CanoScan 5600F handleiding
Canon CanoScan 5600Fhandleiding

Handleiding voor de Canon CanoScan 5600F in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 314 pagina's.

PDF 314 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Canon CanoScan 5600F. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Canon CanoScan 5600F en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Canon CanoScan 5600F. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Canon CanoScan 5600F zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Canon CanoScan 5600F

Pagina: 1
MC-2517-V1.00 Gebruik van deze handleiding Deze handleiding afdrukken Het nieuwste scannerstuurprogramma ophalen Uw scannerfuncties gebruiken Foto's en documenten scannen Film scannen Meerdere documenten tegelijk scannen Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de plaat De helderheid en kleur van een afbeelding aanpassen tijdens het scannen van afbeeldingen Onscherpe foto's scherper maken, vlekken/krassen verwijderen en vervaagde kleuren verscherpen tijdens het scannen Gescande foto's corrigeren/verbeteren Gescande foto's op verschillende manieren afdrukken Gescande afbeelding via e-mail verzenden Zoeken naar verloren afbeeldingen Sayfa 1 / 314 sayfa CanoScan 5600F On line handleiding
Pagina: 2
One line handleiding > Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Werken met het venster Inhoud Werken met het venster Toelichting Deze handleiding afdrukken Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding Symbolen in dit document Handelsmerken Naar boven Sayfa 2 / 314 sayfa Gebruik van deze handleiding
Pagina: 3
On line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Werken met het venster Inhoud Werken met het venster Inhoud Wanneer u op een titel in het scherm Inhoud (Contents) links van de on line handleiding klikt, worden de pagina's van die titel weergegeven in het venster Beschrijving (Description) aan de rechterkant. Wanneer u op links van klikt, worden de onderliggende titels weergegeven. Opmerking Klik op om het scherm Inhoud te sluiten of weer te geven. Naar boven Sayfa 3 / 314 sayfa Werken met het venster Inhoud
Pagina: 4
On line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Werken met het venster Toelichting (Explanation) Werken met het venster Toelichting (1) Klik op de groene tekens om naar de bijbehorende pagina te gaan. (2) De cursor wordt naar het begin van deze pagina verplaatst. Naar boven Sayfa 4 / 314 sayfa Werken met het venster Toelichting
Pagina: 5
One line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Deze handleiding afdrukken Deze handleiding afdrukken Klik op om het venster Afdrukken links van de on line handleiding weer te geven. Opmerking Klik op en vervolgens op Optie-instellingen (Option Settings) om het dialoogvenster Optie- instellingen (Option Settings) weer te geven. Nu kunt u de afdruktaken instellen. Klik op en vervolgens op Afdrukken Instelling... (Print Settings) om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Selecteer de printer die u wilt gebruiken voor afdrukken wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven. Klik op Eigenschappen... (Properties) om de afdrukinstellingen op te geven, nadat u de printer die u wilt gebruiken, hebt geselecteerd De volgende vier afdrukmethoden zijn beschikbaar: Huidig document Geselecteerde documenten Mijn handleiding Alle documenten Huidig document U kunt het huidig weergegeven onderwerp afdrukken. 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Huidig document (Current Document) De titel van het weergegeven onderwerp wordt weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed). Opmerking Als u Gekoppelde documenten afdrukken (Print linked documents) selecteert, kunt u ook documenten afdrukken die zijn gekoppeld aan het huidige document.De gekoppelde documenten worden toegevoegd aan de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed). Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het Sayfa 5 / 314 sayfa Deze handleiding afdrukken
Pagina: 6
document daadwerkelijk afdrukt. 2. Klik op Afdrukken starten (Start Printing) Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven. 3. Voer het afdrukken uit Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes). De weergegeven onderwerpen worden afgedrukt. Geselecteerde documenten U kunt de gewenste onderwerpen selecteren en afdrukken. 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Geselecteerde documenten (Selected Documents) De titels van alle onderwerpen worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed). 2. Selecteer de af te drukken onderwerpen Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in met de titels van de onderwerpen die u wilt afdrukken. Opmerking Wanneer u het selectievakje Documenten in lagere hiërarchieën automatisch selecteren (Automatically select documents in lower hierarchies) inschakelt, worden de selectievakjes van alle titels in de lagere hiërarchieën ingeschakeld. Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken. Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt. 3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing) Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven. 4. Voer het afdrukken uit Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes). Alle onderwerpen waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt. Mijn handleiding U kunt alle onderwerpen in Mijn handleiding selecteren en afdrukken. Zie 'Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding ' voor meer informatie over Mijn handleiding. 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Mijn handleiding (My Manual) De titels van de onderwerpen die zijn opgeslagen in Mijn handleiding worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed). 2. Selecteer de af te drukken onderwerpen Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in met de titels van de onderwerpen die u wilt afdrukken. Opmerking Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken. Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt. Sayfa 6 / 314 sayfa Deze handleiding afdrukken
Pagina: 7
