Braun ThermoScan 6012 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ThermoScan 6012. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: ThermoScan 6012
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 39
40
De Braun ThermoScan thermometer is met zorg
ontwikkeld voor een nauwkeurige, veilige en snelle
temperatuuropname in het oor.
De thermometer is zo ontworpen dat hij niet te ver
in de gehoorgang kan worden ingebracht; het
trommelvlies kan dus niet worden beschadigd.
Zoals met iedere thermometer is een goede
techniek belangrijk voor het verkrijgen van een
nauwkeurige meting. Lees daarom de gebruiks-
aanwijzing aandachtig en grondig door.
Belangrijk
• Bij het gebruik moet de omgevingstemperatuur
van de thermometer liggen tussen 10 en 40 °C.
• Stel de thermometer niet bloot aan extreme
temperaturen (onder –20 °C of boven 50 °C) of
zeer hoge vochtigheid (> 95 % relatieve vochtig-
heid).
• De thermometer mag alleen worden gebruikt met
originele Braun ThermoScan lensfilters (LF 40).
Gebruik de thermometer nooit zonder een nieuw,
schoon lensfilter aan te brengen.
• Houd lensfilters buiten bereik van kinderen.
• Deze thermometer is alleen geschikt voor huis-
houdelijk gebruik.
• Het gebruik van deze thermometer is niet bedoeld
als vervanging voor een bezoek aan uw arts.
Hoe werkt de Braun ThermoScan?
De Braun ThermoScan meet de infrarode warmte die
wordt afgegeven door het trommelvlies en het
omringende weefsel.
Om de nauwkeurigheid te kunnen garanderen
«scant» de thermometer de afgegeben warmte door
in slechts één seconde 8 metingen te verrichten.
De hoogste temperatuur wordt vervolgens op het
digitale display weergegeven.
Waarom temperaturen in het oor?
Het doel van temperatuur opnemen is het meten van
de kerntemperatuur van het lichaam, oftewel de
temperatuur van de vitale organen. De oortempera-
tuur geeft een nauwkeurige indicatie van de kern-
Nederlands
6012139_neu Seite 40 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 40
41
temperatuur omdat het trommelvlies de bloedtoevoer
deelt met het centrum voor temperatuurregeling in
de hersenen, de hypothalamus. Veranderingen in de
lichaamstemperatuur worden daardoor sneller en
naukeuriger waargenomen in het oor dan op andere
plaatsen van het lichaam.
• Onder de oksel (axillair) wordt alleen de tempe-
ratuur van de huid gemeten, waardoor geen
nauwkeurige indicatie van de kerntemperatuur
wordt verkregen.
• Bij meting in de mond (oraal) wordt de tempera-
tuur beïnvloed door drinken, eten en ademen.
• De temperatuur in de anus (rectaal) loopt achter bij
veranderingen in de kerntemperatuur. Bovendien
bestaat het risico van kruisbesmetting.
Lichaamstemperatuur
• De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een
bepaald temperatuurbereik. De onderstaande
tabel laat zien dat dit bereik tevens afhankelijk is
van de plaats van meting. Daarom kunnen tem-
peraturen die op verschillende plaatsen worden
gemeten niet direct met elkaar worden vergeleken.
• Bovendien daalt het normale temperatuurbereik
naarmate een persoon ouder wordt. De volgende
tabel laat normale temperatuurbereiken zien per
leeftijdsgroep wanneer wordt gemeten met de
ThermoScan.
Normaal bereik per plaats van meting:
Axillair: 34,7 – 37,3 °C
Oraal: 35,5 – 37,5 °C
Rectaal: 36,6 – 38,0 °C
ThermoScan: 35,8 – 38,0 °C
Normaal ThermoScan bereik per
leeftijdsgroep:
0 – 2 jaar 36,4 – 38,0 °C
3 – 10 jaar 36,1 – 37,8 °C
11 – 65 jaar 35,9 – 37,6 °C
> 65 jaar 35,8 – 37,5 °C
6012139_neu Seite 41 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 41
42
• Echter, het normale temperatuurbereik varieert
ook van persoon tot persoon en schommelt
gedurende de dag. Het is daarom belangrijk
dat van u en uw gezinsleden het normale tem-
peratuurbereik wordt vastgesteld. Mt de Braun
ThermoScan is dit snel gebeurd. Oefen het
temperatuur opnemen bij uzelf en gezonde
gezinsleden op verschillende tijden van de dag om
zo van iedereen het normale temperatuurbereik te
bepalen.
