ThermoScan 7 IRT 6... handleiding
Braun ThermoScan 7 IRT 6520handleiding

Handleiding voor de Braun ThermoScan 7 IRT 6520 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 59 pagina's.

PDF 59 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ThermoScan 7 IRT 6520. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Braun ThermoScan 7 IRT 6520 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ThermoScan 7 IRT 6520. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ThermoScan 7 IRT 6520 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Braun ThermoScan 7 IRT 6520

Pagina: 1
69 68 De BraunThermoScan-thermometer is zorgvuldig ontwikkeld om de temperatuur nauwkeurig, veilig en snel in het oor te meten. De vorm van de thermometersonde voorkomt dat hij te ver in de gehoorgang terechtkomt waardoor het trommelvlies beschadigd zou kunnen raken. Maar net als bij alle thermometers is de juiste techniek van groot belang voor het nauwkeurig meten van de temperatuur. Lees deze instructies daarom zorgvuldig en goed door. De BraunThermoScan-thermometer is bedoeld voor periodieke metingen en controle van de lichaamstemperatuur bij personen van alle leeftijden. Hij is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Het gebruik van IRT 6520 in combinatie met de functie Τge Precision™ is niet bedoeld ter vervanging van een consult bij uw arts. Productomschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 WAARSCHUWINGEN ENVOORZORGSMAATREGELEN • Raadpleeg uw arts als u symptomen waarneemt, zoals onverklaarbare prikkelbaarheid, overgeven, diarree, uitdroging, verandering in eetlust of activiteit, insulten, spierpijn, rillingen, stijve nek, pijn bij het plassen, enz. ondanks afwezigheid van gekleurd achtergrondlicht of koorts. • Raadpleeg uw arts als de thermometer verhoging aangeeft (geel of rood achtergrondlicht voor IRT 6520). De onder- en bovengrens van de omgevingstemperatuur voor gebruik van deze thermometer is 10–40 °C (50–104 °F). Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen (lager dan -25 °C / -13 °F of hoger dan 55 °C / 131 °F) of een te hoge vochtigheidsgraad (> 95% RV). Deze thermometer mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met echte BraunThermoScan-lensfilters (LF 40). Gebruik deze thermometer altijd met een nieuwe, schone lensfilter erop om onnauwkeurige metingen te voorkomen. Τls de thermometer per ongeluk wordt gebruikt zonder lensfilter erop, maak de lens dan schoon (zie paragraaf «Onderhoud en reiniging»). De lensfilters buiten het bereik van kinderen houden. Nederlands IRT 6520 Lensfilter (doos met 20 stuks) Sondepunt Sonde ExacTemp-lampje Knop voor het verwijderen van de lensfilter Display Knoppen voor Age Precision en geheugen Aan/uit-knop Startknop Batterijklepje Beschermkap IRT 6020 Lensfilter (doos met 20 stuks) Sondepunt Sonde ExacTemp-lampje Knop voor het verwijderen van de lensfilter Display Aan/uit-knop Startknop Batterijklepje Beschermkap Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica L’IRT 6020/6520 è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici con le caratteristiche specificate di seguito. Spetta al cliente o all’utilizzatore dell’IRT 6020/6520 assicurarsi che sia utilizzato in un ambiente idoneo. Test di immunità Livello di test IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2 ±6 kV a contatto ±8 kV in aria Conforme I pavimenti devono essere di legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l’umidità relativa deve essere di almeno il 30%. RF irradiata IEC 61000-4-3 3V/m 80 MHz – 2,5GHz Conforme L’intensità dei campi all’esterno dei luoghi schermati da trasmettitori di RF fissi, come stabilito da un’ispezione elettromagnetica del sito, deve essere inferiore a 3V/m. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchiatura classificata con il seguente simbolo: Il calcolo della distanza di separazione è indicato sopra. Se è nota la presenza di un trasmettitore, la distanza specifica può essere calcolata usando le equazioni. RF condotta IEC 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz – 80 MHz Non pertinente (assenza di cavi elettrici) Transitori elettrici veloci IEC 61000-4-4 ±2 kV rete di alimentazione elettrica ±1 kV linee in ingresso/ uscita Non pertinente L’apparecchio elettromedicale è alimentato esclusivamente a batteria. Sovratensione IEC 61000-4-5 ±1 kV differenziale ±2 kV comune Non pertinente Campo magnetico della frequenza di rete IEC 61000-4-8 3 Τ/m Conforme I campi magnetici della frequenza di rete devono corrispondere ai livelli caratteristici per una tipica postazione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Caduteditensione, breviinterruzionie variazioniditensione sullelineediingresso dell’alimentazione IEC61000-4-11 caduta>95%per0,5cicli cadutadel60% per5cicli cadutadel70% per25cicli cadutadel95%per5sec. Non pertinente L’apparecchio elettromedicale è alimentato esclusivamente a batteria.
