Braun TexStyle 5 510 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun TexStyle 5 510. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: TexStyle 5 510
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 20
21
4)–5) Attendere che la spia luminosa si
spenga. Staccare la spina del ferro.
6)–7) Tenere il ferro sopra un lavandino,
poi premere con cautela il tasto regolatore
di vapore in modo che si sblocchi, quindi
girarlo e mantenerlo in questa posizione.
Attenzione: Quando il tasto vapore è sol-
levato, dell’acqua calda può uscire dalla
piastra.
8) Premere il tasto regolatore del vapore
finchè torni nella posizione originale.
9)–10) Riempire il serbatoio con acqua,
accendere il ferro e selezionare la
temperatura «•••».
11)–13) Quando la spia luminosa si spegne,
premere il tasto del supercolpo di vapore
4 volte per pulire il ferro. Staccare la spina
del ferro e attendere il raffreddamento della
piastra, quindi pulirla come descritto al
paragrafo «G».
Nota: Il ferro non deve essere utilizzato
senza il tasto regolatore di vapore.
I Guida ad eventuali guasti
Problema Rimedio
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gocce d’acqua Ruotate il regolatore
escono dai fori di vapore in senso
della piastra antiorario per ridurre
il vapore, oppure per
disattivare direttamente
la funzione.
Premete il tasto colpo
di vapore ad intervalli
più lunghi.
Il tasto vapore Premete il tasto vapore
non funziona in modo che si alzi.
Poco vapore Pulite la valvola
o addirittura anticalcare (vedere «G»).
niente vapore
Particelle di Decalcificate la camera
calcare escono vapore (vedere «H»).
dai fori della
piastra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Salvo cambiamenti.
Questo prodotto è conforme alle
normative EMC come stabilito dalla
direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva
Bassa Tensione (CE 2006/95).
Si raccomanda di non gettare
il prodotto nella spazzatura al
termine della sua vita utile. Per lo
smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi
Centro Assistenza Braun o ad un centro
specifico.
Dit produkt voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen
u veel plezier met uw nieuwe Braun FreeStyle.
Let op: verwijder het label van de zool van uw
strijkijzer, voordat u deze voor de eerste keer
gaat gebruiken.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u
het strijkijzer bezit.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen
aan op wisselspanning.
• Let op: In verband met de hoge prestatie
van dit stoomstrijkijzer dient u zich ervan
te verzekeren dat uw lichtnet voldoende
stroom levert. Neem contact op met uw
electriciteitsbedrijf om u ervan te ver-
zekeren dat de wisselstroomweerstand
(ofwel impedantie) niet hoger is dan
0,32 Ohm.
• Haal voordat u het strijkijzer met water vult,
altijd de stekker uit het stopcontact en zorg
ervoor dat de stoom doseerknop (3) in de
lagere stand staat (stoom uit). Trek altijd aan
de stekker, niet aan het snoer. Laat het
snoer nooit in contact komen met hete
voorwerpen of de warme strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
• Gebruik het strijkijzer – en laat het ook
rusten – op een stabiel oppervlak.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Zorg
ervoor dat het rustvlak op een stabiel
oppervlak staat. Haal de stekker uit het
stopcontact zodra u de kamer verlaat, ook
al is het maar voor korte tijd.
• Trek de stoom doseerknop (3) nooit uit
tijdens het strijken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met vermin-
derde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoordelijk
voor hun veiligheid.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van kin-
deren. Stoomstrijkijzers werken op hoge
temperatuur en hete stoom, hetgeen
brandwonden kan veroorzaken.
• Gebruik het strijkijzer niet meer wanneer
het is gevallen, wanneer er zichtbare
tekenen van schade zijn of wanneer het
apparaat lekt. Controleer regelmatig het
snoer op beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng deze
naar een Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskundige
reparaties kunnen leiden tot ongelukken
of de gebruiker verwonden. Braun
elektrische apparaten voldoen aan de
benodigde veiligheidsvoorschriften.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nederlands
99252126_TexStyle_S6-72 Seite 21 Mittwoch, 19. August 2009 2:30 14
Pagina: 21
22
A Beschrijving
1 Spray functie
2 Vulopening van het waterreservoir
3 Stoom doseerknop
3a Stoom regelaar
4 Spray knop
5 Stoomstoot-knop
6 Temperatuurregelaar
7 Controlelampje
8 Textile Protector (alleen 540/530)
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien
bij u het water echter extreem hard is,
raden wij u aan een mengsel van 50%
leidingwater en 50% gedistilleerd water
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (bijv. stijfsel). Gebruik geen
condens-water uit een wasdroger.
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het stop-
contact. Kies de temperatuur die overeen-
komt met de aanwijzingen op het rustvlak
van het strijkijzer of die op het label in uw
kleding.
• Het controlelampje (7) gaat uit, wanneer
de gewenste temperatuur is bereikt
(na ongeveer 1 minuut).
C Strijken
1 Stoom aan/uit
Om met stoom te strijken, moet de
temperatuurregelaar (6) binnen het rode
gebied staan. Druk op de stoom doseer-
knop (3) om de stoom-functie te activeren.
Stoom aan Stoom uit
Met de stoom doseerknop in de hoogste
stand, draait u de stoom regelaar (3a) om de
hoeveelheid stoom aan te passen.
Voor normaal strijken, raden wij een gemid-
delde stoominstelling aan. Alleen bij het
strijken van linnen, dik katoen of gelijk-
soortige stoffen raden wij aan de stoom
maximaal in te stellen.
Voorbehandeling
Stoom ontstaat ook horizontaal aan de
voorkant van de strijkzool. Dit geeft de
stoffen een voorbehandeling door deze
«voor te stomen», en dit maakt het strijken
eenvoudiger.
