Braun Silk-epil 7 - 7180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Silk-epil 7 - 7180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/naam: Silk-epil 7 - 7180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 24
26
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om te
voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit,
functionaliteit en design. Wij wensen u veel
plezier met het gebruik van uw Braun Silk·épil
Xpressive.
Lees eerst zorgvuldig de gehele gebruiks-
aanwijzing voordat u het apparaat in gebruik
neemt en bewaar deze als naslagwerk.
Braun Silk·épil Xpressive is ontworpen om
het verwijderen van haartjes zo efficiënt,
zacht en makkelijk mogelijk te maken.
Het bewezen epileersysteem verwijdert
haartjes vanaf de wortel voor een weken-
lange gladde huid. De haartjes die terug-
groeien, voelen fijn en zacht aan, dus geen
stoppels meer.
Het epileerhoofd met het SoftLift®
systeem
bevat 40 pincetjes die op een unieke wijze
gepositioneerd zijn waardoor meer haartjes
in een enkele beweging worden verwijderd,
voor ongekende efficiëntie. Het zwenkende
hoofd past zich automatisch aan aan de
contouren van het lichaam, voor een
nauwkeurige verwijdering van zelfs de
kortste haartjes. Het massage systeem (1a)
stimuleert de huid voor het epileren en
verzacht de huid nadat de haartjes zijn
verwijderd, voor extra zacht epileren.
Het epileerhoofd wordt geleverd met twee
verschillende opzetstukken:
De Efficiency clip (1b) voor snel epileren
garandeert maximaal contact met de huid
doordat het zwenkende hoofd altijd voor
een optimale gebruikspositie zorgt.
De starters clip (1c) (ook voor een
gevoelige huid) verkleint het epileergebied
zodat per epileerbeweging minder haartjes
worden verwijderd. Zo kan uw huid rustig
wennen aan het epileergevoel.
•
•
Belangrijk
Om hygiënische redenen, dient u dit appa-
raat niet te delen met andere personen.
Dit apparaat is voorzien van een speciaal
snoer met geïntegreerd Veiligheids Laag
Voltage aanpassingssysteem.
Om deze reden mag u geen enkel onder-
deel vervangen of bewerken, om het risico
van een elektrische schok te voorkomen.
Dit apparaat kan worden afgespoeld
onder de kraan.
Waarschuwing: Haal altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en het snoer uit
het apparaat voordat u de hoofden onder
stromend water houdt.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminder-
de psychische of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoordelijk
voor hun veiligheid. Over het algemeen
raden wij aan dit apparaat buiten bereik
van kinderen te houden.
Houd het apparaat tijdens gebruik op
veilige afstand van het hoofdhaar, wenk-
brauwen, haarlinten etc. om verwondingen
en blokkeren of beschadigen van het
apparaat te voorkomen.
Gebruik het epileerhoofd (2) nooit zonder
opzetstuk (1).
Algemene informatie over epileren
Alle ontharingsmethoden waarbij haartjes
vanaf de wortel worden verwijderd kunnen
leiden tot ingegroeide haartjes en huidirritatie
(bijv. jeuk, branderig gevoel of roodheid van
de huid) afhankelijk van de conditie van de
huid en haartjes.
Dit is een normale reactie die snel weer
verdwijnt. Wanneer u voor het eerst epileert
of wanneer u een gevoelige huid heeft, kan
de reactie op het epileren echter iets sterker
•
•
•
•
•
•
98759947_SE_7180_MN.indd 26
98759947_SE_7180_MN.indd 26 01.07.2008 11:21:45 Uhr
01.07.2008 11:21:45 Uhr
Pagina: 25
27
zijn. Het gebruiken van de pre-epileer
doekjes kan huidirritatie helpen voorkomen.
Als na 36 uur de huid nog steeds geïrriteerd
is, dan is het raadzaam uw arts te raad-
plegen. Over het algemeen verdwijnen
huidirritatie en het gevoel van pijn vanzelf
als u de Silk·épil regelmatig gebruikt.
