Braun Satin Hair 7 HD 730 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 HD 730. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Fohn
  • Model/naam: Satin Hair 7 HD 730
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
Schakelaar (1)
De twee luchtstroom- en drie temperatuurinstellingen maken
het mogelijk uw haardroger in te stellen naar uw persoonlijke
voorkeur voor snel, efficiënt maar ook zacht drogen.
Luchtstroom Temperatuur
II hoog hoog III
I laag medium II
O uit laag I
«satin protect™» drogen
Schuif de «satin protect» knop omhoog (2) om de tempera-
tuur te verlagen terwijl u de ingestelde luchstroom behoudt.
«satin protect» drogen helpt bij het behouden van de natuur-
lijke vochtigheid van het haar en voorkomt het uitdrogen
van het haar.
IONTEC
IONTEC is een technologie die speciaal ontwikkeld is om
de gezondheid van uw haar te beschermen. Het herstelt de
vochtbalans van uw haar die vaak verstoord wordt door te
stylen met een (te) hoge temperatuur.
De IONTEC technologie produceert een rijke stroom satijn
ionen die iedere haar omhullen. De ionen kalmeren het haar,
waardoor statisch en pluizend haar wordt verminderd en de
natuurlijke glans wordt onthult.
Druk op de ionische schakelaar (5). Wanneer de haar-
droger aanstaat, zal het ionen lampje gaan branden om
aan te tonen dat er ionen worden geproduceerd.
Om optimale resultaten te behalen met de IONTEC
technologie, dient u de haardroger te gebruiken zonder
opzetstukken.
Het effect van de ionen is minder duidelijk wanneer de
haardroger wordt gebruikt in een zeer vochtige omgeving.
Optimale styling met de IONTEC technologie
Zelfs wanneer u normaal een haardroger met opzetstuk
gebruikt, kunt u het stylen eindigen zonder opzetstuk. Zo
zorgt u voor een maximale stroom van ionen en een zachter,
glanzender en gezonder uitziend resultaat.
Cold shot (3)
Om een kapsel te fixeren met koude lucht, de cold shot knop
indrukken.
Beschermingsfilter (4)
Maak het filter regelmatig schoon. Voor een grondige reini-
ging verwijdert u het filter en spoelt u deze schoon onder de
kraan.
Styling mondstuk (6)
Gebruik voor een nauwkeurige styling het styling mondstuk.
Diffusor opzetstuk (7)
(alleen HD 730)
Het bevestigen van de diffusor (b)
Plaats de inkepingen op de rand van het diffusor opzet-
stuk tegen de groeven in de haardroger.
Druk het opzetstuk op de haardroger en draai deze
vervolgens met de klok mee totdat deze op z’n plaats
klikt.
Om de diffusor te verwijderen draait u in tegenover-
gestelde richting en neemt u het eraf.
Creëren van volume
... Kort tot middellang haar:
Om volume in het haar aan te brengen beweegt u de diffusor,
met de diffusorvingers, door middel van kleine draaibewe-
gingen over de hoofdhuid. Vervolg dit stukje voor stukje.
... Lang haar:
Droog eerst de haarpunten door deze op de plaat met de
diffusorvingers te leggen. Til vervolgens voorzichtig met de
diffusor het haar op richting het hoofd en houd dit vast.
Beëindig het drogen bij de haaraanzet door met de diffusor-
vingers kleine draaibewegingen over de hoofdhuid te maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levens-
duur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw gemeente aange-
wezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van
het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoop-
bewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd
Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Før hårtørreren tages i brug første gang, bør hele brugsan-
visningen læses grundigt igennem.
Vigtigt
Hårtørreren må kun tilsluttes vekselstrøm (쓒). Check,
at spændingen på lysnettet stemmer overens med
spændingsangivelsen på hårtørreren.
Dette apparat må aldrig anvendes i nærheden af eller
over vand (f.eks. en fyldt håndvask, i badekarret eller
under bruseren). Hårtørreren må ikke blive våd.
Træk altid stikket ud efter brug. Selv om apparatet er
slukket, bør det ikke komme i nærheden af vand.
Sørg for, at der ikke spærres for luftind- og udtag, når
hårtørreren er tændt. Hvis en af åbningerne blokeres,
slukker hårtørreren automatisk. Efter et par minutters
afkølning, vil hårtørreren automatisk tænde igen.
Ledningen må ikke vikles omkring apparatet.
Se jævnligt ledningen efter for slitage og brud, specielt
ved stikket og indgangen til hårtørreren. Såfremt der
opstår tvivl om hårtørrerens tilstand, bør den indsendes til
undersøgelse eller reparation hos nærmeste Braun Service
Center. Hårtørrerens ledning må kun skiftes af et Braun
Service Center. Forkert, ukvalificeret reparationsarbejde
kan forårsage ulykker for brugeren.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller
svagelige personer uden overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at
produktet opbevares utilgængeligt for børn. Børn bør
overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.
Beskrivelse
1 Afbryder
2 «satin protect™»-knap
3 Cold-shot-knap
4 Beskyttelsesfilter
5 Ionknap med lys
6 Samlemundstykke
7 Diffusor-tilbehør (kun med HD 730-model)
Afbryder (1)
Med to luftstyrke- og tre temperaturindstillinger kan du
personligt tilpasse din hårtørrer til hurtig og effektiv, men
også nænsom tørring.
Luftstyrke Temperatur
II høj høj III
I lav medium II
O sluk lav I
«satin protect™»-hårtørring
Skub «satin protect»-knappen (2) op for at reducere tempe-
raturen, samtidig med at indstillingen af luftstyrke holdes på
det valgte niveau. «satin protect»-hårtørring hjælper med at
bevare hårets naturlige fugt og forhindrer udtørring af håret.
IONTEC
IONTEC er en teknologi som er specielt udviklet til at
beskytte friskheden i håret. Den genopretter den fugtbalance
i håret som normalt forsvinder ved styling med ekstrem
varme.
IONTEC-teknologi frembringer en kraftig strøm af satinioner,
som omslutter hvert enkelt hårstrå. Ionerne afspænder håret
ved at reducere krus og statisk stress og hjælper med at
fremhæve hårets naturlige skønhed og glans.
Skub ionknappen (5) op. Når hårtørreren er tændt, lyser
ionlyset for at vise, at der genereres ioner.
Det optimale resultat med IONTEC-funktionen opnås ved
at bruge hårtørreren uden tilbehør.
Ionernes virkning er mindre tydelig, når funktionen anven-
des ved høj luftfugtighed.
Optimal styling med IONTEC-teknologi
Selvom du normalt anvender hårtørreren med tilbehør,
så afslut stylingen uden tilbehør for at sikre en maksimal
ionstrøm og et glattere og blankere hår med et sundere
udseende.
Cold shot (3)
Tryk på cold-shot knappen for at style med kold luft.
Beskyttelsesfilter (4)
Børst filteret rent regelmæssigt. Fjern filteret og rens det
under rindende vand, når det behøver en grundig rengøring.
Smalt næb (6)
Brug det smalle næb for en præcis styling.
Diffusor tilbehør (7)
(kun HD 730)
Montering af diffusor (b)
Tapperne på kanten af diffusoren anbringes ud for indhak-
kene på hårtørreren.
Tryk diffusoren på hårtørreren, drej med uret til den klikker
på plads.
Drej i den modsatte retning og træk for at fjerne diffusoren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
99385188_HD730_710 7
99385188_HD730_710 7 16.03.2010 10:19:01 Uhr
16.03.2010 10:19:01 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin Hair 7 HD 730.

Stel een vraag over de Braun Satin Hair 7 HD 730

Heb je een vraag over de Braun Satin Hair 7 HD 730 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin Hair 7 HD 730. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin Hair 7 HD 730 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.