Pagina: 2
71 70 Lichaamstemperatuur De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald temperatuursbereik. Hij varieert per plaats van de meting en daalt met het ouder worden. Bovendien varieert hij van persoon tot persoon en schommelt de hele dag door. Daarom is het van belang om te bepalen wat een normaal temperatuursbereik is. Dat is zo gedaan met de BraunThermoScan. Oefen het opnemen van de temperatuur bij uzelf en bij gezonde gezinsleden om te bepalen wat voor iedereen het normale temperatuursbereik is. NB: Geef bij een consult bij uw arts aan dat de temperatuur die met deThermoScan is gemeten, de oortemperatuur is. Indien mogelijk, kunt u ook aangeven wat het normale temperatuursbereik met deThermoScan voor een bepaalde persoon is als aanvullende informatie. Deze thermometer is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Dit product is niet bestemd voor het stellen van een diagnose van een bepaalde ziekte, maar is een nuttig hulpmiddel om de temperatuur in de gaten te houden. Het gebruik van de thermometer is niet bedoeld ter vervanging van een consult bij uw arts. De functie Τge Precision™ is niet bestemd voor te vroeg geboren baby’s of baby’s die bij de geboorte te klein waren. De functie Τge Precision™ is niet bedoeld om temperaturen bij onderkoeling te interpreteren. Laat kinderen jonger dan 12 jaar de temperatuur bij zichzelf niet zonder toezicht opnemen. Pas dit apparaat niet aan zonder toestemming van de fabrikant. Ouders/verzorgers moeten contact opnemen met de kinderarts als ze ongebruikelijke tekenen of symptomen opmerken. Τls een kind bijvoorbeeld last heeft van prikkelbaarheid, overgeven, diarree, uitdroging, insulten, verandering in eetlust of activiteit, zelfs zonder koorts, of als het een lage temperatuur heeft, heeft het toch medische zorg nodig. Bij kinderen die antibiotica, pijnstillers of koortsverlagende middelen krijgen, mag niet uitsluitend worden vertrouwd op de gemeten temperatuur om te bepalen hoe ziek ze zijn. Temperatuursverhoging op basis van Τge Precision™ kan duiden op een ernstige ziekte, vooral bij volwassenen die oud en kwetsbaar zijn, en een verzwakt immuunsysteem hebben, of bij pasgeborenen of zuigelingen. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij temperatuursverhoging, en als u de temperatuur opneemt bij: • pasgeborenen en zuigelingen jonger dan 3 maanden (neem direct contact op met uw huisarts als de temperatuur hoger is dan 37,4 °C of 99,4 °F) • patiënten ouder dan 60 jaar • patiënten met diabetes mellitus of een verzwakt immuunsysteem (bv. door hiv-positieve status, chemotherapie bij kanker, chronische behandeling met steroïden, verwijderde milt) • bedlegerige patiënten (bv. patiënt in een verpleeghuis, met een beroerte, een chronische ziekte, herstellend van een operatie) • een transplantatiepatiënt (bv. lever, hart, longen, nieren) Koorts kan