Braun Series 7-750cc handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Series 7-750cc. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Series 7-750cc
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 58
59
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun scheerapparaat.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig, het bevat veiligheidsinformatie. Bewaar
het voor toekomstig gebruik.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal snoer met
een geïntegreerd veiligheids laag-voltage aanpassings-
systeem. Om deze reden mag u geen enkel onderdeel
vervangen of bewerken, om het risico van een elektrische
schok te voorkomen. Gebruik alleen de speciale snoerenset
die geleverd is met uw apparaat.
Gebruik het apparaat niet wanneer het scheerblad of het snoer
beschadigd is.
Het scheerhoofd is geschikt voor het reinigen onder
stromend water. Trek altijd het snoer uit het stop-
contact en uit het scheerapparaat voordat u het
scheerhoofd onder water houdt.
Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor kinderen ouder
dan 8 jaar en personen met een fysieke, sensorische of
mentale beperking indien zij het product gebruiken onder
begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de gevaren inzien. Kinderen
zullen niet met het apparaat spelen. Het apparaat zal niet
schoon gemaakt of onderhouden worden door kinderen,
behalve onder toezicht en als ze 8 jaar of ouder zijn.
Om lekken van de reinigingsvloeistof te voorkomen, dient
u het Clean&Renew station op een vlakke ondergrond te
plaatsen. Indien een reingingscartridge geplaatst is dient u
het station niet te kantelen, plots te bewegen of het station te
plaatsen omdat er anders vloeistof uit de cartridge kan lekken.
Plaats het station niet in een badkamerkastje of op een
gepolijst of gelakt oppervlak.
De reingingscartridge bevat een zeer licht ontvlambare
vloeistof. Houd deze daarom buiten bereik van ontstekings-
bronnen. Niet blootstellen aan direct zonlicht of sigaretten.
Niet boven een verwarming bewaren.
De cartridge niet bijvullen. Gebruik alleen originele Braun
cartridges.
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 59 11.06.13 08:52
Pagina: 59
60
Beschrijving
Clean&Renew station
1 Reinigingsvloeistof display
2 Lift knop voor verwisselen cartridge
3 Station-naar-scheerapparaat contactpunten
4 Start knop
5 Reinigingsprogramma lampjes
6 Station snoeringang
7 Reingingscartridge
Scheerapparaat
8 Scheerblad & messenblok cassette
9 Cassette ontgrendelingsknop
0 Scheerhoofd lock schakelaar
q Uitklapbare tondeuse
w Aan/uit schakelaar
e – instelling knop gevoelig
r + instelling knop intensieve
t Reset knop
z Scheerapparaat display
u Scheerapparaat-naar-station contactpunten
i Scheerapparaat snoeringang
o Reisetui
p Speciaal snoer
Voor het scheren
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat
gebruiken dient u het scheerapparaat aan te
sluiten op het lichtnet met het speciale snoer p
of als volgt te werk te gaan.
Het Clean&Renew station installeren
• Gebruik het speciale snoer p, en sluit de
station snoeringang 6 aan op het lichtnet.
• Druk op de lift knop 2 om de behuizing te
openen.
• Houd de reingingscartridge 7 plat op een
plat, stabiel oppervlak (bijv. tafel). Verwijder
voorzichtig het deksel van de cartridge.
• Schuif de cartridge zover als mogelijk in het
station.
• Sluit de behuizing langzaam door deze naar
beneden te duwen tot hij vastklikt.
fast clean fast clean
fast clean
2
1
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 60 11.06.13 08:52
Pagina: 60
61
Het reinigingsvloeistof display 1 zal aantonen
hoeveel vloeistof zich in de cartridge bevindt:
tot 30 reinigingscycli mogelijk
nog voldoende voor ca. 7 reinigingscycli
nieuwe cartridge nodig
Het scheerapparaat opladen en schoonmaken
Plaats het scheerhoofd in het reinigingsstation.
De contactpunten u aan de achterkant van het
scheerapparaat passen nu op de contactpunten
3 van het reinigingsstation.
Indien nodig, zal het Clean&Renew station het
scheerapparaat nu opladen. De hygiëne status
van het scheerapparaat zal tevens worden
geanalyseerd en één van de volgende reinigings-
programma lampjes 5 zal oplichten:
scheerapparaat is schoon
korte economische reiniging is nodig
normale reiniging is nodig
intensieve reiniging is nodig
Indien het station één van de reinigingspro-
gramma’s selecteert, zal dit niet starten tot
u de start knop 4 indrukt. Voor de beste
scheerresultaten raden wij aan het scheer-
apparaat na iedere scheerbeurt schoon te
maken.
