Braun ProStyle SI 8570 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ProStyle SI 8570. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: ProStyle SI 8570
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 10
Nederlands
Dit product voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen
u vele jaren plezier met uw nieuwe Braun
stoomstrijkijzer.
Let op: Indien de zool van uw strijkijzer is
voorzien van een plastic beschermlaag, dient u
dit voor het eerste gebruik te verwijderen.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het
strijkijzer bezit.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen aan
op wisselspanning.
• Haal voordat u het strijkijzer met water vult
altijd de stekker uit het stopcontact. Trek
daarbij altijd aan de stekker, niet aan het
snoer. Het snoer dient nooit in aanraking te
komen met hete voorwerpen of de
strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes alltijd
rechtopstaand op het rustvlak. Haal de
stekker uit het stopcontact zodra u de
kamer verlaat, ook al is het maar een korte
tijd.
• Houd het strijkijzer buiten het bereik van
kinderen, in het bijzonder wanneer u de
stoomstoot- en stoomspuit-functie
gebruikt. Bij stoomstrijkijzers heeft u te
maken met hoge temperaturen en hete
stoom. Dit kan leiden tot brandwonden.
• Strijk of stoom mooit kleding terwijl u het
aan heeft.
• Controleer regelmatig het snoer op
mogelijke beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreed, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng het naar
een Braun Service Centrum voor reparatie.
• Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan
ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
• Braun apparaten voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften.
A Beschrijving
1 Stoomspuit-openingen «jet»
2 Klepje van vulopening van het
waterreservoir
3 Spray nipple
4 Stoomstoot-knop
5 2-functie-knop: waterspray/stoomspuit
6 Stoomdoseerknop
7 Knop voor extra stoom
8 Controlelampje
9 Temperatuurregelaar
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien bij
u het water echter extreem hard is, raden
wij u aan een mengsel van 50 %
leidingwater en 50 % gedistilleerd water te
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (b.v. stijfsel).
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het
stopcontact. Kies de temperatuur die
overeenkomt met de aanwijzingen op het
rustvlak van het strijkijzer of die op het label
in uw kleding.
• Het controlelampje gaat uit wanneer de
gewenste temperatuur is bereikt (na
ongeveer 1 ó min.).
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom verhogen of
verlagen door de stoomdoseerknop te
draaien. De stoomdoseerknop en de
temperatuurregelaar moeten in het rode
stoomgebied staan.
Let op: draai tijdens het strijken de
stoomdoseerknop niet buiten het rode
stoomgebied. Voor de functies extra stoom,
stoomstoot en stoomspuit dient de
temperatuurregelaar in het doorlopend rode
gebied te staan. Deze functies kunnen ook
worden gebruikt bij droog strijken.
Extra stoom
Druk de knop voor extra stoom (7) max.
3 seconden in, maar niet vaker dan 4 keer
per minuut.
Stoomstoot
Druk de stoomstoot-knop (4) in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
Frontale stoomspuit
Draai de 2-functie-knop (5) zover mogelijk
richting «jet». Druk de knop vervolgens in
met tussenpozen van minimaal 5 seconden.
Spray-functie
Draai de 2-functie-knop (5) naar het
symbool en druk de knop in.
Droog strijken
Zet de stoomdoseerknop op positie «0»
(= stoom uit).
Let op: Druk voordat u gaat strijken de
stoomstoot- en stoomspuit-knop 3 à 4 keer
in om ze te activeren. Deze functies kunnen
ook worden gebruikt voor het stomen van
hangende kleding.
D Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en leeg
het waterreservoir. Bewaar het afgekoelde
strijkijzer op en droge plaats, rechtop-
staand op het rustvlak.
E Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit
een schuursponsje, schuurmiddel, azijn of
andere reinigingsmiddelen.
F Schoonmaken van den
antikalkstift
De antikalkstift onder de stoomdoseerknop
dient regelmatig ontkalkt te worden (b.v.
wanneer de stoomontwikkeling ontoe-
reikend is). Het waterreservoir dient
hiervoor leeg te zijn.
Verwijderen van de stoomdoseerknop
met antikalkstift
Draai de stoomdoseerknop met de klok
mee tot de dubbele pijl aan het einde van de
antikalkmarkering en de stoomdoseerknop
zal omhoog komen. Trek de knop verticaal
omhoog. Raak het onderste deel van de
antikalkstift niet aan. Dompel de antikalk-
stift in azijn (geen azijnoplossing) of citroen-
sap gedurende ongeveer 30 minuten.
Borstel de kalkresten af en spoel de stift
vervolgens af onder de kraan (fig. F 1-5).
Opnieuw inbrengen van de
stoomdoseerknop
Breng de stoomdoseerknop weer in zijn
originele positie volgens fig. 6 en 7.
Let op: Het strijkijzer mag niet worden
gebruik zonder stoomdoseerknop.
G Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van
kalkresten dient u te ontkalken volgens fig.
G 1-11.
Let op: Er zal heet water en stoom uit de
strijkzool komen wanneer de
stoomdoseerknop tegen de klok in wordt
gedraaid en de antikalkmarkering bereikt.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld en
maak het daarna schoon volgens de
bovenstaande beschrijving.
Vul vervolgens het waterreservoir opnieuw
met water, laat het strijkijzer heet worden en
druk 4 keer op de stoomstoot-knop om het
strijkijzer te spoelen voordat er weer mee
gestreken wordt (G 12-13).
Gebruik geen ontkalkmittelen die u in de
supermarkt kunt kopen. Zij kunnen het ijzer
beschadigen.
H Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit product voldot aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
89/336 en de laag spannings EEG
richtlijn 73/23.
Probleem Oplossing
Er komen
waterdruppels uit
de stoomgaatjes
Draai de
stoomdoseerknop
tegen de klok in om de
hoeveelheid stoom te
verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van
de stoomspuit-knop
(«jet»), de stoomstoot-
knop of de knop voor
extra stoom.
De stoomspuit
werkt niet
Druk de stoomspuit-
knop een paar keer
achter elkaar in.
Er komt nauwelijks
of geen stoom uit
de stoomgaatjes
Controleer het
waterniveau in het
reservoir.
Reinig de antikalkstift.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de
stoomkamer.
SI8570_MN Seite 9 Montag, 10. Juni 2002 1:11 13

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ProStyle SI 8570.

Stel een vraag over de Braun ProStyle SI 8570

Heb je een vraag over de Braun ProStyle SI 8570 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ProStyle SI 8570. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ProStyle SI 8570 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.