Braun Thermoscan 6022 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Thermoscan 6022. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: Thermoscan 6022
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 43
44
Nederlands De Braun ThermoScan oorthermometer is met zorg ontwikkeld voor
een nauwkeurige, veilige en snelle temperatuurmeting in het oor.
De thermometer is zo ontworpen dat hij niet te ver in de gehoorgang
kan worden ingebracht; het trommelvlies kan dus niet worden
beschadigd.
Zoals met iedere thermometer, is een goede techniek belangrijk
voor het verkrijgen van een nauwkeurige meting. Lees daarom de
gebruiksaanwijzing aandachtig en grondig door.
Belangrijk
• Bij het gebruik moet de omgevingstemperatuur van deze thermo-
meter liggen tussen de 10–40 °C (50–104 °F).
• Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen (onder
–20 °C / –4 °F of boven 50 °C / 122 °F) of zeer hoge vochtigheid
(> 95 % relatieve vochtigheid).
• Deze thermometer mag alleen worden gebruikt met originele Braun
ThermoScan Lensfilters (LF 40). Gebruik de thermometer nooit
zonder een nieuw, schoon lensfilter aan te brengen.
• Houd lensfilters buiten bereik van kinderen.
• Deze thermometer is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het gebruik van deze thermometer is niet bedoeld als vervanging
voor een bezoek aan uw huisarts.
Hoe werkt de Braun ThermoScan?
De Braun ThermoScan meet de infrarode warmte die wordt afgegeven
door het trommelvlies en het omringende weefsel. Om grote tempera-
tuurverschillen te voorkomen, wordt de sensor op een temperatuur
gebracht die dicht bij de lichaamstemperatuur van het menselijk
lichaam ligt. Wanneer de Braun ThermoScan in het oor wordt geplaatst,
meet deze continue de infrarode warmte. De meting is klaar en het
resultaat wordt weergegeven op het display wanneer het apparaat
zeker is van een nauwkeurig meetresultaat.
Waarom temperaturen in het oor?
Het doel van temperatuur opnemen is het meten van de kern-
temperatuur van het lichaam, ofwel de temperatuur van de vitale
organen. De temperatuur in het oor geeft een nauwkeurige indicatie
van de kerntemperatuur, omdat het trommelvlies de bloedtoevoer
deelt met het centrum voor temperatuurregeling in de hersenen, de
hypothalamus. Veranderingen in de lichaamstemperatuur worden
daardoor sneller en nauwkeuriger waargenomen in het oor dan op
andere plaatsen van het lichaam.
• Onder de oksel (axillair) wordt alleen de temperatuur van de huid
gemeten, waardoor geen nauwkeurige indicatie van de kerntem-
peratuur wordt verkregen.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 44 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 44
45
• Bij meting in de mond (oraal) wordt de temperatuur beïnvloed door
drinken, eten en ademen.
• De rectale temperatuur loopt achter bij veranderingen in de kern-
temperatuur. Bovendien bestaat het risico van kruisbesmetting.
Lichaamstemperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald tempera-
tuurbereik. De onderstaande tabel laat zien dat dit bereik tevens af-
hankelijk is van de plaats van meting. Daarom kunnen temperaturen
die op verschillende plaatsen worden gemeten, niet direct met elkaar
worden vergeleken.
• Bovendien daalt het normale temperatuurbereik naarmate een
persoon ouder wordt. De volgende tabel laat normale temperatuur-
bereiken zien per leeftijdsgroep wanneer gemeten wordt met de
ThermoScan.
Echter, het normale temperatuurbereik varieert ook van persoon tot
persoon en schommelt gedurende de dag. Het is daarom belangrijk
dat u uw normale temperatuurbereik vaststelt. Dit kunt u eenvoudig
doen met de Braun ThermoScan. Oefen bij uzelf en bij uw (gezonde)
gezinsleden het temperatuur opnemen op verschillende tijden van de
dag om zo van iedereen het normale temperatuurbereik te bepalen.
Opmerking: wanneer u uw huisarts raadpleegt, vergeet dan niet te
vermelden dat de gemeten temperatuur een oortemperatuur is.
Geef indien mogelijk het normale temperatuurbereik door van de
betreffende persoon.
