Braun Satin Hair 7 ST750 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 ST750. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Satin Hair 7 ST750
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 7
8
apparaat aangegeven netspanning overeen-
komt met die van het lichtnet.
• Gebruik het apparaat nooit in de nabij-
heid van of vlak boven water (bijv.
boven gevulde wastafel, badkuip of douche).
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
• Door extra bescherming raden wij een scheer-
stopcontact aan (stopcontact met een beperkt
wattage), die de stroomsterkte van 30 mA in
de badkamer niet overschrijdt. Vraag uw
installateur om advies.
• Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor
kinderen ouder dan 8 jaar en personen met
een fysieke, sensorische of mentale beper-
king indien zij het product gebruiken onder
begeleiding of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruik van het apparaat en
de gevaren inzien. Kinderen zullen niet met
het apparaat spelen. Het apparaat zal niet
schoon gemaakt of onderhouden worden
door kinderen, behalve onder toezicht en als
ze 8 jaar of ouder zijn.
• Voorkom dat de hete onderdelen van het
apparaat tijdens het gebruik in contact komen
met de huid.
• Als het apparaat (nog) warm is, leg het dan nooit
op een ondergrond die niet hittebestendig is.
• Wikkel het snoer niet om het apparaat.
Controleer het electriciteitssnoer geregeld
op schade of slijtage. Wanneer het snoer
beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet
meer en breng en naar een gemachtigd
Braun Service Centrum om gevaren te voor-
komen.
• De satinliner mag alleen op droog haar worden
gebruikt.
• Wees voorzichtig bij gebruik van de tang op
maximum temperatuur.
Beschrijving
1 Cool tip
2 Display
3 Haartype keuze («–/+»)
4 «boost» knopje
5 Aan/uit knop («on/off»)
6 Meedraaiend snoer
7 Ionische jets
8 Styling platen
Kleurbehoud Technologie
De Kleurbehoud Technologie met satijn ionen spaart de kostbare
gezondheid van gekleurd haar door het te beschermen tegen
uitdrogen en beschadigingen. Bovendien voorkomt het vocht-
verlies van gekleurd haar tot 50%* tijdens het stylen. De satijn
ionen die vrijkomen kunnen een krakend geluid maken op uw
haar. Voor prachtig glad en stijl haar dat er nog gezonder en
levendiger uitziet.
* in vergelijking tot gebruik van een apparaat zonder Kleurbehoud
Technologie
Om te beginnen
• Stop de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat
aan door de aan/uit knop (5) voor 1 seconde in te drukken.
• Gedurende het opwarmen kleurt de display oranje/rood. Het
apparaat zal zichzelf uitschakelen. Het apparaat heeft een
standaardinstelling voor normaal haar. Het thermometer
symbool knippert [A] zolang de gewenste temperatuur nog niet
is bereikt.
• Na ongeveer 30 seconden zal de display groen worden om aan
te geven dat de minimale styling temperatuur bereikt is. U kunt
het apparaat gebruiken. Zodra de ingestelde temperatuur is
bereikt zal het thermometersymbool stoppen met knipperen.
• Persoonlijke instellingen: Met de haar type keuze (3), kunt u de
temperatuur instelling veranderen voor fijn, normaal en dik
haar. Binnen ieder haar type kunt u een keuze maken uit een
lage, medium en hoge instelling.
• Wanneer u de instelling van het haartype verandert, wordt de
display oranje/rood en zal het thermometer symbool weer
knipperen. Wanneer de display groen is kunt u weer verder
met stylen.
• «boost» functie: Voor de behandeling van moeilijke haar
strengen is de «boost» knop (4) om direct de temperatuur te
laten stijgen. Gedurende 20 seconden zal de stijltang met
20 °C in temperatuur stijgen. Naderhand zal het apparaat
terugschakelen naar de oorspronkelijke temperatuurstand.
• Automatische veiligheidsschakelaar: Wegens veiligheids-
redenen zal het apparaat na 30 minuten automatisch uit-
schakelen. Vijf minuten voor het uitschakelen zal er o p het
display «auto off» [E] komen te staan terwijl de achtergrond
rood knippert. Druk kort op de aan/uit knop (5) om verder te
gaan.
• Geheugen functie: Om het stylen zo snel en aangenaam
mogelijk te laten verlopen staan de laatst gepersonaliseerde
instellingen gereed in het geheugen voor het eerstvolgende
gebruik.
Stylen
Voorbereiding
• Zorg ervoor dat voor gebruik uw haar helemaal droog.
• Kam eerst uw haar om de klitten eruit te halen [G].
• Verdeel het haar in strengen. Begin dicht bij de haarwortel en
klem een streng haar (van 3-4 cm max) tussen de tang en sluit
deze [H].
Het steil maken van het haar
• Laat de straightener zachtjes door het haar glijden van de
wortel tot aan de haarpuntjes [I] zonder langer dan 2 seconden
te stoppen. Dit zorgt ervoor dat u het beste straightening
resultaat krijgt zonder de haren te beschadigen. Omdat de
keramische NanoGlide tang 3 keer gladder is dan conven-
tionele keramische tangen helpt het beschadiging van het haar
voorkomen. Er is namelijk zo min mogelijk wrijving tussen de
tang en het haar.
• Voor meer controle tijdens het stylen van een haarstreng kunt
u het apparaat stabiliseren door twee vingers van uw andere
hand op de cool tips (1) te plaatsen.
• Je kunt het haar een lichte kromming geven aan het uiteinde
door het apparaat naar buiten of naar binnen toe te draaien
voordat het haar wordt losgelaten.
Krullen in het haar
Met de Braun satinliner is het ook mogelijk om grove krullen en
golven [J] te maken:
– Pak een streng haar bij de wortel,
– draai het apparaat een halve draai,
_ beweeg het apparaat vervolgens langzaam horizontaal naar
buiten toe en de streng zal een krul worden.
Na gebruik
Schakel na gebruik het apparaat uit door 1 seconde op de aan/
uit knop (5) te drukken.
Hitte indicator:
Zolang de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact is
gehaald zal het display rood kleuren en het afkoelsymbool [F]
aan gaan gedurende het afkoelproces. Pas als de temperatuur
lager is dan 60 ºC, zal het display uitschakelen en kan het
apparaat zonder risico worden aangeraakt.
Schoonmaken
Zorg er voor dat de stekker van het apparaat altijd uit het stop-
contact is tijdens het reinigen. Dompel het apparaat nooit onder
in water. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en
gebruik een zachte doek om het te drogen.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur
niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre
bij u in de buurt.
Dansk
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug,
og behold den til senere brug.
Vigtigt
• Apparatet må kun sluttes til et stik med vek-
selstrøm. Kontroller, at netspændingen svarer
til den spænding, som står på apparatet.
• Apparatet må aldrig anvendes i nærhe-
den af vand (f.eks. en fyldt håndvask, et
badekar eller brusebad). Apparatet må ikke
blive vådt.
• Som yderligere sikkerhed anbefales det at
installere en fejlstrømssikring i badeværelsets
elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm
på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger
hos en elektriker.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år
og personer med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn og
får instruktioner om sikker brug af apparatet
og forstår den involverede fare. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og bruger-
vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med
mindre de er over 8 år og er under opsyn.
• Undgå at berøre varme dele af apparatet.
• Når apparatet er varmt, må det ikke placeres
på overflader, som ikke er varmebestandige.
96558345_ST760-750.indd 8
96558345_ST760-750.indd 8 03.12.13 09:28
03.12.13 09:28

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin Hair 7 ST750.

Stel een vraag over de Braun Satin Hair 7 ST750

Heb je een vraag over de Braun Satin Hair 7 ST750 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 ST750. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin Hair 7 ST750 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.