Braun Oral-B Pro 5000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 5000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Tandenborstel
  • Model/naam: Oral-B Pro 5000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 47
48
Nederlands
Oral-B®
Triumph®
met SmartGuide™ is
zorgvuldig ontwikkeld om u en uw familie een
unieke poetservaring te geven die veilig en
effectief is. Bij het gebruik van elektrische
apparaten dient u altijd de instructies te volgen.
BELANGRIJK:
• De Oral-B Triumph is voorzien van een
SmartPlug met ingebouwde veiligheids-
voeding voor extra lage spanning. U mag geen
enkel onderdeel zelf vervangen of bewerken.
Anders loopt u het risico een elektrische
schok te krijgen. Ga geregeld na of de
SmartPlug niet beschadigd is. Een appa-
raat dat beschadigd is of niet meer werkt,
dient niet meer gebruikt worden. Breng het
naar een Oral-B Braun verkooppunt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen onder de drie jaar.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen met verminderde fysieke of mentale
mogelijkheden, tenzij een verantwoordelijk
persoon erop kan toezien dat hun veiligheid
wordt bewaakt. Over het algemeen bevelen
we aan om dit apparaat buiten het bereik van
kinderen te houden.
• Als het product is gevallen dient u de opzet-
borstel te vervangen voor uw volgende
gebruik ook als er geen schade zichtbaar is.
• Houd de SmartPlug uit de buurt van water of
andere vloeistoffen.
• Wijzig of repareer dit product niet. Dit kan
brand, een elektrische schok of verwondingen
veroorzaken. Raadpleeg uw verkooppunt voor
reparaties of neem contact op de Oral-B
Consumenten Service. Haal dit product niet
uit elkaar tenzij de batterij vervangen wordt.
• Wanneer u de batterij eruit haalt voor
vervanging, wees voorzichtig bij het aanraken
van de polen (+ en –).
• Raak de SmartPlug niet aan met natte handen.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
• Gebruik dit product alleen waarvoor het
gebruikt dient te worden, zoals beschreven in
deze beschrijving. Gebruik geen hulpstukken
die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
• Raadpleeg uw tandarts of mondhygiënist voor
gebruik van dit apparaat wanneer u onder
behandeling bent voor dentale zorg.
Uw Oral-B Triumph met SmartGuide beschikt
over een interactief draadloos display dat u
helpt uw poetservaring te optimaliseren.
Belangrijk
• Om elektromagnetische storingen en/of
compatibiliteitsproblemen te vermijden,
schakelt u de radiotransmissie van uw tan-
denborstel uit alvorens u in een beveiligde
omgeving komt, zoals vliegtuigen of speciaal
afgebakende zones in ziekenhuis (zie
«Radiotransmissie uitschakelen»).
• Personen met pacemakers moeten de
tandenborstel altijd minimaal 15 centimeter
van de pacemaker af houden als hij aan-
staat. Als u op enig ogenblik een storing
vermoedt, schakelt u dan de radiotrans-
missie van uw tandenborstel uit alvorens u
hem verder gebruikt (zie «Radiotransmissie
uitschakelen»).
Beschrijving
a Oral-B FlossAction®
opzetborstel
b Aan/uit knop
c Poetsstandknop
d Handgreep
e Display in de handgreep
f SmartPlug-lader (met oplaadring en
SmartPlug)
g Basisplaat
h Beschermkap
j Oral-B ProBright opzetborstel (niet bij alle
modellen)
j SmartGuide displayeenheid
k Muurhouder
l Kleefband
Eerste gebruik
Alsvorens u de eerste keer gaat poetsen, dient
u uw tandenborstel op te laden. Steek de
SmartPlug in een stopcontact en plaats de
handgreep (d) in de oplaadring (f). (zie «Aan-
sluiten en opladen»)
• Uw SmartGuide display is zo geïnstalleerd
dat de demonstratie stand is geactiveerd.
Om deze stand te beëindigen, verwijder het
compartiment hoesje van de batterij aan de
achterzijde en druk op de «set» of de «h/min»
knop in het batterij compartiment. Let er
wel op dat uw SmartGuide display deze
demonstratie stand activeert als u de tanden-
borstel binnen 28 dagen niet gebruikt.
99748020_D32_Euro.indd 48
99748020_D32_Euro.indd 48 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 48
49
U kunt deze activatie vermijden door de klok
te installeren of de handgreep te
synchroniseren.
