Braun ThermoScan IRT 4020 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ThermoScan IRT 4020 . Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: ThermoScan IRT 4020
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 34
68 69
De Braun ThermoScan oorthermometer is met zorg ontwikkeld voor
een nauwkeurige, veilige en snelle temperatuurmeting in het oor.
De thermometer is zo ontworpen dat hij niet te ver in de gehoorgang
kan worden ingebracht; het trommelvlies kan dus niet worden
beschadigd.
Zoals met iedere thermometer, is een goede techniek belangrijk
voor het verkrijgen van een nauwkeurige meting. Lees daarom de
gebruiksaanwijzing aandachtig en grondig door.
Belangrijk
•	 Bij het gebruik moet de omgevingstemperatuur van deze
thermometer liggen tussen de 10–40 °C (50–104 °F).
•	 Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen (onder
–20 °C / –4 °F of boven 50 °C / 122 °F) of zeer hoge vochtigheid (>
95 % relatieve vochtigheid).
•	 Deze thermometer mag alleen worden gebruikt met originele Braun
•	 ThermoScan Lensfilters (LF 40). Gebruik de thermometer nooit
zonder een nieuw, schoon lensfilter aan te brengen.
•	 Houd lensfilters buiten bereik van kinderen.
•	 Deze thermometer is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
•	 Het gebruik van deze thermometer is niet bedoeld als vervanging
voor een bezoek aan uw huisarts.
Hoe werkt de BraunThermoScan?
De Braun ThermoScan meet de infrarode warmte die wordt afgegeven
door het trommelvlies en het omringende weefsel. Om grote
temperatuurverschillen te voorkomen, wordt de sensor op een
temperatuur gebracht die dicht bij de lichaamstemperatuur van het
menselijk lichaam ligt. Wanneer de Braun ThermoScan in het oor wordt
geplaatst, meet deze continue de infrarode warmte. De meting is klaar
en het resultaat wordt weergegeven op het display wanneer het
apparaat zeker is van een nauwkeurig meetresultaat.
Waarom temperaturen in het oor?
Het doel van temperatuur opnemen is het meten van de
kerntemperatuur van het lichaam, ofwel de temperatuur van de vitale
organen. De temperatuur in het oor geeft een nauwkeurige indicatie
van de kerntemperatuur, omdat het trommelvlies de bloedtoevoer
deelt met het centrum voor temperatuurregeling in de hersenen, de
hypothalamus. Veranderingen in de lichaamstemperatuur worden
daardoor sneller en nauwkeuriger waargenomen in het oor dan op
andere plaatsen van het lichaam.
•	 Onder de oksel (axillair) wordt alleen de temperatuur van de huid
gemeten, waardoor geen nauwkeurige indicatie van de
kerntemperatuur wordt verkregen.
Nederlands •	 Bij meting in de mond (oraal) wordt de temperatuur beïnvloed door
drinken, eten en ademen.
•	 De rectale temperatuur loopt achter bij veranderingen in de
kerntemperatuur.
•	 Bovendien bestaat het risico van kruisbesmetting.
Lichaamstemperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald
temperatuurbereik. De onderstaande tabel laat zien dat dit bereik
tevens afhankelijk is van de plaats van meting. Daarom kunnen
temperaturen die op verschillende plaatsen worden gemeten, niet
direct met elkaar worden vergeleken.
Normaal bereik per plaats van meting:
Axillair:	 34,7 – 37,3 °C	 94,5 – 99,1 °F
Oraal:	 35,5 – 37,5 °C	 95,9 – 99,5 °F
Rectaal:	 36,6 – 38,0 °C	 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan:	 35,8 – 38,0 °C	 96,4 – 100,4 °F
•	 Bovendien daalt het normale temperatuurbereik naarmate een
persoon ouder wordt. De volgende tabel laat normale
temperatuurbereiken zien per leeftijdsgroep wanneer gemeten
wordt met de ThermoScan.
NormaalThermoScan bereik per leeftijdsgroep:
0 – 2 jaar	 36,4 – 38,0 °C	 97,5 – 100,4 °F
3 – 10 jaar	 36,1 – 37,8 °C	 97,0 – 100,0 °F
11 – 65 jaar	 35,9 – 37,6 °C	 96,6 – 99,7 °F
  > 65 jaar	 35,8 – 37,5 °C	 96,4 – 99,5 °F
Echter, het normale temperatuurbereik varieert ook van persoon tot
persoon en schommelt gedurende de dag. Het is daarom belangrijk
dat u uw normale temperatuurbereik vaststelt. Dit kunt u eenvoudig
doen met de Braun ThermoScan. Oefen bij uzelf en bij uw (gezonde)
gezinsleden het temperatuur opnemen op verschillende tijden van de
dag om zo van iedereen het normale temperatuurbereik te bepalen.
Opmerking: wanneer u uw huisarts raadpleegt, vergeet dan niet te
vermelden dat de gemeten temperatuur een oortemperatuur is.
Geef indien mogelijk het normale temperatuurbereik door van de
betreffende persoon.
Pagina: 35
70 71
Produkt omschrijving (zie pagina 3)
1.	 Lensfilter
2.	 Lens
3.	 Lensfilter detector
4.	 Lensfilter ejector
5.	 Display
6.	 «I/O» knop (Aan/geheugenfunctie – alleen bij
model IRT 4520)
7.	 «ExacTemp» lampje
8.	 Startknop «start»
9.	 Batterijklepje
10.	Luxe opbergdoos (IRT 4520)
11.	Beschermkapje (IRT 4020)
Het gebruik van de BraunThermoScan?
1. 	Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, dient u
	 ervoor te zorgen dat u voor iedere meting een
	 nieuw, schoon lensfilter (1) heeft geplaatst.
2. 	IRT 4020: Druk op de startknop (8).
	 IRT 4520: Druk op de «I/O» knop (6).
	
