Braun Oral-B Pro 600 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 600. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Tandenborstel
  • Model/naam: Oral-B Pro 600
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 14
15
• Reiniging en onderhoud mag niet worden
uitgevoerd door kinderen.
• Houd toezicht op kinderen om te voor-
komen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Gebruik dit product alleen waarvoor u het
dient te gebruiken zoals beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen toebe-
horen die niet worden aanbevolen door de
fabrikant.
WAARSCHUWING
• Als het product gevallen is, dient u de opzetborstel te vervangen
voor uw volgende gebruik, ook als er geen zichtbare schade is.
• Plaats de oplader niet in water of andere vloeistoffen. Plaats of
bewaar de oplader niet op een plek waar het in een bad of
wastafel kan vallen. Pak geen oplader die in het water is
gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
• Haal het apparaat niet uit elkaar, tenzij voor het verwijderen van
de batterij. Pas op dat u geen kortsluiting maakt tussen de
positieve en negatieve pool bij het verwijderen van de batterij.
• Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, steeds de stekker
vasthouden in plaats van het snoer. Raak de power knop niet
aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroor-
zaken.
• Neem eerst contact op met uw tandarts of deskundige, indien u
onder behandeling bent voor een aandoening in de mond.
Specificatie
Zie voor spanningsspecificaties de onderkant van de oplader.
Beschrijving
a Opzetborstel
b Aan/uitknop
c Handvat
d Oplaadindicator
e Indicator batterij bijna leeg
f Basisoplader
g Borstelkophouder (afhankelijk van model)
Aansluiten en opladen
De tandenborstel heeft een waterproof handvat, is elektrisch
beveiligd en is bedoeld voor gebruik in de badkamer.
• Steek de stekker van de basisoplader (f) of de samengestelde
oplader (afbeelding A/B) in het stopcontact en plaats het
handvat van de tandenborstel (c) op de oplader.
• Het groene controlelampje voor het opladen (d) knippert
wanneer het handvat wordt opgeladen. Zodra het handvat
helemaal is opgeladen, blijft het groene lampje 5 seconden
continu branden. Daarna gaat het uit. Met een volledig opgela-
den handvat kunt u zeven dagen regelmatig poetsen, (tweemaal
per dag, 2 minuten) (afbeelding 2).
• Als de oplaadbare batterij bijna leeg is, gaat het rode controle-
lampje voor het opladen (e) enkele seconden knipperen
wanneer u de tandenborstel aan- of uitzet.
• Voor dagelijks gebruik kan het handvat van de tandenborstel op de
aangesloten oplader worden geplaatst om deze op vol vermogen
te houden. Overladen is onmogelijk. Om milieuredenen adviseert
Oral-B echter de stekker van de oplader uit het stopcontact te
nemen totdat opnieuw moet worden opgeladen.
• Om de oplaadbare batterij op vol vermogen te houden, neemt u de
stekker van de oplader uit het stopcontact en ontlaadt u het hand-
vat volledig bij regelmatig gebruik ten minste iedere 6 maanden.
Let op: Als het controlelampje voor het opladen niet meteen knip-
pert, blijft u opladen, het lampje gaat over 10-15 minuten knipperen.
De tandenborstel gebruiken
Poetstechniek
U kunt alle soorten tandpasta gebruiken. Om spetteren te
voorkomen, plaats de kop van de tandenborstel op uw tanden
voordat u het apparaat aanzet. Ga rustig van tand naar tand met
de borstel, blijf een aantal seconden per tandoppervlak.
Poets het tandvlees net als de tanden, eerst de buitenkant, dan
de binnenkant, vervolgens de kiezen (afbeelding 5). Druk niet te
hard, laat de borstel het werk doen.
De eerste dagen dat u een elektrische tandenborstel gebruikt,
kan uw tandvlees iets gaan bloeden. Meestal stopt het bloeden na
een paar dagen. Raadpleeg uw tandarts of mondhygiënist als het
bloeden na 2 weken niet is gestopt.
De Oral-B opzetborstels bevatten lichtblauwe INDICATOR®
borstelharen die aangeven wanneer de opzetborstel vervangen
moet worden. Bij grondig poetsen tweemaal per dag gedurende
twee minuten zal de blauwe kleur na ongeveer 3 maanden voor de
helft vervagen. Als de borstelharen wijd gaan uitstaan voordat de
kleur vervaagt, oefent u misschien te veel druk uit op tanden en
tandvlees (afbeelding 1).
Wij adviseren de Oral-B FlossAction of Oral-B 3DWhite opzetborstel
niet te gebruiken met een beugel. U kunt de Oral-B Ortho opzetstuk
gebruiken, die speciaal bedoeld is om rondom beugels en draad
te reinigen.
Poetsdruksensor
Uw tandenborstel heeft een functie om de druk te controleren.
Als te veel druk wordt uitgeoefend, blijft de borstelkop trillende
