Rapido RO 1484DXH5\1-S

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S handleiding

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Handleiding voor de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 76 pagina's.

Pagina: 1
  28 Dank u voor het kiezen van een Candy wasmachine. Wij zijn ervan overtuigd dat ze u trouw zal helpen bij het veilig wassen van uw kleding, zelfs fijne was, dag na dag. Lees deze handleiding zorgvuldig om op de juiste en veilige manier dit apparaat te gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt onderhoud. Gebruik alleen de wasmachine na het zorgvuldig lezen van deze instructies. Wij raden u aan altijd deze handleiding bij de hand te houden en in goede staat te houden voor iedere toekomstige eigenaar. Controleer of het apparaat wordt geleverd met deze handleiding, het garantiebewijs, het adres van het service center en het energie-efficiëntie label. Controleer ook of stekkers, bochten/houders voor de afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of bleekwaterlade (enkel op sommige modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u al deze componenten te bewaren. Elk product wordt geïdentificeerd door een unieke 16-cijferige code, ook wel het "serienummer" genoemd, gedrukt op de sticker op het apparaat (deur gebied) of in het envelopdocument bij het product. Deze code is een soort van specifieke product-id- kaart die je nodig hebt om het te registreren en om de Candy Customer Service Center te contacteren. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken) en basiscomponenten (die kunnen worden hergebruikt). Het is belangrijk AEEA te onderwerpen aan specifieke behandelingen, teneinde afval en alle verontreinigende stoffen op een correcte wijze te verwijderen en alle andere materialen te hergebruiken en recycleren. Individuen kunnen een belangrijke rol spelen bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue wordt; het is essentieel om een aantal basisregels te volgen: lAEEA mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval; lAEEA moet worden overgedragen aan de desbetreffende inzamelpunten beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In veel landen, voor grote AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn. In veel landen, als u een nieuw apparaat koopt, kunnen de oude worden teruggegeven aan de dealer die het kosteloos moet afhalen op een één-op-één- basis, zolang het apparatuur een gelijkwaardig type betreft en dezelfde functies heeft als de geleverde apparatuur. 1. ALGEMENE VELIGHEIDS VOORSCHRIFTEN 2. INSTALLATIE 3. WASMIDDELLADE 4. PRAKTISCHE TIPS 5. ONDERHOUD EN REINIGING 6. BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi) 7. GEBRUIKERSHANDLEIDING 8. BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S 9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE Milieu voorschriften Inhoudsopgave
Pagina: 2
  NL 29 1. ALGEMENE VELIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN lDeze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals: − Kantines voor medewerkers, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; − Boerderijen; − Door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen; − Bed and breakfast omgevingen. l Een ander gebruik van dit toestel dan binnen de huishoudelijke omgeving of van de typische huishoudelijke functies, zoals commercieel gebruik door deskundigen of ervaren gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in de bovenstaande toepassingen. Als het apparaat wordt gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met deze kan de levensduur van het apparaat en de garantie van de fabrikant vervallen. Eventuele schade aan het apparaat of andere schade of verlies ontstaan door gebruik dat niet in overeenstemming is met huishoudelijk gebruik (ook als ze gelokaliseerd is in een huishoudelijk milieu) worden niet geaccepteerd door de fabrikant in de ruimste mate toegestaan door de wet. l Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker wordt niet gedaan door kinderen zonder toezicht. lKinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. lKinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze steeds onder toezicht staan. lAls het netsnoer beschadigd is dan moet het vervangen worden door een speciaal snoer of een onderdeel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens service agent. lGebruik alleen de slang-sets meegeleverd met het apparaat voor de wateraansluiting (oude slang-sets niet hergebruiken). lDe waterdruk moet tussen 0,05 MPa en 0,8 MPa liggen. l Zorg ervoor dat een tapijt de basis van de machine en de ventilatieopeningennietkanblokkeren.
Pagina: 3
  30 l Na de installatie moet het apparaat zodanig worden geplaatst dat de stekker bereikbaar is. l De maximale toegestane hoeveelheid van de lading van droge kleren hangt af van het gebruikte model (zie bedieningspaneel). lOm de productfiche te raadplegen verwijzen wij u door naar de fabrikant. l De technische details (voedingsspanning en stroominvoer) worden aangegeven op het productplaatje lZorg ervoor dat het elektrisch systeem geaard is, voldoet aan alle toepasselijke wetgevingen en dat het stopcontact compatibel is met de stekker van het apparaat. In andere gevallen, zoek gekwalificeerde professionele hulp. lHet gebruik van omzetters, meerdere aansluitingen of verlengsnoeren wordt sterk afgeraden. lAlvorens de wasmachine te reinigen of te onderhouden, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan uit. lTrek niet aan het snoer of het apparaat om de machine los te koppelen. lZorg ervoor dat er geen water in de trommel is vóór het openen van de deur. lStel de wasmachine niet bloot aan regen, direct zonlicht of andere weersomstandigheden. lBij het verplaatsen de wasmachine niet optillen aan de knoppen of wasmiddellade. Laat tijdens het transport nooit de deur rusten op de trolley. Wij adviseren dat twee mensen de wasmachine verplaatsen. lIn geval van storing en / of defect, schakelt u de wasmachine uit, sluit de kraan af en knoeit u niet met het apparaat. Onmiddellijk contact opnemen met het Customer Service Center en alleen originele onderdelen gebruiken. Het negeren van deze voorschriften kan gevaar brengen voor de veiligheid van de apparaten. Elektrische aansluitingen en veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: water kan hoge temperaturen bereiken tijdens de wascyclus.