	 Gedurende de zelfcontrole, toont het display alle
	 tekens. De laatst gemeten temperatuur zal worden
	 weergegeven met «MEM».
	 Wacht op de «klaar voor gebruik» pieptoon en het
	 «klaar voor gebruik» symbool op het display.
3. 	Plaats de lens voorzichtig in de gehoorgang en
	 druk op de startknop (8).
start
IRT 4020
T
e
m
p
ac
IRT 4520
T
h
e
rm
o
S
c
a
n
E
x
a
c
T
en
	 Indien de lens op de juiste manier veilig in de
	 gehoorgang is geplaatst gedurende het 	
meetproces, zal een lange pieptoon het einde van
de meting aangeven. U kunt er nu zeker van zijn dat
	 u een nauwkeurige meting heeft verricht. Het
	 resultaat zal worden getoond op het display (5).
	 Wanneer u de temperatuur meet van een ander
	 persoon, zal het «ExacTemp» lampje (7) u hierbij
	 helpen. Het lampje knippert tijdens de meting
	 zolang de lens op de juiste en veilige manier in het
	 oor is geplaatst. Wanneer u een nauwkeurige
	 meting heeft verricht, zal het lampje continue gaan
	 branden.
4.	Indien de lens niet constant in een stabiele positie
	 in de gehoorgang is geplaatst, zal een reeks korte
	 pieptonen klinken, het «ExacTemp» lampje zal
	 uitgaan en op het display zal een foutmelding
	 worden weergegeven («POS» = positie-fout).
5.	Voor een volgende meting, drukt u op de
	 lensfilter ejector (4) om het gebruikte lensfilter
	 te verwijderen en plaatst u een nieuw, schoon
	 lensfilter.
	 IRT 4020: Maak het display leeg door eenmaal op
			 de startknop te drukken.
	 IRT 4520: Maak het display leeg door eenmaal op
			 de «I/O» knop te drukken.
	 Wacht op het «klaar voor gebruik» signaal. Plaats
	 de lens voorzichtig in de gehoorgang en druk op
	 de startknop.
Indien de Braun ThermoScan oorthermometer
	 gedurende 60 seconden niet wordt gebruikt,
	 schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
	 De IRT 4520 kan tevens worden uitgeschakeld
	 door gedurende tenminste drie seconden op de
	 «I/O» knop te drukken.
	 Het display zal kort knipperen «OFF» en na het
	 loslaten van de knop, zal het display uitgaan.
Tips voor het nemen van de temperatuur
•	 Vervang altijd de wegwerplensfilters om voor
nauwkeurigheid en hygiëne te zorgen.
•	 De temperatuur in het rechteroor kan verschillen van
die in het linkeroor. Neem daarom altijd de
temperatuur in hetzelfde oor.
E
x
a
c
T
en
Pagina: 36
72 73
•	 Voor het verkrijgen van nauwkeurige
meetresultaten, dient het oor vrij te zijn van
verstoppingen of overtollig oorsmeer
•	 Invloeden van buitenaf kunnen van invloed zijn
op de temperatuur in het oor, zo ook wanneer de
persoon:
	 – op één oor heeft gelegen,
	 – zijn oren bedekt heeft gehad,
	 – is blootgesteld aan zeer hete of zeer koude
	 temperatuur
	 – kort geleden heeft gezwommen of in bad is
	 geweest.
	 Verander in deze gevallen de situatie van deze
	 persoon en wacht 20 minuten voor u opnieuw
de temperatuur meet.
•	 Indien de persoon door de arts voorgeschreven
oordruppels of andere oor-medicatie in de
gehoorgang gebruikt, dient u de metingen te
verrichten in het andere oor.
Geheugenfunctie