Normaal bereik per plaats van meting:
Axillair: 34,7 – 37,3 °C 94,5 – 99,1 °F
Oraal: 35,5 – 37,5 °C 95,9 – 99,5 °F
Rectaal: 36,6 – 38,0 °C 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan: 35,8 – 38,0 °C 96,4 – 100,4 °F
Normaal ThermoScan bereik per leeftijdsgroep:
0 – 2 jaar 36,4 – 38,0 °C 97,5 – 100,4 °F
3 – 10 jaar 36,1 – 37,8 °C 97,0 – 100,0 °F
11 – 65 jaar 35,9 – 37,6 °C 96,6 – 99,7 °F
> 65 jaar 35,8 – 37,5 °C 96,4 – 99,5 °F
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 45 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 45
46
Produkt omschrijving
1. Lensfilter
2. Lens
3. Lensfilter detector
4. Lensfilter ejector
5. Display
6. «I/O» knop (Aan/geheugenfunctie – alleen bij
model IRT 4520)
7. «ExacTemp» lampje
8. Startknop «start»
9. Batterijklepje
10. Luxe opbergdoos (IRT 4520)
11. Beschermkapje (IRT 4020)
Het gebruik van de Braun ThermoScan
1. Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, dient u
ervoor te zorgen dat u voor iedere meting een
nieuw, schoon lensfilter (1) heeft geplaatst.
2. IRT 4020: Druk op de startknop (8).
IRT 4520: Druk op de «I/O» knop (6).
Gedurende de zelfcontrole, toont het display alle
tekens. De laatst gemeten temperatuur zal worden
weergegeven met «MEM».
Wacht op de «klaar voor gebruik» pieptoon en het
«klaar voor gebruik» symbool op het display.
3. Plaats de lens voorzichtig in de gehoorgang en
druk op de startknop (8).
start
IRT 4520
IRT 4020
T
e
m
p
ac
E
x
a
c
T
en
T
h
e
rm
o
S
c
a
n
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 46 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 46
47
Indien de lens op de juiste manier veilig in de
gehoorgang is geplaatst gedurende het meet-
proces, zal een lange pieptoon het einde van de
meting aangeven. U kunt er nu zeker van zijn dat
u een nauwkeurige meting heeft verricht. Het
resultaat zal worden getoond op het display (5).
Wanneer u de temperatuur meet van een ander
persoon, zal het «ExacTemp» lampje (7) u hierbij
helpen. Het lampje knippert tijdens de meting
zolang de lens op de juiste en veilige manier in het
oor is geplaatst. Wanneer u een nauwkeurige
meting heeft verricht, zal het lampje continue gaan
branden.
4. Indien de lens niet constant in een stabiele positie
in de gehoorgang is geplaatst, zal een reeks korte
pieptonen klinken, het «ExacTemp» lampje zal
uitgaan en op het display zal een foutmelding
worden weergegeven («POS» = positie-fout).
5. Voor een volgende meting, drukt u op de
lensfilter ejector (4) om het gebruikte lensfilter
te verwijderen en plaatst u een nieuw, schoon
lensfilter.
IRT 4020: Maak het display leeg door eenmaal op
de startknop te drukken.
IRT 4520: Maak het display leeg door eenmaal op
de «I/O» knop te drukken.
Wacht op het «klaar voor gebruik» signaal. Plaats
de lens voorzichtig in de gehoorgang en druk op
de startknop.
Indien de Braun ThermoScan oorthermometer
gedurende 60 seconden niet wordt gebruikt,
schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
De IRT 4520 kan tevens worden uitgeschakeld
door gedurende tenminste drie seconden op de
«I/O» knop te drukken.
Het display zal kort knipperen «OFF» en na het
loslaten van de knop, zal het display uitgaan.
Tips voor het nemen van de temperatuur
• De temperatuur in het rechteroor kan verschillen
van die in het linkeroor. Neem daarom altijd de
temperatuur in hetzelfde oor.
• Voor het verkrijgen van nauwkeurige meetresulta-
ten, dient het oor vrij te zijn van verstoppingen of
overtollig oorsmeer.