Pagina: 4
  NL 31 2. INSTALLATIE lDraai de 2 of 4 schroeven (A) aan de achterkant los en verwijder de 2 of 4 schijven (B) zoals weergegeven in figuur 1. lSluit de 2 of 4 gaten met behulp van de pluggen die in de instructie-envelop zitten. lIndien de wasmachine wordt ingebouwd, draai de 3 of 4 schroeven (A) los en verwijder de 3 of 4 schijven (B). lBij sommige modellen, zullen 1 of meerdere schijven in het apparaat vallen: naar voren kantelen van de wasmachine om ze te verwijderen. Sluit de gaten met de pluggen die in de envelop zitten. lPlaats de ‘dempplaat’ aan de onderzijde zoals weergegeven in figuur 2 (overeenkomstig het toestel moet u versie A, B of C overwegen). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 WAARSCHUWING: Hou verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Bij sommige modellen is deze handeling niet nodig, omdat de ‘dempplaat’ reeds aan de onderkant van het apparaat wordt geplaatst.
Pagina: 5
  32 lSluit enkel de waterslang aan om de kraan, die werd geleverd met de machine (fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets. lSOMMIGE MODELLEN kunnen een of meer van de volgende kenmerken hebben: lHOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan worden aangesloten op warm en koud water voor hogere energiebesparing. Sluit de grijze buis aan de koude water kraan en de rode naar de warm water kraan. De machine kan worden aangesloten op de koud water kraan alleen: in dit geval kunnen sommige programma's een paar minuten later starten. l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de toevoerbuis die de waterstroom stopt als de buis veroudert, in dit geval verschijnt een rode markering in het venster "A" . De buis moet worden vervangen. Om de moer los te schroeven, drukt u op het one-way lock systeem "B". lAQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken uit de primaire interne buis "A", zal het transparante omhulsel "B" water bevatten die het mogelijk maakt de wascyclus te voltooien. Aan het einde van de cyclus dient u contact op te nemen met de klantenservice om de toevoerbuis te vervangen. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydraulische aansluitingen
Pagina: 6
  NL 33 lAls de wasmachine dichtbij een muur staat, let dan op dat de slang niet verbogen of gebroken is. Plaats de afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit aan op een afvoer in de muur van minstens 50 cm hoog met een diameter groter dan de wasmachine slang (fig. 7). lNivelleer het apparaat met behulp van de voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8: a.Draai de moer met de klok mee om de schroef vrij te maken; b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen totdat deze de grond raakt en vast staat; c.Vergrendel de voet, de schroeven in de moer, totdat ze aan de onderkant van de wasmachine vast staan. lSteek de stekker in het stopcontact. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Positie WAARSCHUWING: contacteer het Customer Service Center indien het netsnoer aan vervanging toe is. Installatie fouten worden niet gedekt door de fabrieksgarantie.
Pagina: 7
  34 3. WASMIDDELLADE De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten zoals weergegeven in figuur 9: lCompartiment “1”: voor het voorwasmiddel; lCompartiment “ ”: voor speciale toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.; lCompartiment “2”: voor wasmiddel. Een vloeibaar wasmiddel cup is ook voorzien IN SOMMIGE MODELLEN (fig. 10). Om het te gebruiken, plaatst u deze in bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar wasmiddel in de trommel komen op het juiste moment. De cup kan ook worden gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel" programma is geselecteerd. 2 1 9 10 WAARSCHUWING: Gebruik enkel vloeibare producten, de wasmachine is ingesteld om additieven automatisch te doseren bij elke cyclus gedurende de laatste spoeling. WAARSCHUWING: sommige detergenten zijn niet ontworpen voor gebruik in de doseerlade maar zijn voorzien van hun eigen doseersysteem die direct wordt geplaatst in de trommel. SOMMIGE MODELLEN zijn voorzien van Automatische dosering, die zorgt voor een precieze dosering van wasmiddel en wasverzachter. Zie voor meer informatie het specifieke gedeelte in het hoofdstuk BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S.