Opmerking: Wanneer u uw huisarts raadpleegt,
vergeet dan niet te vermelden dat de gemeten
temperatuur een oortemperatuur is. Noem zo
mogelijk als extra gegeven het normale tempera-
tuurbereik van de betreffende persoon.
Productomschrijving
1. Lensfilter
2. Lens
3. Lensfilter detector
4. Knop voor verwijderen van lensfilter
5. LCD-display
6. LCD-lichtknop (alleen bij IRT 3520)
7. « / mem» knop (Aan / geheugenfunctie)
8. Batterijdeksel sluiting
9. Batterijdeksel
10. Activeringsknop
11. Stickers
12. Opbergetui
Het gebruik van de Braun
ThermoScan
1. Zorg er altijd voor dat een nieuw, schoon
lensfilter is aangebracht zodat u zeker bent van
een nauwkeurige temperatuurweergave. De
thermometer zal niet functioneren wanneer u
geen lensfilter heeft aangebracht.
2. Druk op de « / mem» knop. Het LCD-display
(vloeibare-kristallenscherm) wordt geactiveerd
en laat alle gegevens zien.
6012139_neu Seite 42 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 42
43
Wanneer het klaar-symbool op het display
verschijnt, is de thermometer klaar voor gebruik.
3. Door aan het oor te trekken strekt u de gehoor-
gang zodat de lens goed zicht heeft op het trom-
melvlies.
Kinderen jonger dan 1 jaar:
Trek het oor recht naar achteren.
Kinderen ouder dan 1 jaar en volwassenen:
Trek het oor omhoog en naar achteren.
4. Plaats de lens voorzichtig in de gehoorgang,
terwijl u het oor omhoog en naar achteren trekt
en druk op de activeringsknop. Laat de knop los
wanneer u een signaal hoort. Dit signaal geeft
aan dat de meting is beëindigd.
5. Haal de lens uit de gehoorgang. Het LCD-display
laat de gemeten temperatuur zien.
6. Vervang het lensfilter na iedere meting: druk de
knop voor het verwijderen van het lensfilter in en
plaats een nieuw, schoon lensfilter.
7. Nieuwe metingen kunnen worden verricht zolang
het klaar-symbol zichtbaar blijft. Wanneer
binnen twee minuten geen knop wordt ingedrukt,
zal de thermometer automatisch worden uitge-
schakeld.
6012139_neu Seite 43 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 43
44
Tips voor het opnemen van de
temperatuur
• Het komt voor dat de opgenomen temperatuur
in het rechteroor iets verschillt van die in het
linkeroor. Neem daarom altijd de temperatuur
op in hetzelfde oor.
• Het slapen op een oor kan tot een hogere
temperatuur leiden dan normaal. Wacht daarom
een paar minuten wanneer de temperatuur na het
slapen wordt opgenomen.
• Voor een nauwkeurige temperatuurweergave mag
het oor niet verstopt zijn of een aanzienlijke
hoeveelheid oorsmeer bevatten.
Geheugenfunctie
Voordat de thermometer wordt uitgeschakeld, wordt
de laatst geregistreerde temperatuur opgeslagen in
het geheugen. Om de geheugenfunctie te activeren
drukt u op de « / mem» knop.
Ook in de geheugenstand kunnen nieuwe temper-
aturen worden opgenomen, mits het klaar-symbool
zichtbaar is.
Opmerking: In de volgende situaties wordt
aanbevolen de temperatuur driemaal in hetzelfde
oor op te nemen. Als de temperaturen verschillen,
de hoogste temperatuur gebruiken.
• Baby’s tijdens de eerste 90 levensdagen.
• Kinderen jonger dan 3 jaar bij wie bijvoorbeeld
de immunologische afweer is verzwakt en waar
de aanwezigheid of afwezigheid van koorts van
wezenlijk belang is.
• Wanneer u de oorthermometer pas leert
gebruiken tot u met de techniek vertrouwd bent
en consistente resultaten verkrijgt.
Belangrijk: Zoals met ieder type termometer
kunnen zich geringe temperatuurvariaties
(± 0,2 – 0,3 °C) voordoen als opeenvolgende
temperatuurmetingen worden verricht.
6012139_neu Seite 44 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 44
45
IRT 3020
De opgeslagen temperatuur wordt samen met
het MEM symbool op het display getoond. Om de
geheugenstand uit te schakelen drukt u nogmaals op
de « / mem» knop.
