Braun Satin-Hair 1 ST 100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin-Hair 1 ST 100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Satin-Hair 1 ST 100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
detergenti infiammabili o aggressivi né pagliette abrasive.
Di tanto in tanto pulire l’apparecchio con un panno umido
e usare un panno morbido per asciugarlo.
Smaltimento
Questo prodotto contiene rifiuti elettronici riciclabili.
Per proteggere l’ambiente, non smaltirlo tra i rifiuti
domestici bensì conferirlo a punti di raccolta locali
adeguati.
Salvo cambiamenti senza preavviso.
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni
dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i
guasti dell’apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o
di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso improprio
del prodotto, la normale usura conseguente al funziona-
mento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascura-
bile sul valore o sul funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da
soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assi-
stenza autorizzato Braun.
Contattare www.service.braun.com o il numero
02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza
autorizzato Braun più vicino.
Nederlands
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen
alvorens het apparaat te gebruiken en ze vervolgens zorg-
vuldig te bewaren, zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.
Belangrijk
• Sluit het apparaat alleen aan op wissel-
spanning en controleer of de netspanning
van de contactdoos overeenstemt met de
op het apparaat gespecificeerde nominale
spanning.
• Het apparaat mag nooit gebruikt worden
nabij water (bijv. een gevulde lavabo,
badkuip of douche). Laat het apparaat niet
nat worden.
• Als extra bescherming wordt aangeraden
een aardlekschakelaar met een aanspreek-
stroom van maximaal 30 mA in de stroom-
kring van uw badkamer te installeren. Vraag
uw installateur om advies.
• Het apparaat kan gebruikt worden door
kinderen of 8 jaar en ouder en personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of personen die niet over vol-
doende ervaring en/of kennis beschikken,
op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt
of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig
moeten gebruiken en welke gevaren ermee
gepaard gaan en zij dit begrepen hebben.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
De reiniging en het onderhoud mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze
ouder zijn dan 8 jaar en er iemand toezicht
houdt.
• Raak de hete delen van het apparaat niet aan.
• Leg het hete apparaat niet op oppervlakken
die niet hittebestendig zijn.
• Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
Controleer het netsnoer regelmatig op slijtage
of schade. Indien het netsnoer beschadigd
is, moet het worden vervangen door een
geautoriseerd Braun-servicecentrum of een
persoon met een gelijkwaardige kwalificatie,
om gevaar te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen op gedroogd
haar.
Beschrijving
1 Zwevende stylingplaten
2 Handgreep
3 Controlelampje
4 Beschermkap
Aansluiten
Verwijder de beschermkap (4). Plaats het apparaat op een
hittebestendig oppervlak en steek de stekker in een con-
tactdoos. Het controlelampje brandt om aan te geven dat
het apparaat aangesloten is op de voeding en aan het
opwarmen is. Na ongeveer één minuut opwarmen, kunt u
beginnen te steilen. Gelieve rekening te houden met een
langere opwarmtijd wanneer het apparaat gebruikt wordt
op 100 V. Om het apparaat uit te schakelen, trekt u de
stekker uit de contactdoos.
Steilen
Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is alvorens u het
apparaat gebruikt.
Kam eerst de knopen uit uw haar met een kam met wijde
tanden. Scheid uw haar in secties.
Plaats de stylingplaten op een dunne haarlok (1–2 cm)
dichtbij de wortels en sluit de tang (A). Laat het apparaat
zachtjes over het haar glijden, van de wortels tot de pun-
ten (B). Ga met het apparaat over het haar in een continue
beweging. Zo wordt het beste steilresultaat verkregen
zonder het haar te beschadigen. Blijf niet langer dan
2 seconden op één plaats.
Wees voorzichtig! Alle onderdelen van de behuizing,
behalve de handgreep (2), worden warm. Zorg ervoor dat
de apparaatbehuizing niet in contact komt met uw huid.
Krullen maken
Houd de afgescheiden lok stevig vast bij het uiteinde en
plaats de verwarmingsplaten over de lok dicht bij de wortel-
zone (C). Draai het apparaat zo dat de lok over de buiten-
ste behuizing (D) glijdt en beweeg het apparaat traag in de
richting van de haarpunten (E), tot voorbij de haarpunten.
Na gebruik
Trek de stekker van het apparaat na gebruik uit de con-
tactdoos en laat het apparaat minstens 5 minuten afkoe-
len. Vervolgens kunt u de beschermkap aanbrengen om
het apparaat op te bergen of te transporteren.
Reiniging
Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos en
laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen. Dom-
pel het apparaat nooit in water. Gebruik geen ontvlambare
of agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes.
Het apparaat af en toe met een vochtige doek reinigen en
met een zachte doek drogen.
Afdanking
Het apparaat bevat recyclebaar elektronisch afval.
Ter bescherming van het milieu mag het apparaat
niet bij het huishoudelijk afval terechtkomen, maar
dient het naar een plaatselijk inzamelpunt gebracht
te worden.
Vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zul-
len eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervan-
ging van onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit appa-
raat wordt geleverd door Braun of een officieel aange-
stelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloe-
den vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet origi-
nele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoop-
bewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd
Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
96754266_ST_100.indd 7
96754266_ST_100.indd 7 25.03.14 10:39
25.03.14 10:39
D Effective Date 3Apr2014 GMT - Printed 18Aug2

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin-Hair 1 ST 100.

Stel een vraag over de Braun Satin-Hair 1 ST 100

Heb je een vraag over de Braun Satin-Hair 1 ST 100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin-Hair 1 ST 100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin-Hair 1 ST 100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.