Pagina: 8
  NL 35 4. PRAKTISCHE TIPS Wanneer je je was rangschikt, zorg ervoor dat: - u metalen voorwerpen zoals haarspelden, spelden, munten, uit de was hebt geëlimineerd; - u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen gesloten, losse riemen en linten van lange gewaden hebt gebonden; - u walsen van gordijnen hebt verwijderd; - u zorgvuldig de was-labels van de kleding hebt gelezen; - u alle hardnekkige vlekken met behulp van specifieke reinigingsmiddelen hebt verwijderd. lu bij het wassen van tapijten, dekens of andere zware kleding, centrifugeren probeert te vermijden. lAlvorens wol te wassen, controleer aan de hand van het fabriekslabel of het kledingstuk in de machine mag gewassen worden. Een gids voor milieuvriendelijk en economisch gebruik van uw apparaat. Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed lBereik het beste gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd door gebruik te maken van de aanbevolen maximale lading. Bespaar tot 50% energie door het wassen van een volle lading in plaats van 2 gedeeltelijke ladingen. Is een voorwas nodig? lEnkel voor sterk vervuild wasgoed! BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15% energie door Voorwas niet te selecteren voor licht tot normaal vervuild wasgoed. Is wassen op een hoge temperatuur noodzakelijk? lBehandel vlekken voor met vlekkenverwijderaar of laat ingedroogde vlekken inweken in water alvorens het te wassen dit om een heet wasprogramma te voorkomen. Spaar energie door het gebruik van lage temperatuur bij het wasprogramma. Voordat u een droogprogramma gebruikt (WAS-DROGERS) lBespaar energie en tijd door een hoog toerental te selecteren zodat het watergehalte in de kledij vermindert alvorens een droogprogramma te gebruiken. Hieronder volgt een lijst met tips en aanbevelingen over gebruik van detergent bij verschillende temperaturen. In ieder geval, lees altijd de instructies op het reinigingsmiddel voor een correct gebruik en doseringen. Laadtips Nuttige tips voor de gebruiker Bij het wassen van zeer vuile witte was, raden wij u aan katoen- programma's van 60°C of hoger te gebruiken en een normaal waspoeder (zwaar) met bleekmiddel die bij gemiddelde/hoge temperaturen uitstekende resultaten opleveren. Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C moet het detergent geschikt zijn voor het type stof en de mate van vervuiling. Normale poeders zijn geschikt voor "witte" of kleurvaste stoffen met een hoge vervuiling, terwijl vloeibare wasmiddelen of "kleur te beschermen" poeders zijn geschikt voor gekleurd textiel met lichte vervuiling. Voor het wassen bij temperaturen onder 40°C adviseren wij het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als zijnde geschikt voor lage temperatuur wasbeurten. Voor het wassen van wol of zijde, gebruik alleen wasmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
Pagina: 9
  36 5. ONDERHOUD EN REINIGING Hou de wasmachine aan de buitenkant schoon met een vochtige doek, vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig de vakjes voor wasmiddelen en het filter. Enkele tips over hoe de machine te verplaatsen of over machines die lange tijd niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven. lWij raden u aan de lade te reinigen om de accumulatie van wasmiddel en restanten te voorkomen. lOm dit te doen, haal de lade schuin uit met geringe kracht, maak hem schoon met stromend water en plaats deze terug in de houder. lDe wasmachine is uitgerust met een speciale filter die in staat is om grote resten op te vangen, zoals knoppen of munten, die de afvoer zouden kunnen verstoppen (overeenkomstig het toestel moet u versie A of B overwegen). lALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN: Haal de kleine slang eruit, en haal het dopje eraf om het achtergebleven water te verwijderen. lAlvorens de filter los te schroeven, raden wij u aan eronder een absorberende doek te plaatsen om de vloer droog te houden. lDraai de filter tegen de klok in tot de stop in de verticale positie staat. lVerwijder en reinig het filter, wanneer u klaar bent, plaats deze terug door deze rechtsom te draaien. lHerhaal de vorige stappen in omgekeerde volgorde om alle onderdelen weer in elkaar te zetten. B A lIndien de wasmachine wordt opgeslagen in een onverwarmde ruimte voor een lange tijd, voer dan al het water uit de buizen. lHaal de stekker uit de wasmachine. lNeem de slang los van de riem en laat zakken, voer het water volledig af in een kom. lBevestig de afvoerbuis met de riem zodra u klaar bent. Lade reinigen Filter schoonmaken Suggesties voor het verplaatsen of bij langdurig ongebruik
Pagina: 10
  NL 37 6. BEDIENING OP AFSTAND (WI-FI) Dit Apparaat is uitgerust met Wi-Fi technologie die het mogelijk maakt het apparaat te bedienen met een app. APPARAAT AANMELDEN (via de APP) lDownload de Candy simply-Fi App op uw apparaat lOpen de App, maak een user profile aan (of log-in wanneer u al een account heeft gecreerd) en meldt het apparaat aan door de instructies te volgen op het display van uw toestel of de “Quick Guide” die bijgevoegd is. OM DE BEDIENING OP AFSTAND AAN TE ZETTEN lControleer of de router aan staat en connected met internet heeft. lLaadt de was in de machine, sliut de deur, voeg het wasmiddel toe. lDraai de SMART RING (selectiering programma’s) op de BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi) stand: de deur wordt vergrendeld en de knoppen op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld. lStart de cyclus met gebruik van de Candy simply-Fi app. Wanneer de cyclus is voltooid, de machine uitzetten door de SMART RING op OFF (UIT) te draaien om de deur te ontgrendelen. * OFF * BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi) OM DE BEDIENING OP AFSTAND UIT TE ZETTEN lOm uit de BEDIENING OP AFSTAND modus te gaan terwijl er een cyclus in gang is, de SMART RING op een willekeurige stand draaien behalve de BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi). Het bedieningspaneel op het apparaat is nu weer operatief en wanneer de cyclus in pauze wordt gezet, kunt u de deur weer openen zodra het indicatielampje DEUR BEVEILIGING is uitgeschakeld. lMet de deur gesloten, de knop naar de BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi)-stand draaien om het apparaat weer met de app te gebruiken. Als er een cyclus in gang is, wordt hiermee verder gegaan. De Candy simply-Fi app is beschikbaar voor apparaten met Android en iOS, zowel voor tablets als smartphones. Leer alle details van de Wi-Fi mogelijkheden door de App in DEMO stand te gebruiken. Omwille van de veiligheid kan de deur tijdens bepaalde fasen van de wascyclus alleen worden geopend als het waterpeil onder de onderste rand van de deur staat en de temperatuur minder dan 45°C is. Als deze voorwaarden zijn voldaan, moet u wachten tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit gaat voordat u de deur opent.