De laatst gemeten temperatuur wordt opgeslagen
in het geheugen, en zal automatisch op het display
verschijnen wanneer het apparaat wordt
aangeschakeld.
Op het display zal het woord «MEM» verschijnen.
IRT 4520:
Dit model heeft een geheugenfunctie voor de laatste
8 meetresultaten.
Om de opgeslagen metingen op het display te
bekijken,
moet de thermometer worden aangeschakeld.
Druk vervolgens tenminste 1 seconde op de «I/O»
knop. Het display toont nu het geheugennummer
(bijv. MEM 1), en wanneer u de «I/O» knop los laat,
verschijnt de bijbehorende temperatuur bij dat
nummer op het display, samen met het woord
«MEM». Let op: Indien u te lang op de «I/O» knop
drukt, zal de thermometer worden uitgeschakeld.
Bij iedere volgende druk op de «I/O» knop zal een
volgend geheugennummer verschijnen met de
bijgehorende temperatuur (tot MEM 8).
MEM 1 is de meest recente meting, MEM 8 de
oudste.
De geheugenfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld na het weergeven van de oudste
meting, of door het indrukken van de «I/O» knop
gedurende tenminste 1 seconde.
Veranderen van de temperatuurschaal
Uw Braun ThermoScan wordt geleverd met een
geactiveerde Celsius (°C) temperatuurschaal. Indien
u wenst over te schakelen op Fahrenheit (°F) en/of
terug van Fahrenheit naar Celsius, doet u dit als volgt
(1)	Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.
(2)	Druk op de startknop (IRT 4020), of de «I/O» knop
	 (IRT 4520) en houd deze ingedrukt. Na ongeveer
	 3 seconden zal het display het volgende
	 aangeven: «°C» / «SET» / «°F» / «SET» ...
(3)	Laat de startknop /«I/O» knop los wanneer de
	 gewenste temperatuurschaal op het display staat.
	 Er zal een korte piep volgen om de nieuwe
	 instelling te bevestigen. Daarna wordt de
	 thermometer automatisch uitgeschakeld.
Onderhoud en reiniging
De lenstip is het meest gevoelige deel van de
thermometer. Deze moet schoon en onbeschadigd
zijn om nauwkeurige meetresultaten te waarborgen.
Indien de thermometer ooit per ongeluk zonder
lensfilter wordt gebruikt, maak de lens dan als volgt
schoon: Veeg het oppervlak van de lens zeer
voorzichtig af met een wattenstokje of een zachte
doek met bevochtigd met alcohol. Nadat de alcohol
helemaal opgedroogd is, kunt u een nieuwe lensfilter
plaatsen en opnieuw temperatuur meten.
Indien uw lens is beschadigd, neem contact op met
een erkend servicecentrum.
Gebruik een zachte, droge doek om het display en
de buitenkant van de thermometer schoon te maken.
Gebruik geen schuurmiddelen. Dompel de
thermometer nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
Bewaar de thermometer en lensfilters op een droge,
stofvrije en vochtarme plaats. Niet blootstellen aan
direct zonlicht.
Er zijn extra lensfilters (LF 40) verkrijgbaar bij de
meeste winkels die de Braun ThermoScan verkopen.
Neem contact op met een erkend plaatselijk
servicecentrum voor meer informatie.
Pagina: 37
74 75
	 Oplossen van problemen
Foutmelding Situatie Oplossing
Er is geen lensfilter aangebracht. Plaats een nieuwe, schone
lensfilter.
De thermometer kan een juiste
