Braun ProStyle SI 8590 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ProStyle SI 8590. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: ProStyle SI 8590
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 19
20
Dit product voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen
u vele jaren plezier met uw nieuwe Braun
stoomstrijkijzer.
Let op: Indien de zool van uw strijkijzer is
voorzien van een plastic beschermlaag, dient
u dit voor het eerste gebruik te verwijderen.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u
het strijkijzer bezit.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen
aan op wisselspanning.
• Haal voordat u het strijkijzer met water vult
altijd de stekker uit het stopcontact. Trek
daarbij altijd aan de stekker, niet aan het
snoer. Het snoer dient nooit in aanraking
te komen met hete voorwerpen of de
strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes alltijd
rechtopstaand op het rustvlak. Haal de
stekker uit het stopcontact zodra u de
kamer verlaat, ook al is het maar een korte
tijd.
• Houd het strijkijzer buiten het bereik
van kinderen, in het bijzonder wanneer u
de stoomstoot- en stoomspuit-functie
gebruikt. Bij stoomstrijkijzers heeft u te
maken met hoge temperaturen en hete
stoom. Dit kan leiden tot brandwonden.
• Strijk of stoom mooit kleding terwijl u het
aan heeft.
• Controleer regelmatig het snoer op moge-
lijke beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreed, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng het naar
een Braun Service Centrum voor
reparatie.
• Een onjuiste of ondeskundige reparatie
kan ongelukken veroorzaken of de
gebruiker verwonden.
• Braun apparaten voldoen aan de veilig-
heidsvoorschriften.
A Beschrijving
1 Stoomspuit-openingen «jet»
2 Klepje van vulopening van het
waterreservoir
3 Spray nipple
4 Stoomstoot-knop
5 2-functie-knop: waterspray/stoomspuit
6 Stoomdoseerknop
7 Steam-plus knop
8 Controlelampje
9 Temperatuurregelaar
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien
bij u het water echter extreem hard is,
raden wij u aan een mengsel van 50 %
leidingwater en 50 % gedistilleerd water
te gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (b.v. stijfsel).
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het
stopcontact. Kies de temperatuur die
overeenkomt met de aanwijzingen op het
rustvlak van het strijkijzer of die op het
label in uw kleding.
• Het controlelampje gaat uit wanneer de
gewenste temperatuur is bereikt (na
ongeveer 1 ó min.).
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom verhogen
of verlagen door de stoomdoseerknop
te draaien. De stoomdoseerknop en de
temperatuurregelaar moeten in het rode
stoomgebied staan.
Voor normaal strijken, raden wij een
gemiddelde stoominstelling aan. Alleen
bij het strijken van linnen, dik katoen of
gelijksoortige stoffen raden wij aan de
stoom maximaal in te stellen.
Let op: draai tijdens het strijken de stoom-
doseerknop niet buiten het rode stoom-
gebied. Voor de functies extra stoom,
stoomstoot en stoomspuit dient de tempe-
ratuurregelaar in het doorlopend rode
gebied te staan. Deze functies kunnen
ook worden gebruikt bij droog strijken.
Vario plus steam
(niet bij model 8520)
Druk de knop voor steam plus (7) max.
3 seconden in, maar niet vaker dan 4
keer per minuut.
Stoomstoot
Druk de stoomstoot-knop (4) in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
Frontale stoomspuit
Draai de 2-functie-knop (5) zover
mogelijk richting «jet». Druk de knop
vervolgens in met tussenpozen van
minimaal 5 seconden.
Spray-functie
Draai de 2-functie-knop (5) naar het
symbool en druk de knop in.
Droog strijken
Zet de stoomdoseerknop op positie «0»
(= stoom uit).
Let op: Druk voordat u gaat strijken de
stoomstoot- en stoomspuit-knop 3 à 4
keer in om ze te activeren. Deze functies
kunnen ook worden gebruikt voor het
stomen van hangende kleding.
Nederlands
SI8000_MN_S6-64 Seite 20 Dienstag, 20. Juni 2006 2:33 14
Pagina: 20
21
D Automatische uitschakeling
(alleen 8595)
Het uitschakel-mechanisme veroorzaakt
een licht rammelend geluid in het strijkijzer
tijdens het strijken. Dit is normaal en duidt
in geen geval op een defect van het
strijkijzer. Het «auto-off» controlelampje
zal gaan knipperen wanneer het strijkijzer
zichzelf uitschakelt.Dit gebeurt wanneer
het strijkijzer …
– ± 30 seconden horizontaal op dezelfde
plaats op de strijkzool staat of
– ± 15 minuten vertikaal op dezelfde
plaats op het rustvlak staat.