Pagina: 11
  38 7. GEBRUIKERSHANDLEIDING Deze apparaat past automatisch het niveau van het water aan in functie van het type en de hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een vermindering van het energieverbruik en een merkbare vermindering van de wastijd. lSchakel het apparaat in en kies het gewenste programma. lPas de wasinstellingen aan indien nodig en selecteer de gewenste opties. lDruk op de START/PAUZE toets om het programma te starten. lAan het einde van de cyclus verschijnt de boodschap "EINDE" (op sommige toestellen zullen alle was fases oplichten). lZet de apparaat uit. Voor elke vorm van wassen, zie de programmatabel en volg de handelingen zoals aangegeven. Druk hydraulische pomp: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Centrifuge: Raadpleeg de kenplaat. Aansluitwaarde/Stroomsterkte van de zekering/Netspanning: Raadpleeg de kenplaat. 8. BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (selectiering programma’s) B START/PAUZE knop C UITGESTELDE START knop D OPTIES knop E VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA- knop F TEMPERATUUR SELECTIE knop G CENTRIFUGE SELECTIE knop H STOOM-knop F+G KINDERSLOT I Digitale display Programmakeuze DROGERS (enkel WAS-DROGERS) Selecteer de gewenste was programma en gewenste droog cyclus wanneer u wilt dat de droog cyclus automatisch start na het wassen. Of u kan na het wassen steeds het droog programma selecteren. Technische gegevens
Pagina: 12
  NL 39 l Wanneer u aan de SMART RING draait, wordt het apparaat ingeschakeld en op het display staat de beschrijving en de parameters van het geselecteerde programma. lOp het einde van de cyclus moet u eraan denken om het apparaat uit te schakelen door de SMART RING op OFF (UIT) te draaien en daarna haalt u de stekker uit het stopcontact en sluit u de watertoevoer af. - Taalinstelling lNadat u het apparaat op het netwerk hebt aangesloten en hebt ingeschakeld, drukt u op STOOM of UITGESTELDE START om de beschikbare talen weer te geven. lSelecteer de gewenste taal door op de knop START/PAUZE te drukken. - Taal wijzigen Als u de ingestelde taal wilt wijzigen, moet u de knoppen STOOM en UITGESTELDE START gedurende ongeveer 3 seconden tegelijk indrukken. Op het display wordt ENGLISH weergegeven. U kunt nu een nieuwe taal kiezen. lDruk op START/PAUZE om de geselecteerde cyclus met de vooraf ingestelde parameters te starten. Wanneer het programma loopt, wordt op het display de resterende tijd weergegeven. lWilt u het gekozen programma bovendien wijzigen, druk dan op de gewenste optieknoppen, wijzig de standaardparameters en druk vervolgens op de knop START/ PAUZE om de cyclus te starten. lNa inschakeling van het apparaat moet u enkele seconden wachten tot het programma begint. DUUR VAN HET PROGRAMMA lWanneer een programma wordt geselecteerd zal automatisch op het display de cyclusduur verschijnen, die kan variëren afhankelijk van de geselecteerde opties. lZodra het programma gestart wordt, blijft u voortdurend op de hoogte van de resterende tijd tot het einde van de wasbeurt. lHet apparaat berekent de tijd tot het einde van het geselecteerde programma op basis van een standaard belasting tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert de tijd volgens de omvang en samenstelling van de lading. EINDE VAN HET PROGRAMMA lWanneer het woord "EINDE" verschijnt op de display en het lampje DEUR BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk om de deur te openen. lAan het einde van de cyclus, de wasmachine uitzetten door de SMART RING op OFF (UIT) te draaien. WAARSCHUWING: Raak de knoppen niet aan tijdens het insteken van de stekker omdat de machine het systeem instelt tijdens de eerste seconden van het opstarten: als u het scherm aanraakt, kan de machine niet naar behoren werken. In dit geval verwijdert u de stekker, en herhaalt u de handeling. SMART RING (selectiering programma's) Starten START/PAUZE knop Doe de deur dicht VOORDAT u op de toets START/PAUZE drukt. Alleen de opties die compatibel zijn met het gekozen programma kunnen geselecteerd worden.
