Braun Satin Hair 7 HD 770 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 HD 770. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Fohn
  • Model/naam: Satin Hair 7 HD 770
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
Per dare volume alla radice, guidate le dita del Diffusore sul
cuoio capelluto, con piccoli movimenti circolari. Continuate
su ogni area da volumizzare.
... capelli lunghi:
Prima asciugate le punte appoggiandole sulla superficie
a dita morbide. Quindi, utilizzando il diffusore, sollevate i
capelli partendo dalle punte. Per dare maggior volume alle
radici, terminate l’operazione con movimenti circolari della
superficie a dita morbide sul cuoio capelluto.
Salvo cambiamenti.
Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spaz-
zatura al termine della sua vita utile. Per lo smalti-
mento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza
Braun o ad un centro specifico.
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni
dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente,
i guasti dell’apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica
o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso improprio
del prodotto, la normale usura conseguente al funziona-
mento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile
sul valore o sul funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da
soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza
autorizzato Braun.
Contattare www.service.braun.com o il numero 02/6678623
per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato
Braun più vicino.
Nederlands
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, lees
dan de gebruiksaanwijzing goed en aandachtig door.
Belangrijk
• Uw haardroger alleen op wisselspanning (~)
aansluiten. Controleer altijd of de op het
apparaat aangegeven netspanning overeen-
komt met die van het lichtnet.
• Gebruik het apparaat nooit in de
nabijheid van of vlak boven water (bijv.
boven gevulde wastafel, badkuip of douche).
Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
• Wanneer u de haardroger in de badkamer
gebruikt, trek dan altijd de stekker na gebruik
uit het stopcontact. Zelfs uitgeschakelde
apparaten kunnen nog gevaar opleveren in
een vochtige omgeving, als de stekker niet
uit het stopcontact is.
• Voor extra beveiliging is het aan te raden
de elektragroep in de badkamer van een
aardlekschakelaar te voorzien, (max. stroom
afname 30 mA). Raadpleeg hiervoor uw
installateur.
• Het moet voorkomen worden dat het luchtin-
laatrooster en/of de blaasopening geheel of
gedeeltelijk wordt geblokkeerd wanneer het
apparaat aan staat. Als een van beiden wordt
geblokkeerd schakelt de haardroger vanzelf
uit. Na een paar minuten afkoelen, schakelt
het apparaat vanzelf weer in.
• Wind het snoer nooit rond het apparaat en
controleer regelmatig het snoer op beschadi-
gingen of scheurtjes vooral waar het snoer de
haardroger binnen gaat en bij de stekker. Als
u twijfelt over de conditie van het apparaat
breng dan het apparaat naar de dichtsbijzijnde
Braun service dealer om het apparaat te
controleren/repareren. Het snoer mag alleen
door een Braun erkende servicedienst worden
vervangen. Ondeskundig reparatiewerk kan
gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
• Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor
kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een
fysieke, sensorische of mentale beperking
indien zij het product gebruiken onder
begeleiding of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruik van het apparaat en
de gevaren inzien. Kinderen zullen niet met
het apparaat spelen. Het apparaat zal niet
schoon gemaakt of onderhouden worden
door kinderen, behalve onder toezicht en als
ze 8 jaar of ouder zijn.
Beschrijving
1 Schakelaar
2 «Colour Saver» kleurbehoud knop
3 Cold shot knop
4 Beschermende filter
5 «Colour Saver» opzetstuk
6 Stylings opzetstuk
7 Diffusor opzetstuk (alleen bij het HD 770)
Schakelaar (1)
De twee luchtstroom- en drie temperatuurinstellingen maken
het mogelijk uw haardroger in te stellen naar uw persoonlijke
voorkeur voor snel, efficiënt maar ook zacht drogen.
Luchtstroom Temperatuur
II hoog hoog III
I laag medium II
O uit laag I
Kleurbehoud Technologie «Colour Saver»
Kleurbehoud Technologie met satijn ionen beschermt het
haar voor uitdrogen en beschadigen en het voorkomt vocht-
verlies tijdens het drogen. Voor prachtig gekleurd haar dat er
nog langer gezond en levendig uitziet.
«Colour Saver» knop
Schuif de Colour Saver knop (2) omhoog, u kunt een limiet
aan de maximum hitte van uw haardroger instellen, ongeacht
de luchtstroomsterkte.
Het resultaat is dat de Satin Hair Colour haardroger voor-
komt dat uw gekleurde haar te heet wordt, uitdroogt of
beschadigd terwijl u wel föhnt met een krachtige lucht-
stroom.
«Colour Saver» opzetstuk
Het Colour Saver opzetstuk (5) mengt koelere omringende
lucht met de drogere luchtstroom. Deze nieuwe, sterkere
luchtstroom blaast zacht over een groter gebied. Voor snel,
maar zeer zacht drogen.
Cold shot (3)
Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold shot knop
indrukken.
Beschermingsfilter (4)
Maak het filter regelmatig schoon. Voor een grondige reini-
ging verwijdert u het filter en spoelt u deze schoon onder de
kraan.
Styling opzetstuk (6)
Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling mondstuk.
Diffusor opzetstuk (7)
(alleen HD 770)
Het bevestigen van de diffusor (b)
• Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor opzet-
stuk tegen de groeven in de haardroger.
• Druk het opzetstuk op de haardroger en draai deze ver-
volgens met de klok mee totdat deze op z’n plaats klikt.
• Om de diffusor te verwijderen draait u in tegenover-
gestelde richting en neemt u het eraf.
Creëren van volume
... kort tot middellang haar:
Om volume in het haar aan te brengen beweegt u de diffusor,
met de diffusorvingers, door middel van kleine draaibe-
wegingen over de hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje.
... lang haar:
Droog eerst de haarpunten door deze op de plaat met de
diffusorvingers te leggen. Til vervolgens voorzichtig met de
diffusor het haar op richting het hoofd en houd dit vast.
Beëindig het drogen bij de haaraanzet door met de diffusor-
vingers kleine draaibewegingen over de hoofdhuid te maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levens-
duur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw gemeente aange-
wezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van
het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoop-
bewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd
Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
96182209_HD770_750.indd 7
96182209_HD770_750.indd 7 18.02.13 15:03
18.02.13 15:03

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin Hair 7 HD 770.

Stel een vraag over de Braun Satin Hair 7 HD 770

Heb je een vraag over de Braun Satin Hair 7 HD 770 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 HD 770. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin Hair 7 HD 770 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.