• Een knipperende «12:00» op de SmartGuide
display geeft aan dat de tijd ingesteld kan
worden. Druk op de instelknop («set») in het
batterijvakje tot «12h» verschijnt.
• Met een korte toets op de «h/min»-knop kunt
u kiezen tussen een dagindeling in «12h» of in
«24h» . Druk op de instelknop «set» om uw
keuze te bevestigen.
• Dan gaat de uurinstelling knipperen. Druk op
de «h/min»-knop, tot het juiste uur verschijnt
en bevestig met de instelknop «set». Ga op
dezelfde manier te werk om de twee cijfers
van de minuten in te stellen. Als u deze
klokfunctie niet wenst te gebruiken, zal de
knipperende «12:00» automatisch verdwijnen
na 24 uur.
U kunt uw tandenborstel starten met een druk op
de aan/uit-knop (b). Om spatten te vermijden,
brengt u de borstelkop naar uw tanden alvorens
u het apparaat aanzet.
Aansluiten en opladen
Uw tandenborstel heeft een waterdichte body, is
elektrisch veilig en kan zonder bezwaar in de
badkamer worden gebruikt.
Om het oplaadstation in elkaar te zetten, zet de
beschermkap (h) op de achterkant van de basis-
plaat (g). Klik de basisplaat op de oplaadring (f).
• Steek de SmartPlug in een stopcontact en
plaats de tandenborstel (d) op de oplader. Er
moet een batterijsymbool verschijnen op de
handreep (e). Het batterijsymbool zal opvullen
terwijl de tandenborstel wordt geladen. Een
volledige oplaadbeurt duurt minstens 10 uur
en volstaat om ongeveer 10 dagen regelmatig
te poetsen (2 minuten, 2 keer per dag).
Belangrijke opmerking: Als het batterijsymbool
niet meteen verschijnt, verder laten opladen.
Het zal verschijnen na 10–15 minuten.
• Als de oplaadbare batterij bijna leeg is,
verdwijnen de streepjes van het batterij-
symbool in dit display. Dan is een oplaadbeurt
van 15 minuten nodig om weer 2 minuten te
poetsen.
• Voor dagelijks gebruik kan de handgreep van
de tandenborstel op de aangesloten lader
worden bewaard, zodat hij altijd volledig
opgeladen blijft. Er is geen gevaar dat de
batterij wordt overladen.
• Om het vermogen van de oplaadbare batterij
maximaal te houden, dient u minstens om de
6 maanden de oplaadeenheid los te koppelen.
De elektrische specificaties vindt u op de
SmartPlug zelf.
set
h/min
set
h/min
1
2
set h/min
t h/min set
t h/min set
Oral-
B
Oral-
B
99748020_D32_Euro.indd 49
99748020_D32_Euro.indd 49 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 49
50
Uw persoonlijke timer
U kunt kiezen tussen de «Professional Timer»
of de «2-Minute Timer» en een timer die optelt
«Count Up Timer» of die aftelt «Count Down
Timer» naargelang van uw eigen specifieke
behoeften.
De «2-Minute Timer» geeft met een lang
vibrerend signaal en een «smiley» op de
SmartGuide displayeenheid aan dat de door
tandartsen aanbevolen poetsbeurt van 2 minuten
is verstreken. Daarnaast helpt de «Professional
Timer» u om de vier kwadranten van uw mond
gelijkmatig te poetsen. Met een kort vibrerend
signaal om de 30 seconden en de «kwadranten-
cirkel» op de SmartGuide displayeenheid geeft
hij aan dat het tijd is om naar het volgende
kwadrant van uw mond te gaan.
Beide timers slaan de verstreken poetstijd in
hun geheugen op, zelfs als de handgreep
eventjes wordt uitgeschakeld tijden het
poetsen. Alleen wanneer de pauze langer dan
30 seconden duurt, komt de timer weer op de
oorspronkelijke starttijd.
De «Count Up Timer» of de opteltimer toont u
hoe lang u werkelijk poetste. De «Count Down
Timer» of afteltimer geeft de resterende poetstijd
aan. Deze start bij «2:00» minuten en zakt tot
«0:00». Als u langer dan twee minuten poetst,
wordt automatisch weer overgeschakeld op de
«Count Up Timer».
De totale poetstijd kan verlengd worden met
3 minuten door de «Grondig Reinigen» stand te
gebruiken. (zie «Poetsstanden»)
Bij aankoop van uw tandenborstel zijn de
«Professional Timer» en de «Count Up Timer»
al ingesteld. Als u deze instelling wilt veranderen
gaat u als volgt te werk:
• Houd de poetsstandknop (c) ingedrukt tot op
de SmartGuide displayeenheid (j) «30» en
«timer» verschijnt.