Tijdens het reinigingen, zal het bijbehorende
reinigingsprogramma lampje knipperen. Ieder
reinigingsprogramma bestaat uit verschillende
cycli, waarbij reinigingsvloeistof door het
scheerhoofd wordt gespoeld en een proces
waarbij het scheerhoofd wordt gedroogd.
Afhankelijk van het geselecteerde programma
duurt een totale reinigingscyclus 32 tot 43
minuten.
De reinigingsprogramma’s mogen niet worden
onderbroken. Let op: tijdens het drogen van het
scheerapparaat, kan het scheerhoofd heet en
nat zijn.
Wanneer het programma is afgelopen, zal het
blauwe lampje oplichten. Uw scheer-
apparaat is nu schoon en klaar voor gebruik.
Stand-by mode
10 minuten nadat het oplaad- of reinigingspro-
gramma is voltooid, zal het Clean&Renew station
overschakelen naar de stand-by functie: de lamp-
jes van het Clean&Renew station zullen doven.
trimm
er
Serie
s
7
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 61 11.06.13 08:52
Pagina: 61
62
Scheerapparaat display
De groene indicator licht op wanneer het scheer-
apparaat wordt opgeladen of wordt gebruikt.
Wanneer het scheerapparaat aanstaat of is aan-
gesloten op het lichtnet, zal het oplaadsegment is
opgeladen zal het oplaadsegment / continu
oplichten.
Enkele minuten nadat het opladen is voltooid,
schakelt het scheerapparaat naar de standby-
stand. Het display wordt uitgeschakeld.
Batterijstatusindicator
Wanneer het scheerapparaat ingeschakeld
wordt en het rode batterijstatuslampje knippert,
betekent dat dat de batterij leeg begint te raken.
De resterende batterijcapaciteit is dan nog
voldoende voor 2 tot 3 scheerbeurten.
Oplaadinformatie
• Het apparaat volledig opladen duurt ongeveer
een uur en is goed voor circa 50 minuten
snoerloos scheren. Dit hangt af van uw baard-
groei en de omgevingstemperatuur.
Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten (quick
charge) is voldoende voor één scheerbeurt.
• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor
opladen is 5 °C tot 35 °C. Het kan zijn dat de
batterij niet behoorlijk of helemaal niet functio-
neert onder extreem lage of hoge temperatu-
ren. De aanbevolen omgevingstemperatuur
tijdens het scheren is 15 °C tot 35 °C. Stel het
apparaat niet bloot aan temperaturen hoger
dan 50 °C gedurende langere tijd.
Gebruik van uw scheerapparaat
Uw scheerapparaat personaliseren
Door de versnellingsknop –/+ (e or r)
omlaag te houden, kunt u het scheervermogen
aanpassen van aan uw persoonlijke behoeftes
op de verschillende regionen van uw gezicht
van gevoelig tot intensief. Het lichtje in de aan-/
uitknop w verandert als volgt van kleur:
(–) gevoelige scheerbeurten
- lichtblauw
- donkerblauw
- groen
(+) intensieve scheerbeurt
Wij adviseren de groene (intensieve) instelling
voor een grondige en snelle scheerbeurt.
Bij een volgend gebruik zal de laatste gebruikte
instelling worden geactiveerd.
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 62 11.06.13 08:52
Pagina: 62
63
Scheren
Druk op aan/uit schakelaar w om het scheer-
apparaat aan te zetten:
• Het zwenkende scheerhoofd en scheerblad
passen zich automatisch aan aan de contouren
van uw gezicht.
• Om lastige plekken te scheren (bijv. onder de
neus) schuift u de scheerhoofd lock schake-
laar 0 naar achteren om het zwenkende
scheerhoofd in een hoek te vergrendelen.
• Om uw bakkebaarden, snor of baard te
scheren, schuift u de uitklapbare tondeuse
naar boven.
Tips voor perfect droog scheren
Voor de beste resultaten, adviseert Braun de
volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Scheer u altijd voordat u uw gezicht wast.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een recht
hoek van 90° op uw huid.
3. Strek uw huid strak en scheer tegen de
haargroeirichting in.
Scheren met snoer
Als het scheerapparaat leeg is (ontladen) en
u geen tijd heeft deze opnieuw op te laden in
het Clean&Renew station, kunt u zich tevens
scheren met het scheerapparaat aangesloten
op het lichtnet (gebruik het speciale bijgeleverde
snoer).
Reinigen
Automatisch reinigen
Plaats na iedere scheerbeurt het scheerapparaat
terug in het Clean&Renew station en ga te werk
zoals beschreven in sectie «Voor het scheren».
Al het benodigde opladen en reinigen wordt dan
automatisch gedaan. Bij dagelijks gebruik zal
een reingingscartridge voldoende zijn voor ca.
30 reinigingscycli.