E
x
a
c
T
en
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 47 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 47
48
• Invloeden van buitenaf kunnen van invloed zijn op
de temperatuur in het oor, zo ook wanneer de
persoon:
– op één oor heeft gelegen,
– zijn oren bedekt heeft gehad,
– is blootgesteld aan zeer hete of zeer koude
temperatuur,
– kort geleden heeft gezwommen of in bad is
geweest.
Verander in deze gevallen de situatie van deze
persoon en wacht 20 minuten voor u opnieuw de
temperatuur meet.
• Indien de persoon door de arts voorgeschreven
oordruppels of andere oor-medicatie in de
gehoorgang gebruikt, dient u de metingen te
verrichten in het andere oor.
Geheugenfunctie
De laatst gemeten temperatuur wordt opgeslagen
in het geheugen, en zal automatisch op het display
verschijnen wanneer het apparaat wordt aangescha-
keld. Op het display zal het woord «MEM» ver-
schijnen.
IRT 4520:
Dit model heeft een geheugenfunctie voor de laatste
8 meetresultaten.
Om de opgeslagen metingen op het display te bekij-
ken, moet de thermometer worden aangeschakeld.
Druk vervolgens tenminste 1 seconde op de «I/O»
knop. Het display toont nu het geheugennummer
(bijv. MEM 1), en wanneer u de «I/O» knop los laat,
verschijnt de bijbehorende temperatuur bij dat
nummer op het display, samen met het woord
«MEM». Let op: Indien u te lang op de «I/O» knop
drukt, zal de thermometer worden uitgeschakeld.
Bij iedere volgende druk op de «I/O» knop zal een
volgend geheugennummer verschijnen met de
bijgehorende temperatuur (tot MEM 8).
MEM 1 is de meest recente meting, MEM 8 de oudste.
De geheugenfunctie wordt automatisch uitgescha-
keld na het weergeven van de oudste meting, of
door het indrukken van de «I/O» knop gedurende
tenminste 1 seconde.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 48 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 48
49
Veranderen van de temperatuurschaal
Uw Braun ThermoScan wordt geleverd met een
geactiveerde Celsius (°C) temperatuurschaal. Indien u
wenst over te schakelen op Fahrenheit (°F) en/of terug
van Fahrenheit naar Celsius, doet u dit als volgt:
(1) Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.
(2) Druk op de startknop (IRT 4020), of de «I/O» knop
(IRT 4520) en houd deze ingedrukt. Na ongeveer
3 seconden zal het display het volgende
aangeven: «°C» / «SET» / «°F» / «SET» ...
(3) Laat de startknop /«I/O» knop los wanneer de
gewenste temperatuurschaal op het display staat.
Er zal een korte piep volgen om de nieuwe
instelling te bevestigen. Daarna wordt de
thermometer automatisch uitgeschakeld.
Onderhoud en reiniging
De lenstip is het meest gevoelige deel van de ther-
mometer.
Deze moet schoon en onbeschadigd zijn om nauw-
keurige meetresultaten te waarborgen.
Indien de thermometer ooit per ongeluk zonder
lensfilter wordt gebruikt, maak de lens dan als volgt
schoon:
Veeg het oppervlak van de lens zeer voorzichtig
af met een wattenstokje of een zachte doek met
bevochtigd met alcohol. Nadat de alcohol helemaal
opgedroogd is, kunt u een nieuwe lensfilter plaatsen
en opnieuw temperatuur meten.
Indien uw lens is beschadigd, neem dan contact op
met Kaz.
Gebruik een zachte, droge doek om het display en de
buitenkant van de thermometer schoon te maken.
Gebruik geen schuurmiddelen. Dompel de thermo-
meter nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Bewaar de thermometer en lensfilters op een droge,
stofvrije en vochtarme plaats. Niet blootstellen aan
direct zonlicht.
Extra lensfilters (LF 40) zijn verkrijgbaar bij de meeste
winkels die de Braun ThermoScan verkopen en bij de
Kaz Service Centra.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 49 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 49
50
Oplossen van problemen
Foutmelding Situatie Oplossing
Er is geen lensfilter aangebracht. Plaats een nieuwe, schone
lensfilter.
De thermometer kan een juiste en
veilige positie van de lens niet
waarnemen. Een juiste meting
is niet mogelijk.