3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing) Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven. 4. Voer het afdrukken uit Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes). Alle onderwerpen waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt. Alle documenten U kunt alle onderwerpen van de on line handleiding afdrukken. 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Alle documenten (All Documents). De titels van alle onderwerpen worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) en de selectievakjes worden automatisch ingeschakeld. Opmerking Als u het selectievakje van een onderwerp wist, wordt dat onderwerp niet afgedrukt. Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken. Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt. 2. Klik op Afdrukken starten (Start Printing) Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven. 3. Voer het afdrukken uit Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes). Alle onderwerpen worden afgedrukt. Belangrijk Het afdrukken van alle onderwerpen kost veel papier. Controleer het aantal af te drukken pagina’s dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) voordat u gaat afdrukken. U kunt de vergroting van de afdruk aanpassen in het dialoogvenster Afdrukken Voorbeeld (Print Preview).Als de afdrukgegevens met de nieuwe vergroting te groot zijn voor het papier waar u op af wilt drukken, worden delen van het document niet afgedrukt. Naar boven Sayfa 7 / 314 sayfa Deze handleiding afdrukken
Pagina: 8
On line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken U kunt een trefwoord invoeren om te zoeken naar een bepaalde pagina. Alle geïnstalleerde on line handleidingen (gebruikershandleidingen) worden doorzocht. 1. Klik op Er wordt een zoekvenster links van de on line handleiding weergegeven. Opmerking Klik op om het venster Zoeken te sluiten of weer te geven. 2. Voer een trefwoord in Voer in het vak Trefwoord (Keyword) een trefwoord in voor het onderwerp waarnaar u wilt zoeken Scheid trefwoorden met een spatie als u meerdere trefwoorden wilt invoeren. Opmerking U kunt maximaal 10 trefwoorden of 255 tekens invoeren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Het programma kan ook zoeken naar trefwoorden die spaties bevatten. 3. Klik op Zoeken starten (Start Searching) De zoekopdracht wordt gestart en de titels van onderwerpen die het trefwoord bevatten, worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten. Wanneer u een zoekopdracht met meerdere trefwoorden invoert, worden de zoekresultaten als volgt weergegeven: [Documenten met exacte overeenkomst] (Documents Containing Perfect Match) Onderwerpen die de volledige gezochte tekenreeks (inclusief spaties) bevatten, precies zoals ingevoerd (exacte overeenkomst) [Documenten met alle trefwoorden] (Documents Containing All Keywords) Onderwerpen die alle ingevoerde trefwoorden bevatten [Documenten met een willekeurig trefwoord] (Documents Containing Any Keyword) Onderwerpen die ten minste één van de ingevoerde trefwoorden bevatten Sayfa 8 / 314 sayfa Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken
Pagina: 9
4. Geef het onderwerp dat u wilt lezen weer Dubbelklik in de lijst met zoekresultaten op de titel van het onderwerp dat u wilt lezen (of selecteer dit onderwerp en druk op Enter). De pagina’s van die titel worden weergegeven en de trefwoorden die gevonden zijn op die pagina's, worden gemarkeerd. Naar boven Sayfa 9 / 314 sayfa Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken
Pagina: 10
On line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding Sla de meest bekeken pagina's op als onderwerpen in Mijn handleiding zodat u deze pagina's snel kunt raadplegen. 1. Geef het onderwerp weer Geef het onderwerp weer dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding. 2. Klik op Het venster Mijn handleiding wordt links van de on line handleiding weergegeven. Opmerking Klik op om het venster Mijn handleiding te sluiten of weer te geven. 3. Sla het onderwerp op in Mijn handleiding Klik op Toevoegen (Add). Het weergegeven onderwerp wordt toegevoegd aan Lijst van mijn handleiding (List of My Manual). Opmerking U kunt ook in de lijst Onlangs weergegeven documenten (Recently Displayed Documents) dubbelklikken op het onderwerp dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding (of dit onderwerp selecteren en op Enter drukken) om dit onderwerp weer te geven, en vervolgens op Toevoegen (Add) klikken. 4. Geef Mijn handleiding weer Als u dubbelklikt op een onderwerp dat wordt weergegeven in de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) of als u dit onderwerp selecteert en op Enter drukt, wordt het weergegeven in het venster Beschrijving (Description). Opmerking U kunt een onderwerp verwijderen uit de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) door het te selecteren in de lijst en vervolgens op Verwijderen (Delete) te klikken (of op Delete te drukken). Sayfa 10 / 314 sayfa Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding
Pagina: 11
Naar boven Sayfa 11 / 314 sayfa Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding
Pagina: 12
On line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Symbolen in dit document Symbolen in dit document Waarschuwing Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat. Let op Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat. Belangrijk Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat. Opmerking Instructies in de vorm van opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen. Naar boven Sayfa 12 / 314 sayfa Symbolen in dit document
Pagina: 13
One line handleiding > Gebruik van deze handleiding > Handelsmerken Handelsmerken Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Naar boven Sayfa 13 / 314 sayfa Handelsmerken
Pagina: 14
MA-4121-V1.00 Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma) Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)? We gaan scannen MP Navigator EX starten Foto's en documenten scannen Film scannen Meerdere documenten tegelijk scannen Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist)) Eenvoudig scannen met eenmaal klikken Handige functies van MP Navigator EX Afbeeldingen automatisch corrigeren/ verbeteren Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren Afbeeldingen aanpassen Afbeeldingen zoeken Afbeeldingen classificeren in categorieën Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken Opslaan Opslaan als PDF-bestanden PDF-bestanden maken/bewerken Documenten afdrukken Foto's afdrukken Via e-mail verzenden Bestanden bewerken Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Schermen van MP Navigator EX Scherm Navigatiemodus (Navigation Mode) Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) Documenten plaatsen Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)? Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) ScanGear (scannerstuurprogramma) starten Scannen in de Basismodus (Basic Mode) Scannen in de Geavanceerde modus (Advanced Mode) Scannen in de Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) Film scannen in Geavanceerde modus (Advanced Mode) Meerdere documenten tegelijk scannen in de Geavanceerde modus (Advanced Mode) Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) Afbeeldingen corrigeren (Beeld verscherpen, Stof en krassen reduceren, Correctie van vervaging, enzovoort) Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon Verzadiging en kleurbalans aanpassen Helderheid en contrast aanpassen Histogram aanpassen Tintcurve aanpassen Drempel instellen Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) Tabblad Basismodus (Basic Mode) Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) Tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) Handige informatie over scannen Bijsnijdkaders aanpassen Resolutie (Resolution) Bestandsindelingen Kleurafstemming (Color Matching) Andere scanmethodes Sayfa 14 / 314 sayfa CanoScan 5600F Handleiding voor scannen