Pagina: 13
  40 DE MACHINE IN PAUZE STELLEN lHoud de toets START/PAUZE ongeveer 2 secondien ingedrukt (een aantal lampjes en de aanduiding van de resterende tijd knipperen, om aan te geven dat de machine in pauze is). lDruk opnieuw op de toets START/ PAUZE om het programma te hervatten vanaf het punt waar het programma was onderbroken. ANNULERING INGESTELD PROGRAMMA lOm het programma te annuleren, draait u de SMART RING op de OFF (UIT) stand. lWacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit is gegaan voordat je de deur opent. lMet deze knop kunt u de start van de wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur. lOm de start uit te stellen volg de volgende procedure: - Stel het gewenste programma in. - Druk 1 keer op de knop om te activeren (h00 verschijnt op het display) , druk nog een keer om 1 uur uit te stellen (h01 verschijnt op het display). De vooraf ingestelde vertraging stijgt telkens met 1 uur bij elke druk op de knop tot maximaal 24u. Daarna verschijnt terug 0u. - Bevestig door op de START/PAUZE knop te drukken. Het aftellen begint en wanneer het klaar is zal het programma automatisch starten. lOm de startvertraging te annuleren, draait u de SMART RING op de OFF (UIT) stand. Als er een onderbreking is van de stroomtoevoer wanneer de machine in werking is, slaat een speciale herinnering het geselecteerde programma op en als de stroom wordt hersteld, gaat het verder waar het gebleven was. Met deze knop kunt u kiezen tussen drie verschillende opties: - VOORWAS lMet deze optie kan u de kleding voorwassen, dit is zeer praktisch bij het wassen van heel vuile kleding (kan enkel bij sommige programma’s gebruikt worden, zoals aangeduid in de lijst met programma’s). lWij raden u aan om enkel 20% van de aanbevolen hoeveelheid die aangeduid st aat op het wasmiddel te gebruiken. - EXTRA SPOELBEURT lMet deze functie kunt u een extra spoelbeurt aan het einde van het programma instellen. Dit kan nuttig zijn voor mensen met een gevoelige huid en bij mensen voor wie kleine hoeveelheden wasmiddelresten al voor irritaties of allergieën kunnen zorgen. lHet wordt aanbevolen om deze functie ook te gebruiken voor kledingstukken van kinderen, voor extreem vieze kledingstukken waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, en voor het wassen van badstof, waarvan de vezels het wasmiddel meestal vasthouden. De SMART RING moet ALTIJD op OFF (UIT) staan aan het einde van de wascyclus voordat u een nieuwe wascyclus kunt selecteren. Omwille van de veiligheid kan de deur tijdens bepaalde fasen van de wascyclus alleen worden geopend als het waterpeil onder de onderste rand van de deur staat en de temperatuur minder dan 45°C is. Als deze voorwaarden zijn voldaan, moet u wachten tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit gaat voordat u de deur opent. UITGESTELDE START knop De volgende opties moeten worden geselecteerd voordat u op de START/PAUZE-knop drukt. OPTIES knop
Pagina: 14
  NL 41 - HYGIÈNE+ Deze functie kan alleen geactiveerd worden bij een temperatuur van 60°C, en zorgt ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl de temperatuur gedurende de hele was hetzelfde blijft. Met deze knop kunt u twee verschillende functies selecteren, afhankelijk van het gekozen programma: - VLEKKENNIVEAU lZodra het programma geselecteerd is wordt de wastijd voor dit programma automatisch getoond. lMet deze functie kunt u kiezen tussen drie niveaus van wasintensiteit, waarbij de lengte van het programma wordt aangepast aan hoe vuil de stof is geworden (deze functie kan slechts bij een aantal programma’s geselecteerd worden, zoals aangegeven in de programmatabel). - SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA Waar dit in de tabel staat, kan met deze optie een alternatief vooringesteld programma worden gekozen (bij het ECO 14'-30'-44' programma, kunt u een van de drie beschikbare tijdsduren kiezen). lMet deze knop kunt u de wastemperatuur wijzigen. lOm de stof te beschermen is het niet mogelijk om de temperatuur hoger in te stellen dan de maximumtemperatuur voor ieder programma. lWanneer u een koude was wilt draaien dan moeten alle indicators uitstaan. lDoor op deze knop te drukken kunt u de centrifugesnelheid aanpassen of centrifugeren uitschakelen als u dat wenst. lAls het label op de kleding geen specifieke informatie bevat, is het mogelijk om de maximale centrifugesnelheid te gebruiken die het wasprogramma aangeeft. lOm het centrifugeprogramma opnieuw te activeren, drukt u op de knop totdat u de snelheid heeft bereikt die u wilt instellen. lHet is mogelijk om de snelheid aan te passen zonder de machine te pauzeren. Wanneer een functie is geselecteerd die niet geschikt is voor het geselecteerde programma, dan zal het indicatielampje eerst knipperen en dan uitgaan. VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA-knop TEMPERATUUR SELECTIE knop CENTRIFUGE SELECTIE knop Om schade aan de stof te voorkomen, is het niet mogelijk om de snelheid van een programma hoger in te stellen dan de maximumsnelheid. Een te hoog gehalte wasmiddel kan een teveel aan schuim veroorzaken. Als het apparaat te veel schuim detecteert, dan kan het de centrifugeerfase overslaan of de waterconsumptie verhogen. Dit apparaat is voorzien van een speciaal elektronisch mechanisme dat het centrifugeerprogramma annuleert wanneer de lading uit balans is. Dit vermindert geluid en trillingen in de machine en verlengt de levensduur.
