Braun Multiquick 3 J300 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Multiquick 3 J300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Citruspers
  • Model/naam: Multiquick 3 J300
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 20
22
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen volgens de hoogste
normen van kwaliteit, functionaliteit en vormgeving.
Wij hopen dat u veelvuldig van uw nieuwe Braun
apparaat zult genieten.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en
volledig alvorens het apparaat te gebruiken.
Waarschuwing
• Reik niet in de vul as wanneer het apparaat is
aangesloten, vooral terwijl de motor nog draait.
Gebruik altijd de stamper om uw voedsel bij de
as te begeleiden.
• Raak de snij messen niet aan.
• Dit product is geschikt voor normaal huishoude-
lijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde lich-
amelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
tenzij zij onder toezicht zijn van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. In het
algemeen raden we u aan het apparaat buiten
bereik van kinderen te bewaren. Kinderen
moeten worden gecontroleerd om ervoor te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Haal altijd de stekker van het apparaat voor de
montage/demontage, het schoonmaken,
indien het niet in gebruik is of als er een storing
optreedt.
• Controleer altijd het gehele apparaat op schade
alvorens het te gebruiken, in het bijzonder de
filter (barsten). Niet gebruiken als het snoer of
een deel van het apparaat – vooral het filter (6)
– beschadigd is.
• Laat het netsnoer niet in contact komen met hete
onderdelen, trek het niet over scherpe randen of
het apparaat bij het netsnoer.
• Bescherm het motorische deel en het netsnoer
tegen vocht. Het motorische deel en het
netsnoer moeten niet meer worden gebruikt
nadat zij in water werden ondergedompeld.
• Braun elektrische apparaten voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften. Herstellingen of vervan-
ging van het netsnoer mag alleen worden uitge-
voerd door geautoriseerde servicepersoneel.
Slechte , niet goedgekeurd reparatiewerkzaam-
heden leiden tot aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker.
• Spanning / vermogen: zie typeplaatje op de
onderkant van het apparaat.
Beschrijving (zie p. 4)
1 Motor deel
2 Aan/uit-schakelaar
3 Klemmen
4 Pulpcontainer
5 Sap collector
6 Filter
7 Deksel
8 Vul as
9 stamper
10a Sap uitloop met druppelstop-functie (alleen
model J700/J500)
10b Sap uitloop (alleen model J300)
11 Sap deksel op
12 Foam scheidingsteken
13 Sapkan
14 Snoeropbergmogelijkheid
15 Schoonmaak borsteltje
Voordat u voor de eerste keer wast, was de
afneembare fruitpers delen (zie «Demontage» en
«Schoonmaken»).
Begin lock/Veiligheid-systeem
Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld
wanneer de sap collector is geplaatst (5) en het
deksel veilig met de klemmen is vergrendeld (3) .
Wanneer de klemmen terwijl de motor draait
losgelaten worden, stopt de motor binnen de
3 seconden.
Montage
1. Monteer de sap uitloop (10a/10b) om het sap
collector (afb. a). Druk enigszins de zijkanten van
het sap uitloop met uw duim en wijsvinger op de
vinkjes.
2. Doe het sap collector (5) op de motor deel (1)
(afb. b).
3. Plaats de filter (6) op de sap collector en druk het
naar beneden tot het op de motor klikt (fig b).
4. Schuif de opvangbak (4) om het achterste deel
van het motorgedeelte tot het met elkaar
verbindt. Zorg ervoor dat deze vastklikt (afb. c).
5. Bevestig het deksel (7) (afb. c). Bevestig beide
klemmen aan de uitsteeksels op het deksel en
druk stevig naar beneden totdat u ze hoort vast-
klikken (afb. d).
6. Zorg ervoor dat de sapkan (13 onder de sapuit-
loop is geplaatst (10) (afb.e). Capaciteit: 1250 ml.
De sap collector komt met een schuim afscheider
(12) om er voor te zorgen dat het sap schuimvrij blijft.
Verwijder het schuim separator indien het niet nodig
is.
Het onttrekken van sappen
• Belangrijk: Gebruik alleen goed rijpe vruchten
anders kan het filter verstoppen (6).
• Haal het netsnoer volledig uit het snoer opslag
voor gebruik (14).
• fruit / groenten moeten gewassen worden, indien
ze ongeschild worden verwerkt .
• Maximale werking tijd / hoeveelheid per keer:
15 minuten / 5 kg.
Laat het apparaat achteraf voldoende afkoelen.
