Braun MultiGourmet FS 20 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun MultiGourmet FS 20. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Overige keukenapparatuur
  • Model/naam: MultiGourmet FS 20
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 37
Onze produkten voldoen aan de hoogste
eisen van kwaliteit, functionaliteit en design.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun produkt.
Uw Braun MultiGourmet is bijzonder geschikt
voor het stomen van groenten, rijst, vis, vlees
en gevogelte. Stomen is een gemakkelijke en
gezonde manier van voedselbereiding.
Vitaminen, mineralen en de natuurlijke smaak
en geur blijven bewaard.
De Braun MultiGourmet plus FS 20 is voorzien
van 2 stoomkorven 5 en 2 druppelschalen.
Daarom kunt u met dit apparaat 2 keer zoveel
voedsel verwerken dan met de Braun Multi-
Gourmet FS 10 (dit geldt niet voor rijst).
Lees voor het in gebruik nemen eerst zorg-
vuldig de gebruiksaanwijzing.
Waarschuuwing
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminderde
fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het
apparaat gebruiken onder toezicht van een
persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
Over het algemeen raden wij aan dit apparaat
buiten bereik van kinderen te houden.
• Controleer, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of het voltage van het
stopcontact overeenkomt met het voltage
dat staat vermeld op de onderkant van het
apparaat.
• Dit apparaat is geschikt voor normale, voor
huishoudelijk gebruik bestemde hoeveel-
heden (zie bereidingstabel).
• Gebruik het stoomkorf 5 alleen in combinatie
met de lekschaal 4.
• Gebruik voor het stomen van voedsel dat
kleurstoffen bevat (bijv. wortelen, paprika,
tomaten etc.) altijd het zwarte inzetbakje E,
om bijvende verkleuring van de witte stoom-
korf 5 tot het minimum te beperken.
• Haal de zwarte rijstkom 6 of het zwarte
inzetbakje E altijd samen met de stoomkorf
5 van de lekschaal 4.
• Voordat u het apparaat schoonmaakt, dient u
eerst de stekker uit het stopkontakt te halen.
Dompel de basis 1 nooit onder in water.
• Raak het apparaat nooit aan zonder panne-
lappen of ovenhandschoenen, en gebruik het
apparaat nooit zonder deksel 7. Als u het
deksel optilt, dient u ervoor te zorgen dat u
niet in aanraking komt met ontsnappende
stoom of heet water. Wees voorzichtig met
hete vloeistoffen in de lekschaal.
• Na gebruik dient u altijd de stekker uit het
stopkontakt te halen.
• Tijdens gebruik dient er voldoende ruimte
naast het apparaat te zijn ter voorkoming
van beschadiging aan bijv. kasten of andere
keukenobjecten.
• Gebruik het apparaat op een droog, vlak,
hittebestendig oppervlak.
• Plaats het apparaat nooit op een heet
oppervlak of op open vuur.
• Elektrische apparaten van Braun voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften. Reparaties
aan het apparaat of vervanging van het
snoer mogen alleen worden uitgevoerd
door deskundig service-personeel.
Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk
kan aanzienlijk gevaar opleveren voor de
gebruiker.
Specificaties
• Voltage/wattage: Zie het typeplaatje aan de
onderzijde van het apparaat
• Maximale capaciteit: 1,2 l water
Beschrijving
1 Basisgedeelte
2 Maximum waterniveau
(voor lange stoomtijden)
3 Minimum waterniveau
(voor korte stoomtijden)
4 Lekschaal
(model FS 20 heeft 2 lekschalen)
5 Stoomkorf met sleuven
(model FS 20 heeft 2 stoomkorven)
E Zwart inzetbakje (met sleuven) voor in de
stoomkorf 5 voor het stomen van voedsel
dat kleurstoffen bevat (bijv. wortelen,
paprika, tomaten etc.)
6 Zwarte ruhstjin (zonder sleuven) voor in de
stoomkorf 5
7 Transparant deksel
8 Verwijderbare stoomversterker
9 Verwarmingselement
0 Aan/uit schkelaar met timer (60 min.)
q Indicatielampje voor het schakelaar 0
w Snoeropbergruimte
Belangrijk: Maak voor het eerste gebruik eerst
alle onderdelen schoon zoals beschreven
onder het punt «Schoonmaken».
Stomen
1. Vul de basis 1 met koud water en zet de
stoomversterker 8 op zijn plaats. Voeg geen
kruiden, sauzen, wijn etc. toe aan het water.