Pagina: 15
  42 Met deze knop kunnen bepaalde wasprogramma's worden gevolgd door een specifieke behandeling (raadpleeg de programmatabel). De stoomfunctie maakt kreukels in natte kledingstukken glad, waardoor ze minder lang hoeven te worden gestreken. De vezels worden geregenereerd en verfrist doordat onaangename geuren worden verwijderd. Ieder programma heeft een speciale stoombehandeling om de beste reiniging te garanderen voor het stoftype en de kleur van de kledingstukken. lDoor ongeveer 3 seconden tegelijkertijd de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te houden, kunt u de knoppen vergrendelen. Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen aan het programma worden aangebracht tijdens het wasprogramma. lDe knoppenvergrendeling kan geannuleerd worden door de twee knoppen opnieuw in te drukken of door het apparaat uit te schakelen. Op de display kunt u permanent aflezen wat de status is van de machine. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) TEMPERATUUR SELECTIE INDICATORLAMPJES Dit laat de wastemperatuur zien van het geselecteerde programma. Deze kan gewijzigd worden door de relevante knop in te drukken (indien toegestaan voor het programma). Als u een koude was wilt draaien, moeten alle indicatoren uitstaan. 2) CENTRIFUGE SELECTIE INDICATORLAMPJES Hiermee kunt u de centrifugesnelheid van het geselecteerde programma wijzigen of weglaten. 3) DEUR BEVEILIGING INDICATORLAMPJE lHet symbool geeft weer dat de deur vergrendeld is. lAls START/PAUZE is ingedrukt met de deur gesloten, dan zal de indicator een paar keer pinken en dan oplichten. lWacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit is gegaan voordat je de deur opent. 4) Kg Detector (functie alleen actief op sommige programma's) lTijdens de eerste minuten van het wasprogramma, zal het symbool "Kg Detector" opgelicht blijven terwijl de intelligent sensor de was zal wegen, en de juiste wastijd, de hoeveelheid water en het vermogen zal aanpassen. lTijdens elke wasfase zorgt de "Kg Detector" ervoor dat de hoeveelheid was in de trommel wordt weergegeven, en tijdens de eerste minuten van het wasprogramma: - de juiste hoeveelheid water wordt toegevoegd; STOOM-knop Deze optie moet worden geselecteerd voordat u op de START/PAUZE-knop drukt. KINDERSLOT Digitale Display Sluit de deur ALVORENS op de START/PAUZE knop te drukken. Als de deur niet goed gesloten is, zal de indicator 7 seconden lang blijven pinken, daarna zal het programma automatisch beeindigd worden. In dit geval, sluit u de deur goed en drukt u op START/PAUZE.
Pagina: 16
  NL 43 - de duur van het wasprogramma wordt bepaald; - het spoelen wordt gecontroleerd naargelang de stoffen die worden gewassen; - het aantal toeren wordt aangepast aan het type stof dat wordt gewassen. - de aanwezigheid van lederen stoffen wordt herkend, en de hoeveelheid water wordt verhoogd tijdens het spoelen, indien nodig. - de centrifuge snelheid wordt aangepast aan de hoeveelheid was om een gebrek aan evenwicht te vermijden. 5) KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE Dit lampje laat zien dat de knoppenvergrendeling is ingeschakeld. 6) OPTIES INDICATORLAMPJES Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u geselecteerd heeft met de gerelateerde knop. 7) VLEKKEN LEVEL INDICATORLAMPJES lAls u een programma heeft geselecteerd, zal er automatisch een lichtje branden bij het vlekken level van dat programma. lAls u een ander vlekken level selecteert zal het relevante lichtje oplichten. 8) STOOM INDICATORLAMPJE Het lampje geeft de selectie aan van de toepasselijke optie. 9) Wi-Fi INDICATORLAMPJE lOp modellen uitgerust met Wi-Fi wordt de status van de verbinding weergegeven. Deze kan zijn: - BRANDT ZONDER KNIPPEREN: bediening op afstand is ingeschakeld. - KNIPPERT TRAAG: bediening op afstand is uitgeschakeld. - KNIPPERT 3 SECONDEN SNEL EN GAAT DAN UIT: het apparaat kan geen verbinding maken met het Wi-Fi- thuisnetwerk of is nog niet ingesteld in de app. - KNIPPERT 3 KEER LANGZAAM EN GAAT DAN 2 SECONDEN UIT: Wi-Fi- netwerk wordt gereset (tijdens instellen in de app). - BRANDT 1 SECONDE EN GAAT DAN 3 SECONDEN UIT: de deur staat open. De bediening op afstand kan niet worden geactiveerd. lRaadpleeg voor alle informatie over de functionaliteit en de instructies voor een eenvoudige configuratie van de Wi-Fi: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Pagina: 17
  NL 45 Lees deze opmerkingen nauwkeurig: * De maximale toegestane hoeveelheid van de lading van droge kleren hangt af van het gebruikte model (zie bedieningspaneel). (Alleen voor modellen met vloeibaar wasmiddel compartiment) Wanneer slechts een beperkt aantal artikelen vlekken hebben die behandeling met vloeibare bleekmiddelen vereisen, kunnen vlekken vooraf verwijderd worden in de machine. Giet het bleekmiddel in de vloeibaar reservoir, zie compartiment "2" in de wasmiddellade, en stel het speciale programma SPOELEN in. Wanneer deze fase is beëindigd, schakel het apparaat uit, voeg de rest van de stoffen toe en ga verder met een normale was op het meest geschikte programma. ( ) Alleen als de VOORWAS optie geselecteerd is (beschikbare programma’s met VOORWAS optie). 1) Bij het selecteren van een programma wordt op het scherm de aanbevolen wastemperatuur getoond. Deze kan gewijzigd worden (indien toegestaan voor het programma) door de corresponderende knop te gebruiken. Het is niet mogelijk om de temperatuur te verhogen boven de maximum toegestane temperatuur. 2) Om de duur van het wasprogramma en de intensiteit te veranderen gebruikt u de VLEKKENNIVEAU knop. 3) In de programma’s staat gespecificeerd dat de VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA- knop gebruikt kan worden om een alternatief programma dan het vooringestelde te kiezen (in geval van het ECO 14'-30'-44' programma, kunt u een van de drie beschikbare tijdsduren kiezen). 4) Beschikbare stoomfunctie. ** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr. 1061/2010. KATOEN PROGRAMMA MET een temperatuur van 60°C. KATOEN PROGRAMMA MET een temperatuur van 40°C. Deze programma's zijn geschikt om normaal bevuild katoenen wasgoed schoon te maken en zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van energie-en waterverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. Deze programma's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperatuur aangegeven op de waslabels op de kleding. De werkelijke temperatuur van het water kan iets afwijken van de aangegeven temperatuur van de cyclus.