• Druk dan kort op de aan/uit-knop (b) en
schakel over op de «2 Minute Timer» Bevestig
uw keuze met een druk op de poetsstand-
knop (c).
• Dit brengt u meteen naar de «Count Up Timer»
display «up» en «timer» zullen verschijnen).
Schakel over op de «Count Down Timer» met
een druk op de aan/uit-knop en bevestig dit
met de poetsstandknop.
Belangrijke opmerking: het is normaal dat er
op de display op de handgreep twee balkjes
knipperen als de tandenborstel in de timer
instelmodus werkt.
Poetsen
Poetstechniek
• Ga rustig van tand naar tand met de borstel.
• Blijf een aantal seconden per tandoppervlak.
• Poets het tandvlees net als de tanden, eerst
de buitenkant, dan de binnenkant, vervolgens
de kiezen.
• Druk niet te hard, laat de borstel het werk
doen. Na het poetsen verschijnt de totale
poetstijd 30 seconden lang, alvorens de
30
s
e
c
3
0
s
e
c
3
0
s
ec
3
0
s
e
c
45
s
e
c
4
5
s
e
c
4
5
s
ec
4
5
s
e
c
3sec.
99748020_D32_Euro.indd 50
99748020_D32_Euro.indd 50 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 50
51
display weer naar de tijdmodus overschakelt.
Om rechtstreeks naar de tijdmodus te gaan,
verwijdert u de weergave van de poetstijd
door op de poetsstandknop te drukken.
Uw tandenborstel heeft een poetsdruk sensor
om ervoor te zorgen dat de juiste druk wordt
uitgeoefend. Dit helpt u uw tandvlees te
beschermen en zorgt ervoor dat u een constante
poetsdruk uitoefent. Wanneer er te veel druk
wordt uitgeoefend zal de roterende beweging
van de borstel doorgaan, maar de pulserende
beweging stopt. U zult dit niet alleen voelen,
maar ook horen.
Gedurende de eerste dagen tijdens het gebruik
van de tandenborstel kan het tandvlees iets
gaan bloeden. Dit is meestal een teken van een
beginnende tandvleesontsteking. Door de Oral-B
Triumph volgens instructies te gebruiken zal over
het algemeen dit bloeden na een paar dagen
stoppen. Indien het bloeden van het tandvlees
gedurende 2 weken aanhoudt, dient u uw
tandarts of mondhygiënist te raadplegen. Als u
gevoelige tanden en tandvlees heeft, adviseert
Oral-B om de «Zacht»-stand te gebruiken.
Poetsstanden
Uw tandenborstel biedt verschillende poets-
standen voor verschillende mondhygiëne-
behoeften:
«Reinigen» – Een buitengewone reiniging
van uw tanden en tandvlees.
«Zacht» – Zachte, maar toch grondige
reiniging van gevoelige
zones.
«Massage» – Zachte stimulering van het
tandvlees.
«Polijsten» – Polijsten en natuurlijk wittere
tanden voor incidenteel of
dagelijks gebruik.
«Grondig – Grondige reiniging met
reinigen» verlengde poetstijd. In deze
stand is de poetstijd per
kwadrant 45 seconden en
een totale poetstijd van
3 minuten
• Wanneer u de aan/uit-knop indrukt zal uw
tandenborstel automatisch starten in de
«Reinigen» stand.
• Om te wisselen van poetsstand drukt u op de
poetsstandknop (c).
• Om terug te keren van een poetsstand naar de
«Reinigen» stand, druk dan de poetsstand-
knop in en houd deze enkele seconden
ingedrukt.
• De borstel kunt u uitzetten door de aan/
uit-knop in te drukken.
Belangrijke opmerking: De «Polijsten» stand kunt
u het best gebruiken in combinatie met de Oral-B
ProBright (i) opzetborstel.
Opzetborstels
De Oral-B Floss Action opzetborstels (a) zijn
aanbevolen voor dagelijkse reiniging. Deze
opzetborstel beschikt over micro pulsar haren
die de moeilijk te bereiken plekken van uw
tanden kunnen bereiken en verwijderen de plak.
Voor dagelijks polijsten, gebruik de Oral-B Pro
Bright (i) opzetborstel (niet voor alle modellen).
Deze opzetborstel beschikt over een door
tandartsen geïnspireerde polijst cup om aanslag
te verwijderen die door koffie, thee en tabak
wordt veroorzaakt, voor een optimale polijs-
tende werking.
Belangrijke opmerking: De Oral-B Pro Bright is
niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
Gebruik de Oral-B FlossAction en de Oral-B
ProBright opzetborstel niet wanneer u een
beugel heeft. We bevelen dan de Oral-B Ortho
opzetborstel aan, deze is speciaal ontwikkeld
een grondige reiniging om de beugel heen.
Alle opzetborstels beschikken over een blauwe
indicatie strip (Indicator®
) die u aangeven
wanneer de opzetborstel vervangen dient te
worden. Bij regulier gebruik, 2 maal per dag
a i
99748020_D32_Euro.indd 51
99748020_D32_Euro.indd 51 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 51
52
2 minuten, zal de blauwe kleur ongeveer binnen
3 maanden verdwijnen. Dit is het signaal dat u
de opzetborstel dient te vervangen.
SmartGuide display eenheid
Iconen Betekenis
Stand «Reinigen»
Stand «Zacht»
Stand «Massage»
Stand «Polijsten»
Stand «Grondig Reinigen»
U gebruikt te veel druk. Poets de
tanden met minder poetskracht.
«Kwadrantcirkel» – u poetst nu
in de eerste tijdspanne van
30 seconden (een interval van
45 seconden in de «Grondig
Reinigen» stand). Ga over naar het
volgende kwadrant van uw mond,
als het tweede segment oplicht.
Door de tandarts aanbevolen
poetstijd van 2 minuten is
verstreken (3 minuten poetstijd
gedurende de «Grondig Reinigen»
stand).
De oplaadbare batterij van de
handgreep is bijna leeg. Laad de
handgreep weer op.
De batterijen van de SmartGuide
displayeenheid zijn bijna op.
Vervang de batterijen van de
SmartGuide displayeenheid.
Muurbevestiging
Als u de SmartGuide displayeenheid liever aan
de muur, een spiegel of op een ander oppervlak
bevestigt, gebruikt u de kleefband (l) om de
houder vast te maken. Zorg dat het gekozen
oppervlak schoon en droog is (verwijder eerst
vet en stof). Breng de muurhouder zo aan dat
het Oral-B logo leesbaar is. Dan drukt u de
houder gelijkmatig en stevig aan, tegen de muur
of een ander gekozen oppervlak. Plaats de
SmartGuide displayeenheid pas na 24 uur in de
vastgemaakte muurhouder.
Belangrijke opmerking: de kleefband zal niet
werken op stof-/vuilafstotende oppervlakken.
Aanbevelingen voor het
reinigen
• Na het poetsen, spoelt u de opzetborstel
enkele seconden grondig af onder stromend
water.
• Verwijder de opzetborstel van de tanden-
borstel. Maak beide onderdelen schoon onder
stromend water en droog ze af alvorens u de
tandenborstel weer in elkaar zet.
• Ontkoppel de oplader voordat u deze
schoonmaakt. De oplaadbare ring en
SmartPlug mogen nooit in de vaatwasser
geplaatst worden. De andere accessoires
(basisplaat en beschermingshoes) zijn
vaatwasser bestendig.
• Maak zo af en toe ook de oplaadring en
SmartPlug schoon met een vochtige doek. De
99748020_D32_Euro.indd 52
99748020_D32_Euro.indd 52 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 52
53
SmartPlug oplader mag nooit geplaatst
worden in water.
Synchroniseren
Om te vermijden dat er storingen optreden in de
berichten op de display als er in hetzelfde gezin
meer dan één Oral-B Triumph tandenborstel
met aparte SmartGuide displayeenheden wordt
gebruikt, moet u de grepen aan hun respectieve
displayeenheden toewijzen. Volg daarvoor de
volgende stappen:
• Druk de «h/min» knop in het batterijvakje
minstens drie seconden in. Op de SmartGuide
displayeenheid veschijnt «L---», wat aan-
geeft dat de «Leer»-modus (Learn) voor het
synchroniseren in werking gesteld is.
• Nu wordt u door een knipperende aan/
uit-knop in het icoon van de tandenborstel op
de SmartGuide displayeenheid verzocht om
de handgreep aan te zetten. Als u dit doet
start het automatisch synchroniseren. Het is
afgelopen als «L-1-» verschijnt.
• Zet dan de handgreep uit.