De benodigde hoeveelheid water (maximum
of minimum waterniveau) hangt af van de
ingestelde stoomtijd.
34
Nederlands
3216374_FS10/20 23.10.2007 8:32 Uhr Seite 34
Pagina: 38
2. Plaats het gevulde soomkorf op de lek-
schaal 4 in het basisgedeelte 1 en plaats het
deksel 7 op het stoomkorf. Als het deksel niet
op z’n plaats zit dan is het stroomverbruik
hoger en de stoomtijd langer.
Model FS 20: Als u beide stoomkorven gebruikt
dient u de tweede stoomkorf met de lekschaal
op de onderste stoomkorf te plaatsen.
3. Tijdens het gebruik dient er zowel horizon-
taal als verticaal voldoende ruimte te zijn ten
opzichte van andere keukenobjecten (planken
etc.).
4. Steek de stekker in het stopkontakt.
5. Stel de timer 0 in. Draai hiervoor eerst de
knop naar 60 minuten en dan terug tot de
gewenste stoomtijd. Het indicatielampje q
gaat branden en het stomen begint.
6. Als de ingestelde stoomtijd is bereikt dan
schakelt het apparaat automatisch uit en het
indicatielampje q gaat uit.
7. Controleer of het voedsel gaar is. Trek lange
keukenhandschoenen aan. Schakel het appa-
raat uit. Til het deksel 7 voorzichtig op, pas
hierbij op voor ontsnappend stoom. Raak
andere hete onderdelen niet aan. Gebruik een
lange vork om te controleren of het voedsel
gaar is. Als u het stomen wilt voortzetten sluit
dan het deksel 7 en schakel het apparaat weer
in. Model FS 20 bij gebruik van 2 stoomkorven:
Om te controleren of het voedsel in de onderste
stoomkorf gaar is, handelt u als volgt. Schakel
het apparaat uit en verwijder het deksel 7.
Til de bovenste stoomkorf (met het zwarte
inzetbakje) voorzichtig op en plaats deze op
het omgekeerde deksel. Haal daarna voorzich-
tig, gebruikmakend van keukenhanschoenen,
de lekschaal van de onderste stoomkorf en
controleer of het voedsel gaar is.
Als u het stomen in 2 stoomkorven wilt voort-
zetten, dan dient u eerst de lekschaal op de
onderste stoomkorf te zetten en daarna de
bovenste stoomkorf met het deksel er op te
plaatsen. Schakel het apparaat weer in.
8. Als het apparaat zichzelf uitschakelt en het
voedsel gaar is dan trekt u de stekker uit het
stopkontakt en laat u het apparaat enigszins
afkoelen. Verwijder daarna de stoomkorf, de
zwarte rijstkom of het zwarte inzetbakje tegelijk
met de stoomkorf, hierbij gebruikmakend van
keukenhandschoenen. De binnenzijde van het
deksel 7 dient als onderzetter voor de stoom-
korf. Haal het voedsel uit de stoomkorf of de
rijstkom en breng het op smaak.
Model FS 20: zie punt 7 voor het uit elkaar
nemen.
9. De vloeistoffen die in de lekschaal 4 terecht
zijn gekomen kunnen voor sauzen of soep
worden gebruikt.
10. Alvorens het resterende water uit het basis-
gedeelte 1 te laten lopen of het apparaat
schoon te maken of uit elkaar te halen dient u
het apparaat altijd te laten afkoelen. Trek de
stekker uit het stopkontakt.
Waterhoeveelheden
De hoeveelheid water hangt af van de stoom-
tijd. Bij een stoomtijd tot 18 minuten vult u het
basisgedeelte tot minimum waterniveau 3.
BAls u langer dan 18 minuten stoomt vult u het
basisgedeelte tot het maximum waterniveau 2.
Let op het waterniveau als u de stoomtijd heeft
verlengd. Check het waterniveau als er geen
stoom meer vrijkomt. Trek hiervoor de stekker
uit het stopkontakt en laat het apparaat een
beetje afkoelen. Til eerst het stoomkorf en
daarna de lekschaal op en voeg daarna voor-
zichtig wat water toe.
Let op: Alle onderdelen zijn alleen geschikt
voor gebruik in de Braun MultiGourmet. Zet
ze niet in een oven of magnetron.