Let op: de stoom komt aan de zijkant
naar buiten.
2 Stoomstoot
Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop
(5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te
activeren. Druk de stoomstoot-knop in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan worden gebruikt bij
droog strijken, maar de temperatuur-
regelaar moet in het gebied tussen «•••»
en «max» worden gezet.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
3 Spray functie
Druk de spray knop (4) in.
4 Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (3) uit door
deze in te drukken in de lagere positie.
Automatische uitschakeling
(alleen 540)
Het uitschakel-mechanisme veroorzaakt
een licht rammelend geluid in het strijkijzer
tijdens het strijken. Dit is normaal en duidt in
geen geval op een defect van het strijkijzer.
Het controlelampje (7) zal gaan knipperen
wanneer het strijkijzer zichzelf uitschakelt.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer …
– ± 30 seconden horizontaal op dezelfde
plaats op de strijkzool staat of
– ± 8 minuten vertikaal op dezelfde plaats
op het rustvlak staat.
Beweeg het strijkijzer om het opnieuw in
werking te stellen. Wanneer het controle-
lampje ophoudt met knipperen is het
strijkijzer weer ingeschakeld.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
D Textile Protector
(alleen 540/530)
Voordat de Textiel Beschermer (Textile
Protector) (8) voor de 1e keer wordt
bevestigd, moet er eerst 2 minuten zonder
de Textiel Beschermer worden gestreken.
De Braun Textiel Beschermer beschermt
gevoelige stoffen tegen beschading door
hitte en maakt het mogelijk om de meeste
donkere stoffen te strijken zonder een doek
ertussen te leggen. Om het effect op uw
stoffen te testen voordat u gaat strijken,
raden wij u aan om een klein stukje aan de
binnenkant van het materiaal te strijken.
Met de Textiel Beschermer kunt u gevoelige
stoffen strijken met de temperatuurstand
«•••» of met «max», zodat u alle stoom-
functies die uw strijkijzer heeft kunt ge-
bruiken.
Nadat de Textiel Beschermer bevestigt
is, 11/2 minuut wachten voordat u gaat
strijken.
E Na het strijken
• Trek de stekker uit het stopcontact en
druk de stoom doseerknop (3) in de lagere
positie (stoom uit).
• Leeg het waterreservoir om de levensduur
van het strijkijzer te verlengen.
• Bewaar het afgekoelde strijkijzer op
een droge plaats, rechtopstaand op het
rustvlak.
99252126_TexStyle_S6-72 Seite 22 Mittwoch, 19. August 2009 2:30 14
Pagina: 22
23
F Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Maak nadien de
zool met een doek schoon. Gebruik nooit
een schuursponsje, azijn of andere
reinigingsmiddelen. Gebruik water met
zeep voor het schoonmaken van het zacht
materiaal van het handvat, de stoomstoot
en waterspray knopjes.
G Het schoonmaken van het
antikalkstaafje
Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit
onder de stoomknop (3). Het moet regel-
matig ontkalkt worden (bijvoorbeeld wann-
eer er onvoldoende stoom geproduceerd
wordt).
Daarbij gaat u als volgt te werk:
1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet
het waterreservoir leeg.
2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog
komt.
3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig
(er kan wat water uit de zoolplaat lekken).
4) Raak het antikalkstaafje niet aan.
5) Dompel het staafje onder in azijn
(geen azijnessence) of citroensap totdat
de kalk week wordt.
6) Reinig het geheel met een niet-metalen
borstel totdat alle openingen schoon zijn.
7) Spoel het staafje af onder stromend water.
8) Doe de stoomknop weer terug op zijn
plaats.
9) Druk op de stoomknop om de controleren
of de stoomfunctie aan of uitstaat.
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
H Ontkalken/antikalksysteem
Wanneer er kalkdeeltjes uit de stoomgaat-
jes komen of wanneer er onvoldoende
stoom wordt geproduceerd, zelfs nadat het
antikalkstaafje schoon is gemaakt, dient de
stoomkamer als volgt gereinigd te worden:
1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt.
2)–3) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer
de «•••» temperatuur.
4)–5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de
stekker uit het stopcontact.
6)–7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen
en druk voorzichtig op de stoomknop,
zodat deze omhoog komt. Draai de knop
en laat hem in deze stand staan.
Let op: als de stoomknop omhoog komt,
ontsnapt er heet water en stoom uit de
zoolplaat.
8) Duw de stoomknop terug, totdat deze weer
in de lage stand staat.
9)–10) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer de
«•••» temperatuur.
11)–13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier
keer op de stoomstoot-knop om het strijk-
ijzer schoon te spoelen. Haal de stekker
uit het stopcontact en wacht totdat de
zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt u de
zoolplaat zoals beschreven onder «G».
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
I Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Probleem Oplossing
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Er komen water- Draai de stoom regelaar
druppels uit de tegen de klok in om
stoomgaatjes de hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van de
stoomstoot-knop.
Kies een hogere
temperatuur.
Er ontstaat Druk de stoom doseer-
helemaal knop in zodat deze
geen stoom omhoog komt.
Er ontstaat Reinig de antikalkstift
nauwelijks of (zie «G»).
geen stoom
Er komen kalk- Ontkalk de stoomkamer
deeltjes uit de (zie «H»).
stoomgaatjes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
2004/108 en aan de EG laag-
spannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
99252126_TexStyle_S6-72 Seite 23 Mittwoch, 19. August 2009 2:30 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun TexStyle 5 510.

Stel een vraag over de Braun TexStyle 5 510

Heb je een vraag over de Braun TexStyle 5 510 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun TexStyle 5 510. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun TexStyle 5 510 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.