingevoerd om schade aan de documenten te voorkomen. ● Scannen starten vanaf het bedieningspaneel U kunt het scannen starten door CaptureOnTouch te starten met de toetsen op het bedieningspaneel. Standaard is opdracht 1 toegewezen aan Eerst scannen, waarmee u gemakkelijk een document kunt scannen aan de hand van slechts een paar aanwijzingen op het scherm. ● Automatisch starten De scanner is voorzien van een automatische startfunctie waarmee scannen automatisch kan worden gestart wanneer een document in de invoerlade wordt gedetecteerd. ● Sluimermodus De scanner bespaart energie door automatisch in slaapmodus te gaan wanneer er 10 minuten voorbijgaan zonder dat er wordt gescand of een andere handeling verricht. Wenk Sommige functies zijn afhankelijk van de software die u gebruikt.
Pagina: 19
21 Namen en functies van onderdelen Vooraanzicht (Met de invoerlade open) A Hendel OPEN Til dit op om het bovengedeelte te openen. B Documentuitvoerverlengsteun Open dit wanneer u documenten scant die langer zijn dan 150 mm. C Documentuitvoerlade/bovengedeelte Gescande documenten worden hier uitgevoerd. Open dit wanneer u scanner schoonmaakt of de rollers vervangt. D Documentinvoerlade Plaats het document. E Documentgeleiders Lijn de documentgeleiders uit met de beide randen van het document zodat het document recht wordt ingevoerd. F Ventilatiegaten Deze zorgen voor koeling van het binnenste van de scanner. Blokkeer de ventilatiegaten niet, anders kan oververhitting ontstaan. G Bedieningspaneel U kunt hiermee allerlei scanhandelingen uitvoeren, zoals het starten en stoppen van scans, het uitvoeren van geregistreerde opdrachten en dubbel invoerdetectie annuleren. (Zie pag. 22) H Aan/uittoets Druk hierop om de scanner aan te zetten. Wanneer u dit doet, gaat de aan/uitindicator branden. De knop blijft verlicht zo lang het apparaat aan staat. Houd de knop ingedrukt tot de verlichting uitgaat om de scanner uit te zetten. De aan/uitknop brandt of knippert als volgt, afhankelijk van de scannerstatus. 1 2 3 6 7 4 5 A C B E D G F J 7 I 7 H Aan/uittoetsindicatie Beschrijving Constant aan Het apparaat staat aan Knipperend Sluimermodus
Pagina: 20
22 I Invoerselectiehendel Hiermee bepaalt u hoe de documenten worden ingevoerd. Zet de hendel in de onderste stand wanneer u documenten na elkaar wilt invoeren. (Zie pag. 26) Zet de hendel in de bovenste stand wanneer u documenten met één pagina tegelijk wilt invoeren of wanneer u documenten wilt invoeren met meerdere pagina's die aan elkaar vastzitten. (Zie pag. 26) J Led-lampje (oranje) Dit brandt tijdens de bypass-invoermodus. Achteraanzicht A Kensington-sleuf Hier kunt u een antidiefstalketting o.i.d. bevestigen. B Rechttransportlade Wanneer u rechttransport gebruikt, worden hier de gescande documenten uitgevoerd. C USB-aansluiting Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op deze aansluiting. D Stroomaansluiting Sluit de meegeleverde netadapter aan op deze aansluiting. Bedieningspaneel A Opdrachtnummerindicator Dit geeft het nummer weer van de opdracht die op het bedieningspaneel is geselecteerd, evenals fouten en andere informatie. B Opdrachtselectietoets Hiermee selecteert u geregistreerde opdrachten. Elke keer dat u op de toets drukt, verandert het opdrachtnummer dat wordt weergegeven in de opdrachtnummerindicatie. C DFR (Dubbele invoer vrijgeven)-toets Deze brandt wanneer dubbele invoer wordt gedetecteerd. Door op deze toets te drukken, annuleert u de dubbele- invoerdetectiefunctie, waardoor u door kunt gaan met scannen. D Stoptoets Deze stopt actieve opdrachten. E Startknop Deze voert de opdracht uit die wordt weergegeven op de opdrachtnummerindicatie. 1 2 3 4 A C B D 1 2 3 4 A C B E D
Pagina: 21
23 Weergegeven foutcodes Wanneer een scanfout optreedt, wordt een van de volgende foutcodes weergegeven in de opdrachtnummerindicatie. Overige weergaven Wanneer de rechttransportlade wordt geopend of gesloten, wordt de uitvoermethode weergegeven in de opdrachtnummer-indicatie. : weergegeven wanneer het bovengedeelte open staat. : weergegeven wanneer er papier is vastgelopen. : weergegeven wanneer dubbele invoer is gedetecteerd tijdens het scannen. : weergegeven wanneer papier scheef is ingevoerd. : weergegeven voor andere fouten. : Knippert tijdens rechttransportmodus. : animates during U-turn path mode.