35
Stomen in het stoomkorf 5
(bijv. groenten, vis)
Doe het voedsel in het korf met de sleuven
5. Voeg kruiden toe als het stomen is beëin-
digd. Gebruik voor het stomen van voedsel
dat kleurstoffen bevat (bijv. wortelen, papri-
ka, tomaten etc.), altijd het zwarte inzetbakje
E, om blijvende verkleuring van de witte
stoomkorf 5 tot het minimum te beperken.
Model FS 20: Als u beide stoomkorven 5
gebruikt dan kan het zwarte inzetbakje E of
de zwarte rijstkom 6 alleen worden gebruikt
in de bovenste stoomkorf.
Stomen in de zwarte rijstkom 6
(bijv. rijst, ovenschotels)
Doe de rijst/granen met de vloeistof, indien
nodig, in de rijstkom. Zet de rijstkom in het
stoominzetbakje.
3216374_FS10/20 23.10.2007 8:32 Uhr Seite 35
Pagina: 39
36
Stomen in de stoomkorf 5 en in de zwarte rijstkom 6
Belangrijk: De hoeveelheden en bereidingstijden zijn gemiddelden voor het stomen in 1 stoomkorf
(model FS 10). Voor het stomen van grotere hoeveelheden dienen de stoomtijden iets te worden
verlengd, de stoomtijden aangegeven in de tabellen gelden ook voor het stomen van kleinere
hoeveelheden indien er niet genoeg ruimte is voor stoomcirculatie.
Aanwijzingen voor het stomen met model FS 20: de stoomtijden in de bovenste stoomkorf zijn lan-
ger;
• stoom daarom grote stukken of voedsel met een langere stoomtijd in de onderste stoomkorf.
• Bij het stomen van verschillende soorten voedsel of verschillende stoomtijden: stoom het
voedsel met de langste stoomtijd in de onderste stoomkorf. Zet na enige tijd de stoomkorf met
het voedsel dat een korte stoomtijd behoeft bovenop de onderste stoomkorf.
Groenten en fruit
• Snijd van bloemkool, broccoli en kool eerst de dikke stronken af.
• Stoom groene bladgroenten met de kortst mogelijke tijd omdat ze snel hun kleur verliezen.
• Bevroren groenten mogen voor het stomen niet worden ontdooid.
Voedsel Soort Hoeveelheid Stoomtijd
Artisjokken vers 4 (middelgroot) 40 – 45 min.
Asperges vers 500 gr. 30 – 40 min.
Snijbonen vers, heel of gesneden 500 gr. 25 – 35 min.
Broccoli vers, in roosjes 500 gr. 15 – 20 min.
Spruitjes vers 500 gr. 20 – 25 min.
Kool vers, gesneden 500 gr. 25 – 30 min.
Wortelen vers, gesneden 500 gr. 20 – 25 min.
Bloemkool vers, in rosjes 500 gr. 20 – 25 min.
Courgettes vers, gesneden 500 gr. 15 – 20 min.
Venkel vers, gesneden 500 gr. 15 – 20 min.
Koolrabi vers, in blokjes 500 gr. 20 – 25 min.
Prei vers, gesneden 500 gr. 15 – 20 min.
Champignons, vers, heel of gesneden 500 gr. 20 – 25 min.
bovenkant (gesneden 5 min. korter)
Aardappelen gesneden 500 gr. 20 – 25 min.
Aardappelen ongeschild 500 gr. 30 – 40 min.
Mais vers 2 kolven 55 – 60 min.
(draai regelmatig om)
Appels vers, 1/8 stukjes 500 gr. 10 – 15 min.
Peren vers, 1/6 stukjes 500 gr. 10 – 15 min.
3216374_FS10/20 23.10.2007 8:32 Uhr Seite 36
Pagina: 40
37
Vis en schaal- en schelpdieren
• Bevroren vis kan worden gestoomt zonder te ontdooien indien ze uit elkaar wordt gehaald en
indien de stoomtijd word verlengd (ong. 10 %).
Voedsel Soort Hoeveelheid Stoomtijd
Forel vers 2 stukken van 150 gr. 18 – 25 min.
Tonijn vers 2 stukken van 200 gr. 25 - 30 min.
Brasem vers, heel 1 stuk, 400 gr. 17 – 25 min.
Kabeljauwfilet vers 2 stukken van 200 gr. 15 – 18 min.
Forelfilet vers 2 stukken van 140 gr. 15 – 18 min.
Garnalen bevroren 450 gr. 15 – 20 min.