Beweeg het strijkijzer om het opnieuw in
werking te stellen. Wanneer het «auto-off»
controlelampje ophoudt met knipperen is
het strijkijzer weer ingeschakeld.
E Textile Protector (alleen 8595/8590)
Voordat de Textiel Beschermer (Textile
Protector) voor de 1e keer wordt beves-
tigd, moet er eerst 2 minuten zonder de
Textiel Beschermer worden gestreken.
De Braun Textiel Beschermer beschermt
gevoelige stoffen tegen beschading door
hitte en maakt het mogelijk om de meeste
donkere stoffen te strijken zonder een
doek ertussen te leggen. Om het effect
op uw stoffen te testen voordat u gaat
strijken, raden wij u aan om een klein
stukje aan de binnenkant van het
materiaal te strijken. Met de Textiel
Beschermer kunt u gevoelige stoffen
strijken met de temperatuurstand «•••» of
met «max», zodat u alle stoomfuncties die
uw strijkijzer heeft kunt gebruiken.
Nadat de Textiel Beschermer bevestigt
is, 11/2 minuut wachten voordat u gaat
strijken. De Textil Beschermer altijd eerst
van uw strijkijzer afhalen voordat u het
strijkijzer opbergt.
F Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en
leeg het waterreservoir. Bewaar het
afgekoelde strijkijzer op en droge plaats,
rechtop-staand op het rustvlak.
G Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit
een schuursponsje, schuurmiddel, azijn of
andere reinigingsmiddelen.
H Schoonmaken van den
antikalkstift
De antikalkstift onder de stoomdoseer-
knop dient regelmatig ontkalkt te worden
(b.v. wanneer de stoomontwikkeling
ontoereikend is). Het waterreservoir dient
hiervoor leeg te zijn.
Verwijderen van de stoomdoseerknop
met antikalkstift
Draai de stoomdoseerknop met de klok
mee tot de dubbele pijl aan het einde van
de antikalkmarkering en de stoomdoseer-
knop zal omhoog komen. Trek de knop
verticaal omhoog. Raak het onderste deel
van de antikalkstift niet aan. Dompel de
antikalk-stift in azijn (geen azijnoplossing)
of citroen-sap gedurende ongeveer
30 minuten. Borstel de kalkresten af en
spoel de stift vervolgens af onder de kraan
(fig. H 1-5).
Opnieuw inbrengen van de stoom-
doseerknop
Breng de stoomdoseerknop weer in zijn
originele positie volgens fig. 6 en 7.
Let op: Het strijkijzer mag niet worden
gebruik zonder stoomdoseerknop.
I Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van kalk-
resten dient u te ontkalken volgens fig.
I 1-11.
Let op: Er zal heet water en stoom uit de
strijkzool komen wanneer de stoomdoseer-
knop tegen de klok in wordt gedraaid en
de antikalkmarkering bereikt.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld en
maak het daarna schoon volgens de
bovenstaande beschrijving.
Vul vervolgens het waterreservoir
opnieuw met water, laat het strijkijzer heet
worden en druk 4 keer op de stoomstoot-
knop om het strijkijzer te spoelen voordat
er weer mee gestreken wordt (I 12-13).
Gebruik geen ontkalkmittelen die u in de
supermarkt kunt kopen. Zij kunnen het
ijzer beschadigen.
SI8000_MN_S6-64 Seite 21 Dienstag, 20. Juni 2006 2:33 14
Pagina: 21
22
J Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
89/336 en aan de EEG laagspannings
richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
Probleem Oplossing
Er komen
waterdruppels uit
de stoomgaatjes
Draai de
stoomdoseerknop
tegen de klok in om
dehoeveelheidstoom
te verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van
de stoomspuit-knop
(«jet»), de stoom-
stoot-knop of de
steam plus knop.
De stoomspuit
werkt niet
Druk de stoomspuit-
knop een paar keer
achter elkaar in.
Er komt nauwelijks
of geen stoom uit
de stoomgaatjes
Controleer het
waterniveau in het
reservoir.
Reinig de antikalkstift.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de
stoomkamer.
SI8000_MN_S6-64 Seite 22 Dienstag, 20. Juni 2006 2:33 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ProStyle SI 8590.

Stel een vraag over de Braun ProStyle SI 8590

Heb je een vraag over de Braun ProStyle SI 8590 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ProStyle SI 8590. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ProStyle SI 8590 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.