Pagina: 22
24 Basisbediening Documenten De scanner kan documenten scannen van verschillende afmetingen, van visitekaartjes tot LTR/A4. Hieronder vindt u de documentformaten die u met deze scanner kunt scannen. Normaal papier Formaat Breedte: 50,8 mm tot 216 mm (2" tot 8,5") Lengte: 54 mm tot 356 mm (2,12" tot 14") (U kunt documenten scannen met een maximale lengte van 3000 mm in (118,1") de Lang documentmodus.) Papierdikte Rechttransport: 27 tot 255 g/m2 (7 tot 68 lb bond) 0,04 mm tot 0,3 mm (0,00157" tot 0,0118") U-turn-transport: 27 tot 128 g/m2 (7 tot 34 lb bond) 0,04 mm tot 0,15 mm (0,00157" tot 0,0075") Invoercapaciteit A4-formaat of kleiner: 50 vel Groter dan A4-formaat: 40 vellen ATTENTIE De documenten moeten aan bepaalde criteria voldoen om te kunnen worden gescand. Lees de volgende punten aandachtig. • Wanneer u meerdere documenten scant met verschillende formaten, moet u de documenten zo plaatsen dat ze het gehele gebied van de invoerrollen bedekken door de middens en voorste randen van de documenten uit te lijnen. • U kunt documenten groter dan 356 mm (14") het beste vel voor vel invoeren. • Als u documenten scant voordat de inkt droog is, kunt u problemen met de scanner krijgen. Zorg ervoor dat de inkt droog is voordat u een document scant. • Wanneer u documenten scant die geschreven zijn met potlood of soortgelijk schrijfmateriaal, kunnen de rollen en het scanglas vuil worden, waardoor er vegen ontstaan op het gescande beeld; bovendien kan het vuil op volgende documenten worden overgedragen. Maak de interne onderdelen van de scanner altijd goed schoon wanneer u dergelijke documenten hebt gescand. • Wanneer u een tweezijdig document scant dat op dun papier is gedrukt, dan kan de afbeelding van de andere kant van de pagina doorschijnen. In dat geval past u vóór het scannen de helderheidsinstelling in de toepassingssoftware aan. • Gelamineerde documenten worden soms niet goed gescand, afhankelijk van het document. • Het wordt aangeraden om dunne documenten pagina voor pagina in te voeren. Invoerroller Lijn de voorste randen uit Lijn de middens uit
Pagina: 23
25 • Bij scannen van de volgende typen documenten kan het papier vastlopen of kunnen storingen optreden. Wilt u dergelijke documenten scannen, maak dan eerst een fotokopie van het document en scan de fotokopie. Visitekaartje Formaat: 50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") of groter Papierdikte: 380 g/m2 (80 lb bond) 0,45 mm (0,0177") of groter Richting: Alleen verticale invoer Uitvoermethode: alleen recht transport ATTENTIE Als een stapel visitekaartjes niet correct kan worden ingevoerd, moet u het aantal kaartjes in de stapel verminderen. Kaart (plastic) Formaat: 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (ISO-standaard) Dikte kaarten: 0,76 mm (0.03") of minder, 1,4 mm (0,055") of minder bij reliëf Richting: Verticale of horizontale invoer (alleen verticaal voor reliëfkaartjes) Uitvoermethode: alleen recht transport Invoercapaciteit: 3 kaartjes (zonder reliëf), 1 kaartje (met reliëf) LET OP • Gebruik rechttransport om kaarten te scannen. • Kaartjes met reliëf kunnen mogelijk niet correct worden gescand, afhankelijk van het type reliëf. Er zijn kreukels en vouwen. Carbonpapier Er zijn krullen. De oppervlakte heeft een deklaag. Er zijn scheuren. Extreem dun document, zoals dun semitransparant papier. Papier met paperclips of nietjes. Documenten met veel papierstofdeeltjes.
Pagina: 24
26 Het plaatsen van documenten De invoer- en uitvoermethoden wijzigen Selecteer de invoer- en uitvoermethode op basis van het type document dat u scant. Standaardinvoer wordt gebruikt om documenten met één pagina tegelijk in te voeren. Bypass-invoer wordt gebruikt om gebonden of vastgehechte documenten met meerdere pagina's of gevouwen documenten in te voeren zonder ze uit elkaar te halen. Invoer- en uitvoermethoden voor verschillende documenttypen U-bochttransport wordt gebruikt wanneer de rechttransportlade achterop de scanner is gesloten en rechttransport wordt gebruikt wanneer hij open staat. U-turn-transport Rechttransport Standaardinvoer Bypass-invoer Standaardinvoer wordt gebruikt wanneer de invoerselectiehendel voorop de scanner omlaag staat, en bypass-invoer wordt gebruikt als hij omhoog staat. Document- type Invoer- methode Uitvoer- methode Opmerkingen Normaal papier Beide Beide Visitekaartjes Beide Recht- transport Plaats de kaartjes verticaal. Plastic kaartjes Beide Recht- transport Reliëfkaartjes moeten verticaal en één voor één worden geplaatst. U kunt maximaal drie kaartjes zonder reliëf plaatsen (verticaal of horizontaal). Dik papier Beide Recht- transport Dun papier Beide Beide Gebonden of vastgehecht papier (bijv. facturen) Bypass- invoer Beide Lange documenten Bypass- invoer Beide In tweeën gevouwen papier Bypass- invoer Beide
Pagina: 25
27 Wenk Wanneer u documenten scant die zowel gewoon papier als plastic kaartjes bevatten, plaats de kaartjes dan bovenop en gebruik rechttransport. Documenten plaatsen 1 Selecteer de invoermethode op basis van het type document dat u scant. Wanneer u gewoon papier of visitekaartjes scant, plaatst u de invoerselectiehendel in de standaardinvoerstand (onderste stand). De pagina's van een document met meerdere pagina's worden gescheiden en één voor één ingevoerd. Wanneer u plastic kaartjes scant of gebonden of vastgehecht papier (bijv. facturen), zet dan de invoerselectiehendel in de bypass-stand (bovenste stand). Omdat de documenten gescand worden zonder paginascheiding, plaatst u de documenten met één pagina tegelijk (één set in het geval van gebonden of vastgehecht papier). Voor details over de invoermethoden per documenttype, zie pag. 26. 2 Open de documentinvoerlade. 3 Selecteer de uitvoermethode op basis van het type document dat u scant. Normaal gesproken dient u te scannen met de rechttransportlade achterop de scanner gesloten (U-bochttransport). Wanneer u visitekaartjes, plastic kaartjes en andere documenten die u niet wilt buigen scant, opent u de rechttransportlade (rechttransport). Voor details over de uitvoermethoden per documenttype, zie pag. 26. Rechttransport
Pagina: 26
28 4 Als u lange documenten scant met U-bochttransport, open dan de documentuitvoerverlengsteun. 5 Pas de documentgeleiders aan aan de breedte van het document dat u wilt scannen. 6 Plaats het document. Nadat u het document hebt geplaatst, lijnt u de documentgeleider uit met de beide randen van het document. ATTENTIE • Wanneer u documenten in de invoerlade plaatst, zorg er dan voor dat u uw hand niet snijdt aan de rand van het papier. • Zorg ervoor dat het document niet de laadgrenstekens ( ) op de geleiders overschrijdt. U kunt maximaal 50 pagina’s normaal papier (80 g/m2) tegelijkertijd laden. • Voordat u een document scant, moet u controleren of er geen paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen inzitten. Deze voorwerpen kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken, het document beschadigen of het papier laten vastlopen of storingen veroorzaken. • Draag tijdens het gebruik van de scanner geen loshangende kleren of sieraden die in de scanner terecht kunnen komen, omdat daardoor persoonlijk letsel kan ontstaan. Wees extra voorzichtig wanneer u een stropdas draagt of lang haar hebt. Als er iets in de scanner beklemd raakt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact om het scannen te stoppen. • Strijk documenten altijd eerst glad voordat u ze in de invoerlade plaatst. Als de voorkant van een document niet recht is, kan het papier vastlopen.