gemaskeerd of zelfs afwezig zijn bij oudere patiënten. Deze thermometer bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen. Houd de thermometer altijd buiten het bereik van kinderen. Age Precision™-display met kleurcodering Met klinisch onderzoek is aangetoond dat de definitie van koorts verandert als pasgeborenen kleine kinderen worden en kleine kinderen opgroeien tot volwassenen1 . Brauns Τge Precision™-display met kleurcodering maakt korte metten met het raden van de juiste temperatuur voor het hele gezin. Gebruik simpelweg de Τge Precision™-knop om de juiste leeftijdsinstelling te selecteren, neem de temperatuur op, en de display met kleurcodering licht groen, geel of rood op om u te helpen de meting te begrijpen. 6520 Hoe werkt de BraunThermoScan? De BraunThermoScan meet de infrarode warmte die wordt afgegeven door het trommelvlies en het omringende weefsel. Om onnauwkeurige temperatuursmetingen te voorkomen wordt de sondepunt verwarmd tot een temperatuur die in de buurt komt van die van het menselijk lichaam.Wanneer de BraunThermoScan in het oor wordt geplaatst, blijft deze de infrarode energie continu controleren. De meting is voltooid en het resultaat wordt weergegeven wanneer de thermometer opmerkt dat er een nauwkeurige temperatuursmeting heeft plaatsgevonden. Waarom in het oor meten? Het doel van thermometrie is het meten van de kerntemperatuur van het lichaam1 , met andere woorden de temperatuur van de vitale organen. Omdat het trommelvlies dezelfde bloedtoevoer heeft als het temperatuurcontrolecentrum in de hersenen2 , de hypothalamus, weerspiegelt de oortemperatuur nauwkeurig de kerntemperatuur van het lichaam3 . Daarom worden veranderingen in lichaamstemperatuur sneller in het oor waargenomen dan op andere plekken.Temperaturen die onder de oksel worden gemeten, geven de temperatuur van de huid aan, en zijn daarmee wellicht geen betrouwbare bron voor de kerntemperatuur van het lichaam.Temperaturen die in de mond worden gemeten, worden beïnvloed door drinken, eten en ademen via de mond.Temperaturen die in de anus worden gemeten, lopen vaak achter op de veranderingen in de kerntemperatuur van het lichaam. Bovendien bestaat het risico van kruisbesmetting. 1 Verwijder de beschermkap. 6020 Hoe gebruikt u uw BraunThermoScan? Haal de thermometer uit de beschermkap. 6520 1 Guyton Τ C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919. 2 Netter H F, Τtlas of Human Τnatomy, Novartis Medical Education, East Hanover, NJ, 1997, pp 63, 95. 3 Guyton Τ C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, pp 754-5. 2 Druk op de aan/uit-knop . Tijdens een interne zelftest worden alle onderdelen op de display getoond. Daarna wordt de laatst gemeten temperatuur gedurende 5 seconden weergegeven. Nederlands 1 Herzog L, Phillips S. Τddressing Concerns Τbout Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.
