Braun Sommelier HT 600 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Sommelier HT 600. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Broodrooster
  • Model/naam: Sommelier HT 600
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om aan de hoogste
eisen van kwaliteit, functionaliteit en design te
voldoen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun apparaat.
Belangrijk
Lees voor u dit apparaat in gebruik neemt de
gebruiksaanwijzing goed en helemaal door.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke of
mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het
algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik
van kinderen te houden.
Laat het apparaat niet onbeheerd aanstaan.
Controleer voor u het apparaat aansluit op het
lichtnet, of het voltage op het lichtnet overeenkomt
met het voltage die aan de onderkant van het
apparaat staat.
Voorkom aanraken van de hete onderdelen. Zorg
ervoor dat het snoer nooit in aanraking komt met de
binnenkant van het apparaat.
Plaats geen metalen objecten in het broodrooster.
Dit apparaat is niet geschikt voor het roosteren
van krokant brood, beschuit of ander gelijksoortig
voedsel.
Dek de opening van het broodrooster nooit af, plaats
geen voedsel dat in (aluminium)folie gewikkeld is in
het broodrooster.
Gebruik het apparaat alleen wanneer de kruimellade
op zijn plaats zit.
Gebruik het apparaat alleen wanneer deze rechtop
staat.
Brood kan aanbranden. Gebruik dit apparaat
daarom niet in de buurt van gordijnen of andere
brandbare materialen.
Dit apparaat wordt zeer warm, in het bijzonder de
metalen delen. Laat het apparaat goed afkoelen
voordat u het opbergt.
De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan
elektrische apparaten (inclusief vervanging van het
snoer) mogen alleen worden uitgevoerd door des-
kundig service-personeel. Ondeskundig, oneigenlijk
reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de
gebruiker verwonden.
Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
houdelijk bestemde hoeveelheden.
Beschrijving
A Schakelaar voor ontdooien
B Handmatige uit-schakelaar
C Schakelaar voor opwarmen
D Brood lift
E Variabele bruinings-controle
F Opzet broodjeshouder
G Roosterschacht
H Kruimellade
J Snoeropbergruimte
Voordat u het apparaat voor de eerste keer in ge-
bruik neemt, dient u het lege broodrooster 2 tot 3
keer te verwarmen op de stand «4». Op deze manier
worden eventuele geuren veroorzaakt tijdens de
produktie verwijderd.
In gebruik nemen
U kunt voor het roosteren ieder brood nemen dat in
de roosterschacht past.
• Zorg ervoor dat de kruimellade (H) op zijn plaats
zit.
• Plaats het brood en druk de lift (D) naar beneden.
• Met de variabele bruiningsschakelaar (E) kunt
u de bruiningsgraad van uw voorkeur instellen
van «1» (licht) tot «7» (donker).
• Wanneer de gewenste bruiningsgraad is bereikt,
wordt het brood automatisch omhoog getild.
• U kunt het brood verder omhoog tillen door de lift
(D) omhoog te schuiven.
• Indien u het roosteren voortijdig wilt stoppen,
druk u op de handmatige schakelaar (B).
Het brood wordt dan omhoog getild en het
broodrooster schakelt automatisch uit.
• Indien het broodrooster voortijdig uitschakelt,
kunt u het apparaat simpelweg nogmaals aan-
zetten.
Indien het brood vastzit
Indien het brood vastzit in de roosterschacht (G),
trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het
apparaat afkoelen. U kunt nu het brood verwijderen
met een bot voorwerp (geen metaal!).
Bevroren brood
Indien u bevroren brood wilt roosteren, dient u het
bevroren brood te plaatsen, de gewenste bruinings-
graad selecteren (bruiningscontrole E), de lift naar
beneden te drukken (D) en vervolgens de schakelaar
voor ontdooien in te drukken (A).
Opwarmen
Indien u toast die reeds is afgekoeld weer wilt
opwarmen, druk de lift (D) naar beneden, druk
vervolgens op de schakelaar voor opwarmen (C).
92284087_HT600_MN_S4-50 Seite 16 Dienstag, 22. Mai 2012 3:44 15
Pagina: 16
17
Opzet broodjes-houder
Om broodjes op te warmen die niet in de rooster-
schacht (G) passen, kunt u de opzet broodjes-
houder gebruiken. Gebruik de houder (F) alleen voor
brood, broodjes en pasteitjes. Gebruik de houder
niet voor cake, pizza, bakblikken of hele broden,
daar zulke grote hoeveelheden voor teveel warmte
in het broodrooster zorgen. Plaats geen brood etc.
op de houder wanneer deze in (aluminium)folie is
gewikkeld.
Om op te warmen, zet u de bruiningscontrole
schakelaar (E) op de positie met het broodjes-
symbool en drukt u de lift (D) naar beneden.
Het verwarmen werkt het beste als er maximaal
2 broodjes op het broodjesrek zijn geplaatst.
Schoonmaken
Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is
genomen en dat het apparaat is afgekoeld voor u het
gaat schoonmaken. Spoel het apparaat nooit af
onder stromend water, dompel het apparaat ook
nooit onder in water. Reinig de buitenkant alleen
met een vochtige doek. Gebruik geen staalwol of
schurende schoonmaakmiddelen. U kunt eventueel
een klein beetje afwasmiddel gebruiken. Gebruik
nooit oplossingen als alcohol, petroleum of was-
benzine. Regelmatig de kruimellade (H) verwijderen
en uitkloppen.
Wijzigingen voorbehouden
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking
of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre:
www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
92284087_HT600_MN_S4-50 Seite 17 Dienstag, 22. Mai 2012 3:44 15

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Sommelier HT 600.

Stel een vraag over de Braun Sommelier HT 600

Heb je een vraag over de Braun Sommelier HT 600 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Sommelier HT 600. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Sommelier HT 600 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.