Pagina: 15
Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/ Documents (Platen)) (venster Scan/Import. (Scan/Import)) Scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/ Import)) Dialoogvenster Opslaan (Save) Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) Venster Toon & gebruik (View & Use) Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) Dialoogvenster Document afdrukken (Print Document) Dialoogvenster Foto afdrukken (Print Photo) Dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail) Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) Scherm voor modus eenmaal klikken (One- click Mode) Dialoogvenster Opslaan (Save) (Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode)) Dialoogvenster Kopiëren (Copy) Dialoogvenster Afdrukken (Print) Dialoogvenster Verzenden (Mail) Dialoogvenster OCR Dialoogvenster Scannen (Scan) Dialoogvenster PDF Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) Andere bestanden dan gescande afbeeldingen openen Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen Scannen vanuit een toepassing Scannen via het Configuratiescherm (alleen Windows XP) Scannen met de scannerknoppen Wat zijn scannerknoppen? Documenten scannen en opslaan als PDF- bestanden (PDF-knoppen) Documenten scannen en afdrukken/kopiëren (knop COPY) Documenten scannen en de gescande afbeeldingen openen (knop SCAN) Documenten scannen en toevoegen aan e- mail (knop E-MAIL) Instellingen scannerknop Instellingen scannerknop via MP Navigator EX Problemen oplossen Installatieproblemen Problemen met scannen Problemen met film scannen Problemen met software Problemen met MP Navigator EX Scannerstuurprogramma bijwerken De nieuwste versie van ScanGear (scannerstuurprogramma) verkrijgen ScanGear (scannerstuurprogramma) verwijderen Voordat u ScanGear (scannerstuurprogramma) installeert ScanGear (scannerstuurprogramma) installeren Gebundelde toepassingen ArcSoft PhotoStudio Informatie over Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program Sayfa 15 / 314 sayfa CanoScan 5600F Handleiding voor scannen
Pagina: 16
On line handleiding > Handleiding voor scannen > MP Navigator EX gebruiken MP Navigator EX gebruiken MP Navigator EX is een toepassing waarmee u op eenvoudige wijze foto's en documenten kunt scannen. De toepassing is ook geschikt voor beginners. MP Navigator EX starten Klik hier voor: MP Navigator EX Opmerking Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over scannen met MP Navigator EX. Foto's en documenten scannen U kunt eenvoudig scannen door te navigeren door de schermen van MP Navigator EX. U kunt gescande afbeeldingen ook opslaan of afdrukken met behulp van MP Navigator EX. Kleine documenten tegelijkertijd scannen U kunt een aantal kleine documenten (foto's, kaarten en dergelijke) tegelijkertijd scannen. Dit is handig, omdat u dan niet meerdere keren hoeft te scannen. Grote documenten scannen Met MP Navigator EX kunt u gemakkelijk documenten scannen die groter zijn dan de Foto's/documenten (plaat). U kunt de linker- en rechterhelft van een document afzonderlijk scannen en deze tot één afbeelding. Scannen met eenmaal klikken In de modus voor eenmaal klikken (One-click Mode) wordt MP Navigator EX uitgevoerd van scannen tot opslaan, met één klik op een pictogram. Met de modus voor eenmaal klikken (One-click Mode) kunt u Sayfa 16 / 314 sayfa MP Navigator EX gebruiken
Pagina: 17
ook afbeeldingen scannen en opslaan als PDF-bestand, of afbeeldingen automatisch als e-mailbijlage toevoegen. Scannen en foto's corrigeren/verbeteren Met MP Navigator EX kunt u eenvoudig foto's corrigeren/verbeteren. U hoeft geen andere toepassingen te gebruiken. Naar boven Sayfa 17 / 314 sayfa MP Navigator EX gebruiken
Pagina: 18
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma) Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma) ScanGear (scannerstuurprogramma) kent de volgende beperkingen.Denk hieraan wanneer u het programma gebruikt. Beperkingen scannerstuurprogramma Als u het NTFS-bestandssysteem gebruikt, wordt de TWAIN-gegevensbron wellicht niet opgeroepen. Dit komt doordat de TWAIN-module niet naar de winnt-map kan worden geschreven vanwege beveiligingsredenen. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. Sommige computers (waaronder laptops) die zijn aangesloten op het apparaat, worden wellicht niet correct geactiveerd vanuit de stand-by-modus. Start in dit geval de computer opnieuw op. Sluit niet twee of meer apparaten of multifunctionele printers met een scannerfunctie tegelijk op dezelfde computer aan. Wanneer meerdere scanapparaten zijn aangesloten, kunt u niet scannen met een knop op het apparaat (scannerknop) en kunnen fouten optreden bij de toegang tot de apparaten. Softwareschermen worden wellicht niet correct weergegeven in Windows Vista als de lettergrootte is ingesteld op Grotere schaal (Larger scale). Als u de schermen wilt weergeven met lettertypen met de instelling Grotere schaal (Larger scale), moet u het bureaubladthema als volgt op Windows- klassiek (Windows Classic) instellen: 1. Selecteer Configuratiescherm (Control Panel) in het menu Start. 2. Selecteer Beeldscherm (Appearance and Personalization) > Vormgeving (Personalization) > Thema (Theme). Het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) wordt geopend. 3. Selecteer Windows-klassiek (Windows Classic) onder Thema (Theme) op het tabblad Thema (Theme) van het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings). 4. Klik op OK. Het bureaublad wordt gewijzigd in de weergave Windows-klassiek. Gebruik de standaardlettergrootte van het besturingssysteem. Als u een andere lettergrootte instelt, worden softwareschermen mogelijk niet correct weergegeven. Het scannen kan mislukken als de computer uit de slaap- of standby-stand is gehaald. Volg in dat geval de onderstaande stappen en probeer het opnieuw. 