Braun OptiStyle SI 3230 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun OptiStyle SI 3230. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: OptiStyle SI 3230
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 17
18
Dit product voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u
vele jaren plezier met uw nieuwe Braun
stoomstrijkijzer.
Let op: Indien de zool van uw strijkijzer is
voorzien van een plastic beschermlaag, dient u
dit voor het eerste gebruik te verwijderen.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het
strijkijzer bezit.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen aan
op wisselspanning.
• Haal voordat u het strijkijzer met water vult
altijd de stekker uit het stopcontact. Trek
daarbij altijd aan de stekker, niet aan het
snoer. Het snoer dient nooit in aanraking te
komen met hete voorwerpen of de strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes alltijd
rechtopstaand op het rustvlak. Haal de
stekker uit het stopcontact zodra u de kamer
verlaat, ook al is het maar een korte tijd.
• Houd het strijkijzer buiten het bereik van
kinderen. Bij stoomstrijkijzers heeft u te
maken met hoge temperaturen en hete
stoom. Dit kan leiden tot brandwonden.
• Strijk of stoom mooit kleding terwijl u het aan
heeft.
• Controleer regelmatig het snoer op mogelijke
beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreed, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng het naar
een Braun Service Centrum voor reparatie.
• Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan
ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
• Braun apparaten voldoen aan de veiligheids-
voorschriften.
A Beschrijving
1 Klepje van vulopening van het waterreservoir
2 Spray nipple
3 Stoomstoot-knop
4 Spray knop
5 Stoomdoseerknop
6 Knop voor steam plus (alleen 3240)
7 Controlelampje
8 Temperatuurregelaar
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien bij
u het water echter extreem hard is, raden wij
u aan een mengsel van 50 % leidingwater en
50 % gedistilleerd water te gebruiken. Vul
het waterreservoir tot de markering «max».
Gebruik nooit alleen gedistilleerd water.
Voeg niets aan het water toe (b.v. stijfsel).
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande positie
en steek de stekker in het stopcontact. Kies
de temperatuur die overeenkomt met de
aanwijzingen op het rustvlak van het strijk-
ijzer of die op het label in uw kleding.
• Het controlelampje gaat uit wanneer de
gewenste temperatuur is bereikt (na onge-
veer 1 ó min.).
D Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en leeg
het waterreservoir. Bewaar het afgekoelde
strijkijzer op en droge plaats, rechtop-staand
op het rustvlak.
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom verhogen
of verlagen door de stoomdoseerknop te
draaien. De stoomdoseerknop en de
temperatuurregelaar moeten in het rode
stoomgebied staan.
Let op: draai tijdens het strijken de
stoomdoseerknop niet buiten het rode
stoomgebied. Voor de functies stoomstoot
en vario plus steam dient de temperatuur-
regelaar in het doorlopend rode gebied te
staan. Deze functies kunnen ook worden
gebruikt bij droog strijken.
Voor normaal strijken, raden wij een gemid-
delde stoominstelling aan. Alleen bij het
strijken van linnen, dik katoen of gelijk-
soortige stoffen raden wij aan de stoom
maximaal in te stellen.
Vario plus (alleen 3240)
Druk de knop voor steam plus (6) max.
3 seconden in, maar niet vaker dan 4 keer
per minuut.
Stoomstoot
Druk de stoomstoot-knop (3) in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
Spray-functie
Druk de spray knop (4) in.
Droog strijken
Zet de stoomdoseerknop (5) op positie «0»
(= stoom uit).
Let op: Druk voordat u gaat strijken de
stoomstoot-knop 3 à 4 keer in om ze te
activeren. Deze functies kunnen ook
worden gebruikt voor het stomen van
hangende kleding.
Nederlands
SI3000_MN_S6-56 Seite 18 Mittwoch, 14. Juni 2006 2:06 14
Pagina: 18
19
E Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurmiddel, azijn of
andere reinigingsmiddelen.
F Schoonmaken van den
antikalkstift
De antikalkstift onder de stoomdoseerknop
dient regelmatig ontkalkt te worden (b.v.
wanneer de stoomontwikkeling ontoerei-
kend is). Het waterreservoir dient hiervoor
leeg te zijn.
Verwijderen van de stoomdoseerknop
met antikalkstift
Draai de stoomdoseerknop met de klok mee
tot de dubbele pijl aan het einde van de
antikalkmarkering en de stoomdoseerknop
zal omhoog komen. Trek de knop verticaal
omhoog. Raak het onderste deel van de
antikalkstift niet aan. Dompel de antikalk-stift
in azijn (geen azijnoplossing) of citroen-sap
gedurende ongeveer 30 minuten. Borstel de
kalkresten af en spoel de stift vervolgens af
onder de kraan (fig. F 1-5).
Opnieuw inbrengen van de
stoomdoseerknop
Breng de stoomdoseerknop weer in zijn
originele positie volgens fig. 6 en 7.
Let op: Het strijkijzer mag niet worden
gebruik zonder stoomdoseerknop.
G Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van
kalkresten dient u te ontkalken volgens
fig. G 1-11.
Let op: Er zal heet water en stoom uit de
strijkzool komen wanneer de stoomdoseer-
knop tegen de klok in wordt gedraaid en
de antikalkmarkering bereikt.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld en
maak het daarna schoon volgens de
bovenstaande beschrijving.
Vul vervolgens het waterreservoir opnieuw
met water, laat het strijkijzer heet worden en
druk 4 keer op de stoomstoot-knop om het
strijkijzer te spoelen voordat er weer mee
gestreken wordt (G 12-13).
Gebruik geen ontkalkmittelen die u in de
supermarkt kunt kopen. Zij kunnen het ijzer
beschadigen.
H Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-voor-
schriften volgens de EEG richtlijn 89/336
en aan de EEG laagspannings richtlijn
73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van
Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door
niet door ons erkende service-afdelingen en/of
gebruik van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of
op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Probleem Oplossing
Er komen
waterdruppels uit
de stoomgaatjes
Draai de
stoomdoseerknop
tegen de klok in om de
hoeveelheid stoom te
verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van
de knop voor steam
plus.
Er komt nauwelijks
of geen stoom uit
de stoomgaatjes
Controleer het
waterniveau in het
reservoir.
Reinig de antikalkstift.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de
stoomkamer.
SI3000_MN_S6-56 Seite 19 Mittwoch, 14. Juni 2006 2:06 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun OptiStyle SI 3230.

Stel een vraag over de Braun OptiStyle SI 3230

Heb je een vraag over de Braun OptiStyle SI 3230 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun OptiStyle SI 3230. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun OptiStyle SI 3230 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.