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 22
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 22 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Pagina: 21
23
Aard van de
fruit/groenten
Voorbereiding Ver-
werking
Hard fruit/groen-
ten bijvoorbeeld,
appelen, peren,
wortelen, bieten
Verwijder oneetbaar
schil
Bewerk zaadvruch-
ten met kernen
Positie II
Bladgroenten
bijvoorbeeld kool,
spinazie of
kruiden
Rol bladeren goed
samen voor
verwerking
Positie II
Zacht fruit/
groente bijvoor-
beeld citrus-
vruchten, kiwi’s
Verwijder oneetbaar
schil
Positie I
Druiven Snijd de stelen af
Steenvruchten
bijvoorbeeld
pruimen, perziken
Verwijder pitten
Meloenen Schil en snijd ze in
stukken om in de
vulschacht te
passen
Tomaten,
komkommers,
frambozen
Geen verdere
voorbereiding
Bessen Alleen geschikt in
gemengde sappen
Positie I
Rabarber, vruchten die zetmeel
bevatten (bananen, mango‘s, papaja‘s,
avocado’s en vijgen), heel hard en
vezelig fruit of groenten
Niet
geschikt
• Zet fruit of groenten in de vul as (8) (afb. e).
• Draai de schakelaar (2) op stand «I» of «II»:
• Druk zacht met de stamper (9) (afb. f). Voeg
meer vruchten of groenten, terwijl de motor
draait.
• De hoeveelheid sap wat u extraheert hangt af van
de aard van de groenten en fruit.
• Fruit- en groentesappen bevatten waardevolle
vitaminen en mineralen, die snel verslechteren
wanneer ze in contact met zuurstof of licht
komen. Drink vers sap direct nadat het is
gemaakt.
Het legen van de opvangbak en filter
Pulp container (4): Zodra de opvangbak vol is, zet
het apparaat uit het en neem de stekker uit het
stopcontact en leeg de opvangbak.
Filter (6): Als het sap ineens veel dikker is, als er
grotere hoeveelheden van pulp vast komen te zitten
tussen filter en deksel en / of hoor je de snelheid
van de motor af te remmen, dan moet het filter en
sapopvangbak worden geleegd en schoongemaakt
(zie «Demonteren »). Leeg de de opvangbak en zet
het apparaat weer in elkaar.
Druppelstop functie
(alleen model J700/J500)
Wanneer het sap uitloop (10a) in een schuine
positie is, functioneert het als een druppelstop en
verzamelt de druppelende sap:
Zet het apparaat uit, wacht een paar seconden
totdat het sap alleen van het apparaat druipt. Duw
de tuit (10a) naar de schuine stand (afb. G).
Demonteren
1. Schakel het apparaat uit door de schakelaar (2)
op stand «O» te zetten en trek de stekker (afb.h).
Model J700/J500: Zet het sapuitloop (10a) in een
verticale positie om de resterende sap te laten
afdruipen.
2. Verwijder de stamper (9). verwijder de klemmen
om het deksel te ontgrendelen (afb. h).Verwijder
het deksel.
3. Schuif resten van pulp uit sapopvangbak in de
opvangbak.
4. Verwijder de sapopvangbak (5) samen met het
filter (6). Neem het filter uit het sapcollector
(afb. i).
5. Verwijder de opvangbak (4) door te trekken
(afb. i).
6. Verwijder het sap uitloop (10a/10b) op beide
zijden met duim en wijsvinger op de vinkjes door
te drukken (afb. J).
Schoonmaak
• Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact!
• Demonteer het apparaat, zoals beschreven in
«Disassembling».
• Belangrijk: voor het afwassen, was het filter
vooraf en andere delen met de borstel en warm
water tot ongeveer al het pulp is verwijderd.
• Alle afneembare delen evenals de sapkan met
deksel en schuim afscheider kan in een vaat-
wasser worden gewassen of met behulp van
warm water en de normale afwasmiddel (zonder
schurende / zure stoffen). De plastic onderdelen
kunnen verkleuren wanneer de verwerking van
voedsel met een hoog pigment gehalte (bijv.
wortels):Gebruik plantaardige olie voor het
voorwassen alvorens de vaatwasser.
• Onderdelen mogen niet te dicht op elkaar in de
vaatwasser worden geplaatst om vervorming te
voorkomen.
• Reinig de motor een deel (1) met een vochtige
doek – nooit in water dompelen.
Onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Gooi niet het product weg in het huishoudelijk
afval aan het einde van zijn levensduur.
Verwijdering kan plaatsvinden bij een Braun
Service Centre of bij de aangewezen
inleveradressen in uw land.
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 23
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 23 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Multiquick 3 J300.

Stel een vraag over de Braun Multiquick 3 J300

Heb je een vraag over de Braun Multiquick 3 J300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Multiquick 3 J300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Multiquick 3 J300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.