Pagina: 3
73 72 3 4 5 6520 Plaats de sonde goed in de gehoorgang en druk dan even op de Startknop . Selecteer leeftijd met de Τge Precision™-knop , zoals hieronder weergegeven. Druk op de knop om te bladeren naar elke leeftijdsgroep. NB: U moet een leeftijd selecteren om een meting uit te voeren. De lensfilterindicator zal gaan knipperen om aan te geven dat er een lensfilter nodig is. Zorg vóór elke meting dat er een nieuwe, schone lensfilter op zit om nauwkeurige metingen te krijgen. Bevestig een nieuwe lensfilter door de sonde van de thermometer rechtstreeks in de lensfilter in de doos te drukken, en hem er dan weer uit te halen. NB: De BraunThermoScan werkt niet zonder een lensfilter erop. Het ExacTemp-lampje gaat knipperen als de meting wordt uitgevoerd. Het lampje blijft 3 seconden branden om aan te geven dat de temperatuursmeting geslaagd is. NB: Τls de sonde goed in de gehoorgang zit tijdens de meting, dan klinkt er een lange pieptoon om een voltooide meting aan te geven. Τls de sonde NIET voortdurend in een stabiele stand in de gehoorgang heeft gezeten, klinkt er een serie korte pieptonen, het ExacTemp-lampje gaat uit en op de display wordt een foutmelding gegeven (POS = plaatsingsfout). Zie paragraaf «Fouten en probleemoplossing» voor meer informatie. 6 7 9 6520 6020 De bevestigende pieptoon geeft aan dat er een nauwkeurige temperatuursmeting heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt op de display weergegeven. Temperatuurweergaven. 0-3 3-36 36+ Months 0-3 3-36 36+ Months 0-3 3-36 36+ Months Leeftijdscategorieën 0-3 maand 3-36 maand 36 maand - volwassene Groen Normale temperatuur ≥35,8 – ≤37,4 °C (≥96,4 – ≤99,4 °F) ≥35,4 – ≤37,6 °C (≥95,7 – ≤99,6 °F) ≥35,4 – ≤37,7 °C (≥95,7 – ≤99,9 °F) Geel Temperatuursverhoging >37,6 – ≤38,5 °C (>99,6 – ≤101,3 °F) >37,7 – ≤39,4 °C (>99,9 – ≤103,0 °F) Rood Hoge temperatuur >37,4 °C (>99,4 °F) >38,5 °C (>101,3 °F) >39,4 °C (>103,0 °F) Druk voor de volgende meting op de uitwerpknop om de gebruikte lensfilter eraf te halen en weg te gooien, en zet er een nieuwe, schone lensfilter op. NB: Τls u niets verandert, wordt standaard de laatst ingestelde leeftijd weergegeven. De BraunThermoScan-oorthermometer schakelt zich na 60 seconden inactiviteit automatisch uit. De thermometer kan ook worden uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken. Op de display knippert OFF (uit) heel kort, en daarna wordt er niets meer weergegeven. 8 Tips voor het opnemen van de temperatuur Vervang wegwerplensfilters altijd voor nauwkeurige metingen en hygiëne. Metingen in het rechteroor kunnen verschillen van metingen in het linkeroor. Neem de temperatuur daarom altijd in hetzelfde oor op. Het oor mag niet verstopt zijn of vol oorsmeer zitten als u een nauwkeurige meting wilt. Externe factoren kunnen de oortemperatuur ook beïnvloeden, zoals: Factor Heeft invloed Verkeerde plaatsing van de sonde Gebruikte lensfilter Vieze lens Nederlands 6020 6520 De thermometer kan worden gebruikt als de display eruitziet zoals op de afbeeldingen hieronder.
Pagina: 4
75 74 In dit model kunnen de laatste 9 temperatuurmetingen worden opgeslagen. Τls u de opgeslagen meting wilt weergeven, moet de thermometer aanstaan. Druk op de Mem-knop. De display geeft de temperatuur weer, en als u de Mem-knop loslaat, wordt de opgeslagen temperatuur voor dat nummer in het geheugen weergegeven, samen met“M”. Elke keer dat u de Mem-knop indrukt, worden de opgeslagen meting en een M weergegeven om een temperatuurmeting aan te geven (bv. M2). U verlaat de geheugenstand automatisch als u de Mem-knop 5 seconden niet indrukt. Wachtindegevallendiehieronderwordengenoemd,20minutenvoordatudetemperatuuropneemt. Factor Heeft invloed Extreem hete en koude kamertemperatuur Gehoorapparaat Op een kussen liggen Gebruik het onbehandelde oor als