Braun Multiquick 3 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Multiquick 3. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: Multiquick 3
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 12
13
Nederlands
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Braun
Multiquick. Wij hopen dat het design en de snel-
kookfunctie u vele jaren plezier geven.
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door
voordat u dit apparaat gaat gebruiken en bewaar
de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Belangrijk
• Controleer of de lichtnetspanning overeenkomt
met de lichtnetspanning die op de onderkant
van de waterkoker staat aangegeven. De water-
koker kan alleen in werking treden als het op
het meegeleverde voetstuk (g) is geplaatst.
WK 300: voetstuk Type 3221
WK 500: voetstuk Type 3222
• Dit apparaat is alleen geschikt voor normaal
huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon ver-
antwoordelijk voor hun veiligheid. Over het
algemeen raden wij aan dit apparaat buiten
bereik van kinderen te houden.
• Verwarm alleen water en nooit melk of andere
vloeistoffen.
• Gebruik de waterkoker alleen op een droge,
vlakke en stabiele ondergrond.
• Laat het snoer nooit los langs het aanrecht
hangen. U kunt de snoerlengte korter maken
door het op te winden in de snoeropbergruimte.
• Het voetstuk, de waterkoker en het snoer
mogen nooit in contact komen met verwarmde
oppervlakken (bijv. kookplaten).
• Als de waterkoker per ongeluk leeg wordt
ingeschakeld, zorgt de beveiliging tegen over-
verhitting voor automatische uitgeschakeling.
Laat in dit geval de waterkoker 10 minuten
afkoelen voordat u deze met water vult.
• Waarschuwing: Vul de waterkoker niet boven
het maximum niveau! Het water kan dan over-
koken en brandwonden veroorzaken.
• Houd het deksel gesloten wanneer het water
kookt.
• Na inschakeling zal de waterkoker warm worden.
Gebruik daarom altijd het handvat als u het
optilt. Houd de waterkoker altijd rechtop om het
morsen van kokend water te voorkomen.
• Controleer regelmatig het snoer op eventuele
beschadigingen.
• Wanneer het apparaat een beschadiging ver-
toont, gebruik het dan niet meer maar breng het
naar een Braun Service Centrum voor repara-
tie. Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan
ongelukken veroorzaken of de gebruiker ver-
wonden.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen
aan alle veiligheidsvoorschriften.
Dit geldt alleen voor het WK 500 model:
• Zorg er voor dat er niet te veel andere elektri-
sche apparaten aan staan als u de waterkoker
gebruikt.
• Zekering van het stopcontact minimaal: 16 A
Beschrijving
a Kalkfilter (verwijderbaar)
b Deksel
c Knop voor openen deksel
d Aan/uit schakelaar
e Waterniveau-indicator
f Controlelampje
g Voetstuk met snoeropbergruimte
• Max. capaciteit: 1,7 l water
Voor het eerste gebruik
Voordat u de waterkoker voor het eerst in gebruik
neemt, dient u de waterkoker tweemaal tot het
maximum met schoon water te vullen en dit aan
de kook te brengen. Spoel het water na het koken
steeds weg.
Na herhaaldelijk gebruik van de waterkoker is het
normaal dat er wat condensatie op de bodem van
de waterkoker kan zijn gevormd. Wanneer dit
gebeurt, maak het geheel droog met een doek.
Het in gebruik nemen
1a Vul de waterkoker door de schenktuit en laat
het deksel gesloten, of
1b druk de knop voor het openen van het deksel
(c) in, open het deksel, vul de waterkoker en
sluit het deksel weer. (De waterkoker werkt
niet met een geopend deksel.)
2 Plaats de waterkoker op het droge voetstuk
en steek de stekker in het stopcontact.
3 Druk de aan/uit schakelaar (d) in.
Het controlelampje zal gaan branden. (Houd
het deksel gesloten als de waterkoker is inge-
schakeld.)
4 Wanneer het water kookt zal het apparaat
automatisch uitschakelen.
U kunt de waterkoker ook op ieder gewenst
moment nog voordat het water kookt uitscha-
kelen door op de aan/uit schakelaar (d) te
drukken.
99337728_WK500_MN_S4-46 Seite 13 Freitag, 5. November 2010 12:59 12

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Multiquick 3.

Stel een vraag over de Braun Multiquick 3

Heb je een vraag over de Braun Multiquick 3 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Multiquick 3. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Multiquick 3 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.