Pagina: 27
29 • Als de invoer tijdens het scannen stopt door een systeemfout of vastgelopen papier, verhelpt u het probleem, controleert u of het gescande beeld van de laatste pagina die nog goed is ingevoerd is opgeslagen, en zet u vervolgens het scannen van de overgebleven pagina's voort. • Na het scannen sluit u de documentuitvoerverlengsteun en rechttransportlade zodat de scanner niet beschadigd kan raken terwijl u hem niet gebruikt. • Wanneer u documenten met meerdere pagina's scant die aan elkaar vastzitten (bijv. facturen) plaatst u het document zo, dat de vaste rand naar de invoerlade toe wijst. • Wees voorzichtig bij het scannen van papier dat langer is dan A4- of Letter-formaat of van dun papier, omdat de documenten van de uitvoerlade af kunnen vallen na het scannen. • Wanneer u rechttransport gebruikt, worden de documenten achter uit de scanner uitgevoerd. Plaats geen obstakels bij de documentuitvoer. Om ervoor te zorgen dat documenten correct worden uitgevoerd, zorgt u ervoor dat de scanner op een vlak, horizontaal oppervlak staat. Kaarten plaatsen 1 Stel de invoerselectiehendel in op de stand voor standaardinvoer (omlaag). 2 Open de documentinvoerlade. 3 Open de rechttransportlade. LET OP Open de rechttransportlade als u kaartjes scant. Scannen met U- bochttransport kan het kaartje beschadigen. 4 Pas de documentgeleiders aan de breedte van de kaart aan. 5 Plaats het kaartje. U kunt maximaal drie kaartjes zonder reliëf plaatsen (verticaal of horizontaal). Reliëfkaartjes moeten verticaal en één voor één worden geplaatst. LET OP • Gebruik rechttransport om kaarten te scannen. • Gelamineerde en reliëfkaartjes worden soms niet goed gescand, afhankelijk van het kaartje. • Ultrasone detectie van dubbele invoer werkt niet goed bij het scannen van kaartjes. Maak het aankruisvakje [Ultrasoon detecteren] op het tabblad [Invoeren] leeg.
Pagina: 28
30 Gevouwen documenten plaatsen Met de functie Folio kunt u documenten scannen die groter zijn dan A4 en daardoor niet in de invoerlade passen. (Het maximumformaat is A3/11" x 17".) Als u deze functie wilt gebruiken, vouwt u het document middendoor in lengterichting en plaatst u het in de invoerlade. De DR-M140 scant beide zijden en combineert de scans tot één enkele afbeelding. 1 Zet de invoerselectiehendel in de stand Bypass (omhoog). 2 Open de documentinvoerlade. 3 Vouw het document doormidden. Vouw het document krachtig langs het midden in tweeën. Vouw het document zo, dat de randen netjes uitgelijnd zijn. Als het document niet correct is gevouwen, kan het papier vastlopen of vertoont het gescande beeld vervormingen. ATTENTIE Een deel van het gescande beeld (langs de vouwlijn) zal uitvallen. 4 Plaats het document met de vouwrand naar rechts en de bovenrand naar onderen. Nadat u het document hebt geplaatst, lijnt u de documentgeleider uit met de beide randen van het document. ATTENTIE Pas de documentgeleiders aan de breedte van het document aan. Anders kan het beeld scheef of verschoven gescand worden. Wenk • De voorzijde van het gevouwen document verschijnt aan de linkerzijde van het gecombineerde beeld. • De gecombineerde afbeelding heeft als maximumformaat A3. Gebruik deze methode om A3-documenten te scannen. Wanneer u een gevouwen document scant met een afwijkend formaat, stelt u in de stuurprogramma-instellingen [Paginaformaat] in op [Aanpassen aan origineel formaat]. (Zie pag. 44) Voorzijde Achterkant
Pagina: 29
31 De Langdocumentmodus instellen De lengte van documenten die u kunt scannen met de scanner is normaal gesproken 356 mm (14"), maar u kunt ook documenten scannen met een maximale lengte van 3000 mm (118,1") in de Langdocumentmodus. ATTENTIE Door de langdocumentmodus te selecteren en de [Papiergrootte] in de scannerstuurprogramma-instellingen in te stellen op automatische detectie, kunt u documenten tot 3000 mm (118,1") (2700 mm (106,3") bij 600 dpi) scannen. Houd rekening met de volgende punten wanneer u de Langdocumentmodus gebruikt: • Wanneer u in de modus Lang document scant terwijl het document scheef in de scanner is geplaatst, kan het document de randen van het invoergebied raken en beschadigd raken. Zorg ervoor dat u het document niet scheef plaatst. • Wanneer u de Langdocumentmodus gebruikt, kan het zijn dat de papierstoringdetectie langzamer reageert en uw document wordt beschadigd. Probeer vastlopen zoveel mogelijk te voorkomen. • Wanneer u lange documenten scant, moet u de invoerselectiehendel in de stand Bypass zetten en de documenten met één pagina tegelijk scannen. • Wanneer u grote documenten scant met de langdocumentmodus, gaat het scannen langzamer. Er kunnen fouten optreden vanwege geheugentekort en het scannen kan worden uitgeschakeld. • Wees voorzichtig bij het scannen van papier dat langer is dan A4- of Letter-formaat of van dun papier, omdat de documenten van de uitvoerlade af kunnen vallen na het scannen. 1 Start Windows en meld u aan als een gebruiker met administrator/beheerdersrechten. 2 Klik op de knop Start en vervolgens op [Alle Programma’s], [Canon DR-M140] en [Canon imageFORMULA Hulpprogramma]. Het hulpprogramma imageFORMULA start. 3 Klik op [CANON DR-M140 USB] en op [Eigenschappen]. De scannereigenschappen worden weergegeven.