er oordruppels of andere oorgeneesmiddelen in de gehoorgang zijn gebruikt. Geheugenstand 1 1 2 3 6520 6520 Nachtlichtfunctie In de thermometer zit een handig nachtlicht om de display te verlichten als het schemerig is. Het licht gaat aan als u op een willekeurige knop drukt. Het blijft aan totdat de thermometer 15 seconden niet meer is gebruikt, ook al is er een temperatuur gemeten. De laatst gemeten temperatuur is opgeslagen in het geheugen en wordt automatisch 5 seconden weergegeven als hij weer wordt aangezet. Temperatuurschaal wijzigen Uw BraunThermoScan wordt verzonden met Celsius (°C) als temperatuurschaal. Τls u die wilt omzetten naar Fahrenheit (°F) en/of terug van Fahrenheit naar Celsius, gaat u als volgt te werk: Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop en houd die ingedrukt. Na ongeveer 3 seconden staat er op de display het volgende: °C / SET / °F / SET. 1 2 Onderhoud en reiniging De sondepunt is het gevoeligste onderdeel van de thermometer. Hij moet schoon en onbeschadigd zijn om nauwkeurige metingen te krijgen. Τls de thermometer een keer per ongeluk zonder lensfilter wordt gebruikt, reinig de sondepunt dan als volgt: Veeg met een wattenstaaf of een zachte doek met een beetje alcohol erop zeervoorzichtigoverhetoppervlak.Τlsdealcoholhelemaalisopgedroogd, kunt u er een nieuwe lensfilter op zetten en de temperatuur opnemen. Τls de sondepunt is beschadigd, neem dan contact op met de afdeling Klantenrelaties. Gebruik een zachte, droge doek om de display en buitenkant van de thermometer schoon te maken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Dompel de thermometer nooit onder in water of een andere vloeistof. Bewaar de thermometer en lensfilters op een droge plek, vrij van stof en vervuiling, en niet in direct zonlicht. Extra lensfilters (LF 40) zijn verkrijgbaar in de meeste winkels waar de BraunThermoScan wordt verkocht. De batterijen vervangen De thermometer wordt geleverd met twee ΤΤ-batterijen van 1,5V (LR 06). Voor de beste prestaties raden wij alkalinebatterijen van Duracell® aan. Plaats nieuwe batterijen als het batterijsymbool op de display verschijnt. Open het batterijvak. Haal de batterijen eruit en zet er nieuwe in. Zorg ervoor dat de polen de juiste kant op wijzen. Klik het klepje van het batterijvak weer op zijn plek. 1 2 3 Gooiuitsluitendlegebatterijenweg.Beschermhetmilieuenbrenglegebatterijen naardewinkelofnaardedaarvoorbestemdeinzamelpuntenconformnationaleof plaatselijkeregelgeving. Kalibratie Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd voor een lange levensduur. Het is over het algemeen echter raadzaam om het apparaat één keer per jaar te laten controleren om een correcte werking en nauwkeurigheid te garanderen. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum in uw land. NB: Controle van de kalibratie is niet gratis. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum om na te gaan wat de kosten zijn voordat u het product opstuurt. De productiedatum staat aangegeven bij het LOTnummer in het batterijvak. De eerste drie (3) cijfers na LOT staan voor de (Juliaanse) dag waarop het product is vervaardigd, en de twee (2) daarna voor de laatste twee cijfers van het kalenderjaar waarin het product is vervaardigd. De laatste twee identificatiegegevens zijn de letters die staan voor de fabrikant. Een voorbeeld: LOT 11614k, dit product is gemaakt op de 116e dag van het jaar 2014. Laat de aan/uit-knop los als de gewenste temperatuurschaal wordt weergegeven. Er volgt een korte pieptoon om de nieuwe instelling te bevestigen. Daarna schakelt de thermometer zichzelf automatisch uit. 3 Nederlands
Pagina: 5
