Braun SensoCare ST780 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun SensoCare ST780. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: SensoCare ST780
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 27
30
Nederlands
Lees a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door voor en bewaar
hem voor het geval u hem in de toekomst nog wilt raadplegen.
Om beelden van het product te bekijken, ga naar:
www.braun.com
Belangrijk
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
wisselstroomstopcontact en zorg ervoor dat het
voltage in uw woning correspondeert met het
voltage dat op het apparaat staat aangegeven.
Gebruik dit apparaat nooit in de nabijheid
van water (bijv. een met water gevulde
wasbak, bad of douche). Laat het apparaat niet
nat worden. Trek na gebruik altijd de stekker uit
het stopcontact. Zelfs als het apparaat uitge-
schakeld is, vormt de nabijheid van water een
gevaar.
Het gebruik van het hete apparaat op nat haar
kan beschadiging van het haar veroorzaken.
Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is
alvorens het apparaat te gebruiken. Gebruik het
apparaat niet op gepermanent haar.
Raak de hete stylingvlakken (6) niet aan, noch
de actieve forming area (5) van het apparaat.
Leg het hete aparaat niet op oppervlaktes die
niet hitte-bestendig zijn.
Voor nog meer veiligheid adviseren wij u een
differentieelschakelaar (verliesstroomschakelaar)
te installeren met grote (30 mA) gevoeligheid in
het electrische circuit van uw badkamer. Vraag
uw installateur om advies.
Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor
kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een
fysieke, sensorische of mentale beperking indien
zij het product gebruiken onder begeleiding of
instructies hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de gevaren inzien.
Kinderen zullen niet met het apparaat spelen.
Het apparaat zal niet schoon gemaakt of
onderhouden worden door kinderen, behalve
onder toezicht en als ze 8 jaar of ouder zijn.
Wikkel het snoer niet om het apparaat.
Zorg ervoor dat de anti-knikhuls niet te zeer
verbogen wordt tijdens gebruik of opbergen.
Controleer het electriciteitssnoer geregeld op
schade of slijtage. Wanneer het snoer
beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet
meer en breng en naar een gemachtigd Braun
Service Centrum.
Wanneer dit symbool op het schermpje
verschijnt, trek de stekker dan uit het stop-
contact en laat het apparaat repareren bijn een
Braun Service Centrum.
96317479_ST780_S6-108.indd 30
96317479_ST780_S6-108.indd 30 11.03.13 13:31
11.03.13 13:31
Pagina: 28
31
Beschrijving
1 Cool touch
2 Schermpje
3 Draaisnoer met anti-knikhuls
4 Controlepad:
middelste knop (aan/uit; bevestigen),
pijltjestoetsen
5 Actieve forming area
6 Stylingplaten met geïntegreerde temperatuursensoren
Gebruik van het controlepaneel
Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact. Om het
apparaat aan te zetten, houd de middelste knop tenminste 2
seconden ingedrukt. Druk op de respectievelijke pijltjestoets
om de cursor op het schermpje te verplaatsen.
Om uw selectie vast te leggen, druk op de middelste knop .
Om terug te keren naar het vorige schermpje, druk t.
Om een ongewilde verandering van de instellingen te voor-
komen, is het controlepad uitgerust met een automatische
blokkering. Wanneer het controlepad geblokkeerd is en u een
knop probeert in te drukken, verschijnt het symbool op het
schermpje. Houd de middelste knop tenminste 1 seconde
ingedrukt om het controlepad te deblokkeren.
Voor het eerste gebruik
Selecteer de gewenste taal en de gewenste instelling door
gebruik te maken van de pijltjestoetsen qp. Selecteer ü taal
en bevestig.
Selecteer vervolgens een van de instellingen: SensoCare of
Handmatig gebruik en bevestig.
A SensoCare
Bij de instelling SensoCare, zorgt intelligente sensortechnologie
ervoor dat de temperatuur zich automatisch aanpast aan de
specifieke behoeftes van uw haartype. De stylingtemperatuur
wordt niet aangegeven op het schermpje, maar wordt continu
geoptimaliseerd op basis van uw haarprofiel. Deze functie voor-
komt beschadiging van het haar als gevolg van hoge styling-
temperaturen.
Installeer uw profiel / eerste gebruik
Om uw profiel in te stellen, volgt u de schermpjes haarlengte,
dikte en kleur en selecteert wat op uw haartype van
toepassing is. Bevestig elke instelling door de middelste knop
in te duwen en bewaar uw instelling door een profielnaam te
selecteren (bijv. Profiel 1). Bevestig en selecteer‚ «Doorgaan»
wanneer u uw profiel onmiddellijk wilt toepassen.
Het thermometersymbooltje knippert, wat betekent dat het
apparaat aan het opwarmen is. Als het thermometersymbooltje
stopt met knipperen, is de optimale stylingtemperatuur bereikt
en kunt u beginnen met het stylen van uw haar.
Volgend gebruik
Als een profiel eenmaal bewaard is (bijv. Profiel 1), zal dit
meteen na het aanzetten van het apparaat bij een volgend
gebruik te zien zijn. U hoeft dit slechts te bevestigen en het
apparaat begint vanzelf op te warmen.
Wijzig profielen
U kunt nieuwe profielen toevoegen of bestaande profielen
verwijderen. Tot 3 profielen kunnen worden bewaard.
U kunt uw profiel aanpassen (bijv. als de lengte of kleur van uw
haar veranderd is).
Resetten
Wanneer u alle instellingen wilt resetten (taal en alle profielen)
kies dan de optie «Reset» op het «Verwijderen» scherm.
B Manuele instelling
Met de instelling «Handmatig» kunt u zelf de stylingtemperatuur
selecteren.
De temperatuur blijft gedurende het stylen gelijk omdat de
temperatuuraanpassing door middel van de senor is uitge-
schakeld in de manuele instelling.
96317479_ST780_S6-108.indd 31
96317479_ST780_S6-108.indd 31 11.03.13 13:31
11.03.13 13:31
Pagina: 29
32
Beweeg de cursor naar «Handmatig» en bevestig.
Op het schermpje verschijnt de temperatuurinstelling 160 °C.
Met behulp van de pijltjestoetsen qp kun u de temperatuur
aanpassen van 120-200 °C. Tijdens het opwarmen van het
apparaat knippert het temperatuurschermpje. Wanneer het
knipperen stopt, is de geselecteerde temperatuur bereikt en
kunt u beginnen met stylen.
Aabevolen temperatuurinstellingen
Haarstructuur Gekleurd
haar
fjin normaal dik
120°C-150°C 140°C-180°C 170°C-200°C up to 180°C
C Gebruik van het apparaat
Voorbereiding
• Zorg ervoor dat uw haar volledig gedroogd is alvorens het
apparaat te gebruiken.
• Kam uw haar met een kam met grove tanden om klitten te
verwijderen.
• Verdeel uw haar in strengen. Begin dichtbij de haarwortels
door een dunne streng (maximaal 2-3 cm of 2 vingers
breed) te nemen en die stevig tussen de stylingplaten te
klemmen.
Straighten
• Laat het apparaat langzaam en voorzichtig door de gehele
lengte van het haar glijden van de haarwortels tot de puntjes
zonder langer dan 2 seconden te stoppen. Dit zorgt voor
het beste straightresultaat zonder uw haar te beschadigen.
De stylingplaten glijden gemakkelijk en glad over het haar.
• Voor een nog betere controle tijdens het behandelen van
een lok haar, kunt u het apparaat het beste met de andere
hand vasthouden aan het speciaal daarvoor bestemde niet
hete deel (1).
• U kunt slag creëren aan de onderkant van een streng haar
door het apparaat langzaam hetzij naar buiten of naar
binnen te bewegen voor de haarlok los te laten.
Losse krullen en golven
– Klem een dunne streng bij de haarwortels vast.
– Draai het apparaat een halve slag zodanig dat de streng
door de stylingplaten over de actieve formingarea glijdt.
– Beweeg het apparaat vervolgens langzaam horizontaal in de
richting van de haarpunten. Wanneer u het apparaat over de
haarpunten trekt zal er een krul ontstaan.
Feedback
De instelling SensoCare geeft na iedere beweging
informatie over de prestatie.
Snelheid (van
beweging)
Is de beweging
langzaam genoeg
uitgevoerd?
Juist J Goed, ga door.
Snel K Beweeg het apparaat
langzamer.
Zeer snel L Beweeg apparaat nog
langzamer.
Vochtigheid
(-gehalte van het
haar)
Is uw haar
gelijkmatig droot?
Droog J Goed, ga door.
Vochtig K U zult beter resultaat
hebben op gelijkmatig
droog haar.
Nat L
Zowel bij de SensoCare als de handmatige instelling
zal er op het schermpje een haardroger-symbooltje
verschijnen wanneer het haar nog nat is tijdens het
stylen. Uit veiligheidsoverwegingen zal de temperatuur
dalen.
Dit betekent dat u uw haar dient te drogen alvorens het te
straighten.
Om het haardrogersymbooltje uit te zetten, druk op de
middelste knop.
96317479_ST780_S6-108.indd 32
96317479_ST780_S6-108.indd 32 11.03.13 13:31
11.03.13 13:31
Pagina: 30
33
Na gebruik
Schakel het apparaat uit door de middelste knop gedurende
twee seconden ingedrukt te houden. Het schermpje toont
twee keuzes:
Uitschakelen
Standby
Om het apparaat uit te schakelen: selecteer en bevestig met
de middelste knop. Het afkoelplaatje verschijnt wanneer het
apparaat nog is aangesloten op een stopcontact. Wanneer de
temperatuur tot onder de 60 °C is gezakt, verdwijnt het plaatje
en kunt u het apparaat zonder gevaar aanraken.
Wanneer u later door wilt gaan met stylen, selecteert u .
De temperatuur zal dan tot 100 °C zakken. Om de slaapstand
weer op te heffen, drukt u op een willekeurige toest.
Na 30 minuten slaapstand zal het apparaat automatisch
uitschakelen.
Automatische uitschakeling
Na 30 minuten gewerkt te hebben, schakelt het
apparaat automatisch uit. Het afkoelplaatje verschijnt
zolang de temperatuur boven de 60 °C is.
Zolang het afkoelplaatje wordt getoond, kunt u door
blijven gaan met stylen: druk op de middelste knop en
het vorige schermpje zal verschijnen.
Wanneer het plaatje verdwijnt, kunt u het apparaat zonder
gevaar aanraken.
Reinigen
Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat
te reinigen. Houd het apparaat nooit onder water. Reinig het
apparaat met een vochtige doek en droog het met een zachte
doek af.
Onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Gooi niet het product weg in het huishoudelijk afval
aan het einde van zijn levensduur. Verwijdering kan
plaatsvinden bij een Braun Service Centre of bij de
aangewezen inleveradressen in uw land.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre
bij u in de buurt.
96317479_ST780_S6-108.indd 33
96317479_ST780_S6-108.indd 33 11.03.13 13:31
11.03.13 13:31

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun SensoCare ST780.

Stel een vraag over de Braun SensoCare ST780

Heb je een vraag over de Braun SensoCare ST780 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun SensoCare ST780. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun SensoCare ST780 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.