Pagina: 18
  46 Om verschillende soorten stoffen en verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen heeft de wasmachine specifieke programma's die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel). DAGELIJKS 39' De perfecte combinatie van tijdsbesparing en prestaties. Dit programma biedt uitstekend wassen voor een halve lading wasgoed in maar 39 minuten. Aanbevolen voor dagelijks wassen van was met een gemiddelde vuilgraad. GEMENGD & GEKLEURD 59' Dit programma biedt u de vrijheid alle soorten stoffen en niet verblekende kleuren samen te wassen, met een volle lading, met uitstekende resultaten in slechts 59 minuten. Met wassen op mediumtemperatuur wordt dit programma aanbevolen voor niet bijzonder vuile was. PERFECTE KATOEN 59'/HYGIENE PLUS 59' Druk op de VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA-knop om een van de twee beschikbare programma’s te kiezen: - PERFECTE KATOEN 59' Dit programma garandeert fantastische resultaten voor katoen. Deze optie is ontworpen om de wastijd te beperken bij mediumtemperaturen voor de vrij vuile was. Vul de machine half voor de beste resultaten. - HYGIENE PLUS 59' Dit programma biedt de best mogelijke combinatie van hoge temperatuur, tijd en reinigende werking om een maximale hygiënische werking tegen bacteriën te garanderen in slechts 59 minuten. Het wordt aanbevolen voor de katoenen was en wast bij een temperatuur van 60°C en het werkt het beste bij kleine ladingen. SPORT PLUS 29' Bedacht om vuil te verwijderen van technische sportkleding. Het programma wast op 29 graden bij een lage temperatuur. Aanbevolen voor kleine ladingen synthetische kleding. FIJNE WAS 59' Ontwikkeld om fijne was en delicate stoffen te wassen en behandelen. Dit programma wast bij een lage temperatuur gedurende 59 minuten. Aanbevolen voor kleine ladingen. ECO 14'-30'-44' Besparen zonder te compromitteren! Dit nieuwe programma kan worden gebruikt om uitstekende resultaten te bereiken terwijl u water, energie, wasmiddel en tijd bespaart. Deze optie wast bij mediumtemperatuur en kan worden gebruikt voor alle soorten stoffen. Aanbevolen voor kleine ladingen. Gebruik de VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA-knop om een van de drie beschikbare tijdsduren te kiezen: SPOELEN/AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN Druk op de VLEKKEN/SELECTIE ALTERNATIEF PROGRAMMA-knop om een van de twee beschikbare programma’s te kiezen: - SPOELEN Dit programma voert 3 spoelgangen met een tussenliggende centrifuge (die kan worden verminderd of met behulp van de juiste knop geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een wasbeurt met de hand uitgevoerd. - AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN Het programma voltooit de afvoer en het maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het centrifugeren te annuleren of te verminderen met de CENTRIFUGE SELECTIE toets. WOL/HANDWAS Dit programma voert een wasbeurt uit gewijd aan wollen stoffen die in de wasmachine kunnen worden gewassen, of artikelen die met de hand kunnen worden gewassen. Programmabeschrijving Kies het programma in overeenstemming met de wasinstructies op het etiket, met name de geadviseerde maximumtemperatuur.