Mosselen in de schelp 1 kg. 18 – 25 min.
Inktvis bevroren 600 gr. 20 – 25 min.
Kreeft in de schelp 2 stuks 30 – 35 min.
Vlees, gevogelte en eieren
• Het meest geschikt is mals vlees met een beetje vet.
• Het vlees moet grondig worden gewassen en drooggedept, zodat er zo min mogelijk sappen
uitlopen.
Voedsel Soort Hoeveelheid Stoomtijd
Kalkoenfilet vers 2 stukken van 150 gr. 25 – 30 min.
Kippepoten vers 2 stukken van 150 gr. 25 – 30 min.
Kalfsfilet vers 2 stukken van 150 gr. 30 – 35 min.
Lamskoteletten vers 2 stukken van 120 gr. 25 – 30 min.
Frankfurters vers 2 – 8 (vel inprikken) 8 – 10 min.
Saucijzen vers 2 – 8 (vel inprikken) 8 – 13 min.
Zacht gekookte eieren in de schelp 2 – 10 middelgroot 10 – 13 min.
Hard gekookte eieren in de schelp 2 – 10 middelgroot 15 – 20 min.
Rijst, granen en ovenschotels
• Gebruik de zwarte rijstkom 6 en voeg aan de rijst, granen etc. de gewenste hoeveelheid vloei-
stof toe.
• Model FS 20: als u beide stoomkorven gebruikt dan gaat u als volgt te werk. Stoom de rijst etc.,
met lange stoomtijd, eerst vóór in de zwarte rijstkom 6 – geplaatst in de onderste stoomkorf
met deksel 7 erop. Plaats na enige tijd de andere stoomkorf, gevuld met verschillende soorten
voedsel, op het basisgedeelte 1 en ga door met het stomen van de rijst etc. door de stoomkorf
met rijstkom naar boven te verplaatsen.
Voedsel Hoeveelheid Waterniveau Hoeveelheid Stoomtijd
in het basis- water in
gedeelte 1 de rijstkom 6
Basmati rijst 250 gr. max. 300 – 400 ml water 35 – 40 min.
Rijst, grove korrel 250 gr. max. 300 – 400 ml water 35 – 40 min.
Bruine rijst 250 gr. max. 300 – 400 ml water 45 – 50 min.
Paprijst 250 gr. max. 750 ml melk 60 min.
«India-maaltijd» 250 gr. max. 750 – 1000 ml water 20 – 25 min.
3216374_FS10/20 23.10.2007 8:32 Uhr Seite 37
Pagina: 41
Schoonmaken
Trek altijd eerst de stekker uit het stopkontakt
voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
Alle onderdelen, behalve het basisgedeelte 1,
zijn vaatwasmachinebestendig of kunnen met
de hand worden afgewassen met een normal
afwasmiddel. De stoomversterker 8 kan voor
het schoonmaken worden verwijderd. Maak
het basisgedeelte 1 schoon met een vochtige
doek.
Ontkalken
Nadat u uw stomer verschillende keren heeft
gebruikt, vormt zich (afhankelijk van de water-
hardheid in het gebied waar u woont) een
laagje op het verwarmingselement 9 en op
het basisgedeelte 1. Het apparaat moet nu
worden ontkalkt. Vul het basisgedeelte met
keukenazijn (5 %) zodat het verwarmingsele-
ment net is bedekt. Zet de stoomversterker 8
weer op zijn plaats. Sluit het apparaat, steek
de stekker in het stopkontakt en stel de tijd in
op 15 minuten. Als er na 15 minuten nog een
laagje zichtbaar is, herhaal dan de procedure.
Nadat de azijn en het apparaat zijn afgekoeld
dient u het basisgedeelte te legen. Spoel de
basis 1 3 tot 4 keer om met warm water.
Kalkresten kunnen van de stoomversterker
worden verwijderd met een borstel.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegenwoordiger
van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken
die de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie
door niet door ons erkende service-afdelingen
en/of gebruik van niet originele Braun onder-
delen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete appa-
raat met uw aankoopbewijs af te geven of op
te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
38
3216374_FS10/20 23.10.2007 8:32 Uhr Seite 38

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun MultiGourmet FS 20.

Stel een vraag over de Braun MultiGourmet FS 20

Heb je een vraag over de Braun MultiGourmet FS 20 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun MultiGourmet FS 20. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun MultiGourmet FS 20 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.