IRT 3520
Met dit model kunt u tot 8 temperaturen in het
geheugen opslaan.
Wanneer u de « / mem» knop indrukt, laat het
display het geheugencelnummer zien (bijv. MEM 1).
Laat u de « / mem» knop los, dan wordt de opge-
slagen temperatuur getoond.
Iedere volgende keer dat u op de « / mem» knop
drukt, verschijnt een nieuwe geheugencel op het
display (tot en met MEM 8). Een lege geheugencel
laat « – – – °C» zien. Alleen de eerste lege geheu-
gencel wordt op het display getoond.
Om de geheugenstand te beëindigen drukt u nog-
maals op de « / mem» knop nadat MEM 8 of
« – – – °C» op het display is verschenen.
Geheugen leeg
Om de in het geheugen opgeslagen temperaturen
te wissen, drukt u gedurende 5 seconden de
« / mem» knop in. Laat de « / mem» knop los om
het klaar-symbool weer op het display te
krijgen.
LCD-lichtknop
(alleen model IRT 3520)
Om ’s nachts eenvoudig de temperatuur te kunnen
aflezen.
6012139_neu Seite 45 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 45
46
Veranderen van de temperatuurschaal
Deze thermometer wordt geleverd met een
geactiveerde Celsius temperatuurschaal. Als u de
temperatuur in Fahrenheit (F) wilt aflezen, dient u als
volgt te handelen:
• Zet de thermometer aan. (Is de thermometer al
aan, zorg er dan voor dat hij niet in de geheugen-
stand staat.)
• Druk de « / mem» knop in en houd deze
ingedrukt. Druk tevens op de activeringsknop en
laat hem weer los om over te schakelen op de
stand «change temperature scale».
• Door de activeringsknop nog een keer in te
drukken wordt de Fahrenheitschaal geactiveerd.
Op het LCD-display verschijnt «°F». Iedere
volgende keer dat de activeringsknop wordt
ingedrukt verandert de schaalaanduiding in «°C»
of «°F».
• Laat de « / mem» knop los om het klaar-
symbool weer op het display te krijgen.
Alle in het geheugen opgeslagen temperaturen
worden automatisch omgezet naar de geselecteerde
schaal die werd getoond op het LCD-display.
Onderhoud en reiniging
De lenstip is het gevoeligste gedeelte van de
thermometer. Deze moet schoon en onbeschadigd
zijn om een nauwkeurige temperatuurmeting te
waargeborgen.
Mocht de thermometer ooit per ongeluk zonder
lensfilter worden gebruikt, maak de lens dan als volgt
schoon:
• Houd het apparaat met de lenstip naar beneden
gericht vast, om te voorkomen dat er vloeistof op
druppelt op het moment dat u het wilt schoon-
maken. Veeg het oppervlak van de lenstip heel
voorzichtig af met een wattenstaafje of een zacht
doekje bevochtigt met alcohol.
• Laat hem na het schoonmaken minstens 45 minu-
ten drogen voordat u weer een nieuw, schoon
lensfilter aanbrengt om een temperatuur op te
nemen. Als de lenstip is beschadigd, neem dan
contact op met Braun.
6012139_neu Seite 46 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 46
47
Gebruik een zachte, droge doek om het display en de
buitenkant van de thermometer te reinigen. Gebruik
geen schuurmiddelen. Dompel deze thermometer
nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Bewaar de thermometer en de lensfilters op een
droge plaats, vrij van stof en vochtigheid en niet in
direct zonlicht. Op de plaats waar u het apparaat
opbergt dient de temperatuur redelijk constant te zijn
en tussen 10 en 40 °C te blijven.
Extra lensfilters (LF 40) zijn verkrijgbaar bij de meeste
zaken die Braun ThermoScan verkopen of u kunt
hiervoor contact opnemen met Braun.
6012139_neu Seite 47 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 47
48
Oplossen van problemen
Foutmelding Situatie Oplossing
Er is geen lensfilter aange-
bracht.
Breng een nieuw, schoon lensfilter
aan.
Er is geen lensfilter aangebracht
en de activeringsknop werd
ingedrukt terwijl de lens zich in
het oor bevond.
Controleer of de lenstip schoon
is; zie zo nodig onderdeel
«Onderhoud en reiniging». Breng
een nieuw, schoon lensfilter aan
om het signaal te laten stoppen.
De omgevingstemperatuur ligt
niet tussen de toegestane 10 en
40 °C of verandert te snel.
