Braun Series 3 390cc-4 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Series 3 390cc-4. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Series 3 390cc-4
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 50
51
Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal snoer met een geïntegreerd
veiligheids laag-voltage aanpassingssysteem. Om deze reden mag u geen
enkel onderdeel vervangen of bewerken, om het risico van een elektrische
schok te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet wanneer het scheerblad of het snoer beschadigd
is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met
verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken
onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Houd
toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Beschrijving
1 Scheerblad & Messenblok cassette
2 Tondeuse
3 Scheerhoofd (« ») schakelaar (alleen 390cc/370cc)
4 Aan/uit schakelaar
5 Oplaad lampje (groen)
6 Lage capaciteit indicatielampje (rood)
7 Reinigingsprogramma lampjes (geel)
8 Indicatielampje voor vervangen scheeronderdelen
9 Scheerapparaat snoeringang
10 Speciaal snoer
11 Etui
Opladen
De beste omgeving temperatuur voor het opladen van het scheerapparaat
is tussen de 15 °C tot 35 °C. Stel het scheerapparaat niet voor langere tijd
bloot aan temperaturen hoger dan 50 °C.
• Gebruik het speciale snoer (10), om het scheerapparaat aan te sluiten op
het lichtnet met het apparaat uitgeschakeld.
Nederlands
92020132_390cc4_S6-100.indd 51
92020132_390cc4_S6-100.indd 51 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 51
52
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken of u heeft het
apparaat een aantal maanden niet gebruikt dient u het tenminste 4 uur
achterelkaar op te laden. Hierna zal het opladen ongeveer 1 uur duren.
• Een volledig opgeladen accu is voldoende voor ca 45 minuten snoerloos
scheren, afhankelijk van uw baardgroei.
• Snoerloos scheren. Bij normaal gebruik zal het scheerapparaat automa-
tisch opgeladen worden nadat het is schoongemaakt in het Clean&Renew
station (zie «C Clean&Renew»).
• Maximale capaciteit zal bereikt worden na meerdere oplaad/gebruik cycli.
• 5-minuten snel laden (met het speciale snoer (10)) is voldoende voor één
scheerbeurt.
• Als het scheerapparaat leeg is (ontladen) en u geen tijd heeft deze opnieuw
op te laden, kunt u zich tevens scheren met het scheerapparaat aange-
sloten op het lichtnet (gebruik hiervoor het speciale bijgeleverde snoer).
Oplaad lampjes (5)
De groene oplaadlampjes laten de status van de accu zien. Tijdens het
opladen en bij het gebruik van het scheerapparaat zullen alle oplaadlampjes
blijven branden. Wanneer het scheerapparaat aanstaat of aangesloten is op
het lichtnet wanneer de accu volledig is opgeladen, zullen alle oplaadlampjes
continu branden.
Lage capaciteit indicatielampje (6)
Het rode lampje knippert wanneer de batterij leeg begint te raken.
Doorgaans kunt u dan wel de scheerbeurt af maken.
A Scheren
Druk op de aan/uit schakelaar (4) om het scheerapparaat aan te zetten
(afbeelding A).
De flexibele scheerkoppen passen zich automatisch aan aan de contouren
van uw gezicht (afbeelding A).
Trimmer voor lang haar (2)
Om uw bakkebaarden, snor of baard te scheren, schuift u de uitschuifbare
tondeuse naar boven.
Scheerhoofd (« ») schakelaar (3) (alleen 390cc/370cc)
Om lastige plekken te scheren (bijv. onder de neus) schuift u de scheer-
hoofdschakelaar (3) naar de goede positie « » om het zwenkende scheer-
hoofd in een hoek te vergrendelen.
92020132_390cc4_S6-100.indd 52
92020132_390cc4_S6-100.indd 52 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 52
53
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun de volgende 3 eenvoudige
stappen:
1. Scheer u altijd voordat u uw gezicht wast.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een recht hoek van 90° op uw huid.
3. Strek uw huid strak en scheer tegen de haargroeirichting in.
B Uw scheerapparaat in topconditie houden
Reinigingsindicator
Plaats na iedere scheerbeurt het scheerapparaat terug in het Clean&Renew
station, in het bijzonder wanneer het gele reinigingsprogramma lampje (7)
na het scheren blijft branden. Wanneer dit niet gebeurd zal het gele lampje
uit zichzelf, na enige tijd, doven. De elektronica in het scheerapparaat zal
er vanuit gaan dat het scheerapparaat met de hand is schoongemaakt en
maakt een calculatie wanneer het apparaat weer schoongemaakt moet
worden.
Het gele lampje zal gedurende het schoonmaakproces in de Clean&Renew,
knipperen en na ongeveer 4 uur uitgaan wanneer het schoonmaakproces is
afgerond.
Automatisch reinigen
Als het scheerapparaat in het Clean&Renew station staat, wordt het
automatisch gereinigd (zie «C Clean&Renew»).
Het handmatig schoonmaken wordt alleen aangeraden wanneer de
Clean&Renew niet beschikbaar is, in het bijzonder tijdens het reizen.
Handmatig reinigen
Het scheerhoofd is geschikt voor het reinigen onder stromend water.
Waarschuwing: Trek altijd het snoer uit het stopcontact en uit het
scheerapparaat voordat u het scheerhoofd onder het water houdt.
Regelmatig reinigen zorgt voor betere scheerprestatie. Het afspoelen van het
scheerhoofd onder stromend water na iedere scheerbeurt is een snelle en
eenvoudige manier om uw scheerapparaat schoon te houden:
• Zet het scheerapparaat aan (snoerloos) en spoel het scheerhoofd af onder
heet stromend water. U mag hierbij vloeibare zeep zonder schurende
deeltjes gebruiken. Spoel al het schuim af en laat het scheerapparaat nog
een paar seconden aan staan.
92020132_390cc4_S6-100.indd 53
92020132_390cc4_S6-100.indd 53 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 53
54
• Schakel vervolgens het scheerapparaat uit, druk op de ontgrendelingsknop
om het scheerblad en de messenblok cassette (1) te verwijderen en laat
deze drogen.
• Indien u het scheerapparaat regelmatig schoonmaakt met water, dient u
eenmaal per week een druppel naaimachine olie op de scheerblad (2) en
messenblok (1) cassette te druppelen.
U kunt het scheerapparaat tevens schoonmaken met een borsteltje:
• Zet het apparaat uit. Verwijder het scheerblad en de messenblok cassette
en klop deze uit op een vlakke ondergrond.
• Gebruik het borsteltje om de binnenkant van het scheerhoofd schoon te
maken. Gebruik het borsteltje nooit op het scheerblad en de messenblok
cassette aangezien dit het scheerblad kan beschadigen.
Indicatielampje voor vervangen scheeronderdelen / reset
Om een 100% scheerprestatie te houden, dient u het scheerblad en de
messenblok cassette (1) te vervangen wanneer het vervangingssymbool
oplicht op het scheerapparaat display (8) (na ½ jaar) of wanneer de cassette
versleten is.
Het vervangingssymbool zal u gedurende de volgende 7 scheerbeurten
herinneren uw scheerblad en messenblok cassette te vervangen. Hierna zal
het scheerapparaat automatisch resetten.
Nadat u de messenblok-scheerbladcassette heeft vervangen, drukt u op de
aan/uit knop (4) voor minimaal 5 seconden om de vervangingsindicator te
resetten.
Terwijl u dit doet, zal het vervangingslampje knipperen en doven wanneer de
reset is voltooid. Een handmatige reset kunt u op elk moment uitvoeren.
Behoud van de accu
Om maximale capaciteit van de accu te houden moet het scheerapparaat
ongeveer iedere 6 maanden volledig ontladen worden (door scheren). Hierna
het scheerapparaat volledig laten opladen.
Mededeling ter bescherming van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen. Ter bescherming van het
milieu mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het
gewone huivuil worden weggegooid. Verwijdering kan plaatsvinden bij
een Braun Service Center of bij de bekende verzamelplaatsen.
92020132_390cc4_S6-100.indd 54
92020132_390cc4_S6-100.indd 54 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 54
55
C Clean&Renew
Braun Clean&Renew is ontwikkeld om uw apparaat te reinigen, op te laden
en in neer te zetten. Reinig uw scheerapparaat dagelijks in de Clean&Renew.
Gedurende het automatische reinigingsproces wordt het scheerapparaat met
intervallen aan en uit gezet voor het bet beste reinigingsresultaat. Aangezien
de speciaal samengestelde stoffen van de reingingscartridge een kleine
hoeveelheid olie bevat, zal dit uw scheerapparaat tevens smeren.
Belangrijk
• Gebruik alleen het bijgeleverde speciale snoer.
• Om lekken van de reinigingsvloeistof te voorkomen, dient u het
Clean&Renew station op een vlakke ondergrond te plaatsen. Indien een
reingingscartridge geplaatst is dient u het station niet te kantelen, plots
te bewegen of het station te verplaatsen omdat er anders vloeistof uit de
cartridge kan lekken.
• Plaats het station niet in een badkamerkastje of op een gepolijst of gelakt
oppervlak. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
• De reingingscartridge bevat een zeer licht ontvlambare vloeistof. Houd
deze daarom buiten bereik van ontstekingsbronnen of sigaretten.
• Buiten bereik van kinderen houden. De cartridge niet bijvullen. Gebruik
alleen originele Braun cartridges.
Beschrijving
1 Start/release knop
2 Contactpunt
3 Lift-knop voor verwisselen cartridge
4 Niveau indicator
5 Reingingscartridge
Voor gebruik van de Clean&Renew
De reingingscartridge installeren
• Druk op de lift-knop (3) om de behuizing te openen.
• Houd de reingingscartridge plat op een plat, stabiel oppervlak (bijv. tafel).
Verwijder voorzichtig het deksel van de cartridge. Schuif de cartridge zover
als mogelijk in het station.
• Sluit de behuizing langzaam door deze naar beneden te duwen tot hij
vastklikt.
92020132_390cc4_S6-100.indd 55
92020132_390cc4_S6-100.indd 55 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 55
56
Het reingingscartridge vervangen
Wacht, na het drukken op de lift-knop om de behuizing te openen, enkele
seconden voordat u de gebruikte cartridge verwijdert, om druppelen te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de openingen in de gebruikte cartridge afgesloten zijn
met behulp van het deksel van de nieuwe cartridge voordat u de gebruikte
cartridge weggooit. De gebruikte cartridge bevat namelijk verontreinigde
reinigingsoplossing. De gebruikte cartridge kunt u bij het gewone huisvuil
weggooien.
Gebruik van uw Clean&Renew
• Sluit uw Clean&Renew aan op het lichtnet met het speciale snoer. De
speciale stekker aan de achterkant is aangepast om ruimte te winnen. Zet
uw scheerapparaat na iedere scheerbeurt uit en plaats het op zijn kop en
met de voorkant zichtbaar in het Clean&Renew station.
• Druk op de start/release knop (1) om het scheerapparaat vast te zetten
en aan te sluiten. Het reinigingsproces zal starten. Het gele lampje op het
scheerapparaat zal knipperen gedurende het gehele proces (ongeveer
2 minuten reinigen, minstens 4 uur drogen)
• De reinigingsprogramma’s mogen niet worden onderbroken, aangezien
het apparaat dan nat blijft en niet geschikt is voor gebruik. Wanneer het
toch nodig is om het proces te onderbreken, druk dan op de start/release
knop (1).
• Wanneer het reinigingsprogramma is voltooid zal het gele lampje uitgaan.
Om het apparaat uit het station te krijgen drukt u op de start/release knop.
• Het reingingscartridge zal voldoende zijn voor ca. 30 reinigingscycli.
Wanneer het reinigingsvloeistof display (4) op « » staat, zal er nog
voldoende vloeistof zijn voor ca. 5 reinigingscycli. Hierna zou de cartridge
vervangen moeten worden. Wanneer u zich dagelijks scheert is dit onge-
veer om de 4 weken.
• De reinigingsvloeistof bevat alcohol die langzaam op een natuurlijke
manier zal verdampen wanneer de cartridge geopend is. Elke cartridge
dient, indien deze niet dagelijks wordt gebruikt, ongeveer iedere 8 weken
vervangen te worden.
• De reinigingscartridge bevat smeermiddelen, hiervan kunnen restanten
achterblijven op de scheerkop na het scheren. Deze kunnen makkelijk
verwijderd worden door er voorzichtig overheen te wrijven met een doekje
of zachte tissue.
92020132_390cc4_S6-100.indd 56
92020132_390cc4_S6-100.indd 56 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28
Pagina: 56
57
• Maak van tijd tot tijd de behuizing van het scheerapparaat en van het
Clean&Renew station schoon met een vochtige doek, in het bijzonder in
de reinigingskamer waarin u het schaarapparaat plaatst.
Accessoires
Verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of Braun Service Centers:
• Scheerblad & Messenblok cassette: 32S/32B
• Reingingscartridge Clean&Renew: CCR
Wijzigingen voorbehouden.
Voor electrische specificaties: zie de speciale zwakstroomadapter.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd
door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage
(bijv. aan scheerblad of messenblok) en gebreken die de werking of waarde
van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient
u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te
sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre:
www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de
buurt.
92020132_390cc4_S6-100.indd 57
92020132_390cc4_S6-100.indd 57 31.08.11 14:28
31.08.11 14:28

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Series 3 390cc-4.

Stel een vraag over de Braun Series 3 390cc-4

Heb je een vraag over de Braun Series 3 390cc-4 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Series 3 390cc-4. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Series 3 390cc-4 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.