77 76 Fouten en probleemoplossing Productspecificaties Weergegeven temperatuursbereik: 34–42,2 °C (93,2–108 °F) Onder- en bovengrens van de omgevingstemperatuur: 10–40 °C (50–104 °F) Grenswaarden opslagtemperatuur: -25 – 55 °C (-13 – 131 °F) Relatieve vochtigheidsgraad bij gebruik en opslag: 10-95% RV (zonder condensatie) Displayresolutie: 0,1 °C of °F Nauwkeurigheid voor weergegeven temperatuursbereik Maximale laboratoriumfout 35–42 °C (95–107,6 °F): ± 0,2 °C (± 0,4 °F) Buiten dit bereik: ± 0,3 °C (± 0,5 °F) Klinische herhaalbaarheid: ± 0,14 °C (± 0,26 °F) Levensduur batterij: 2 jaar/ 600 metingen Levensduur apparaat: 5 jaar Deze thermometer is bedoeld voor gebruik bij een atmosferische druk van 1 of bij hoogtes met een atmosferische druk van maximaal 1 (700 - 1060 hPa). Ziegebruiksaanwijzing TypeBF-apparaat 10 °C 40 °C Gebruikstemperatuur Drooghouden Opslagtemperatuur Kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: Normen gebruikt als referentie: EN 12470-5: 2003 Medische thermometers – Deel 5: Prestaties van infrarode oorthermometers (met maximum apparaat). EN 60601-1: 2006 Medische elektrische toestellen – Deel 1: Τlgemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties. EN ISO 14971: 2012 Medische hulpmiddelen –Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen. EN ISO 10993-1: 2009 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 1: Evaluatie en beproeving binnen een risicomanagementproces. EN 60601-1-2: 2007 Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Τlgemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestatie – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen en beproevingen. EN 980: 2008 Symbolen voor gebruik bij het etiketteren van medische hulpmiddelen. EN 1041: 2008 Informatie die door de fabrikant bij medische hulpmiddelen wordt geleverd. EN 60601-1-11: 2010 Medische elektrische apparatuur – Deel 1-11: Τlgemene voorwaarden voor basisveiligheid en essentiële prestaties – Secundaire norm: Eisen voor medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de thuissituatie. Dit product voldoet aan de voorschriften van EG-richtlijn 93/42/EEG. MEDISCHE ELEKTRISCHE ΤPPΤRΤTUUR vraagt om speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van EMC. Voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten kunt u contact opnemen met het geautoriseerde plaatselijke servicecentrum (zie garantiekaart). Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van MEDISCHE ELEKTRISCHE ΤPPΤRΤTUUR beïnvloeden. Gooi het product aan het einde van de gebruiksduur niet weg met het gewone huisvuil. Denk bij het weggooien van de batterijen aan het milieu en breng ze naar de inzamelpunten die hiervoor conform de nationale of plaatselijke regelgeving bestemd zijn. Garantie Klantenkaart beschikbaar via onze website www.hot-europe.com/after-sales Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u uw contactpersoon van het door Kaz geautoriseerde servicecentrum in uw land. Foutmelding Situatie Oplossing Er zit geen lensfilter op. Zet er een nieuwe, schone lensfilter op. De sonde van de thermometer zat niet goed in het oor. Er was geen nauwkeurige meting mogelijk. POS = plaatsingsfout Zorg ervoor dat de sonde correct is geplaatst en stabiel blijft. Vervang de lensfilter en verplaats hem. Druk op de startknop om een nieuwe meting te starten. Omgevingstemperatuur valt niet binnen het toegestane gebruiksbereik (10-40 °C of 50-104 °F). Laat de thermometer 30 minuten in een kamer op een temperatuur tussen 10 en 40 °C of 50 en 104 °F komen. Gemeten temperatuur valt niet in het gebruikelijke temperatuursbereik bij mensen (34-42,2 °C of 93,2-108 °F). HI = te hoog LO = te laag Zorg ervoor dat de sondepunt en lens schoon zijn, en dat er een nieuwe, schone lensfilter op zit. Zorg ervoor dat de thermometer goed is ingebracht. Neem daarna opnieuw de temperatuur op. Systeemfout - de display met de zelftest blijft continu knipperen, en er volgt daarna geen pieptoon of symbool dat aangeeft dat het apparaat klaar is. Τls de fout aanhoudt, Τls de fout blijft aanhouden, Wacht 1 minuut tot de thermometer zichzelf automatisch uitschakelt, en zet hem dan weer aan. ... reset dan de thermometer door de batterijen eruit te halen en ze er weer in te zetten. ... neem dan contact op met het servicecentrum. Batterij is bijna leeg, maar de thermometer blijft correct werken. Plaats nieuwe batterijen. Batterij is praktisch leeg, en daarom kan er geen correcte temperatuursmeting worden uitgevoerd. Plaats nieuwe batterijen. Nederlands
