Braun Satin-Hair 1 HD 130 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin-Hair 1 HD 130. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Fohn
  • Model/naam: Satin-Hair 1 HD 130
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
Voordat u het apparaat voor het eerst
gaat gebruiken, lees dan de gebruiks-
aanwijzing goed en aandachtig door en
bewaar voor toekomstige referentie.
Belangrijk
• Controleer altijd of de op het
apparaat aangegeven net-
spanning (2) overeenkomt
met die van het lichtnet. U
kunt 230 V of 120 V kiezen.
• Gebruik het apparaat
nooit in de nabijheid van
of vlak boven water (bijv.
boven gevulde wastafel, bad-
kuip of douche). Zorg dat het
apparaat niet nat wordt.
• Wanneer u de haardroger in
de badkamer gebruikt, trek
dan altijd de stekker na
gebruik uit het stopcontact.
Zelfs uitgeschakelde appara-
ten kunnen nog gevaar ople-
veren in een vochtige omge-
ving, als de stekker niet uit het
stopcontact is.
• Voor extra beveiliging is het
aan te raden de elektragroep
in de badkamer van een aard-
lekschakelaar te voorzien,
(max. Stroom afname 30 mA).
Raadpleeg hiervoor uw instal-
lateur.
• Het moet voorkomen worden
dat het luchtinlaatrooster en/
of de blaasopening geheel of
gedeeltelijk wordt geblok-
keerd wanneer het apparaat
aan staat. Als een van beiden
wordt geblokkeerd schakelt
de haardroger vanzelf uit. Na
een paar minuten afkoelen,
schakelt het apparaat vanzelf
weer in.
• Wind het snoer nooit rond het
apparaat en controleer regel-
matig het snoer op beschadi-
gingen of scheurtjes vooral
waar het snoer de haardroger
binnen gaat en bij de stekker.
Als u twijfelt over de conditie
van het apparaat breng dan
het apparaat naar de dichts-
bijzijnde Braun service dealer
om het apparaat te controle-
ren/repareren. Het snoer
mag alleen door een Braun
erkende servicedienst worden
vervangen. Ondeskundig
reparatiewerk kan gevaarlijk
zijn voor de gebruiker.
• Dit apparaaat is geschikt voor
gebruik voor kinderen ouder
dan 8 jaar en personen met
een fysieke, sensorische of
mentale beperking indien zij
het product gebruiken onder
begeleiding of instructies
hebben gekregen over het
veilig gebruik van het apparaat
en de gevaren inzien. Laat
kinderen niet met het apparaat
spelen. Laat het apparaat niet
Nederlands
96793644_HD130_S4-58.indd 16
96793644_HD130_S4-58.indd 16 26.03.14 14:58
26.03.14 14:58
PROVED Effective Date 2Apr2014 GMT - Printed 18Aug2014 Pag
Pagina: 16
17
schoon gemaakt of onderhou-
den worden door kinderen,
behalve onder toezicht en als
ze 8 jaar of ouder zijn.
Vouwbare hendel
Voor eerste gebruik, vouw de hendel uit
totdat deze in positie valt.
Luchtstroom en temperatuur knop (1)
O = uit
I = zacht drogen
II = snel drogen
Voltage schakelaar (2)
Wanneer de haardroger uit het stop-
contact is, mag het voltage (120 V of
230 V) worden gewijzigd door de voltage
schakelaar.
Styling mondstuk (3)
Voor precisie styling gebruik het styling
mondstuk.
Weggooien
Het apparaat bevat elektronisch
recyclebaar afval. Om het milieu te
beschermen, niet weggooien bij
het huisafval. Lever deze in bij een
Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Onderhevig aan veranderingen zonder
melding
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie
van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode
zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervan-
ging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk
land waar dit apparaat wordt geleverd
door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van
onoordeelkundig gebruik, normale
slijtage en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemens-
waardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie
door niet door ons erkende service-afde-
lingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service
binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoop-
bewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer
Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de
buurt.
96793644_HD130_S4-58.indd 17
96793644_HD130_S4-58.indd 17 26.03.14 14:58
26.03.14 14:58
PROVED Effective Date 2Apr2014 GMT - Printed 18Aug2014 Pag

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin-Hair 1 HD 130.

Stel een vraag over de Braun Satin-Hair 1 HD 130

Heb je een vraag over de Braun Satin-Hair 1 HD 130 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin-Hair 1 HD 130. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin-Hair 1 HD 130 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.