Braun Satinliner Colour ES 3 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satinliner Colour ES 3. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Satinliner Colour ES 3
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
utilizzare la piastra premere di nuovo il tasto «on/off» (5)
velocemente.
Funzione memoria: Allo scopo di rendere il momento della
piega il più facile e veloce possibile, l’apparecchio registra
l’ultimo settaggio selezionato per il prossimo utilizzo.
Piega
Preparazione
Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di
utilizzare l’apparecchio.
Per prima cosa pettinare i capelli con un pettine a denti larghi
per rimuovere i nodi [G].
Dividere i capelli in ciocche. Partire dalla radice dei capelli e
prendere piccole ciocche di capelli (circa 3-4 cm massimo) e
metterle nella piastra [H].
Come stirare i capelli
Far scivolare la piastra delicatamente per l’intera lunghezza dei
capelli, stabilmente e lentamente dalla radice fino alla fine dei
capelli [I] senza fermarsi per più di 2 secondi. Questo assicura
i migliori risultati di stiratura senza danneggiare i capelli. La
piastra (8) assicura uno scorrimento delicato.
Per un controllo migliore dell’operazione di stiramento, è
possibile stabilizzare l’apparecchio tenendolo con la mano
libera nei punti non riscaldati (1).
E’ possibile creare una piccola onda nella parte terminante dei
capelli, semplicemente girando l’apparecchio prima verso
l’esterno e poi verso l’interno prima di rilasciare la ciocca di
capelli.
Come modellare dei ricci
Con Braun satinliner è possibile creare ricci ed onde [J]:
– Fermare una ciocca alla radice
– fare mezzo giro con l’apparecchio
– lentamente mettere l’apparecchio in posizione orizzontale
verso la fine dei capelli e la ciocca formerà un ricciolo.
Dopo l’uso
Dopo ogni utilizzo, spegnere l’apparecchio premendo il tasto
«on/off» (5) per 1 secondo.
Indicatore di calore residuo
quando l’apparecchio non è più collegato alla presa di corrente,
il display diventa rosso e mostra il simbolo di raffreddamento [F]
durante la fase di raffreddamento. Solo quando la temperatura
scende al di sotto dei 60° C, il display si spegne ed è possibile
toccare l’apparecchio senza alcun rischio.
Pulizia
Togliere sempre la presa dalla corrente prima di pulire il prodotto.
Non immergerlo mai in acqua.
Pulire l’apparecchio con un panno umido e usare un panno
morbido per asciugarlo.
Salvo cambiamenti senza preavviso.
Questo prodotto è conforme alle normative EMC come
stabilito dalla direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva Bassa
Tensione (CE 2006/95).
Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura
al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento,
rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad
un centro specifico.
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla
data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti
dell’apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali,
sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l’intero
apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso improprio del
prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello
stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul
funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti
non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza
autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul
Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.
Nederlands
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar
deze om in de toekomst te kunnen raadplegen.
Belangrijk
Uw apparaat alleen op wisselspanning (~) aansluiten.
Controleer altijd of de op het apparaat aangegeven netspan-
ning overeenkomt met die van het lichtnet.
Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van of vlak
boven water (bijv. boven gevulde wastafel, badkuip of
douche). Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
Door extra bescherming raden wij een scheer-stopcontact aan
(stopcontact met een beperkt wattage), die de stroomsterkte
van 30 mA in de badkamer niet overschrijdt. Vraag uw
installateur om advies.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of
personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een
persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het alge-
meen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen
te houden.
Voorkom dat de hete onderdelen van het apparaat tijdens het
gebruik in contact komen met de huid.
Als het apparaat (nog) warm is, leg het dan nooit op een
ondergrond die niet hittebestendig is.
Wind het snoer nooit rond het apparaat en controleer het
snoer regelmatig op beschadigingen of slijtage. Als het snoer
vervangen moet worden dan mag dit alleen gebeuren door
medewerkers van de Braun service afdeling of door Braun
erkende servicediensten. Ondeskundig, oneigenlijk reparatie-
werk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
De satinliner mag alleen op droog haar worden gebruikt.
Wees voorzichtig bij gebruik van de tang op maximum
temperatuur.
Beschrijving
1 Cool tip
2 Display
3 Haartype keuze («–/+»)
4 «boost» knopje
5 Aan/uit knop («on/off»)
6 Meedraaiend snoer (2 m lengte)
7 Ionische jets
8 Styling platen
Kleurbehoud Technologie
De Kleurbehoud Technologie met satijn ionen spaart de kostbare
gezondheid van gekleurd haar door het te beschermen tegen
uitdrogen en beschadigingen. Bovendien voorkomt het vocht-
verlies van gekleurd haar tot 50%* tijdens het stylen. De satijn
ionen die vrijkomen kunnen een krakend geluid maken op uw
haar. Voor prachtig glad en stijl haar dat er nog gezonder en
levendiger uitziet.
* in vergelijking tot gebruik van een apparaat zonder Kleurbehoud
Technologie
Om te beginnen
Stop de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat
aan door de aan/uit knop (5) voor 1 seconde in te drukken.
Gedurende het opwarmen kleurt de display oranje/rood. Het
apparaat zal zichzelf uitschakelen. Het apparaat heeft een
standaardinstelling voor normaal haar. Het thermometer
symbool knippert [A] zolang de gewenste temperatuur nog niet
is bereikt.
Na ongeveer 30 seconden zal de display groen worden om aan
te geven dat de minimale styling temperatuur bereikt is. U kunt
het apparaat gebruiken. Zodra de ingestelde temperatuur is
bereikt zal het thermometersymbool stoppen met knipperen.
Persoonlijke instellingen: Met de haar type keuze (3), kunt u de
temperatuur instelling veranderen voor fijn, normaal en dik
haar. Binnen ieder haar type kunt u een keuze maken uit een
lage, medium en hoge instelling.
Wanneer u de instelling van het haartype verandert, wordt de
display oranje/rood en zal het thermometer symbool weer
knipperen. Wanneer de display groen is kunt u weer verder
met stylen.
«boost» functie: Voor de behandeling van moeilijke haar
strengen is de «boost» knop (4) om direct de temperatuur te
laten stijgen. Gedurende 20 seconden zal de stijltang met
20 °C in temperatuur stijgen. Naderhand zal het apparaat
terugschakelen naar de oorspronkelijke temperatuurstand.
Automatische veiligheidsschakelaar: Wegens veiligheids-
redenen zal het apparaat na 30 minuten automatisch uit-
schakelen. Vijf minuten voor het uitschakelen zal er o p het
display «auto off» [E] komen te staan terwijl de achtergrond
rood knippert. Druk kort op de aan/uit knop (5) om verder te
gaan.
Geheugen functie: Om het stylen zo snel en aangenaam
mogelijk te laten verlopen staan de laatst gepersonaliseerde
instellingen gereed in het geheugen voor het eerstvolgende
gebruik.
Stylen
Voorbereiding
Zorg ervoor dat voor gebruik uw haar helemaal droog.
Kam eerst uw haar om de klitten eruit te halen [G].
Verdeel het haar in strengen. Begin dicht bij de haarwortel en
klem een streng haar (van 3-4 cm max) tussen de tang en sluit
deze [H].
Het steil maken van het haar
Laat de straightener zachtjes door het haar glijden van de
wortel tot aan de haarpuntjes [I] zonder langer dan 2 seconden
te stoppen. Dit zorgt ervoor dat u het beste straightening
resultaat krijgt zonder de haren te beschadigen. Omdat de
keramische NanoGlide tang 3 keer gladder is dan conven-
tionele keramische tangen helpt het beschadiging van het haar
voorkomen. Er is namelijk zo min mogelijk wrijving tussen de
tang en het haar.
Voor meer controle tijdens het stylen van een haarstreng kunt
u het apparaat stabiliseren door twee vingers van uw andere
hand op de cool tips (1) te plaatsen.
Je kunt het haar een lichte kromming geven aan het uiteinde
door het apparaat naar buiten of naar binnen toe te draaien
voordat het haar wordt losgelaten.
Krullen in het haar
Met de Braun satinliner is het ook mogelijk om grove krullen en
golven [J] te maken:
– Pak een streng haar bij de wortel,
– draai het apparaat een halve draai,
_ beweeg het apparaat vervolgens langzaam horizontaal naar
buiten toe en de streng zal een krul worden.
Na gebruik
Schakel na gebruik het apparaat uit door 1 seconde op de aan/
uit knop (5) te drukken.
Hitte indicator:
Zolang de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact is
gehaald zal het display rood kleuren en het afkoelsymbool [F]
aan gaan gedurende het afkoelproces. Pas als de temperatuur
lager is dan 60 ºC, zal het display uitschakelen en kan het
apparaat zonder risico worden aangeraakt.
Schoonmaken
Zorg er voor dat de stekker van het apparaat altijd uit het stop-
contact is tijdens het reinigen. Dompel het apparaat nooit onder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3553104_ES3_Leporello.indd 7
3553104_ES3_Leporello.indd 7 16.02.2009 11:50:04 Uhr
16.02.2009 11:50:04 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satinliner Colour ES 3.

Stel een vraag over de Braun Satinliner Colour ES 3

Heb je een vraag over de Braun Satinliner Colour ES 3 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satinliner Colour ES 3. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satinliner Colour ES 3 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.