Pagina: 6
79 78 Nederlands Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies De IRT 6020/6520-apparatuur is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de IRT 6020/6520 moet ervoor zorgen dat die wordt gebruik in een dergelijke omgeving. Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving – richtlijn RF-emissies CISPR 11 Groep 1 In de ME-apparatuur wordt RF-energie uitsluitend gebruikt voor zijn interne functie. Daarom zijn RF-emissies heel laag en zullen ze elektronische apparatuur in de nabije omgeving waarschijnlijk niet storen. RF-emissies CISPR 11 Klasse B Voldoet Harmonische emissies IEC 61000-3-2 Niet van toepassing De ME-apparatuur werkt uitsluitend op batterijen. Spanningsschom- melingen/ flikkeremissies Niet van toepassing Berekening scheidingsafstand voor niet-levensondersteunende apparatuur (compliantie: 3Vrms / 3V/m) Nominaal maximaal afgegeven vermogen van de zender (W) Scheidingsafstand volgens frequentie van de zender (m) 150 kHz tot 80 MHz in ISM-banden 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,17 1,17 2,33 10 3,69 3,69 7,38 100 11,67 11,67 23,33 Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit De IRT 6020/6520 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de IRT 6020/6520 moet ervoor zorgen dat hij wordt gebruik in een dergelijke omgeving. Immuniteitstest IEC 60601- testniveau Compliantie- niveau Elektromagnetische omgeving – richtlijn Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2 ± 6 kV contact ± 8 kV lucht Voldoet Vloeren dienen van hout of beton te zijn, of voorzien van keramische tegels. Τls de vloer met een synthetisch materiaal is bedekt, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% zijn Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3 3V/m 80 MHz tot 2,5 GHz Voldoet Veldsterktesbuitende afgeschermdelocatievanvaste RF-zenders,zoalsisvastgesteldaan dehandvaneen onderzoeknaarelektromagnetische locaties,dienenminderdan3V/mte zijn. Storing kan optreden in de buurt van apparatuur met het volgende symbool erop: Hierboven staat een berekening aangegeven van de scheidingsafstand. Τls een bekende zender aanwezig is, kan de specifieke afstand worden berekend met behulp van de vergelijkingen. Geleide RF IEC 61000-4-6 3Vrms 150 kHz tot 80 MHz Niet van toepassing (geen elektrische bekabeling) Elektrische snelle transiënten IEC 61000-4-4 ± 2 kV voor voedingskabels ± 1 kV voor ingangs-/ uitgangslijnen Nietvan toepassing De ME-apparatuur werkt uitsluitend op batterijen. Spanningspiek IEC 61000-4-5 ± 1 kV differentiële nullijn ± 2 kV gemeenschappelijke nullijn Nietvan toepassing Vermogens- frequentie magnetisch veld IEC 61000-4-8 3 Τ/m Voldoet De vermogensfrequentie van de magnetische velden moet overeenkomen met die van een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Spanningsdalingen, korteonderbrekingen enspannings- schommelingenin voedingstoevoerlijnen IEC 61000-4-11 >95%dalinggedurende 0,5cyclus 60%dalinggedurende 5cycli 70%dalinggedurende 25cycli 95%dalinggedurende 5sec. Nietvantoepassing De ME-apparatuur werkt uitsluitend op batterijen. d = [ 3,5 ] P V1 d = [ 3,5 ] P E1 d = [ 7 ] P E1
Merk:
Braun
Product:
Thermometers
Model/naam:
ThermoScan 7 IRT 6520
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Grieks