In sommige gevallen kan een ontsteking
van de huid ontstaan wanneer bacteriën de
huid binnendringen (bijv. door het bewegen
van het apparaat over de huid). Grondige
reiniging van het epileerhoofd voor elk
gebruik beperkt het risico van infectie tot
een minimum.
Raadpleeg bij twijfel omtrent het gebruik van
dit apparaat uw huisarts. In de volgende
gevallen mag u dit apparaat alleen gebruiken
nadat u een arts heeft geraadpleegd:
– eczeem, wondjes, onstekingen van de huid
zoals folliculitis (etterende haarfollikel),
spataderen,
– verdikte moedervlekken,
– verminderde immuniteit van de huid, bijv.
suikerziekte, tijdens de zwangerschap, bij
de ziekte van Raynaud, hemofilie, candida
schimmelinfectie of immuunziekten.
Handige tips
Indien u nog nooit eerder heeft geëpileerd, of
wanneer u langere tijd niet geëpileerd heeft,
kan het enige tijd duren voor uw huid gewend
is aan het gevoel van epileren. Eventuele
irritatie bij het starten met epileren zal bij
herhaaldelijk gebruik aanzienlijk verminderen
zodra de huid gewend raakt aan het epileer-
gevoel.
Epileren gaat makkelijker en voelt prettiger
aan wanneer de haartjes tussen 2 en 5 mm
lang zijn. Indien de haartjes langer zijn is het
aan te raden deze eerst af te scheren en de
korte, teruggroeiende haartjes na 1-2 weken
te epileren.
Wanneer u begint met epileren is het raad-
zaam om ’s avonds te ontharen zodat moge-
lijke huidirritatie ’s nachts weg kan trekken.
Wij raden aan om na het epileren een
vochtinbrengende crème aan te brengen
om de huid te kalmeren.
Het kan voorkomen dat teruggroeiende fijne
haartjes niet door de huidoppervlakte kunnen
komen. Regelmatig gebruik van een massage
spons (bijv. na het douchen) of huidpeeling
helpt het ingroeien van haartjes voorkomen.
Door een zachte scrubbeweging wordt de
bovenste huidlaag verwijderd en kunnen fijne
haartjes door de huidoppervlakte groeien.
Beschrijving
1a Massage systeem
1b Efficiency clip
1c Starters clip
2 Epileerhoofd
3 «smartlight»
4 Schakelaar met vergrendelingsknoppen
(4a)
5 Ontgrendelingsknop
6 Speciaal snoer
Voorbereiding
Uw huid moet droog zijn en vrij van vetten
en crêmes.
Zorg ervoor dat het epileerhoofd altijd
schoon is voor u het apparaat gaat
gebruiken.
Zorg altijd dat er een opzetstuk (1) is
geplaatst op het epileerhoofd (2).
•
•
•
98759947_SE_7180_MN.indd 27
98759947_SE_7180_MN.indd 27 01.07.2008 11:21:45 Uhr
01.07.2008 11:21:45 Uhr
Pagina: 26
28
Om de opzetstukken te verwisselen, drukt
u op de ribbels aan de zijkant en trekt u het
opzetstuk van het epileerhoofd af.
Om de hoofden te verwisselen, drukt u op
de ontgrendelingsknop (5).
Epileren
1 Aanzetten
Druk op één van de vergrendelings-
knoppen en draai de schakelaar met
de klok mee naar instelling 2 (optimale
instelling). Voor een langzamere snel-
heid, kiest u instelling 1 (zachte instel-
ling).
Het «smartlight» zal direct gaan branden
en brandt zo lang het apparaat aange-
schakeld is. Het «smartlight» zorgt voor
zoveel licht dat zelfs de fijnste haartjes
zichtbaar worden, voor meer controle en
een zo efficiënt mogelijke epilering.
2 Het apparaat bewegen
Trek de huid altijd strak tijdens het
epileren.
Zorg ervoor dat het epileergebied tussen
de massagerollers altijd contact heeft
met uw huid.
De zwenkende opzetstukken passen
zich automatisch aan aan de contouren
van uw lichaam.
Beweeg het apparaat met een lang-
zame, vloeiende beweging zonder
druk uit te oefenen tegen de haargroei
richting in, in de richting van de schake-
laar. Omdat haartjes in verschillende
richtingen kunnen groeien, kunt u het
epileerapparaat in verschillende
richtingen bewegen voor optimale
resultaten. De pulserende bewegingen
van de massagerollers stimuleren en
•
•
•
•
•
•
•
•
ontspannen de huid voor zachter
epileren.
Indien u gewend bent aan het gevoel van
epileren, en u de haartjes sneller wilt ver-
wijderen, gebruikt u de Efficiency clip (1b)
in plaats van het massage systeem (1a).
3 Epileren van benen
Epileer uw benen van onder naar boven.
Bij het epileren van de knieholte, dient u
uw been te strekken.
4 Epileren van oksels en bikinilijn
Let op: deze lichaamsdelen zijn zeker in
het begin zeer gevoelig voor pijn. Bij
herhaaldelijk gebruik zal het pijngevoel
afnemen. Voor meer comfort dient u ervoor
te zorgen dat de haartjes de optimale
lengte hebben (2-5 mm).
Voordat u gaat epileren, dient u het te
epileren gebied schoon te maken om
restjes van bijv deodorant te verwijderen.
Dep de huid daarna zachtjes droog met
een handdoek. Bij het epileren van de
oksels dient u de arm gestrekt omhoog te
houden en het apparaat in verschillende
richtingen te bewegen. Omdat de huid
direct na het epileren gevoelig kan zijn,
dient u het gebruik van irriterende sub-
stanties zoals deodorants met alcohol te
vermijden.
Het epileerhoofd schoonmaken
Trek na ieder gebruik de stekker uit het
stopcontact en het snoer uit het apparaat.
Het regelmatig schoonmaken van het
apparaat verzekert u van betere prestaties.
Schoonmaken met het borsteltje:
5 Verwijder het opzetstuk en borstel deze
schoon.
6 Dompel het borsteltje even in wat alcohol
en maak de pincetten goed schoon aan de
•
98759947_SE_7180_MN.indd 28
98759947_SE_7180_MN.indd 28 01.07.2008 11:21:46 Uhr
01.07.2008 11:21:46 Uhr
Pagina: 27
29
achterkant van het epileerapparaat. Terwijl
u dit doet draait u het pincetten element
handmatig. Deze reinigingsmethode zorgt
voor de beste hygiënische condities voor
het epileerhoofd.
Schoonmaken onder stromend water:
7 Verwijder het opzetstuk. Houd het epileer-
hoofd van het apparaat onder stromend
water. Druk vervolgens op de ontgrende-
lingsknop (5) om het epileerhoofd te ver-
wijderen.
Schud zowel het epileerhoofd als het
apparaat goed zodat het resterende water
kan weglopen. Laat beide onderdelen
goed drogen. Voordat u het epileerhoofd
weer op het apparaat plaatst, dient u zich
ervan te verzekeren dat beide onderdelen
volledig droog zijn.
Voor electrische specificaties, zie de print op
het snoer. Het speciale snoer past zich auto-
matisch aan aan ieder AC voltage wereldwijd.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMCnormen
volgens de EG richtlijn 2004/108 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door
Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken
die de werking of waarde van het apparaat
niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
98759947_SE_7180_MN.indd 29
98759947_SE_7180_MN.indd 29 01.07.2008 11:21:46 Uhr
01.07.2008 11:21:46 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Silk-epil 7 - 7180.

Stel een vraag over de Braun Silk-epil 7 - 7180

Heb je een vraag over de Braun Silk-epil 7 - 7180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Silk-epil 7 - 7180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Silk-epil 7 - 7180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.