Pagina: 30
32 4 Klik op het tabblad [Onderhoud] en selecteer een Langdocumentmodus. Selecteer [Lang document-modus (1.000 mm)] of [Lang document-modus (3.000 mm)], afhankelijk van de lengte van het document. 5 Klik op [OK]. Dubbele invoer detecteren Deze scanner heeft een functie waarmee dubbele invoer kan worden gedetecteerd. Met deze functie stopt de scanner automatisch wanneer hij detecteert dat er meerdere documenten tegelijkertijd zijn ingevoerd. U kunt ook opgeven of u de gescande beelden na het scannen wilt opslaan en doorgaan met het scannen van het document (detectie van dubbele invoer negeren). Om de detectiefunctie voor dubbele invoer te gebruiken, moet u eerst het instellingenvenster van het scannerstuurprogramma openen en detectie van dubbele invoer inschakelen. Ook moet u [Snelle scanherstelfunctie] inschakelen om het negeren van dubbele- invoerdetectie te gebruiken. Instellen 1 Start CapturePerfect. (Zie pag. 50) 2 Het instellingenvenster voor het scannerstuurprogramma verschijnt. (Zie pag. 52) 3 Klik op het tabblad [Invoeren]. 4 Select ofwel [Detecteren op lengte] of [Ultrasoon detecteren] of beide.
Pagina: 31
33 5 Om het negeren van dubbele invoer te gebruiken, opent u het tabblad [Overige] en selecteert u het aankruisvakje [Snelle scanherstel functie]. 6 Klik op [OK] om het instellingenvenster te sluiten. 7 Plaats het document zoals beschreven bij de procedure "Documenten plaatsen" op pag. 27. Wat te doen bij detective van dubbele invoer Wanneer u de functie voor het negeren van dubbele invoer niet gebruikt Als dubbele invoer wordt gedetecteerd tijdens het scannen, stops het invoeren van documenten wanneer de dubbel ingevoerde documenten zijn uitgevoerd. Wanneer dit gebeurt, wordt de volgende foutcode weergegeven in de opdrachtnummerindicatie van het bedieningspaneel. Bovendien verschijnt een meldingsvenster om u te waarschuwen dat dubbele invoer is gedetecteerd. In CapturePerfect wordt bijvoorbeeld het volgende venster weergegeven. Wanneer dit gebeurt, stopt u het scannen in de toepassing en scant u de documenten opnieuw. Foutcode dubbele invoer
Pagina: 32
34 Wanneer u de functie voor het negeren van dubbele invoer gebruikt Als dubbele invoer wordt gedetecteerd tijdens het scannen, stops het invoeren van documenten wanneer de dubbel ingevoerde documenten zijn uitgevoerd. De volgende foutcode wordt weergegeven in de opdrachtnummerindicatie van het bedieningspaneel en de toets DFR wordt verlicht. Bovendien verschijnt het venster [Snelle scanherstel functie] waarin u kunt opgeven of u door wilt gaan met scannen. Scheef ingevoerde documenten detecteren Deze scanner heeft een functie waarmee kan worden gedetecteerd of een document scheef is ingevoerd. Wanneer u deze functie gebruikt, stopt de scanner automatisch met scannen wanneer hij detecteert dat een document schever onder een bepaalde hoek is ingevoerd. Hierdoor wordt schade aan het document voorkomen. Naast scheef ingevoerde documenten detecteert deze functie ook geniete documenten. Deze functie is nuttig voor documenten die 170 mm (6,7") breed zijn of breder. Om scheefstanddetectie te gebruiken, opent u het instellingenvenster van het scannerstuurprogramma en schakelt u scheefstanddetectie in. Instellen 1 Start CapturePerfect. (Zie pag. 50) 2 Open het instellingenvenster van het scannerstuurprogramma. (Zie pag. 52) Foutcode dubbele invoer Knoppen in het venster [Snelle scanherstel functie] Toetsen op het bedienings paneel Beschrijving [OPSLAAN & DOORGAAN] DFR-toets Slaat het voorbeeld op als gescand beeld en scant de rest van het document. [STOP] Stoptoets Annuleert het voorbeeld en stopt het scannen. [VERWIJDEREN & DOORGAAN] Starttoets Annuleert het voorbeeld en gaat door met scannen. Plaats het dubbel ingevoerde document opnieuw voordat u op deze knop drukt.
Pagina: 33
35 3 Klik op het tabblad [Invoeren]. 4 Selecteer het aankruisvakje [Scheefstanddetectie]. 5 Klik op [OK] om het instellingenvenster te sluiten. 6 Plaats het document zoals beschreven in "Documenten plaatsen" (zie pag. 27). ATTENTIE Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen kleine documenten en documenten die links of rechts van het midden van de invoersleuf zijn geplaatst, gedetecteerd worden als scheef waardoor het scannen stopt. Plaats documenten in het midden van de invoersleuf of schakel scheefstanddetectie uit. Wanneer een document scheef is ingevoerd. De invoer stopt automatisch wanneer tijdens het scannen een scheef document wordt gedetecteerd. De volgende foutcode wordt weergegeven in de opdrachtnummerindicatie van het bedieningspaneel. Bovendien verschijnt een meldingsvenster om u te waarschuwen dat scheefstand is gedetecteerd. Wenk Als [Snelle scanherstelfunctie] is ingeschakeld op het tabblad [Overige] van het instellingenvenster van het scannerstuurprogramma, verschijnt het volgende venster in plaats van bovenstaande melding. In dat geval plaatst u het document opnieuw en klikt u op [Ja] om door te gaan met scannen. Foutcode scheefstanddetectie
Pagina: 34