bewegingen maken, maar stopt het pulseren. Bovendien hoort u
tijdens het poetsen een ander geluid.
Professionele timer
Een kort herhalend geluid dat iedere 30 seconden klinkt, herinnert
u eraan alle vier de kwadranten van de mond even goed te poetsen
(afbeelding 4). Een lang herhalend geluid geeft het einde aan
van de door professionals aanbevolen 2 minuten poetstijd. De
verstreken poetstijd wordt opgeslagen, zelfs wanneer het handvat
kort wordt uitgeschakeld tijdens het poetsen. Wanneer langer dan
30 seconden niet wordt gepoetst, wordt de timer gereset.
96184496_D16u_WE_OR.indd 15
96184496_D16u_WE_OR.indd 15 17.01.13 11:34
17.01.13 11:34
Pagina: 15
16
Adviezen voor het reinigen
Houd na het poetsen uw borstelkop enkele seconden onder de
stromende kraan terwijl het handvat aanstaat. Zet het handvat
uit en verwijder de borstelkop. Spoel beide onderdelen apart af
onder stromend water en droog ze af alvorens de tandenborstel
weer in elkaar te zetten. Reinig de oplader af en toe ook met een
vochtige doek (afbeelding 6). De borstelkophouder (g) is vaat-
wasserbestendig.
Wijzigingen voorbehouden.
Mededeling ter bescherming van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen. Gooi het product
aan het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk
afval. U kan uw product inleveren bij een Oral-B Braun
Service Center of een goedgekeurd inzamelpunt in overeen-
stemming met lokale regelgeving.
Garantie
Wij verlenen 2 jaar beperkte garantie op het product vanaf de
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode verhelpen wij
kosteloos eventuele defecten aan het apparaat die het gevolg zijn
van fouten in materialen of vakmanschap, door het apparaat te
repareren of te vervangen, naar onze keuze. Deze garantie strekt
zich uit tot ieder land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een erkende distributeur.
Deze garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan oneigen-
lijk gebruik, normale slijtage of normaal gebruik, vooral met
betrekking tot de opzetborstels en de defecten die een verwaar-
loosbaar effect hebben op de waarde of de werking van het
apparaat. De garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd
door onbevoegde personen en als geen originele Braun-onder-
delen worden gebruikt.
Om binnen de garantieperiode in aanmerking te komen voor service,
brengt of stuurt u het volledige apparaat met uw aankoopbon naar
een erkend Oral-B Braun servicecentrum.
30 dagen geld terug garantie
Probeer Oral-B Professional Care vanaf de dag van aankoop.
Als u niet tevreden bent over het product, stuurt u uw handvat,
vullingen en oplader in de oorspronkelijke verpakking en met de
oorspronkelijke kassabon binnen 30 dagen na aankoop terug.
Aankopen in Nederland:
Oral-B NTGT
HighCo DATA 06490
Antwoordnummer 3020
3000 WB ROTTERDAM
of kijk op www.niettevredengeldterug.nl
Aankopen in België:
DJS
«Actie 30 dagen op proef»
Rue de la Brasserie, 2
5310 Eghezée
Voor verdere vragen, neem contact op met de consumenten
service.
Dansk / Norsk
Før brug af tandbørsten, bedes du læse instruktionerne.
Gem denne vejledning til fremtidig brug. /
Les instruksjonene før du begynner å bruke tannbørsten.
Ta vare på denne bruksanvisningen.
VIGTIGT/VIKTIG
• Kontrollér med jævne mellemrum, om
ledningen er beskadiget/skadet. Hvis
ledningen er beskadiget/skadet, skal
opladerenheden indleveres til et Oral-B
Servicecenter. En beskadiget/skadet eller
ikke-funktionsdygtig/-fungerende enhed
må ikke længere anvendes. Undgå at
ændre eller reparere produktet. Det kan
medføre brand, elektrisk stød/støt eller
skade.
• Dette produkt er ikke beregnet til børn/
barn under tre år. Børn/Barn fra 3 til 14 år
og personer med nedsatte fysiske eller
mentale evner eller manglende erfaring og
viden/kunnskap kan bruge apparatet, hvis
de er under opsyn eller er instrueret i/ har
fått instruksjoner om sikker brug af appa-
ratet og forstår farerne/farene involveret i
brugen/bruken.
• Rengøring og vedligeholdelse/vedlikehold
må ikke udføres af børn/barn.
• Børn/Barn må ikke lege/leke med
apparatet.
• Brug kun produktet til det, det er beregnet
til, som beskrevet i denne vejledning.
Undgå at bruge/bruke tilbehør, der/som
ikke er anbefalet af fabrikanten.
96184496_D16u_WE_OR.indd 16
96184496_D16u_WE_OR.indd 16 17.01.13 11:34
17.01.13 11:34

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Oral-B Pro 600.

Stel een vraag over de Braun Oral-B Pro 600

Heb je een vraag over de Braun Oral-B Pro 600 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 600. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Oral-B Pro 600 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.