en veilige positie van de lens
niet waarnemen. Een juiste
meting is niet mogelijk.
POS = positie-fout
IRT 4020: Maak het display leeg
door eenmaal op de startknop te
drukken.
IRT 4520: Maak het display leeg
door eenmaal op de «I/O» knop te
drukken.
Zorg ervoor dat de lens correct
geplaatst is en stabiel wordt gehouden.
De omgevingstemperatuur ligt
niet tussen de toegestane
temperatuur
(10 – 40 °C / 50 – 104 °F).
Laat de thermometer 30 minuten
acclimatiseren in een kamer waar
de temperatuur tussen de
10 en 40 °C / 50 en 104 °F is.
De gemeten temperatuur ligt niet
binen het normale menselijke
temperatuurbereik
(34–42,2 °C / 93,2–108 °F).
HI = te hoog
LO = te laag
Zorg ervoor dat een nieuw,
schoon lensfilter is geplaatst en
dat de thermometer op de
correcte manier is geplaatst.
Neem de temperatuur nogmaals
op.
Systeemfout – Het
zelfcontroledisplay knippert
constant en wordt niet gevolgd
door de «klaar voor gebruik» piep
en het «klaar voor gebruik» symbool.
Indien de foutmelding blijft,
Indien de foutmelding nog steeds
blijft,
Wacht 1 minuut tot de thermometer
automatisch uitschakelt, en
zet het apparaat daarna opnieuw
aan.
Reset dan de thermometer door
het verwijderen van de batterijen
en ze vervolgens weer terug te
plaatsen.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum (zie de
garantiekaart).
Oplossen van problemen
Situatie Oplossing Foutmelding
De batterijen zijn bijna leeg, maar
de thermometer werkt nog
correct.
Plaats nieuwe batterijen.
De batterijen zijn te leeg om de
temperatuur nog correct te
kunnen opnemen.
Plaats nieuwe batterijen.
Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met een
erkend servicecentrum (zie de
garantiekaart).
Vervangen van de batterijen
De thermometer wordt geleverd met twee 1,5 V type AA (LR 06)
batterijen. Voor de beste prestaties, raden wij het gebruik van Duracell®
alkaline batterijen aan.
Vervang de batterijen zodra het batterij-symbool op het display
verschijnt.
Open het batterijvakje. Verwijder de batterijen en vervang deze door
nieuwe. Zorg ervoor dat de polen in de juiste richting staan. Sluit het
batterij/bakje tot deze op zijn plaats vastklikt.
Deponeer lege batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze
naar één van de daarvoor bestemde inleveradressen.
Ijken
De thermometer is in de fabriek geijkt. Indien u ooit de nauwkeurigheid
van de temperatuurmetingen in twijfel trekt, neemt u dan contact op
met een geautoriseerd Onderhoudscentrum.
1
2

Vragen & antwoorden

mijn thermometer geeft Fahrenheit temperaturen aan hoe verander ik dit weer naar gewone lichaamstemperaturen?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Wilma

hoe zet je de termometer naar Celsius

Geplaatst op 8 maanden geleden door Wil
+1
Beste antwoord

Stel een vraag over de Braun ThermoScan IRT 4020

Heb je een vraag over de Braun ThermoScan IRT 4020 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ThermoScan IRT 4020 . Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ThermoScan IRT 4020 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.