Pagina: 19
  NL 47 SYNTHETISCH EN GEKLEURD Dit programma maakt het mogelijk om verschillende stoffen in type en kleur allemaal samen te wassen. De rotatiebeweging van de trommel en het waterpeil worden geoptimaliseerd, zowel tijdens het wassen als tijdens de spoelfase. De nauwkeurige rotatie verzekert minder kreuken in het weefsel. ECO 20° Met dit innovatieve programma kunt u verschillende stoffen en kleuren bij elkaar wassen, zoals katoen, synthetische en gemengde stoffen op slechts 20°C en biedt een uitstekende reinigende werking. Verbruik van dit programma is ongeveer 40% van een gebruikelijk 40°C katoen was. KATOEN Dit programma is geschikt voor normaal bevuild katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerde energie-en waterverbruik. STEVIG KATOEN Gemaakt om een perfecte was te hebben. Op het einde centrifugeren op maximale snelheid geeft meer efficiënte verwijdering. BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi) Selecteer deze functie wanneer u de bediening op afstand via de app, met behulp van Wi-Fi, wilt in- of uitschakelen. In dit geval kan een cyclus worden gestart via de opdrachten in de app. Meer informatie vindt u in het gedeelte BEDIENING OP AFSTAND (Wi-Fi). WAARSCHUWING: BELANGRIJK ADVIES VOOR WASPRESTATIES. l Nieuw, gekleurd wasgoed moet gedurende minstens 5 tot 6 wasbeurten afzonderlijk gewassen worden. lBepaalde donkere stukken zoals jeans en handdoeken moeten altijd afzonderlijk gewassen worden. lMeng nooit NIET KLEURVASTE weefsels.
Pagina: 20
  48 9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen. FOUTMELDINGEN Getoonde Foutmelding Mogelijke oorzaken en oplossingen E2 (met display) LEDs knipperen 2x (zonder display) De machine krijgt geen water. Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat. Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of bekneld is. Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie). Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet verstopt. Controleer of het filter niet verstopt zit en of er geen vreemde voorwerpen in het filtercompartiment zitten waardoor het water niet meer goed doorstroomt. E3 (met display) LEDs knipperen 3x (zonder display) De wasmachine voert het water niet af. Controleer of het filter niet verstopt zit en of er geen vreemde voorwerpen in het filtercompartiment zitten waardoor het water niet meer goed doorstroomt. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is. Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak wel wegloopt. E4 (met display) LEDs knipperen 4x (zonder display) Er is te veel schuim en/of water. Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine. E7 (met display) LEDs knipperen 7x (zonder display) Deurprobleem. Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet blokkeren. Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur. Andere code Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut. Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt, neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of reparateur. lModellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2). lModellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Pagina: 21
  NL 49 ANDERE PROBLEMEN Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen De wasmachine werkt of start niet. Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit. Zorg dat de wasmachine aanstaat. Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact werkt. De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht. Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was en of de startknop is ingedrukt. Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat. Water lekt op de vloer uit de machine. Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht. Zorg dat het filter goed dicht zit. De wasmachine centrifugeert niet. Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine: • De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd toeneemt. • Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen. • Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen. Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het programma. Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3. Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg ervoor dat deze niet aanstaat. Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet aanstaan. Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint met centrifugeren. Harde trillingen/geluiden tijdens het centrifugeren. De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het betreffende hoofdstuk. Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en kabelhulzen verwijderd zijn. Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten (muntjes, hangers, knopen, etc…). De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Pagina: 22
  50 Het gebruik van ecologische detergenten zonder fosfaten kan de volgende effecten hebben: - Troebeler spoelwater: Dit effect is gekoppeld aan de geschorste zeolieten die geen negatieve effecten hebben op de centrifuge efficiëntie. - Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed aan het einde van het programma: het is gebruikelijk dat het poeder niet wordt geabsorbeerd door de stof maar verandert de kleur niet. - Schuim in het water bij het laatste spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op slecht spoelen. - Overvloedig schuim: Dit is vaak te wijten aan de anionische oppervlakte- actieve stoffen in de detergenten die moeilijk te elimineren zijn. In dit geval niet opnieuw spoelen om de effecten te elimineren: het zal niet helpen. Als het probleem blijft bestaan of wanneer u denkt dat er een defect is, neem dan zo snel mogelijk contact op met een officieel servicecentrum. Het wordt aanbevolen om altijd originele reserveonderdelen te gebruiken die verkrijgbaar zijn bij onze officiële servicecentra. Door het plaatsen van de markering op dit product, verklaren wij, op onze eigen verantwoordelijkheid, alle Europese veiligheids-, gezondheids- en milieu- eisen na te leven opgesteld in de regelgeving geldig voor dit product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit product hoort. Bovendien behoudt hij zich eveneens het recht om eventuele wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan haar producten zonder wijziging van hun essentiële kenmerken. Garantie De garantie voor dit product is geldig onder de voorwaarden die op het certificaat staan dat bij dit product geleverd is. Het garantiecertificaat moet goed ingevuld en bewaard worden, zodat het getoond kan worden bij officiële servicecentra indien nodig.
Pagina: 23
  NL 51 SNOERLOZE PARAMETERS Parameter Specificaties (Wi-Fi) Specificaties (Bluetooth) Wireless Standaard 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Frequency range 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Frequentiebereik 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Minimum Ontvangst- gevoeligheid 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Met deze info verklaart Candy Hoover Group Srl, dat het apparaat gekenmerkt door voldoet aan de essentiële voorwaarden van Richtlijn 2014/53/EU. Om een kopie van de conformiteitsverklaring te ontvangen, gelieve de fabrikant te contacteren via: www.candy-group.com

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Candy
  • Product: Wasmachines
  • Model/naam: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Bulgaars, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Oekraïens, Nederlands, Portugees, Grieks, Zweeds, Deens, Noors, Fins