1. Zet het apparaat uit. 2. Sluit ScanGear (scannerstuurprogramma), maak de USB-kabel los van de computer en sluit deze opnieuw aan. 3. Schakel het apparaat in. ScanGear (scannerstuurprogramma) kan niet vanuit meerdere toepassingen tegelijk worden geopend. ScanGear (scannerstuurprogramma) kan niet twee keer worden geopend binnen een toepassing als het al is geopend. Sluit het venster van ScanGear (scannerstuurprogramma) voordat u de toepassing sluit. Zorg dat bij het scannen van grote afbeeldingen met een hoge resolutie voldoende schijfruimte beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld ten minste 300 MB vrije ruimte vereist om een A4-document in kleur te scannen met 600 dpi. Dikke documenten worden mogelijk niet correct bijgesneden wanneer ze worden gescand. In dat geval moet u elk item apart bijsnijden of handmatig bijsnijden. ScanGear (scannerstuurprogramma) en WIA-stuurprogramma kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Zet de computer niet in de slaapmodus of slaapstand tijdens het scannen. De kalibratie kan even duren als het apparaat is aangesloten via USB 1.1. Het scannen kan mislukken als de computer uit de slaap- of standby-stand is gehaald. In dat geval haalt u de USB-kabel uit de computer en sluit u hem weer aan. Toepassingen met beperkingen in het gebruik Sayfa 18 / 314 sayfa Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)
Pagina: 19
Als u Media Center (meegeleverd met Windows XP Media Center Edition 2005) start, kunt u mogelijk niet scannen met een knop op het apparaat (scannerknop). Start in dit geval de computer opnieuw op. U kunt geen afbeeldingen scannen met de versie van Media Center in Windows Vista™ en Windows XP Media Center Edition 2005. Scan met andere toepassingen, zoals MP Navigator EX. In sommige toepassingen kan er een probleem optreden wanneer u Multi-bijsnijden (Multi-Crop) gebruikt op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma). Scan in dat geval elk document afzonderlijk en pas het Papierformaat (Paper Size) aan elk document aan. In sommige toepassingen wordt het venster met de miniaturen van de gescande afbeeldingen automatisch gesloten als u het selectievakje Gescande beelden weergeven (View scanned images) op het tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) inschakelt. De TWAIN-gebruikersinterface wordt in bepaalde programma's verborgen. Raadpleeg in dat geval de handleiding van de toepassing en wijzig de instellingen naar wens. Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor het doorlopend scannen van meerdere afbeeldingen. In sommige gevallen wordt alleen de eerste afbeelding geaccepteerd, of meerdere afbeeldingen worden gescand als één afbeelding. Als u afbeeldingen die net zo groot zijn als de Foto's/documenten (plaat) scant in een Microsoft Office-toepassing (zoals Word, Excel of PowerPoint), klikt u op Aangepast (Custom Insert) in het dialoogvenster Afbeelding van scanner of camera invoegen (Insert Picture from Scanner or Camera). Anders worden de afbeeldingen mogelijk niet goed gescand. Het is mogelijk dat afbeeldingen in bepaalde toepassingen niet goed worden gescand. Vergroot in dat geval het virtuele geheugen van het besturingssysteem en probeer het opnieuw. Als het afbeeldingsformaat te groot is (zoals wanneer u grote afbeeldingen scant met een hoge resolutie), reageert de computer wellicht niet of blijft de voortgangsbalk op 0% staan afhankelijk van de toepassing. Annuleer in dat geval de bewerking (bijvoorbeeld door op Annuleren (Cancel) te klikken op de voortgangsbalk) en vergroot het virtuele geheugen van het besturingssysteem of verklein de afbeeldingsgrootte/resolutie en probeer het opnieuw. U kunt ook proberen de afbeelding eerst te scannen met MP Navigator EX en vervolgens op te slaan en te openen in de toepassing. Naar boven Sayfa 19 / 314 sayfa Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)
Pagina: 20
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Documenten plaatsen Documenten plaatsen Informatie over het plaatsen van documenten op de Foto's/documenten (plaat) van het apparaat. Plaats documenten op de juiste manier, volgens het type document dat u scant. Anders worden de documenten mogelijk niet goed gescand. Belangrijk Zorg dat de documentklep tijdens het scannen van documenten is gesloten. Plaats documenten zoals hieronder wordt beschreven, zodat het apparaat het document automatisch kan herkennen.Wanneer u scant met opgave van het documentformaat, lijnt u een bovenhoek van het document uit met de hoek met het pijltje op de glasplaat, ongeacht het documenttype. Plaats geen items op de glasplaat van 2 kg of meer.Oefen ook geen druk van meer dan 2 kg uit op het document. Als u film scant, moet u het beschermende vel verwijderen van de documentklep van het apparaat. Documenten plaatsen Film plaatsen Documenten plaatsen Voor het scannen van foto's, Hagaki, visitekaartjes of CD's/DVD's Voor het scannen van tijdschriften, nieuwsbladen of tekstdocumenten Eén document plaatsen Plaats het document met de te scannen zijde naar beneden op de glasplaat, waarbij u 1 cm (3/8 inch) of meer ruimte vrij laat tussen de randen van de glasplaat en van het document. Belangrijk Als het document te groot is om ruimte vrij te laten tussen de rand/pijl van de glasplaat Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Lijn de bovenhoek van het document uit met de hoek bij de pijl van de glasplaat. Sayfa 20 / 314 sayfa Documenten plaatsen
Pagina: 21
(bijvoorbeeld een foto van A4-formaat), scant u door het bestandsformaat op te geven. Reflecterende CD/DVD-labels worden mogelijk niet correct gescand. Meerdere documenten plaatsen Houd een ruimte vrij van 1 cm (3/8 inch) of meer tussen de rand van de glasplaat en het document en tussen de documenten. Opmerking U kunt maximaal 10 documenten plaatsen. Als u documenten iets scheef plaatst (10 graden of minder), wordt de positie automatisch gecorrigeerd. Film plaatsen 35 mm Filmstrips Dia's 1. Plaats de film in de filmgeleider. Open de filmhouder en plaats de film op de filmgeleider, met de voorzijde van de film (de zijde waarop de afbeeldingen correct worden weergegeven) naar beneden. Opmerking Zorg ervoor dat de ruimtes tussen de kaders zijn uitgelijnd met de witte lijnen op de houder. 2. Plaats de filmgeleider op de glasplaat. Lijn de lipjes op de filmgeleider uit met de FILM -markeringen op de glasplaat. 1. Verwijder het kader voor filmstrips. 2. Plaats de filmgeleider op de glasplaat. Lijn de lipjes op de filmgeleider uit met de FILM-markeringen op de glasplaat. 3. Plaats de film in de filmgeleider. Sayfa 21 / 314 sayfa Documenten plaatsen
Pagina: 22
Plaats de voorzijde van de film (de zijde waarop afbeeldingen correct worden weergegeven) naar beneden. Naar boven Sayfa 22 / 314 sayfa Documenten plaatsen
Pagina: 23
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)? Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)? MP Navigator EX is een toepassing waarmee u eenvoudig foto's, documenten en film kunt scannen. De toepassing is ook geschikt voor beginners. De mogelijkheden van deze software Met deze software kunt u meerdere documenten tegelijk scannen of afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat. U kunt gescande afbeeldingen ook opslaan, toevoegen aan een e-mail of afdrukken met de meegeleverde toepassingen. Vensters Hoofdmenu's Het hoofdmenu van MP Navigator EX kan op twee manieren worden weergegeven: het scherm Navigatiemodus (Navigation Mode) en het scherm Modus Eenmaal klikken (One-click Mode). Scherm Navigatiemodus (Navigation Mode) U kunt verschillende taken starten vanaf het scherm voor de Navigatiemodus (Navigation Mode), waaronder eenvoudig scannen, scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma) en afbeeldingen verbeteren/corrigeren. Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode) U kunt scannen, opslaan, afdrukken, enzovoort in één handeling door op het bijbehorende pictogram in het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) te klikken. Opmerking Klik op de knop (Modus schakelen) om naar het scherm voor de Navigatiemodus (Navigation Mode) te gaan. Venster Scan/Import. (Scan/Import) Sayfa 23 / 314 sayfa Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)?
Pagina: 24
Gebruik het venster Scan/Import. (Scan/Import) om foto's, documenten en film te scannen. Venster Toon & gebruik (View & Use) In het venster Toon & gebruik (View & Use) kunt u bepalen wat u wilt doen met de gescande afbeeldingen. Opmerking MP Navigator EX start wellicht niet met een knop op het apparaat. Start in dit geval de computer opnieuw op. Gebruik de standaardlettergrootte van het besturingssysteem. Als u een andere lettergrootte instelt, worden softwareschermen mogelijk niet correct weergegeven. Naar boven Sayfa 24 / 314 sayfa Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)?
Pagina: 25
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen We gaan scannen Scannen met behulp van MP Navigator EX MP Navigator EX starten MP Navigator EX starten Documenten, foto's, tijdschriften, enzovoort, scannen vanaf de plaat. Foto's en documenten scannen Film scannen Film scannen Twee of meer foto's (kleine documenten) tegelijk scannen Meerdere documenten tegelijk scannen Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist)) Eenvoudig scannen naar behoefte (scannen en opslaan, als bijlage aan e-mail toevoegen, enzovoort) Eenvoudig scannen met eenmaal klikken Naar boven Sayfa 25 / 314 sayfa We gaan scannen
Pagina: 26
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > MP Navigator EX starten MP Navigator EX starten MP Navigator EX starten 1. Dubbelklik op het pictogram MP Navigator EX 2.0 op het bureaublad. MP Navigator EX wordt gestart. Opmerking U kunt ook op het menu Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's) ((All) Programs) > Canon-hulpprogramma's (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0. Modus eenmaal klikken (One-click Mode) starten 1. Klik links onder in het scherm op . Het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) wordt weergegeven. Sayfa 26 / 314 sayfa MP Navigator EX starten
Pagina: 27
Opmerking Schakel in het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) het selectievakje Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup) in om bij het opstarten altijd het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) te openen.Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt bij het opstarten het laatst gebruikte scherm weergegeven. Naar boven Sayfa 27 / 314 sayfa MP Navigator EX starten
Pagina: 28
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > Foto's en documenten scannen Foto's en documenten scannen Foto's en documenten scannen die op de glasplaat zijn gelegd. 1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus (Navigation Mode). MP Navigator EX starten 2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/ Documents (Platen)). 3. Plaats het document op de glasplaat en selecteer Documenttype (Document Type). Documenten plaatsen Opmerking Als u Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) selecteert, wordt de functie Moiré-reductie (Descreen) geactiveerd en duurt het scannen langer dan normaal. U kunt de functie Moiré-reductie (Descreen) uitschakelen door het selectievakje Moiré-reductie (Descreen) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) uit te schakelen. Selecteer Tekst (OCR) (Text(OCR))om de tekst uit de afbeelding te halen en te converteren naar tekst die u kunt bewerken met MP Navigator EX. Sayfa 28 / 314 sayfa Foto's en documenten scannen
Pagina: 29
4. Klik op Opgeven... (Specify...) en geef desgewenst het documentformaat en de resolutie op. Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Photos/Documents)) wordt geopend. Opmerking Lijn bij het scannen van een groot document (zoals een foto op A4-formaat) de hoek van het document uit met de hoek bij de pijl van de glasplaat en geef de documentgrootte op in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings). 5. Klik op Scannen (Scan). Het scannen begint. Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) weergegeven. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit).Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om af te sluiten. De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniaturen. 6. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen. Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren, enzovoort. Zie de bewerkingshulpmiddelen in 'Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster Scan/Import. (Scan/Import)) ' voor meer informatie. Opmerking Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren. 7. Sla de gescande afbeeldingen op. Opslaan Opslaan als PDF-bestanden Naar boven Sayfa 29 / 314 sayfa Foto's en documenten scannen
Pagina: 30
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > Film scannen Film scannen 35 mm filmstrips (negatief/positief) of dia's (positief) scannen. Zowel filmstrips (standaard voor ontwikkelde film met zes frames in elke strip) als dia' (één frame per dia) worden ondersteund. U kunt maximaal zes filmstripkaders of vier dia's tegelijk scannen. Belangrijk Als u negatieve dia's wilt scannen, scant u vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma). Film scannen in Geavanceerde modus (Advanced Mode) 35 mm filmstrip 35 mm dia's 1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus (Navigation Mode). MP Navigator EX starten 2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Film. 3. Plaats de film op de glasplaat. Film plaatsen 4. Klik op Opgeven... (Specify...) om het gewenste documentformaat en de gewenste scanresolutie in te stellen. Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Film) wordt geopend. Belangrijk Film wordt wellicht niet correct gescand als Filmtype (Film Type) in het dialoogvenster Scan- instellingen (Scan Settings) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval het type film in Filmtype (Film Type) en scan opnieuw. Opmerking Als u zwart-witfilm wilt scannen, kunt u het beste Zwart-wit negatieffilm (Black and White Negative Film) of Zwart-wit positieffilm (Black and White Positive Film) selecteren voor Filmtype (Film Type) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings). Sayfa 30 / 314 sayfa Film scannen
Pagina: 31
5. Klik op Scannen (Scan). Een voorbeeldscan wordt gestart. Als een voorbeeldscan van de film is voltooid, worden voorbeeldafbeeldingen weergegeven. Belangrijk Voorbeeldafbeeldingen worden niet weergegeven als het selectievakje Scanvoorbeeld (Preview before scanning) niet is ingeschakeld in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings). De gescande afbeeldingen worden rechtstreeks in het venster met miniaturen weergegeven. Opmerking Zie 'Problemen met film scannen' 'Probleemoplossing' als film niet correct kan worden gescand. 6. Schakel de selectievakjes van de frames in die u wilt scannen en klik op Scannen (Scan). Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) weergegeven. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit). Selecteer Scannen (Scan) om de volgende film te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om af te sluiten. De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniaturen. 7. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen. Sayfa 31 / 314 sayfa Film scannen
Pagina: 32
Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren, enzovoort. Zie de bewerkingshulpmiddelen in het ' scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/Import)) ' voor meer informatie. Opmerking Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren. 8. Sla de gescande afbeeldingen op. Opslaan Opslaan als PDF-bestanden Naar boven Sayfa 32 / 314 sayfa Film scannen
Pagina: 33
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > Meerdere documenten tegelijk scannen Meerdere documenten tegelijk scannen U kunt twee of meer foto's (kleine documenten) tegelijk scannen door het Documentformaat (Document Size) in te stellen op Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) van MP Navigator EX. Belangrijk De volgende typen documenten kunnen niet goed worden bijgesneden. - Documenten die kleiner zijn dan 3 vierkante cm (1,18 inch). - Foto's die in verschillende vormen zijn uitgesneden De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed bijgesneden. Start in dat geval ScanGear (scannerstuurprogramma), stel het bijsnijdkader op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) bij en voer de scan opnieuw uit. - Foto's die een witte (lichte) rand hebben - Documenten die op wit papier zijn afgedrukt, handgeschreven tekst, visitekaartjes, enzovoort. - Dunne documenten - Dikke documenten Scannen in de Geavanceerde modus (Advanced Mode) 1. Plaats het document op de glasplaat. Documenten plaatsen 2. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus (Navigation Mode). MP Navigator EX starten 3. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/ Documents (Platen)). 4. Selecteer bij Documenttype (Document Type) het type document dat u wilt scannen. Sayfa 33 / 314 sayfa Meerdere documenten tegelijk scannen
Pagina: 34
5. Klik op Opgeven... (Specify...). Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Photos/Documents)) wordt geopend. 6. Select Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) bij Documentformaat (Document Size) en klik op OK. 7. Ga terug naar het scherm Scan/Import. (Scan/Import) en klik op Scannen (Scan). Er worden meerdere documenten tegelijk gescand. Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) weergegeven. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit).Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om af te sluiten. De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniaturen. Sayfa 34 / 314 sayfa Meerdere documenten tegelijk scannen
Pagina: 35
8. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen. Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren, enzovoort. Zie de bewerkingshulpmiddelen in 'Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster Scan/Import. (Scan/Import)) ' voor meer informatie. Opmerking Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren. 9. Sla de gescande afbeeldingen op. Opslaan Opslaan als PDF-bestanden Opmerking Als u de afbeeldingen wilt bekijken voordat u gaat scannen, start u ScanGear (scannerstuurprogramma) en gebruikt u het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode). Meerdere documenten tegelijk scannen in de Geavanceerde modus (Advanced Mode) Naar boven Sayfa 35 / 314 sayfa Meerdere documenten tegelijk scannen
Pagina: 36
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen) Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist)) U kunt met de Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) de linker- en rechterhelft van een groot document afzonderlijk scannen en deze tot één afbeelding samenvoegen. U kunt documenten scannen die maximaal twee keer zo groot zijn als de glasplaat. 1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus (Navigation Mode). MP Navigator EX starten Opmerking U kunt scannen, opslaan, afdrukken, enzovoort in één handeling door op het bijbehorende pictogram in het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) te klikken. De Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) is ook beschikbaar in het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode), door het documentformaat te wijzigen. Klik op het bijbehorende pictogram en selecteer de Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) voor Documentformaat (Document Size). Ga vervolgens verder met stap 5. 2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/ Documents (Platen)). 3. Selecteer bij Documenttype (Document Type) het type document dat u wilt scannen. Sayfa 36 / 314 sayfa Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenv...
Pagina: 37
4. Klik op Opgeven... (Specify...). Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Photos/Documents)) wordt geopend. Selecteer de Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) voor Documentformaat (Document Size) en geef vervolgens de gewenste Scanresolutie (Scanning Resolution) op. 5. Ga terug naar het scherm Scan/Import. (Scan/Import) en klik op Scannen (Scan). Het venster Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) wordt geopend. 6. Plaats de linkerhelft van het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Sayfa 37 / 314 sayfa Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenv...
Pagina: 38
7. Klik op Scannen (Scan). De linkerhelft van het document wordt gescand en weergegeven in het dialoogvenster Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist). 8. Plaats de rechterhelft van het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 9. Klik op Scannen (Scan). De rechterhelft van het document wordt gescand. 10. Pas de gescande afbeelding desgewenst aan. Gebruik de pictogrammen om de linker- en rechterhelft te wisselen, de afbeelding 180 graden te draaien of de afbeelding te vergroten of verkleinen. (Links en rechts wisselen) De linker- en rechterhelft worden omgewisseld. Belangrijk Deze functie is niet beschikbaar tijdens het vergroten/verkleinen van de afbeelding. 180° roteren (Rotate 180°) Hiermee word de rechter helft van de afbeelding 180 graden gedraaid. Belangrijk Deze functie is niet beschikbaar tijdens het vergroten/verkleinen van de afbeelding. Sayfa 38 / 314 sayfa Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenv...
Pagina: 39
(Vergroten (Enlarge)) De weergegeven afbeelding wordt vergroot. (Verkleinen (Reduce)) De weergegeven afbeelding wordt verkleind. (Volledig scherm (Full-screen)) De afbeelding wordt vergroot/verkleind voor weergave op een volledig scherm. Opmerking Vergroten (Enlarge)/Verkleinen (Reduce)/Volledig scherm (Full Screen) zijn niet van invloed op de werkelijke grootte van de gescande afbeelding. Als het document ondersteboven wordt gescand, wordt de afbeelding in het dialoogvenster Assistent voor samenvoegen (Stitch Assist) ook ondersteboven weergegeven. Klik op 180° Stitch Assist (Rotate 180°) om de afbeelding naar de juiste positie te draaien. U kunt de rechterhelft van de afbeelding van rechts naar links of omhoog/omlaag slepen om de positie aan te passen. Als de linker- en rechterhelft niet overeenkomen omdat een document scheef ligt, plaatst u het document correct en klikt u op Terug (Back) en scant u opnieuw. 11. Klik op Volgende (Next). 12. Sleep met de muis om het gebied dat moet worden opgeslagen te selecteren en klik op OK. De gecombineerde afbeelding wordt weergegeven in het venster met miniaturen. Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) weergegeven. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit).Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om af te sluiten. Sayfa 39 / 314 sayfa Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenv...
Pagina: 40
13. Sla de gescande afbeeldingen op. Opslaan Opslaan als PDF-bestanden Naar boven Sayfa 40 / 314 sayfa Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenv...
Pagina: 41
On line handleiding > Handleiding voor scannen > We gaan scannen > Eenvoudig scannen met eenmaal klikken Eenvoudig scannen met eenmaal klikken U kunt scannen, opslaan, afdrukken, enzovoort in één handeling door op het bijbehorende pictogram in het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) te klikken. 1. Plaats het document op de glasplaat. Documenten plaatsen 2. Start MP Navigator EX. MP Navigator EX starten Het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) of de modus voor eenmaal klikken (One- click Mode) van MP Navigator EX wordt geopend. Scherm Navigatiemodus (Navigation Mode) Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode) Opmerking Als het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) is geopend, gaat u door naar stap 4. 3. Wijs Eenmaal klikken (One-click) aan. Sayfa 41 / 314 sayfa Eenvoudig scannen met eenmaal klikken
Pagina: 42
4. Klik op het bijbehorende pictogram. Opmerking Zie de onderstaande onderwerpen voor meer informatie over elk pictogram. Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode) Naar boven Sayfa 42 / 314 sayfa Eenvoudig scannen met eenmaal klikken
Pagina: 43
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Handige functies van MP Navigator EX Handige functies van MP Navigator EX Met MP Navigator EX kunt u gescande afbeeldingen op een mooie manier corrigeren/verbeteren en opgeslagen afbeeldingen snel vinden. Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren Kleurkenmerken zoals helderheid en contrast aanpassen Afbeeldingen aanpassen Zoeken naar verloren afbeeldingen Afbeeldingen zoeken Afbeeldingen classificeren en sorteren Afbeeldingen classificeren in categorieën Naar boven Sayfa 43 / 314 sayfa Handige functies van MP Navigator EX
Pagina: 44
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren Met MP Navigator EX kunt u gescande afbeeldingen automatisch analyseren en corrigeren/verbeteren. 1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open vervolgens het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de Navigatiemodus (Navigation Mode) en selecteer de foto's die u wilt corrigeren/verbeteren. Opmerking Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een computer. Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix Photo Images) in de lijst. Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend. Opmerking U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelafbeelding (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd. 3. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren/verbeteren in het venster met miniaturen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Sayfa 44 / 314 sayfa Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
Pagina: 45
Opmerking Als u één afbeelding hebt geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use), wordt de lijst met miniaturen niet weergegeven en verschijnt alleen de voorbeeldafbeelding. 4. Zorg ervoor dat Auto is geselecteerd. 5. Klik op Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix), Gezicht scherper maken (Face Sharpener) of Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing). Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) De afbeelding analyseren en automatisch geschikte correcties aanbrengen. Gezicht scherper maken (Face Sharpener) Hiermee kunt u gezichten waarop niet is scherpgesteld, scherper weergeven. Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) Creëer een zachter effect door vlekken en rimpels te verwijderen. Opmerking De effectniveaus van Gezicht scherper maken (Face Sharpener) en Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothener) kunt u aanpassen met de schuifknop die wordt weergegeven wanneer u op de betreffende knoppen drukt. Wanneer een afbeelding eenmaal is gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) en is opgeslagen, kan deze niet nogmaals worden gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix).Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is mogelijk niet beschikbaar voor afbeeldingen die zijn bewerkt met een toepassing, digitale camera, enz. van een andere fabrikant. Sayfa 45 / 314 sayfa Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
Pagina: 46
6. Klik op OK. De gehele afbeelding wordt automatisch gecorrigeerd/verbeterd en (Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance)) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de miniatuur en de voorbeeldafbeelding. Opmerking Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) om de correctie/ verbetering ongedaan te maken. Selecteer Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) om alle geselecteerde afbeeldingen te corrigeren/verbeteren. 7. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images). U kunt gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden. Opmerking Als u alleen bepaalde afbeeldingen wilt opslaan, selecteert u deze en klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image).Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images). De bestandsindeling van gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen is JPEG/Exif. Adobe RGB-afbeeldingen worden opgeslagen als sRGB-afbeeldingen. 8. Klik op Afsluiten (Exit). Opmerking De correcties/verbeteringen gaan verloren als u afsluit voordat de gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen zijn opgeslagen. Naar boven Sayfa 46 / 314 sayfa Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
Pagina: 47
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren U kunt gescande afbeeldingen handmatig corrigeren of verbeteren. 1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open vervolgens het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de Navigatiemodus (Navigation Mode) en selecteer de foto's die u wilt corrigeren/verbeteren Opmerking Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een computer. Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix Photo Images) in de lijst. Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend. Opmerking U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelafbeelding (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd. 3. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren/verbeteren in het venster met miniaturen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Sayfa 47 / 314 sayfa Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
Pagina: 48
Opmerking Als u één afbeelding hebt geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use), wordt de lijst met miniaturen niet weergegeven en verschijnt alleen de voorbeeldafbeelding. 4. Klik op Handmatig (Manual) en klik vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance). 5. Klik op Helderheid gezicht (Face Brightener), Gezicht scherper maken (Face Sharpener), Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) of Vlekken verwijderen (Blemish Remover). Helderheid gezicht (Face Brightener) Hiermee maakt u donkere gezichten helderder op foto's met tegenlicht. Gezicht scherper maken (Face Sharpener) Hiermee kunt u gezichten waarop niet is scherpgesteld, scherper weergeven. Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) Creëer een zachter effect door vlekken en rimpels te verwijderen. Vlekken verwijderen (Blemish Remover) Hiermee verwijdert u puistjes en moedervlekken. Opmerking Beweeg de muisaanwijzer over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in (Kruis) Sayfa 48 / 314 sayfa Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
Pagina: 49
6. Sleep om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren/verbeteren en klik op OK (dit wordt op de afbeelding weergegeven). Het gedeelte binnen en rond het geselecteerde gebied wordt gecorrigeerd/verbeterd en (Corrigeren/verbeteren (Correction/Enhancement)) wordt linksboven de miniatuur weergegeven. Opmerking Bij Helderheid gezicht (Face Brightener), Gezicht scherper maken (Face Sharpener) en Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) kunt u slepen om de rechthoek te roteren. Klik op Ongedaan maken (Undo) om de laatste correctie/verbetering ongedaan te maken. Het niveau van de effecten Helderheid gezicht (Face Brightener), Gezicht scherper maken (Face Sharpener) en Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) kan worden gewijzigd met de schuifknop die verschijnt wanneer u op de betreffende knoppen klikt. Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) om de correctie/ verbetering ongedaan te maken. 7. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images). U kunt gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden. Opmerking Als u alleen bepaalde afbeeldingen wilt opslaan, selecteert u deze en klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image).Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images). De bestandsindeling van gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen is JPEG/Exif. 8. Klik op Afsluiten (Exit). Opmerking De correcties/verbeteringen gaan verloren als u afsluit voordat de gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen zijn opgeslagen. Naar boven Sayfa 49 / 314 sayfa Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
Pagina: 50
On line handleiding > Handleiding voor scannen > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen aanpassen Afbeeldingen aanpassen U kunt kleine aanpassingen opgeven voor de algehele helderheid, contrast, enzovoort, van afbeeldingen. 1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) en selecteer de foto's die u wilt aanpassen. Opmerking Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een computer. Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix Photo Images) in de lijst. Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend. Opmerking U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelafbeelding (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd. 3. Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in het venster met miniaturen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Sayfa 50 / 314 sayfa Afbeeldingen aanpassen
Merk:
Canon
Product:
Scanners
Model/naam:
CanoScan 5600F
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands