Braun Satin Hair 5 HD550 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin Hair 5 HD550. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Fohn
  • Model/naam: Satin Hair 5 HD550
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 9
tisch uit. Na een paar
minutenafkoelen,schakelt
het apparaat vanzelf weer
aan.
• Wikkel het snoer niet om
het apparaat. Controleer
het electriciteitssnoer
geregeld op schade of
slijtage. Wanneer het
snoer beschadigd is,
gebruik het apparaat dan
niet meer en breng en
naar een gemachtigd
Braun Service Centrum.
• Dit apparaaat is geschikt
voor gebruik voor kin-
deren ouder dan 8 jaar
en personen met een
fysieke, sensorische of
mentalebeperking indien
zij het product gebruiken
onder begeleiding of in-
structieshebbengekregen
over het veilig gebruik
van het apparaat en de
gevaren inzien. Kinderen
zullen niet met het appa-
raat spelen. Het apparaat
zal niet schoon gemaakt
of onderhouden worden
door kinderen, behalve
onder toezicht en als ze
8 jaar of ouder zijn.
• Mensen met pacemakers
(of defibrillators) dienen
hun arts te raadplegen
voorhetingebruiknemen
van deze droogkap.
Uitvoorzorgadviserenwij
deze droogkap niet te
gebruiken, aangezien de
motor zich bij gebruik
vlakbij de pacemaker
(of defibrillator) bevindt.
Omschrijving
1 Kap
2 Motoren
3 Schakelaar
Voor het gebruik
Schuif beide motordelen 2 van
elkaar (a).
Let op: Vouw de kap volledig
open om er zeker van te zijn dat
er geen vouwen of kreukels meer
in het plastic zitten, in het bijzonder
daar waar de kap aan de motoren
bevestigd is. Plaats de kap op het
hoofd voordat je hem in werking
stelt. Zorg ervoor dat de motoren
correct hangen en niet verdraaid
zijn.
Doe de kap om uw nek (b) en zet
de kap op uw hoofd (c).
Gebruik
Schakel de motoren met de schake-
laar 3 in en stel de verlangde tem-
peratuur in (d).
Schakelaar 3
= hoge warmte
= middelmatige warmte
= geringe warmte
= afkoel-instelling
(voor stevige, duurzame
krullen)
= uit
Opmerking
Wanneer u de droogkap voor de
eerste keer gebruikt, dient u de
hoogste stand pas te gebruiken
wanneer de kap volledig met lucht
is gevuld.
Belangrijk: zorg ervoor dat het haar
de ventilatiegaten niet afdekt.
Afkoel-instelling
Wanneer uw haar droog is, schakelt
u de afkoel-instelling in en laat u
koele lucht ongeveer 1 tot 2 minuten
op de hete, nog opgerolde krullen
inwerken. Dat maakt het haar voller
en veerkrachtiger en het kapsel
duurzamer.
Opbergen, reinigen
Na gebruik en voor het reinigen
a.u.b. steeds de stekker uit het
stopcontact trekken. Voor het op-
bergen steekt u de beide motoren
weer in elkaar en draait u de kap om
de motoren heen, nadat het hele
apparaat is afgekoeld.
De motoren 2 en de kap 1 veegt
u alleen met een vochtige doek af.
Nooit onder stromend water
houden of onder water dompelen.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan
het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij
een Braun Service Centre of bij
de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Dansk
Vigtigt
• Apparatetmåkuntilsluttes
vekselstrøm (~). Check, at
spændingen på lysnettet
stemmer overens med
spændingsangivelsen på
apparatet.
• Dette apparat må
aldrig anvendes i
nærheden af eller over
vand (f.eks. en fyldt
håndvask, i badekarret
eller under bruseren).
Hårtørreren må ikke blive
våd.
• Træk altid stikket ud efter
brug. Selv om apparatet
er slukket, bør det ikke
komme i nærheden af
vand.
• Sørg for, at der ikke spær-
res for luftind- og udtag,
når hårtørreren et tændt.
Hvis en af åbningerne
blokeres, slukker hårtør-
reren automatisk. Efter et
par minutters afkølning,
vi hårtørreren automatisk
tænde igen.
96255162_HLH_510 Seite 9 Donnerstag, 22. November 2012 11:02 11
Pagina: 17
Intensivpflege
für strapaziertes Haar
Durch die Wärmeeinwirkung der
Trockenhaube lässt sich die Wirk-
samkeit von Haarkuren intensivieren,
da Wärme die Haarschichten auf-
schließt und sie aufnahmefähiger
macht.
Die Trockenhaube aufsetzen
und die Wärme nicht länger als
10 Minuten einwirken lassen.
Deep conditioning
Heat from the hood helps to
improve the effectiveness of con-
ditioning methods such as protein
treatments, hot oil or remoisturisers,
by opening up the hair cuticle.
Follow carefully the instructions
for using the hood, place it over your
head and use for no longer than
ten minutes.
Soins nourrissants intensifs
La chaleur provenant du casque
permet d’améliorer les effets de ces
soins nourrissants tels que les trai-
tements hydratants, revitalisants,
aux protéines . . . ceci en ouvrant les
folicles du cheveu.
Lisez attentivement le mode d’em-
ploi du casque puis posez-le sur
votre tête pendant dix minutes au
plus.
Acondicionadores de cabello
El calor del casco secador, ayuda a
mejorar la efectividad de tratamien-
tos especiales como proteínas,
revitalizantes, hidratantes y aceites
calientes, abriendo la cutícula
capilar.
Siga cuidadosamente las instruc-
ciones para usar del casco secador.
Conéctelo y no lo use más de
10 minutos.
Métodos condicionadores
O calor do capacete ajuda a melho-
rar os métodos condicionadores e
especiais, como tratamentos
de proteinas revitalizantes, óleo
quente ou ultra hidratante, abrindo
os poros capilares.
Siga cuidadosamente as instruções
de uso do capacete secador, colo-
que-o na cabeça e não o utilize por
mais de dez minutos.
Trattamento di massima efficacia
Il calore del casco aiuta ad aumen-
tare l’efficacia dei metodi rigenera-
tivi, quali i trattamenti con proteine,
con olio caldo o con sostanze
reidratanti, in quanto apre comple-
tamente la parte più in superficie
dei capelli.
Seguite attentamente le istruzioni
d’uso del casco, mettetevelo in
testa e tenetelo par al massimo
dieci minuti.
Intensieve crèmebehandeling
Door het gebruik van de droogkap
wordt het effekt van bijv. een
proteïne-behandeling, een olie,
of haarherstellende behandeling
verhoogd. De warmte zorgt ervoor
dat de crème of olie dieper in het
haar doordringt.
Volg de gebruiksaanwijzing van
de droogkap, zet de kap over uw
hoofd en gebruik hem niet langer
dan 10 minuten.
Kurbehandling af ødelagt hår
Varmen fra Braun’s hættehårtørrer
øger effekten af disse behandlinger,
som f.eks. protein-kur, varm olie
eller balsam-kure ved at åbne
hårets porer.
Læs brugsanvisningen til hætte-
hårtørreren grundigt igennem.
Placer derefter hætten over hovedet
og tør håret i højst 10 minutter.
Intensivinnpakning
Varmen fra tørkehetten forbedrer
behandlingens effektivitet; f.eks.
når det gjelder proteinbehandling,
behandling med varme oljer eller
fuktighetsmidler (som gir ny fukt
og/eller gir håret mulighet til å ta
opp ny fuktighet), ved at varmen
åpner håroverflaten.
Følg tørkehettens bruksanvisning
nøye. Plasser hetten over hodet
og anvend den ikke lenger enn
10 minutter.
Intensivinpackning
Värmen från torkhuven förbättrar
inpackningens effektivitet, t. ex. vid
behandling med protein, varm olja
eller fuktighetsmedel (som ger ny
fukt och/eller ger håret möjlighet
att ta upp ny fukt), genom att
värmen öppnar hårhinnan.
Följ bruksanvisningen för torkhu-
ven noga. Placera torkhuven över
huvudet och använd den inte längre
än tio minuter.
Syvähoito
Hupun lämpö tehostaa hoitoainei-
den kuten proteeinihoitojen, öljyn
tai kosteuttajien vaikutusta avaa-
malla hinssuomut.
Noudata tarkoin hupun käyttöoh-
jeita, aseta se päähäsi ja käytä
korkeintaan kymmenen minuuttia.
Always different – always beautiful
96255162_HLH_510 Seite 17 Donnerstag, 22. November 2012 11:02 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin Hair 5 HD550.

Stel een vraag over de Braun Satin Hair 5 HD550

Heb je een vraag over de Braun Satin Hair 5 HD550 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin Hair 5 HD550. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin Hair 5 HD550 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.