36 Scanmethoden Scannen met CaptureOnTouch Wat is CaptureOnTouch? CaptureOnTouch is een scantoepassing waarmee u in één handeling een document kunt scannen door aanwijzingen op het scherm te volgen. CaptureOnTouch kent meerdere scanmethodes die afhankelijk van doel en toepassing gekozen kunnen worden. Eerst scannen Scan een document en selecteer vervolgens de uitvoermethode. Met deze methode kunt u gemakkelijk een document scannen door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Opdracht scannen Registreer scaninstellingen, van scanvoorwaarden tot uitvoermethode, als opdracht en scan vervolgens een document door de opdracht te selecteren die aan uw doel voldoet. Deze methode is handig als u vaak met dezelfde instellingen scant. De scanner bedienen met de toetsen op het bedieningspaneel U kunt het scannen starten door een opdracht te selecteren op het bedieningspaneel van de scanner. Indeling voor het opslaan van beeldbestanden Afgezien van wanneer u [Afdrukken] als uitvoermethode hebt geselecteerd, kunt u één van de volgende bestandstypen opgeven voor gescande beelden. • PDF-indeling • TIFF-indeling • JPEG-indeling • BMP-indeling • PPTX-indeling (bestandsindeling voor Microsoft PowerPoint 2007 of later) CaptureOnTouch starten en afsluiten Standaard wordt CaptureOnTouch resident in het geheugen geladen wanneer u uw computer start. Dubbelklik op (pictogram CaptureOnTouch) in de taakbalk om CaptureOnTouch te starten en het hoofdvenster weer te geven. Wenk • U kunt CaptureOnTouch ook starten vanuit het startmenu. Klik op [Start] – [Alle Programma’s] – [Canon DR-M140] – [DR-M140 CaptureOnTouch]. • Wanneer [Maak CaptureOnTouch resident] is ingeschakeld op het tabblad [Basisinstellingen] in de [Omgevingsinstellingen], is het tijdsverloop tussen het moment dat u op de toets drukt en het moment dat het scannen start korter. Voor nadere bijzonderheden, zie "Omgevingsinstellingen" op pag. 47. Opslaan naar map Sla het bestand op naar een opgegeven map. Afdrukken Druk af op een opgegeven printer. (Netwerk) Doorsturen naar toepassing Open het gescande beeld in de opgegeven toepassing. Bijlage bij e-mail Start de e-mailtoepassing en voeg het gescande beeld als bijlage toe aan een nieuwe e-mail. Scanner
Pagina: 35
37 CaptureOnTouch afsluiten Klik op bovenin het venster om het hoofdvenster van CaptureOnTouch te sluiten. Wanneer u dit doet, sluit het hoofdvenster, maar CaptureOnTouch blijft op de achtergrond in het geheugen. Wilt u CaptureOnTouch helemaal uit het geheugen verwijderen, klik dan op het pictogram (CaptureOnTouch) in de taakbalk en selecteer [Stoppen] in het menu. CaptureOnTouch wordt uit het geheugen verwijderd en het pictogram verdwijnt uit de taakbalk. CaptureOnTouch opnieuw starten Wanneer u CaptureOnTouch opnieuw wilt gebruiken nadat het uit het geheugen is verwijderd, start u het programma op de volgende manier opnieuw. CaptureOnTouch start en blijft weer resident in het geheugen geladen. • Klik op [Start]– [Alle Programma’s] – [Canon DR-M140] – [DR-M140 CaptureOnTouch]. Eerst scannen Scan een document en selecteer vervolgens de uitvoermethode. Met deze methode kunt u gemakkelijk een document scannen door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Handelingenoverzicht 1 Plaats het document in de scanner. 2 Klik op [Eerst scannen]. Het hoofdvenster voor [Eerst scannen] verschijnt. Scan het document ▼ Configureer de uitvoerinstellingen ▼ Voer de gescande beelden uit
Pagina: 36
38 3 Stel de scanmethode in in het hoofdvenster A Geef op of u continu wilt scannen. Wanneer u meerdere documenten naar één gescand beeld scant of wanneer u een groot document opsplitst in gedeelten, selecteer dan [AAN] om continu scannen in te schakelen. B Geef op of u het document wilt scannen in volledig automatische modus. Wanneer u willekeurige scanvoorwaarden wilt opgeven, selecteer dan [UIT] en configureer de scaninstellingen. (Zie pag. 43) 4 Klik op de startknop. Het document wordt gescand. Terwijl het scannen bezig is, wordt het aantal gescande pagina’s weergegeven bij de scannerinstellingen. Wanneer het scannen klaar is, verschijnt het uitvoerinstellingenvenster. ATTENTIE Als u scanvoorwaarden configureert die veel computergeheugen vergen, kan het scannen stoppen vanwege te weinig geheugen. Als er een foutmelding verschijnt omdat er onvoldoende geheugen is tijdens het scannen, sluit dan de toepassing af, wijzig de scanvoorwaarden en probeer opnieuw te scannen. Wenk Als het document is gescand terwijl [Continu scannen inschakelen] is ingesteld op [AAN], verschijnt het venster voor continu scannen (zie p. 45) wanneer het scannen van het document is voltooid. Als u het volgende document plaatst en op [Scannen] klikt, start het scannen van het document. Wanneer alle documenten klaar zijn, klikt u op [Volgende]. A B
Pagina: 37
39 5 Configureer de instellingen die te maken hebben met uitvoer en voer de gescande beelden uit. A Configureer de instellingen die te maken hebben met uitvoer. (Zie pag. 46) B Klik op deze knop om de gescande beelden uit te voeren. De naam van de knop verschilt naar gelang de uitvoermethode. Hij heet bijvoorbeeld [Opslaan] wanneer de uitvoermethode is ingesteld op [Opslaan in map]. Wanneer het uitvoeren klaar is, verschijnt het voltooiingsvenster. Eerst scannen voltooid. Wenk • Klik op [Terug naar boven] om terug te keren naar het hoofdvenster van [Eerst scannen]. • Als u een andere uitvoermethode dan [Bijlage bij e-mail] of [Afdrukken] hebt geselecteerd, kunt u klikken op [Opslagmap openen], om de map waarin de gescande beeldbestanden zijn opgeslagen te openen. Opdracht scannen Registreer scaninstellingen, van scanvoorwaarden tot uitvoermethode, als opdracht en scan vervolgens een document door de opdracht te selecteren die aan uw doel voldoet. Deze methode is handig als u vaak met dezelfde instellingen scant. Handelingenoverzicht B A Registreer de opdracht ▼ Selecteer de opdracht ▼ Scan het document ▼ Voer de gescande beelden uit
Pagina: 38
40 Opdrachten registreren en bewerken In CaptureOnTouch kunt u tot 9 opdrachten registreren die u kunt gebruiken met Opdracht scannen. 1 Klik op de knop . 2 Voer de opdrachtnaam in en druk op de Enter-toets. Wenk De opdrachtnummers tot 9 worden toegevoegd (in numerieke volgorde) aan het einde van de ingestelde opdrachtnaam. Door de opdracht op te geven op het bedieningspaneel kunt u het scannen starten door op de toets op het bedieningspaneel te drukken. (Zie pag. 42) 3 Geef de uitvoermethode voor de opdracht op. (Zie pag. 46) 4 Klik op [Uitvoerinstellingen] en configureer de uitvoerinstellingen. De uitvoerinstellingen die verschijnen, hangen af van de opgegeven uitvoermethode. Voor meer informatie over de diverse instellingen, zie de Help bij CaptureOnTouch.
Pagina: 39
41 Een opdracht selecteren en scannen 1 Plaats het document in de scanner. (Zie pag. 26) Het hoofdvenster voor [Opdracht scannen] verschijnt. 2 Klik op een opdracht. Wenk • Als het aankruisvakje [Continu scannen inschakelen] is ingesteld op [AAN], kunt u doorgaan met het scannen van meer documenten nadat alle pagina's van het eerste document zijn gescand. • Als u [Controleer uitvoer na scannen] instelt op [AAN] kunt u de uitvoerinstellingen controleren na het scannen. 3 Klik op de startknop. Het document wordt gescand. Terwijl het scannen bezig is, wordt het aantal gescande pagina’s weergegeven bij de scannerinstellingen. Wanneer alle pagina’s van het document zijn gescand, worden de gescande beelden uitgevoerd conform de instellingen van de geregistreerde opdracht en verschijnt het voltooiingsvenster. ATTENTIE Als u scanvoorwaarden configureert die veel computergeheugen vergen, kan het scannen stoppen vanwege te weinig geheugen. Als er een foutmelding verschijnt omdat er onvoldoende geheugen is tijdens het scannen, sluit dan de toepassing af, wijzig de scanvoorwaarden en probeer opnieuw te scannen.
Pagina: 40
42 Wenk • Klik op [Terug naar boven] om terug te keren naar het hoofdvenster van Opdracht scannen. • Als u een andere uitvoermethode dan [Bijlage bij e-mail] of [Afdrukken] hebt geselecteerd, kunt u klikken op [Opslagmap openen], om de map waarin de gescande beeldbestanden zijn opgeslagen te openen. Wanneer [Continu scannen inschakelen] is ingesteld op [AAN] Het continuscanvenster (zie p. 45) verschijnt wanneer alle pagina's van het document zijn gescand. Als u een volgend document wilt scannen, plaatst u dit in de scanner en klikt u op de knop [Scannen]. Wanneer alle documenten klaar zijn, klikt u op [Volgende]. Wanneer [Controleer uitvoer na scannen] is ingesteld op [AAN] Het uitvoerbevestigingsvenster verschijnt voordat de gescande beelden worden uitgevoerd. Wijzig zo nodig de instellingen voor het uitvoermethode en klik op de uitvoerknop. De naam van de uitvoerknop hangt af van de geselecteerde uitvoermethode. De scanner bedienen met de toetsen op het bedieningspaneel U kunt het scannen starten door een opdracht te selecteren op het bedieningspaneel van de scanner. 1 Stel een opdrachtnummer in elke keer dat u een opdracht registreert met CaptureOnTouch. 2 Plaats het document in de scanner.
Pagina: 41
43 3 Druk op de opdrachtselectietoets op het bedieningspaneel om het gewenste opdrachtnummer weer te geven in de opdrachtnummerindicatie. De opdrachtnummers van opdrachten die worden weergegeven op het bedieningspaneel, worden als volgt toegewezen. 4 Druk op de starttoets op het bedieningspaneel. CaptureOnTouch wordt gestart en het scannen van de geselecteerde opdracht start. Wenk Wanneer u opdrachten scant die u hebt geselecteerd met de toetsen op het bedieningspaneel, sluit het hoofdvenster van CaptureOnTouch automatisch 5 seconden nadat de uitvoer is voltooid. Scannerinstellingen Standaard scant CaptureOnTouch met de scanvoorwaarden die passen bij het document omdat scannen in volledig automatisch modus is ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld de scanmodus en documentgrootte wilt opgeven, kunt u de gewenste scanvoorwaarden configureren in de scannerinstellingen. De scaninstellingen zijn de zelfde voor [Eerst scannen] en [Opdracht scannen]. Bij Eerst scannen: Voor Eerst scannen configureert u de scannerinstellingen voordat u het scannen start. Bij Opdracht scannen: Wanneer u Opdracht scannen gebruikt, configureert u scannerinstellingen voor elke opdracht. Opdrachtnr. Opdracht 1 Eerst scannen (standaard, kan gewijzigd worden) 2 tot 9 Opdrachten geregistreerd met CaptureOnTouch
Pagina: 42
44 Basisinstellingen configureren Scannerinstellingen zijn de basisinstellingen die u configureert bij [Scannerinstellingen] en de instellingen die u configureert in het dialoogvenster met geavanceerde instellingen. De instellingen in het dialoogvenster met geavanceerde instellingen zijn horen bij aspecten die niet tot de basisaspecten behoren. De instellingen in het dialoogvenster met stuurprogramma- instellingen worden toegepast voor alle andere instellingen. Kleurmodus Selecteer een van de volgende modi om documenten te scannen. Automatische detecteren Detecteert of het document in kleur of grijstinten is en scant vervolgens. 24-bit kleur Scant het document in kleur. Grijstinten Scant het document in grijstinten. Zwart en wit Scant de documenten in zwart-wit (binair). Paginaformaat Als u [Aanpassen aan origineel formaat] opgeeft, wordt de paginagrootte van het gescande document gedetecteerd en worden de beelden opgeslagen met de gedetecteerde grootte. Dots per inch Geef de scanresolutie op. Wanneer [Automatisch detecteren] is opgegeven, wordt de resolutie automatisch gedetecteerd op grond van de inhoud van het gescande document. Te scannen zijde Geef op of u één zijde van het document wilt scannen of beide. Als u [Blanco pagina overslaan] opgeeft, worden de blanco pagina’s die in het document worden gedetecteerd, overgeslagen. Automatisch corrigeren van scheef ingevoerde afbeeldingen Wanneer een document scheef wordt gescand, worden de scheef gescande beelden gedetecteerd en rechtgezet. Afbeelding roteren naar tekstrichting De richting van de tekst op gescande beelden wordt gedetecteerd, en de beelden worden zo gedraaid dat de tekst in de correcte richting komt te staan. Dialoogvenster met geavanceerde instellingen gebruiken Configureer andere scannerinstellingen dan de basisinstellingen in het dialoogvenster met geavanceerde instellingen (scannerstuurprogramma). U opent het scannerstuurprogramma door [AAN] te selecteren en dan op de knop te klikken. Nadere informatie over instellingen vindt u in de Help van het dialoogvenster met stuurprogramma-instellingen.
Pagina: 43
45 Wenk Het dialoogvenster met stuurprogramma-instellingen bevat onderdelen die hetzelfde zijn als de basisonderdelen bij [Scannerinstellingen] maar de individuele instellingen worden apart opgeslagen. De configuratie-instellingen die tijdens het scannen worden gebruikt, worden als volgt bepaald door het selectievakje [Dialoogvenster met geavanceerde instellingen gebruiken]. Gebruik van het venster Continu scannen Als een document wordt gescand met Eerst scannen of Opdracht scannen terwijl [Continu scannen inschakelen] in het startvenster is ingesteld op [AAN], verschijnt het continuscanvenster wanneer alle pagina's van het geplaatste document zijn ingevoerd. U kunt de gescande beelden controleren en dan doorgaan met scannen. A Het miniatuurvak Geeft miniature weer van het gescande document. De volgende handelingen zijn beschikbaar. Klik op een miniatuur om een voorbeeld van het gescande beeld weer te geven in het voorbeeldvak. Sleep miniaturen om de paginavolgorde te wijzigen. Klik op een miniatuur om het gescande beeld voor die pagina te verwijderen (alleen bij Eerst scannen). B Het voorbeeldvak Geeft voorbeelden weer van het gescande document. Instelling voor [Dialoogvenster met geavanceerde instellingen gebruiken] Basisaspecten Andere aspecten Uit Instellingen van [Scannerinstellingen] Instellingen van het dialoogvenster met geavanceerde instellingen van het scannerstuurprogram ma Aan Instellingen van het dialoogvenster met geavanceerde instellingen van het scannerstuurprogramma C A B
Pagina: 44
46 C Voorbeeldknoppen Controleer de voorbeelden met de volgende knoppen en annuleer of ga door met scannen. De uitvoermethode instellen CaptureOnTouch heeft verschillende uitvoermethoden voor het verwerken van gescande beelden. De instellingen van de uitvoermethode zijn hetzelfde voor [Eerst scannen] en [Opdracht scannen]. Eerst scannen: Wanneer u [Eerst scannen] gebruikt, selecteer dan een uitvoermethode in het selectievenster voor de uitvoermethode dat verschijnt na het scannen, en configureer vervolgens de instellingen voor de geselecteerde uitvoermethode. Opdracht scannen: Bij Opdracht scannen geeft u de uitvoermethode apart op voor elke opdracht. De uitvoerinstellingen die verschijnen, hangen af van de uitvoermethode. Opslaan naar map De gescande beelden worden als bestand opgeslagen in een opgegeven map. Wanneer u deze uitvoermethode selecteert, moet u de instellingen configureren voor de beeldbestanden die worden opgeslagen. Bijlage bij e-mail De gescande beelden worden als bijlage toegevoegd aan een e- mailbericht binnen de e-mailtoepassing. Wanneer u deze uitvoermethode selecteert, moet u de instellingen configureren voor de beeldbestanden die aan een e-mailbericht toegevoegd worden. Hulpmiddelen (Naam) Beschrijving (Inzoomen) Maakt het voorbeeld groter. (Pagina aanpassen) Vergroot of verkleint het voorbeeld zodat het in het venster past. (Uitzoomen) Maakt het voorbeeld kleiner. (Linksom draaien) Draait het beeld 90 graden naar links. (alleen Eerst scannen) (Rechtsom draaien) Draait het beeld 90 graden naar rechts. (alleen Eerst scannen) (180 graden roteren) Draait een beeld 180 graden om. (alleen Eerst scannen) (Annuleren) Annuleert het scannen en brengt u terug naar het hoofdvenster. (Scannen) Start het scannen van het volgende document. (Volgende) Gaat verder naar de volgende stap in het scanproces. (Paginanr./ Totaalaantal pagina's) Geeft de huidige pagina en het totaal aantal pagina's weer.
Pagina: 45
47 Om deze functie te gebruiken, moet u een e-mailtoepassing opgeven als standaard-e-mailprogramma van het besturingssysteem. Deze moet MAPI (Microsoft Messaging Application Programming Interface) ondersteunen, bijv. Windows Mail of Outlook Express (programma's die worden meegeleverd met het besturingssysteem). Afdrukken Hiermee worden de gescande beelden afgedrukt op een opgegeven printer. Wanneer u deze invoermethode selecteert, moet u opgeven op welke printer moet worden afgedrukt. Doorsturen naar toepassing Hiermee kunt u een gescand beeldbestand opslaan in een opgegeven map en het dan openen in een opgegeven toepassing. Wanneer u deze invoermethode selecteert, klik dan op de knop [Toepassing] en geef het uitvoerbare bestand (.exe) op van een toepassing die het beeldbestand kan openen. Configureer bovendien de instellingen voor het beeldbestand dat wordt opgeslagen. Andere uitvoermethoden In een omgeving waarin Microsoft SharePoint Server is geïntroduceerd, kunt u gescande beelden doorsturen naar Microsoft SharePoint-site. U geeft daartoe [Opslaan in Microsoft SharePoint] op als uitvoermethode en configureert de instellingen voor de beeldbestanden die u wilt doorsturen. U moet ook het dialoogvenster met geavanceerde instellingen openen en instellingen configureren zoals het webadres van de Microsoft SharePoint-site, accountgegevens en opslagmap. Voor meer informatieve over deze instellingen raadpleegt u de Help (klik op de knop [Help] in het instellingenvenster). ATTENTIE De Microsoft SharePoint plug-in ondersteunt alleen de Windows verificatie-indeling. Gescande afbeeldingen kunnen niet naar Microsoft SharePoint-sites worden verzonden die gebruik maken van andere verificatie-indelingen. Omgevingsinstellingen Om de omgevingsinstellingen van CaptureOnTouch te configureren, opent u het dialoogvenster [Omgevingsinstellingen]. Klik op (pictogram CaptureOnTouch) in de taakbalk en selecteer [Omgevingsinstellingen] in het menu. Hieronder worden de in te stellen onderdelen beschreven voor de diverse tabbladen die verschijnen in het dialoogvenster [Omgevingsinstellingen]. Het tabblad [Basisinstellingen] Op het tabblad [Basisinstellingen] configureert u de volgende instellingen. De instelling Startmethode Standaard wordt CaptureOnTouch resident in het geheugen geladen wanneer u uw computer start. Maak het aankruisvakje [Maak CaptureOnTouch resident] leeg om CaptureOnTouch niet permanent in het geheugen te laden.
Pagina: 46
48 Weergave-instelling voor wanneer de scanner wordt aangesloten Selecteer het aankruisvakje [CaptureOnTouch verschijnt wanneer u de scanner aansluit] om het hoofdvenster van CaptureOnTouch automatisch te openen wanneer de scanner op de computer wordt aangesloten. Deze instelling kan alleen worden ingeschakeld wanneer CaptureOnTouch is gestart (of in het geheugen is geladen). Backup maken/terugzetten Met de knoppen [Backup maken] en [Backup terugzetten] kunt u een reservekopie maken van het configuratiebestand (instellingen, geregistreerde opdrachten enz.) van CaptureOnTouch of de instellingen uit de reservekopie terugzetten. ATTENTIE Merk op dat wanneer u een opdracht registreert met als uitvoermethode [Opslaan in Microsoft SharePoint], de instellingen die te maken hebben met Microsoft SharePoint niet worden opgeslagen. Knop [Backup maken] Maak een reservekopie van de instellingen van CaptureOnTouch naar een back-upbestand (*.cot). U kunt de startinstellingen van CaptureOnTouch opslaan door een back-up te maken voordat u CaptureOnTouch voor het eerst gebruikt. De knop [Backup terugzetten] Herstel de instellingen vanuit het back-upregisterbestand. Wanneer u meerdere computers gebruikt, kunt u een reservekopie van de omgevingsinstellingen van één computer opslaan en deze terugzetten op de andere computers zodat alle computers dezelfde instellingen hebben. Het tabblad [E-mailinstellingen] Op het tabblad [E-mailinstellingen] stelt u de maximumgrootte in voor het toevoegen van een beeldbestand als bijlage bij een e-mail. Maximumgrootte bijlage Selecteer het aankruisvakje [Bevestiging weergeven als bestand groter is dan hierboven] als u een bevestigingsvenster wilt zien wanneer een bijgevoegd bestand de maximale grootte te boven gaat. • Bij Eerst scannen verschijnt een bevestigingsbericht als de bestandsgrootte van de gescande beelden groter is dan de hier ingestelde bestandsgrootte. • Voor Opdracht scannen verschijnt een bevestigingsbericht als de ingestelde bestandsgrootte tijdens het scannen wordt overschreden.
Pagina: 47
49 Het tabblad [Thema] Op het tabblad [Thema] kunt u het uiterlijk van het hoofdvenster van CaptureOnTouch bepalen. Selecteer thema Geeft het type uiterlijk op voor het hoofdvenster van CaptureOnTouch met [Selecteer thema]. Het tabblad [Invoegtoepassing] Op het tabblad [Invoegtoepassing] kunt u zien welke invoegtoepassingen zijn toegevoegd aan CaptureOnTouch. Tabblad [Onderhoud] Op het tabblad [Onderhoud] kunt u logboekbestanden uitvoeren voor het onderhoud van CaptureOnTouch.
Pagina: 48
50 Scannen met CapturePerfect Scannen met CapturePerfect In dit gedeelte wordt beschreven hoe u CapturePerfect start om een scanner te selecteren en hoe u kunt scannen met de functie [Batchscan naar bestand]. Zie de "CapturePerfect-handleiding" of de Help voor meer informatie. 1 Klik in de taakbalk van Windows op de knop [Start] en vervolgens op [Alle programma's]. Klik vervolgens op [CapturePerfect 3.1], gevolgd door [CapturePerfect 3.1]. 2 Klik op [Scanner selecteren] in het menu [Scannen]. 3 Selecteer [Canon DR-M140] en klik op [OK]. Wenk Als [Canon DR-M140] niet verschijnt, installeer dan het scannerstuurprogramma opnieuw. (Zie pag. 7) 4 Stel de standaardpaginaformaat in en klik op [OK]. Wenk • Het dialoogvenster [Apparaatinstellingen configureren] verschijnt wanneer u in het dialoogvenster [Scanner selecteren] voor het eerst [Canon DR-M140] selecteert en op [OK] klikt, en wanneer u op [Instellingen] klikt in het dialoogvenster [Scanner selecteren]. • Deze instellingen zijn van toepassing wanneer u op [Standaard] klikt in het dialoogvenster van het ISIS- stuurprogramma. • Voor het TWAIN-stuurprogramma wordt het standaardformaat ingesteld op A4. Dit kan niet worden gewijzigd. 5 Klik op [Scannerinstellingen] in het menu [Scannen].
Pagina: 49
51 6 Configureer de scanvoorwaarden. (Zie pag. 52) 7 Plaats het document. (Zie pag. 26) 8 Klik op [Batchscan naar bestand] in het menu [Scannen]. 9 Configureer de opslaglocatie, de naam van het bestand dat wordt opgeslagen en het bestandstype en klik dan op [Opslaan] om het scannen te starten. ATTENTIE Als u scanvoorwaarden configureert die veel computergeheugen vergen, kan het scannen stoppen vanwege te weinig geheugen. Als een foutmelding verschijnt omdat er onvoldoende geheugen is tijdens het scannen, sluit dan de toepassing af en probeer opnieuw te scannen met andere scanvoorwaarden. 10 Als het geplaatste document wordt verwijderd, wordt het scannen onderbroken en verschijnt het dialoogvenster [Doorgaan]. Om door te gaan met scannen plaatst u een document en klikt u op [Doorgaan]. Om te stoppen met scannen klikt u op [Scannen annuleren]. 11 Wanneer het scannen is voltooid, klikt u op [Afsluiten] in het menu [Bestand].
Pagina: 50
52 Het scannerstuurprogramma instellen Wanneer u een document scant met een ISIS-compatibele toepassing of een TWAIN-compatibele toepassing (CaptureOnTouch, etc.), opent u het scannerstuurprogramma zodat u de verschillende scaninstellingen kunt configureren. Hier worden de instellingen en functies van het scannerstuurprogramma beschreven. Instellingen en functies van het scannerstuurprogramma Het stuurprogramma bestaat uit de volgende vijf tabbladen. Wenk Voor meer informatie over de diverse instellingen, zie de Help van het scannerstuurprogramma. Klik op de [Help]-knop van het stuurprogramma om help over het huidige tabblad of dialoogvenster weer te geven. Tabblad [Basis] Configureer basisinstellingen voor scannen, zoals scanmodus, paginaformaat, resolutie en te scannen zijde. U kunt ook klikken op de knop [Vlak] om het te scannen gebied op te geven. Wenk Afhankelijk van de ISIS-compatibele toepassing, kan het zijn dat de toepassing zelf een eigen scaninstellingenvenster heeft. Als het scannerstuurprogramma door een dergelijke toepassing geopend wordt, dan worden de instellingen voor functies die het stuurprogramma levert en die geen scanvoorwaarden zijn op het tabblad [Basis] weergegeven. Tabblad [Helderheid] Hier past u helderheid en contrast aan van gescande beelden. U kunt ook op [Gamma] klikken en de gammacorrectie voor de gescande beelden instellen.
Merk:
Canon
Product:
Scanners
Model/naam:
imageFORMULA DR-M140
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands