Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Fohn
  • Model/naam: Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 20
21
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om de hoogste
standaarden te behalen in kwaliteit, functionaliteit
en design. We hopen dat u grondig geniet van uw
nieuwe Braun apparaat.
Dit apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk
gebruik, maar levert professionele resultaten.
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebrui-
ken, lees dan de gebruiksaanwijzing goed en aan-
dachtig door en bewaar voor toekomstige
referentie.
Belangrijk
• Uw haardroger alleen op wisselspan-
ning (~) aansluiten. Controleer altijd
of de op het apparaat aangegeven
netspanning overeenkomt met die van
het lichtnet.
• Gebruik het apparaat nooit in de
nabijheid van of vlak boven water
(bijv. boven gevulde wastafel, badkuip
of douche). Zorg dat het apparaat niet
nat wordt.
• Wanneer u de haardroger in de badka-
mer gebruikt, trek dan altijd de stekker
na gebruik uit het stopcontact. Zelfs
uitgeschakelde apparaten kunnen
nog gevaar opleveren in een vochtige
omgeving, als de stekker niet uit het
stopcontact is.
• Voor extra beveiliging is het aan te
raden de elektragroep in de badkamer
van een aardlekschakelaar te voor-
zien, (max. Stroom afname 30 mA).
Raadpleeg hiervoor uw installateur.
• Het moet voorkomen worden dat het
luchtinlaatrooster en/of de blaasope-
ning geheel of gedeeltelijk wordt
geblokkeerd wanneer het apparaat
aan staat.
• Het apparaat is uitgerust met automa-
tische bescherming tegen oververhit-
ting en schakelt de heater uit bij over-
verhitting. De fan blijft draaien. Na
korte afkoelperiode, schakelt het de
heater vanzelf weer in. Zorg ervoor dat
luchtinlaatrooster en de blaasopening
compleet vrij en open zijn.
• Richt de luchtstroom niet direct in
de ogen, naar de handen of andere
plekken die gevoelig zijn voor warmte.
• Wind het snoer nooit rond het appa-
raat.
• Controleer regelmatig het snoer op
beschadigingen of scheurtjes vooral
waar het snoer de haardroger binnen
gaat en bij de stekker. Als u twijfelt
over de conditie van het apparaat
breng dan het apparaat naar de
dichtsbijzijnde Braun service dealer
om het apparaat te controleren/repa-
reren. Het snoer mag alleen door een
Braun erkende servicedienst worden
vervangen. Ondeskundig reparatie-
werk kan gevaarlijk zijn voor de
gebruiker.
• Dit apparaaat is geschikt voor gebruik
voor kinderen ouder dan 8 jaar en per-
sonen met een fysieke, sensorische of
mentale beperking indien zij het pro-
duct gebruiken onder begeleiding of
instructies hebben gekregen over het
veilig gebruik van het apparaat en de
gevaren inzien. Laat kinderen niet met
het apparaat spelen. Laat het apparaat
niet schoon gemaakt of onderhouden
worden door kinderen, behalve onder
toezicht en als ze 8 jaar of ouder zijn .
Beschrijving
1 Luchtinstroom gril met beschermend filter
2 Temperatuur display
a) Rode LEDs voor 4 warmteinstellingen
b) Blauwe LED voor koude lucht
3 Ophangring
4 Aan/uit knop
5 Temperatuur knoppen (+ / –)
6 Koude knoppen
7 Professionele styling mondstuk
8 Professionele diffuser (alleen bij model HD 785)
Gebruik
Deze haardroger biedt 2 grijpmogelijkheden:
Bij de hendel (A) om comfortable bij alle knoppen te
komen.
96797320_HD785-780_S4-70.indd 21
96797320_HD785-780_S4-70.indd 21 07.04.14 08:38
07.04.14 08:38
S APPROVED Effective Date 8Apr2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 21 o
Pagina: 21
22
Het kan ook bij de uitloop (B). Dankzij het special
luchtverkoelingssysteem blijft de uitloop koel.
Aanzetten
Gebruik de schakelaar (4) om het apparaat aan te
zetten en de luchtstroom te kiezen:
O = uit
I = lage luchtstroom
II = hoge luchtstroom
Temperatuur display (2)
Rode LEDs (2a) tonen de warmteinstellingen van
1 (laag) t/m 4 (hoog)
Een blauwe LED (2b) verschijnt wanneer er op een
van de koude knoppen (6) is gedrukt
De temperatuur instellen
Wanneer het apparaat wordt aangezet, wordt de
laatste warmteinstelling ingeschakeld .
Gebruik de temperatuursknoppen (5) om de tem-
peratuur te wijzigen:
Druk op de + knop om de temperatuursinstelling te
verhogen.
Druk op de – knop om de temperatuursinstelling te
verlagen.
Afhankelijk van jouw persoonlijke warmtegevoelig-
heid, type haar en vochtgraad, kan je de gewenste
temperatuursetting kiezen. Een geïntegreerde
thermo sensor verzekert maximale warmte controle.
Cold shot
De koude knoppen (6) zorgen ervoor dat er
veranderd kan worden naar koude lucht om een
style te creëren . Beide knoppen bieden dezelfde
functie. Afhankelijk van jouw gewenste manier om
het apparaat vast te houden (A of B) kan er op de
koude knop gedrukt worden die binnen praktisch
bereik is.
Ongeacht wat de initiele temperatuur is, je krijgt
direct een koude luchtstroom en de blauwe LED
gaat aan.
Druk nogmaals op een van de koude buttons om
terug te gaan naar hiervoor ingestelde tempera-
tuur, welke zichtbaar is op de rode LEDs
Ion technologie (alleen met model HD 785)
De luchtstroom is verrijkt met miljoenen actieve
ionen die elke haar omsluite en pluizig en statisch
haar verminderen. Het haar kan makkelijker gesty-
led worden en herstelt de vochtgraad en natuurlijke
glans. Om verzekerd te zijn van de maximale uit-
stroom van ionen, gebruik de haardroger zonder
hulpstukken of eindig tenminste zonder hulpstuk-
ken.
Gebruik van het styling mondstuk
Om het haar te stylen, druk het styling mondstuk (7)
op de voorkant van het apparaat en druk stevig aan
totdat hij op plaats klikt. Het styling mondstuk zorgt
ervoor dat de luchtstroom geleid kan worden naar
specifieke individuele delen van het haar. Let erop
dat in tegenstelling tot de uitloop, het mondstuk wel
opwarmt door de hete luchtstroom
Gebruik van de diffuser
(alleen met model HD 785)
Om wortelverhoging, volume en natuurlijke golven
te creëren, plaats de diffusor (8). Druk stevig tegen
de luchtuitlaat aan totdat hij op plaats klikt (C).
Kort tot middellang haar:
Om volume en wortelverhoging te creëren, begeleid
de diffusor vingers rustig met kleine ronde bewe-
gingen over de hoofdhuid.
Lang haar:
Eerst de haareinden drogen door deze op de
vingerplaat te leggen. Daarna voorzichtig het haar
optillen met de diffusor tegen de hoofdhuid aan en
houdt dit vast.
Maak af door met een zachte ronde beweging de
diffuser vingers op de hoofdhuid te bewegen om
wat verhoging te creëren.
Reiniging
Voor reiniging, haal de stekker uit het stopcontact
en laat het apparaat afkoelen.
Voor het reinigen van de behuizing enkel een
vochtige doek gebruiken. Onder geen enkel beding
agressieve schoonmaakmiddelen en schuurmid-
delen gebruiken. Geburik nooit puntige voorwerpen
(v.b. steel van een kam) om stof te verwijderen of
andere dingen uit het apparaat. Er is een risico op
een elektrische schok.
Reinig regelmatig de buitenkant van het bescher-
mende filter (1) met een vochtige doek (D).
Voor een grondige reiniging, kan het filter naar links
gedraaid worden en eraf gehaald worden (E). Reinig
het filter onder stromend water en laat goed droog
worden. Vervang het beschermende filter en draai
vast naar rechts.
Opbergen
De ophangring (3) zorgt voor een praktische en
veilige manier van opbergen van jouw haardroger.
Weggooien
Het apparaat bevat elektronisch recyclebaar
afval. Om het milieu te beschermen, niet
weggooien bij het huisafval. Lever deze in bij
een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Onderhevig aan veranderingen zonder melding
96797320_HD785-780_S4-70.indd 22
96797320_HD785-780_S4-70.indd 22 07.04.14 08:38
07.04.14 08:38
S APPROVED Effective Date 8Apr2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 22 o
Pagina: 22
23
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet noemens-
waardig beinvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
96797320_HD785-780_S4-70.indd 23
96797320_HD785-780_S4-70.indd 23 07.04.14 08:38
07.04.14 08:38
S APPROVED Effective Date 8Apr2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 23 o

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer.

Stel een vraag over de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer

Heb je een vraag over de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin-Hair 7 HD 785 SensoDryer zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.