De hygiënische reinigingscartridge bevat
gedenatureerde alcohol (zie de cartridge voor
specificaties) die, eenmaal geopend, langzaam op
een natuurlijke wijze zal vervliegen. Elke cartridge
dient, indien deze niet dagelijks wordt gebruikt,
ongeveer na 8 weken vervangen te worden.
De reingingscartridge bevat tevens smeer-
middelen, die restjes kunnen achterlaten op de
buitenkant van het scheerblad. Deze restjes
kunnen eenvoudig worden verwijderd door het
scheerblad voorzichtig schoon te wrijven met
een doek of tissue.
lock
lo
c
k
tr
lock
1
2
trimmer
+
lo
ck
release
90°
trim
mer
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 63 11.06.13 08:52
Pagina: 63
64
Handmatig reinigen
Het afspoelen van het scheerhoofd onder
stromend water is een alternatieve manier om
het scheerapparaat schoon te houden, in het
bijzonder tijdens het reizen:
• Zet het scheerapparaat aan (snoerloos)
en spoel het scheerhoofd af onder heet
stromend water. U mag hierbij vloeibare zeep
zonder schurende deeltjes gebruiken. Spoel
al het schuim af en laat het scheerapparaat
nog een paar seconden aan staan.
• Schakel vervolgens het scheerapparaat uit,
druk op de ontgrendelingsknop 9 om het
scheerblad en de messenblok cassette 8 te
verwijderen en laat deze drogen.
• Indien u het scheerapparaat regelmatig
schoonmaakt met water, dient u eenmaal
per week een druppel naaimachine olie op
de scheerblad en messenblok cassette te
druppelen.
U kunt het scheerapparaat ook met een borsteltje
reinigen:
• Zet het apparaat uit. Verwijder het scheerblad
en de messenblok cassette en klop deze uit op
een vlakke ondergrond.
Gebruik het borsteltje om de binnenkant van
het scheerhoofd schoon te maken. Gebruik
het borsteltje nooit op het scheerblad en de
messenblok cassette aangezien dit het scheer-
blad kan beschadigen.
De behuizing reinigen
Maak van tijd tot tijd de behuizing van het
scheerapparaat en van het Clean&Renew station
schoon met een vochtige doek, in het bijzonder
in de reinigingskamer waarin u het schaarappa-
raat plaatst.
Vervangen van de reingingscartridge
Wacht, na het drukken op de lift-knop 2 om de
behuizing te openen, enkele seconden voordat u
de gebruikte cartridge verwijdert, om druppelen
te voorkomen.
Zorg ervoor dat de openingen in de gebruikte
cartridge afgesloten zijn met behulp van het
deksel van de nieuwe cartridge voordat u de
gebruikte cartridge weggooit. De gebruikte
cartridge bevat namelijk verontreinigde
reinigingsoplossing.
De gebruikte cartridge kunt u bij het gewone
huisvuil weggooien.
tr
im
m
e
r
er
release
trimmer
release
release
Series 7
Series 7
Series
Series
click!
release
release release
Series 7
Series 7
new old
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 64 11.06.13 08:52
Pagina: 64
65
Uw scheerapparaat in topconditie
houden
Het scheerblad en de messenblok cassette
vervangen / reset
Om een 100% scheerprestatie te houden, dient
u het scheerblad en de messenblok cassette 8
te vervangen wanneer het vervangingssymbool
oplicht op het scheerapparaat display z (na
ongeveer 18 maanden) of wanneer de cassette
versleten is.
Het vervangingssymbool zal u gedurende de
volgende 7 scheerbeurten herinneren uw scheer-
blad en messenblok cassette te vervangen.
Hierna zal het scheerapparaat de display auto-
matisch resetten.
Druk, nadat u het scheerblad en de messenblok
cassette heeft vervangen, gedurende tenminste
3 seconden met een balpen op de reset knop t
om de teller te resetten. Terwijl u dit doet, zal het
vervangingslampje knipperen en doven wanneer
de reset is voltooid. Een handmatige reset kunt u
op elk moment uitvoeren.
Accessoires
Verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of Braun
Service Centers:
• Scheerblad & messenblok cassette 70S/70B
• Reingingscartridge Clean&Renew CCR
Mededeling ter bescherming van
het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Ter bescherming van het milieu mag dit
product aan het einde van zijn nuttige
levensduur niet met het gewone huisvuil
worden weggegooid. Verwijdering kan
plaatsvinden bij een Braun Service Centre
of bij de bekende verzamelplaatsen.
De reinigingscartridge kunt u bij het gewone
huisvuil weggooien.
Wijzigingen voorbehouden.
Voor electrische specificaties, zie de print op het
speciale snoer.
release
Series 7
70S/70B
70S/70B
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 65 11.06.13 08:52
Pagina: 65
66
Problemen oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Remedy Oplossing
SCHEERAPPARAAT
Er komt een
onaangename
geur van het
scheerhoofd.
1. Het scheerhoofd is
met water gereinigd.
2. Reinigingscartridge is
meer dan 8 weken in
gebruik.
1. Als het scheerhoofd uitsluitend
met water wordt gereinigd,
gebruik dan warm water en af en
toe wat vloeibare zeep (zonder
bijtende middelen). Verwijder
scheerblad en scheercassette
om te laten drogen.
2. Vervang de reinigingscartridge
tenminste elke 8 weken.
Batterijprestatie
is aanzienlijk
afgenomen.
1. Scheerblad en mes
zijn versleten, wat
meer vermogen vergt
bij iedere scheerbeurt.
2. Scheerhoofd wordt
regelmatig met water
gereinigd, maar niet
gesmeerd.
1. Vervang scheerblad & scheer-
cassette.
2. Als het scheerapparaat
geregeld met water gereinigd
wordt, breng dan wekelijks een
druppeltje lichte machineolie
aan bovenop het scheerblad.
Scheerprestatie
is aanzienlijk
afgenomen.
1. Scheerblad en mes
zijn versleten.
2. De persoonlijke
instellingen van de
scheercapaciteit zijn
gewijzigd.
3. Het scheersysteem
zit verstopt.
1. Vervang scheerblad & scheer-
cassette.
2. Wij adviseren de groene
(intensieve) instelling voor een
grondige en snelle scheerbeurt.
3. Laat scheerblad & scheer-
cassette weken in warm water
waaraan een druppeltje afwas-
middel is toegevoegd.
Spoel ze daarna zorgvuldig af
en schud het overtollige water
eraf. Breng een druppeltje lichte
machineolie aan wanneer het
apparaat is opgedroogd.
Scheerapparaat
schakelt uit
terwijl de batterij
volledig opge-
laden is.
Scheerblad en mes zijn
versleten wat meer ver-
mogen vereist dan de
motor aankan. Het
apparaat schakelt dan
vanzelf uit.
– Vervang scheerblad & scheer-
cassette.
– Smeer regelmatig het scheer-
systeem met olie, zeker
wanneer het uitsluitend met
water gereinigd wordt.
Het batterij-
symbooltje in
het display
verspringt naar
het teken dat de
batterij leeg aan
het raken is.
Scheerblad en mes zijn
versleten wat meer ver-
mogen vereist per
scheerbeurt.
– Vervang scheerblad & scheer-
cassette.
– Smeer regelmatig het scheer-
systeem met olie, zeker
wanneer het uitsluitend met
water gereinigd wordt.
De scheerele-
menten zijn
onlangs vervan-
gen, maar het
vervangsymbool
licht op.
De resetknop is niet
ingedrukt.
– Houd de resetknop tenminste
3 seconden ingedrukt om de
teller te resetten.
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 66 11.06.13 08:52
Pagina: 66
67
CLEAN&RENEW STATION
Scheersysteem
is na het schoon-
maken nog
steeds nat, zelfs
als schoon-
maakprogram-
ma is gebruikt.
1. Draai het apparaat
om en laat al het
water eruit.
2. Schoonmaak
cartridge is enige
maanden gebruikt.
1. Maak het apparaat schoon met
een houten tandestoker. Maak
regelmatig de schoonmaak unit
schoon.
2. Het alcohol gedeelte is
verminderd terwijl de olie
bestandsdelen proportioneel
zijn toegenomen. Verwijder het
bezinksel met een doek.
Het reinigings-
proces start niet
wanneer de
aan-/uitknop
wordt ingedrukt.
1. Scheerapparaat is niet
op de juiste manier in
het Clean&Renew
station geplaatst.
2. Reinigingscartridge
bevat niet genoeg
reinigingsvloeistof)
display knippert
rood).
3. Apparaat staat in
stand-by modus.
1. Steek het scheerapparaat in het
Clean&Renew station en duw
het naar de achterkant van het
station (de contactpunten van
het scheerapparaat moeten op
één lijn zitten met de contact-
punten in het station).
2. Breng een nieuwe reinigings-
cartridge in. Duw opnieuw op
de aan/-uitknop.
3. Druk de start knop opnieuw in.
Toegenomen
gebruik van
reinigings-
vloeistof.
De afvoer van het
Clean&Renew station zit
verstopt.
– Reinig de afvoer met een
houten tandenstoker.
– Veeg regelmatig de houder
schoon.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/
of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd
door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage (bijv.
aan scheerblad of messenblok) en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De
garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/
of gebruik van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.
96391773_750cc-7_MN_S4-126.indd 67 11.06.13 08:52

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Series 7-750cc.

Stel een vraag over de Braun Series 7-750cc

Heb je een vraag over de Braun Series 7-750cc en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Series 7-750cc. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Series 7-750cc zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.