Braun Oral-B Pro 3000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 3000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Tandenborstel
  • Model/naam: Oral-B Pro 3000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 14
15
Nederlands
Oral-B®
Professional Care is speciaal ontwikkeld om u en uw familie
een unieke poetservaring die veilig en efficiënt is, aan te bieden.
BELANGRIJK
• Controleer regelmatig het snoer op schade.
Indien het snoer beschadigd is, breng dan
de oplader naar een Oral-B Service Center.
Beschadigde of niet-functionerende appa-
ratuur kunt u beter niet langer gebruiken.
Repareer het apparaat niet zelf of haal het
apparaat niet uit elkaar. Dit kan brand,
elektrische schok of letsels veroorzaken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen onder de 3 jaar. Kinderen
van 3 tot 14 jaar en personen met ver-
minderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, mogen de
tandenborstel enkel gebruiken onder
toezicht of na instructies over het veilige
gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden
uitgevoerd door kinderen.
• Houd toezicht op kinderen om te voor-
komen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Gebruik dit product alleen waarvoor u het
dient te gebruiken zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen toebehoren die
niet worden aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING
• Als het product gevallen is, dient u de opzetborstel te vervangen voor
uw volgende gebruik, ook als er geen zichtbare schade is.
• Plaats de oplader niet in water of andere vloeistoffen. Plaats of
bewaar de oplader niet op een plek waar het in een bad of wastafel
kan vallen. Pak geen oplader die in het water is gevallen. Haal
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
• Haal het apparaat niet uit elkaar, tenzij voor het verwijderen van de
batterij. Pas op dat u geen kortsluiting maakt tussen de positieve en
negatieve pool bij het verwijderen van de batterij.
• Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, steeds de stekker
vasthouden in plaats van het snoer. Raak de power knop niet aan
met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
• Neem eerst contact op met uw tandarts of deskundige, indien u
onder behandeling bent voor een aandoening in de mond.
Beschrijving
a Opzetborstel
b Poetsdruksensorlichtje
c Aan/uit knop (poetsstand keuze)
d Handvat
e Oplaadindicator
f Indicator lichtje bij lage lading
g Standard oplader
h Opzetborstel houder (afhankelijk van het model)
i Opzetborsel compartiment met berschermende hoes
(afhankelijk van het model)
Specifikaties
De voltage specifikaties, zie onderkant van de oplader.
Aansluiten en opladen
Uw tandenborstel heeft een waterproof handvat, is elektrisch veilig en
ontwikkeld voor gebruik in de badkamer.
• Steek de basis oplader (g) of de gemonteerde oplader (fig B/C) in het
stopcontact en plaats het handvat van de tandenborstel (d) op de
oplader.
• Het groene indicatielampje (e) knippert wanneer de tandenborstel
wordt opgeladen. Wanneer het toestel volledig opgeladen is, zal
het indicatielampje gedurende 5 seconden aan blijven en dan uitge-
schakeld worden. U kunt tot 7 dagen poetsen, bij regelmatig poetsen
(2x per dag, 2 minuten).
• Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal het rode indicatie-
lampje (f) knipperen gedurende aan paar seconden na het aan-/
uitzetten van uw tandenborstel.
• Voor dagelijks gebruik kan het handvat van de tandenborstel op de
oplader geplaatst worden om volledige lading te behouden. Te veel
opladen is onmogelijk. Echter, voor milieuredenen raadt Oral-B aan
de tandenborstel niet op de oplader te houden tot een volgend
opladen nodig is.
• Om de maximum capaciteit van de oplaadbare batterij te behouden,
dient u minimum alle 6 maand het handvat en de oplader van elkaar
te halen tot het toestel volledig ontladen is.
Opmerking: Blijf opladen indien het indicatielampje niet direct flikkert.
Het zal binnen de 10–15 minuten verschijnen.
Gebruik van de tandenborstel
Poetstechnieken
Maak de opzetborstel nat en breng de tandpasta aan; u kunt elke soort
tandpasta gebruiken. Om het spetteren te voorkomen, plaats de
tandenborstel tegen uw tanden voor u het apparaat aan zet.
Wanneer u uw tanden poetst met één van onze roterende borstel-
koppen, beweeg de borstelkop langzaam van tand naar tand en blijf
een aantal seconden op het tandoppervlak van elke tand (fig 5).
Wanneer u onze TriZone opzetborstel gebruikt, plaats de borstel-
haren tegen de tanden in een kleine hoek naar de tandvleesrand toe.
Geef een lichte druk en start de heen en weer-poetsbeweging, net
zoals u zou doen met een manuele tandenborstel.
Met alle borstelkoppen: poets eerst de buitenkant, daarna de binnen-
kant en dan de kauwvlakken. Poets de 4 kwadranten van uw gebit
gelijkwaardig.
96199990_D20_WE/OR.indd 15
96199990_D20_WE/OR.indd 15 21.01.13 10:03
21.01.13 10:03
Pagina: 15
16
Ook kunt u uw tandarts of mondhygiënist vragen naar de juiste
poetstechniek voor u.
Poetsstanden (afhankelijk van het model)
Uw tandenborstel biedt verschillende poetsstanden:
«Dagelijks Schoon» – Standaard stand voor dagelijkse reiniging
«Gevoelige Tanden»– Zachte, maar grondige reiniging voor de
gevoelige gebieden
«Polijsten» – Polijsten voor occasioneel of dagelijks gebruik
Hoe de poetsstand te veranderen:
• Wanneer u op de aan/uit knop (c) drukt, zal uw tandenborstel
automatisch in de poetsstand «Dagelijks Schoon» staan.
• Druk nog eens op de aan/uit knop om naar poetstand «Gevoelige
Tanden» te veranderen en nog eens om naar poetsstand «Polijsten»
te veranderen.
• Indien u uw tandenborstel in de poetsstand «Dagelijks Schoon» of
«Gevoelige Tanden» wenst uit te schakelen, duw op de aan/uit knop
en houdt hem ingedrukt tot de motor wordt uitgeschakeld.
De meeste van onze Oral-B opzetborstels hebben lichtblauwe
INDICATOR®
borstelharen om aan te geven wanneer de opzetborstel
vervangen dient te worden. Bij grondig poetsen, 2x per dag gedurende
2 minuten, zal de blauwe kleur vervagen tot halfweg in ongeveer
3 maand tijd en zo aanduiden dat uw opzetborstel moet vervangen
worden om het hoog niveau van plaqueverwijdering te behouden. Als
de borstelharen wijd gaan staan voordat de kleur van de borstelharen
vervaagd is, kan het zijn dat u teveel druk uitoefent op tanden en
tandvlees.
We raden niet aan de Oral-B FlossAction of Oral-B 3DWhite opzet-
borstels te gebruiken wanneer u een beugel heeft. U kunt de Oral-B
Ortho opzetborstel gebruiken. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor
reiniging rondom orthodontische apparatuur.
Poetsdruk sensor
Uw toestel heeft een poetsdruk sensor om uw tanden en tandvlees te
helpen beschermen tegen te hard poetsen. Als u te veel druk uitoefent
op uw tanden, zal het rood poetsdruksensor lampje (b) branden en er
u erop wijzen minder druk te gebruiken (fig 3). Eveneens zult u een
ander geluid horen tijden het poetsen. Check regelmatig tijdens gebruik
hoe de poetsddruksensor werkt door druk uit te oefenen op de
opzetborstel.
De Professional Timer
Een korte schokkerig geluid na intervallen van 30 seconden, herinnert
u eraan om de 4 kwadranten gelijkmatig te poetsen.
Een lang schokkerig geluid geeft het eind aan van de professioneel
aanbevolen 2 minuten poetstijd. De overgebleven tijd wordt opgeslaan
wanneer de handgreep even wordt uitgeschakeld tijdens het poetsen.
Wanneer de pauze langer duurt dan 30 seconden, komt de timer weer
op de oorspronkelijke start tijd.
Bij het gebruik van eender welke elektrische tandenborstel, zou het
kunnen dat uw tandvlees lichtjes gaat bloeden de eerste dagen. Over
het algemeen stopt het bloeden na een paar dagen. Als dit na 2 weken
nog aanhoudt, raadpleeg dan uw tandarts of mondhygiënist. Als u
gevoelig tandvlees of gevoelige tanden heeft, raadt Oral-B de poets-
stand «Gevoelige Tanden» (afhankelijk van het model) aan.
Aanbevelingen voor het reinigen
Spoel na het poetsen de opzetborstel af onder stromend water
wanneer de borstel nog aan staat. Zet de borstel uit en verwijder de
opzetborstel. Reinig de handgreep en de opzetborstel afzonderllijk;
droog ze af voordat u ze weer samensteekt. Haal de stekker van de
oplader uit het stopcontact voordat u deze gaat reinigen. Steek de
oplader nooit in de afwasmachine of in water; deze zou enkel gereinigd
mogen worden met een vochtige doek. Het opzetborstelcompartiment
en beschermhoes kunnen in de vaatwasmachine (fig 6).
Wijzigingen voorbehouden.
Mededeling ter bescherming van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen. Gooi het product aan
het einde van de gebruiksduur niet weg bij het huishoudelijk
afval. U kunt uw product inleveren bij een Oral-B Braun
Service Center of een goedgekeurd inzamelpunt in overeen-
stemming met lokale regelgeving.
30 Dagen Niet Tevreden Geld Terug garantie
Doe de 30 dagen test!
Probeer Oral-B Professional vanaf de dag van aankoop. Als u niet
tevreden bent over dit product, stuur dan de tandenborstel, opzet-
borstels en oplader in de originele doos met uw originele kassabon
naar onderstaand adres:
Aankopen in Nederland
Oral-B NTGT
HighCo DATA 05066
Antwoordnummer 3020
3000 WB ROTTERDAM
of kijk op www.niettevredengeldterug.nl
Aankopen in België
DJS
«Actie 30 dagen op proef»
Rue de la Brasserie 2
5310 Eghezée
Voor meer informatie, neem contact op met onze klantendienst:
NL: 0800 4455388
BE: 0800 14592
Garantie
Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen de eventuele
materiaalfouten en/of fabricagefouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen
of het omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk
land waar dit product wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik, normale slijtage,
vooral met betrekking tot de opzetborstels, evenals de defecten die
een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde op de werking van
het apparaat, vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij de
reparatie door niet Braun erkende service afdelingen en/of gebruik van
niet originele Braun onderdelen.
Om service te verkrijgen binnen de garantieperiode, dient u het
complete product binnen te brengen of te verzenden met aan-
koopbewijs naar een officieel Oral-B Braun Service Center.
Deze garantie beinvloedt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.
96199990_D20_WE/OR.indd 16
96199990_D20_WE/OR.indd 16 21.01.13 10:03
21.01.13 10:03

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Oral-B Pro 3000.

Stel een vraag over de Braun Oral-B Pro 3000

Heb je een vraag over de Braun Oral-B Pro 3000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Oral-B Pro 3000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Oral-B Pro 3000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.