Braun Sommelier KF 610 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Sommelier KF 610 . Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Sommelier KF 610
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 4
16
Nederlands
Onze produkten zijn gemaakt om te voldoen aan de
hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun
koffiezetapparaat.
Let op
• Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het
algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik
van kinderen te houden.
• Controleer of het voltage op het lichtnet overeen-
komt met het voltage die op het type-plaatje onder
het apparaat staat.
• Zet de thermoskan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten
etc.). Dit veroorzaakt beschadigingen aan de kan.
• Voorzichtig: Tijdens en na het koffiezetten,
worden de metalen onderdelen zeer heet. Vermijd
aanraking van de hete delen, in het bijzonder de
warmhoudplaat, om brandwonden te voorkomen.
Til de thermoskan altijd op aan het handvat en
houd de kan rechtop.
• Plaats de thermoskan nooit in de magnetron.
• De thermoskan nooit onderdompelen in water, en
nooit schoonmaken in de vaatwasser.
• Indien u twee keer na elkaar koffie zet, laat de
koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten
afkoelen (het apparaat uitzetten). Indien u niet
wacht, kan er stoom ontstaan wanneer u koud
water in het waterreservoir giet.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen
• aan alle veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan
elektrische apparaten (inclusief vervanging van
het snoer) mogen alleen worden uitgevoerd door
deskundig service-personeel. Ondeskundig,
oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroor-
zaken of de gebruiker verwonden.
• Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
houdelijk bestemde hoeveelheden.
• Gebruik altijd koud water om koffie te zetten.
Maximum aantal kopjes
10 kopjes (125 ml elk)
Beschrijving
A Snoer/snoeropbergruimte
B Ruimte-opvulstuk
C Waterniveau indicator
D Waterreservoir
E Waterfilter
F Waterfilter vervangingsindicator
G Drukknop voor openen filterhouder
H Filterhouder met druppelstop
I Plaat voor de Thermoskan
J Aan/uit schakelaar («on/off»)
K Thermoskan
I Het in gebruik nemen
Met behulp van de snoeropbergruimte (A), kunt u
de lengte van het snoer aanpassen door deze uit de
opbergruimte te halen, of juist het overtollige snoer
op te bergen.
Waterfilter
Dit apparaat wordt geleverd met een exclusief Brita®
waterfilter, speciaal ontwikkeld voor Braun koffiezet-
apparaten. Het waterfilter verbetert de smaak van de
koffie door het verwijderen van chloor en kalkdeeltjes.
Wanneer het filter regelmatig wordt vervangen (iedere
twee maanden), zorgt deze niet alleen voor een be-
tere smaak van de koffie, maar ook voor een langere
levensduur van uw koffiezetter door het voorkomen
van verkalking. Braun waterfilters zijn verkrijgbaar bij
uw winkelier en bij het Braun service centra.
Het waterfilter plaatsen
1. Haal het waterfilter (E) uit de verpakking en volg de
aanwijzingen op de verpakking
2. Verwijder het ruimte-opvulstuk (B) uit het water-
reservoir.
3. Plaats het waterfilter (E). (Bewaar het ruimte-
opvulstuk omdat het weer aangebracht dient te
worden als het waterfilter wordt verwijderd.)
4. De waterfilter dient iedere 2 maanden vervangen
te worden. Om u hieraan te herinneren, kunt u de
waterfilter vervangingsindicator (F) op de maand
huidige maand zetten. De maand dat u de water-
filter moet vervangen zal in het rechtergedeelte te
zien zijn (op het eind van de maand).
N.B.
Indien u de koffezetter voor de eerste keer gebruikt of
nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat
er een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het
apparaat met de maximale hoeveelheid koud water
voor 8 kopjes te laten doorstromen, zonder het koffie-
filter met koffie te vullen.
Thermoskan
De thermoskan (K) is gemaakt van kwalitatief dubbel-
wandig vacuüm geïsoleerd roestvrijstaal. Om de
warmte optimaal te kunnen vasthouden, is het
belangrijk de thermoskan voor gebruik te spoelen
met heet water.
• Om het deksel te verwijderen, draait u de grip
tegen de klok in (a) en haalt u het deksel van de
thermoskan.
• Om het deksel weer op de thermoskan te
plaatsen, plaatst u deze op de kan met de grip aan
98797461_KF610_MN Seite 16 Dienstag, 26. August 2008 2:03 14
Downloaded from www.vandenborre.be
Pagina: 5
17
de rechterkant van het handvat (b) en draait u het
deksel met de klok mee tot hij vastklikt.
• Tijdens het koffiezetten, loopt de koffie door door
een speciale opening in het deksel.
• Wanneer u na het doorlopen, de koffie wilt
inschenken, drukt u op het opstaande randje van
de zilveren grip van het deksel (c). Houd de grip
ingedrukt tot u klaar bent met inschenken.
II Koffie zetten
Vul het reservoir met vers, koud water (d), druk op de
knop (G) om de filterhouder te (H) openen, plaats een
filter No. 4, doe gemalen koffie in het filter en sluit de
filterhouder. Plaats de kan op de plaat (I) en schakel
de koffiezetter aan (J). Voor meer gemak, kan de
filterhouder eenvoudig verwijderd worden uit het
apparaat tijdens het vullen of weggooien van de koffie
(e). De druppelstop voorkomt druppelen wanneer de
kan wordt weggenomen om koffie in te schenken
voordat de koffie helemaal is doorgelopen. De kan
dient meteen te worden teruggeplaatst op de plaat
om het overstromen van de filterhouder te voor-
komen.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut
Auto-off: Voor extra gemak en veiligheid, schakelt het
apparaat 15 minuten nadat het apparaat is aangezet
automatisch uit.
Indien het koffiezetten langer duurt en uw koffiezetter
automatisch uitschakelt terwijl er nog water in het
waterreservoir zit, moet uw koffiezetter ontkalkt
worden (zie IV).
III Schoonmaken
Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het
stopcontact trekken. Reinig de koffiezetter nooit
onder stromend water en dompel hem nooit onder
water.
Reinig de metalen onderdelen van de thermoskan
en de filterhouder alleen met een vochtige doek (f).
U kunt hiervoor een klein beetje afwasmiddel
gebruiken. Gebruik geen sponsjes van staalwol of
schurende schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit
oplossingen waar alcohol of wasbenzine in zit.
The thermoskan is NIET vaatwasmachinebestendig.
Gebruik een zachte borstel, heet water een een klein
beetje afwasmiddel om de thermoskan schoon te
maken aan de binnenkant. Spoel de kan na het
schoonmaken goed om.
IV Ontkalken
Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat
zonder waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te
worden ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het
regelmatig vervangt, dan hoeft u normaal gesproken
niet te ontkalken. Echter als de zettijd langer wordt
dan normaal, dient het apparaat toch ontkalkt te
worden.
Belangrijk: vervang het waterfilter door het ruimte-
opvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken.
U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkings-
middel gebruiken mits het middel het aluminium niet
aantast, of witte huishoudazijn (4 – 5 % zuur).
• Indien u een ontkalkingsmiddel gebruikt, kunt u
de instructies van de fabrikant opvolgen.
• Indien u azijn gebruikt, dient u het volgende te
doen: Vul het waterreservoir tot 6 kopjes met azijn.
Voeg geen water of een andere vloeistof toe. Zet
het koffiezetapparaat aan en laat de helft van de
azijn doorlopen. Zet het apparaat uit en laat alles
10 minuten staan. Zet daarna het apparaat weer
aan en laat de rest van de azijn doorlopen.
Herhaal deze procedure zo vaak als nodig is, net
zo lang tot de zettijd per kopje weer normaal is.
Na het ontkalken dient u de koffiezetter tenminste
twee keer met de maximale hoeveelheid water voor
10 kopjes koffie te laten doorlopen.
Tips voor de beste resultaten
Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een
maximaal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun:
• Gebruik alleen verse gemalen koffie.
• Bewaar koffie op een koele, droge en donkere
plaats (bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaar-
doos.
• Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze
iedere twee maanden bij regelmatig gebruik.
• Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals
aangegeven in delen III en IV.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze
in bij een Braun Service Centre of bij de door
uw gemeente aangewezen inleveradressen.
98797461_KF610_MN Seite 17 Dienstag, 26. August 2008 2:03 14
Downloaded from www.vandenborre.be

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Sommelier KF 610 .

Stel een vraag over de Braun Sommelier KF 610

Heb je een vraag over de Braun Sommelier KF 610 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Sommelier KF 610 . Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Sommelier KF 610 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.