POS = positie-fout
IRT 4020: Maak het display leeg
door eenmaal op de startknop te
drukken.
IRT 4520: Maak het display leeg
door eenmaal op de «I/O» knop te
drukken.
Zorg ervoor dat de lens correct
geplaatst is en stabiel wordt
gehouden.
De omgevingstemperatuur ligt
niet tussen de toegestane
temperatuur
(10 – 40 °C / 50 – 104 °F).
Laat de thermometer 30 minuten
acclimatiseren in een kamer waar
de temperatuur tussen de
10 en 40 °C / 50 en 104 °F is.
De gemeten temperatuur ligt niet
binen het normale menselijke
temperatuurbereik
(34–42,2 °C / 93,2–108 °F).
HI = te hoog
LO = te laag
Zorg ervoor dat een nieuw,
schoon lensfilter is geplaatst en
dat de thermometer op de
correcte manier is geplaatst.
Neem de temperatuur nogmaals
op.
Systeemfout – Het zelfcontrole-
display knippert constant en
wordt niet gevolgd door de «klaar
voor gebruik» piep en het «klaar
voor gebruik» symbool.
Indien de foutmelding blijft,
Indien de foutmelding nog steeds
blijft,
Wacht 1 minuut tot de thermo-
meter automatisch uitschakelt, en
zet het apparaat daarna opnieuw
aan.
... reset dan de thermometer door
het verwijderen van de batterijen
en ze vervolgens weer terug te
plaatsen.
… laat de thermometer dan
nakijken bij een Kaz Klanten-
service Center.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 50 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 50
51
Oplossen van problemen
Foutmelding Situatie Oplossing
De batterijen zijn bijna leeg, maar
de thermometer werkt nog
correct.
Plaats nieuwe batterijen.
De batterijen zijn te leeg om de
temperatuur nog correct te
kunnen opnemen.
Plaats nieuwe batterijen.
Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met een erkend
Servicecentrum (zie bijsluiter).
Vervangen van de batterijen
De thermometer wordt geleverd met twee 1,5 V type AA (LR 06)
batterijen. Voor de beste prestaties, raden wij het gebruik van Duracell®
alkaline batterijen aan.
Vervang de batterijen zodra het batterij-symbool op het display
verschijnt.
Open het batterijvakje. Verwijder de batterijen en vervang deze door
nieuwe. Zorg ervoor dat de polen in de juiste richting staan. Sluit het
batterij/bakje tot deze op zijn plaats vastklikt.
Deponeer lege batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze
naar één van de daarvoor bestemde inleveradressen.
Ijken
De thermometer is in de fabriek geijkt. Als deze thermometer volgens
de instructies wordt gebruikt, is regelmatige ijking niet nodig. Indien u
ooit de nauwkeurigheid van de temperatuurmetingen in twijfel trekt,
neemt u dan contact op met een geautoriseerd Kaz Onderhouds-
centrum.
De datum van fabricage wordt weergegeven door het LOT-nummer op
het batterijvakje. Het eerste cijfer na LOT geeft het laatste cijfer van het
fabricage-jaar weer. De volgende 3 getallen geven de dag van het
fabricage-jaar weer.
Bijvoorbeeld: LOT 0116 XX XX – dit product is gefabriceerd op de 116e
dag van het jaar 2000.
1
2
ThermoScan
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 51 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 51
52
Produkt specificaties
Temperatuurbereik op het display: 34 – 42,2 °C (93,2 – 108 °F)
Omgevingstemperatuur voor goed functioneren
van de thermometer: 10 – 40 °C (50 – 104 °F)
Display resolutie: 0,1 °C of °F
Nauwkeurigheid van de weergegeven temperatuur: ± 0,2 °C (35,5 – 42 °C) (95,9 – 107,6 °F)
± 0,3 °C (buiten het temperatuurbereik)
Klinische herhaalbaarheid: ± 0,14 °C (± 0,26 °F)
Levensduur batterij: 2 jaar / 1000 metingen
Type BF apparaat
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de volgende standaarden:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medical electrical equipment» –
Deel 1: Algemene veiligheidsvoorschriften
DIN EN 12470-5: 2003 «Klinische thermometers» –
Deel 5: Prestatie van infrarode oorthermometers (met maximum apparaat)
Dit produkt voldoet aan de voorschriften volgens de EU richtlijn 93/42/EEC
(Medical Device Directive).