Als u een tweede handgreep wil toewijzen aan
dezelfde SmartGuide displayeenheid, herhaalt u
de laatste twee hierboven beschreven stappen
met de andere handgreep. U kunt de «Leer»
modus verlaten met een druk op de «h/min» of
de «set» knop. Anders loopt de «Leer» modus
automatisch af na 30 seconden.
Belangrijke opmerking:
• Er kunnen maximaal 2 grepen gesynchroni-
seerd worden met een zelfde Smart Guide
displayeenheid. Nadat u de tweede hand-
greep synchroniseerde, verschijnt het woord
«Full» (Vol).
• Bij de vervanging van de batterijen van
de SmartGuide displayeenheid, worden
opgeslagen gegevens gewist. U moet dus
telkens als u de batterijen verwisselt opnieuw
synchroniseren.
Radiotransmissie
uitschakelen
Als u uw tandenborstel wilt gebruiken of
meenemen in een omgeving waar radio-
gestuurde apparaten niet toegestaan zijn (zoals
ziekenhuizen en vliegtuigen), dan moet u eerst
de radiotransmissie uitschakelen.
Daartoe drukt u drie seconden lang tegelijk op
de aan/uit- knop en op de modusknop. Op de
display van de handgreep verschijnt het icoon
van de uitschakeling van de radiotransmissie.
Als u de radiotransmissie weer wilt inschakelen,
drukt u weer drie seconden op beide knoppen.
Het display-icoon verdwijnt.
Verwijderen van batterijen
SmartGuide displayeenheid
Verwijder volledig lege batterijen onmiddellijk.
Vervang alle batterijen tegelijk. Meng geen
alkaline batterijen met zink-, koolstof- of oplaad-
bare batterijen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van
de Europese richtlijn 1999/5/EG. Ont-
vanger klasse 3, Bedrijfscyclus klasse 3.
De volledige EG-conformiteitsverklaring kan u
terug vinden op www.oralb.com/ce.
Mededeling ter bescherming
van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Denk aan het milieu: werp het product
aan het einde van zijn gebruiksduur niet
bij het huishoudelijk afval. Breng het naar
een Oral-B Braun Service Centrum of een
geschikt afvalsorteercentrum.
set h/min
3 sec.
3 sec.
99748020_D32_Euro.indd 53
99748020_D32_Euro.indd 53 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41
Pagina: 53
54
Garantie
Op dit product verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf de datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen
of het omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van
Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie
door niet door Braun erkende serviceafdelingen
en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw originele aankoopbewijs af te
geven of op te sturen naar een geautoriseerd
Braun Klanten Service Center of terug te
brengen naar uw verkoopadres.
Deze garantie beïnvloedt uw wettelijke rechten
niet.
Een beter resultaat bij een bezoek aan de
tandarts – Succes gegarandeerd!
Doe de test! Ondervind het verschil van de
Oral-B Triumph!
Oral-B Triumph is Oral-B’s technologisch meest
geavanceerde oplaadbare tandenborstel voor
een uitmuntende reiniging, natuurlijk wittere
tanden, tandvleesverzorging en een frisse mond.
We zijn er zo van overtuigd dat u tevreden zult
zijn met uw nieuwe tandenborstel dat we u een
risicovrij aanbod kunnen bieden.
Test Oral-B Triumph voor 30 dagen, vanaf
de dag van aankoop. Als u niet voor 100%
tevreden bent krijgt u het totale aankoopbedrag
terug, zonder vragen te moeten beantwoorden.
Gegarandeerd. Voor een volledige teruggave
stuur dan binnen 30 dagen na aankoop uw
tandenborstel, opzetborstels en oplader met
de originele kassabon naar het onderstaande
adres: ·
Nederland:
«Oral-B Niet tevreden, geld terug actie»
Postbus 30120
5600 GA Eindhoven
België
DJS
«Actie 30 dagen op proef»
Rue de la Brasserie, 2
5310 Eghezée
Voor meer informatie neem dan contact op met
onze klantenservice:
BE: 0800 14592 (9-17u/h) Gratis/Gratuit
NL: 0800 4455388 (9-17u) Gratis
99748020_D32_Euro.indd 54
99748020_D32_Euro.indd 54 30.11.10 13:41
30.11.10 13:41

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Oral-B Pro 5000.

Stel een vraag over de Braun Oral-B Pro 5000

Heb je een vraag over de Braun Oral-B Pro 5000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 5000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Oral-B Pro 5000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.