Laat de thermometer 30 minuten
acclimatiseren in een ruimte waar
de temperatuur tussen 10 en
40 °C ligt.
De opgenomen temperatuur
ligt niet binnen het normale
menselijke temperatuurbereik
(34 – 42,2 °C).
HI = te hoog
LO = te laag
Controleer of een nieuw, schoon
lensfilter is aangebracht en
of de lens goed in het oor is
gestoken.
Neem de temperatuur nogmaals
op.
Systeemfout
• Als de foutmelding blijft
• Als de foutmelding nog steeds
blijft
Wacht 2 minuten tot de thermo-
meter uitgeschakelt en zet hem
vervolgens weer aan.
… «reset» de thermometer door
de batterijen te verwijderen en ze
vervolgens weer terug te plaatsen.
… laat de thermometer nakijken
bij een Braun service center.
De batterijen zijn bijna leeg,
maar de thermometer kan nog
steeds correct de temperatuur
opnemen. (Geen lichtfunctie bij
model IRT 3520).
Plaats nieuwe batterijen.
6012139_neu Seite 48 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 48
49
De batterijen zijn te leeg om
de temperatuur nog correct te
kunnen opnemen.
Plaats nieuwe batterijen.
Heft u verder nog vragen? Neem dan contact op met de
consumenten-informatielijn.
Vervangen van de batterijen
De thermometer is uitgerust met 2 lithium cellen, type CR 2032.
Plaats nieuwe batterijen wanneer het batterijsymbool op het
display verschijnt.
Door gebruik te maken van de punt van een ball-point drukt u de
sluiting van het batterijdeksel in om de batterijruimte te openen.
Werwijder de batterijen en vervang ze door nieuwe en let er daarbij
op dat de polen in de juiste richting staan. Schuif het batterijdeksel
terug tot het op zijn plaats klikt.
Deponeer afgedankte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze
naar een daarvoor bestemde verzamelplaats.
Ijken
De thermometer is in de fabriek geijkt. Als deze thermometer volgens
de instructies in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is regelmatige
ijking niet nodig. Als u vragen heeft over de nauwkeurigheid van de
metingen dan kunt u contact opnemen met Braun.
De productiedatum van de thermometer kunt u bepalen aan de hand
van het Lot nummer dat te vinden is in de batterijruimte. Het eerste
cijfer geeft het laatste cijfer van het productiejaar weer. De volgende
twee cijfers geven de kalenderweek aan waarin de thermometer is
geproduceerd.
Bijvoorbeeld: LOT 142xxxxxxxxx
Deze thermometer is geproduceerd in week 42 van 2001.
6012139_neu Seite 49 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 49
50
Productspecificaties
Temperatuurbereik op het display: 34 – 42,2 °C
Omgevingstemperatuur voor goed
functioneren van thermometer: 10 – 40 °C
Display resolutie: 0,1 °C of °F
Nauwkeurigheid van de
weergegeven temperatuur: ± 0,2 °C
Klinische herhaalbaarheid: ± 0,21 °C (± 0,37 °F)
Levensduur batterij: 2 jaar / 1000 metingen
Type BF apparaat
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de volgende standaarden:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medical electrical
equipment» –
Deel 1: Algemene veiligheidsvoorschriften
DIN EN 12470-5: 2003 «Klinische thermometers» –
Deel 5: Prestatie van infrarode oorthermometers
(met maximum apparaat)
Dit produkt voldoet aan de voorschriften
volgens de EU richtlijn 93/42/EEC
(Medical Device Directive).
ELECTRISCH MEDISCHE APPARATUUR moet
voldoen aan speciale voorzorgsmaatregelen volgens
de EMC richtlijnen. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de EMC vereisten kunt u contact
opnemen met de Braun infolijn (zie pagina 2).
Draagbare en mobile RF communicatie apparatuur
kan de werking van ELECTRISCH MEDISCHE
APPARATUUR beinvloeden.
Wij raden u aan het apparaat aan het einde van
zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone
huisafval te deponeren, maar op de daarvoor
bestemde adressen.
0297
6012139_neu Seite 50 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09
Pagina: 50
51
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/
of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen,
hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking
of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De
garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
6012139_neu Seite 51 Dienstag, 31. Mai 2005 9:37 09

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ThermoScan 6012.

Stel een vraag over de Braun ThermoScan 6012

Heb je een vraag over de Braun ThermoScan 6012 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ThermoScan 6012. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ThermoScan 6012 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.