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig ten
aanzien van EMC. Voo een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten, gelieve contact op
te nemen met een geautoriseerd onderhoudscentrum bij u in de buurt (Zie verpakkingsinhoud).
Draagbare en mobile RF communicatie apparatuur kan de werking van ELECTRISCH
MEDISCHE APPARATUUR beinvloeden.
Gelieve dit product niet weg te gooien bij het normale huishoudelijke afval aan het eind van
de levensduur. U kunt het product weggooien bij uw plaatselijke distributeur of een
geschikt verzamelpunt in uw land.
0297
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 52 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 52
53
Garantie
Op dit produkt verleend Kaz een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen
de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons
worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Kaz of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van Kaz.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of
gebruik van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat
met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Kaz Customer
Service Centre.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 53 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 84
Lichaamstemperatuur
• De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald
temperatuurbereik. De onderstaande tabel laat zien dat dit bereik
tevens afhankelijk is van de plaats van meting. Daarom kunnen
temperaturen die op verschillende plaatsen worden gemeten,
niet direct met elkaar worden vergeleken.
• Echter, het normale temperatuurbereik varieert ook van persoon
tot persoon en schommelt gedurende de dag. Het is daarom
belangrijk dat u uw normale temperatuurbereik vaststelt. Dit kunt
u eenvoudig doen met de Braun ThermoScan. Oefen bij uzelf
en bij uw (gezonde) gezinsleden het temperatuur opnemen op
verschillende tijden van de dag om zo van iedereen het normale
temperatuurbereik te bepalen.
Opmerking: wanneer u uw huisarts raadpleegt, vergeet dan niet te
vermelden dat de gemeten temperatuur een oortemperatuur is. Geef
indien mogelijk het normale temperatuurbereik door van de betref-
fende persoon.
Familielid
Datum
8:00 u.
12:00 u.
16:00 u.
Normaal bereik per plaats van meting:
Axillair1: 34,7 °C – 37,3 °C 94,5 – 99,1 °F
Oraal1: 35,5 °C – 37,5 °C 95,9 – 99,5 °F
Rectal1: 36,6 °C – 38,0 °C 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan2: 35,8 °C – 38,0 °C 96,4 – 100,4 °F
° C
38,5
38
37,5
37
36,5
35,5
35
34,5
Axillaire
Oraal
ThermoScan
Rectal
1 Chamberlain, J. M. Terndrup, T. E., New Light on Thermometer Readings,
Contemporary Pediatrics, March 1994.
2 Chamberlain, J. M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared
Emission Detection Thermometer; Annals of Emergency Medicine, January 1995.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 85 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Pagina: 85
1.
Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, dient u
ervoor te zorgen dat u voor iedere meting een
nieuw, schoon lensfilter heeft geplaatst.
2.
IRT 4020: Druk op de startknop («start»).
IRT 4520: Druk op de «I/O» knop.
Wacht op het «klaar voor gebruik» signaal en het
«klaar voor gebruik» symbool op het display.
3.
Plaats de lens voorzichtig in de gehoorgang en
druk op de startknop.
4.
Indien de lens op de juiste en veilige manier in de
gehoorgang is geplaatst gedurende het meet-
proces, zal een lange pieptoon het einde van de
meting aangeven. U kunt er nu zeker van zijn dat
u een nauwkeurige meting heeft verricht. Het
resultaat zal worden getoond op het display.
Wanneer u de temperatuur meet van een ander
persoon, zal het «ExacTemp» lampje u hierbij
helpen. Het lampje knippert tijdens de meting
zolang de lens op de juiste en veilige manier in het
oor is geplaatst. Wanneer u een nauwkeurige
meting heeft verricht, zal het lampje continue
gaan branden.
Het gebruik van de Braun
ThermoScan
NL
➘
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 86 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Thermoscan 6022.

Stel een vraag over de Braun Thermoscan 6022

Heb je een vraag over de Braun Thermoscan 6022 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Thermoscan 6022. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Thermoscan 6022 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.