Braun MQ 930 CC handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun MQ 930 CC. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Blender
  • Model/naam: MQ 930 CC
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 22
24
Nederlands
Onze producten voldoen aan de hoogste eisen
voor kwaliteit, functionaliteit en ontwerp.
Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw
nieuwe Braun-apparaat.
Let op
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
Waarschuwing
• Dit toestel mag niet worden gebruikt
door kinderen. Houd het toestel en zijn
snoer buiten het bereik van kinderen.
Schakel het toestel uit en trek de
stekker uit het stopcontact alvorens u
hulpstukken verwisselt of onderdelen
benadert die bewegen tijdens het
gebruik.
• Dit toestel mag niet worden gebruikt
door personen met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale ver-
mogens of een gebrek aan ervaring en
kennis tenzij onder speciaal toezicht
of wanneer ze werden geïnstrueerd in
het veilige gebruik van het toestel en
tenzij ze de ermee verbonden risico’s
kennen.
• De messen zijn zeer scherp! Ga zeer
voorzichtig om met de messen om
verwondingen te voorkomen.
• Hoog risico met het onbedoeld aanzetten van
het apparaat. Omdat dit apparaat oplaadbaar is,
is het op elk moment gebruiksklaar (wanneer
opgeladen).
• Niet aan direct zonlicht blootstellen.
• Wanneer de messen geblokkeerd zijn, verwijder
het motor gedeelte van de blenderstaaf voordat u
het voedsel/blokkage verwijdert.
• Verwijder voor het schoonmaken, het motor
gedeelte van de blender staaf.
• Het apparaat is gemaakt voor normale huishoude-
lijke hoeveelheden.
• Dit apparaat is voorzien van een speciale draad
met een geïntegreerde extra lage stroomvoor-
ziening. Verwissel of manipuleer deze niet. Anders
is er een risico van een elektrische schok.
• Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde
oplader.
• Het apparaat kan pertinent verbonden zijn met het
stopcontact.
• Bescherm het motor gedeelte, batterij en speciale
draad tegen vochtigheid. Motor gedeelte en
oplaadgedeelte met de stekker niet onder stro-
mend water noch onder water houden.
• Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de
batterij en het speciale draad niet beschadigd zijn.
De elektrische apparaten van Braun voldoen aan
de hiervoor geldende veiligheidsnormen.
• Reparaties en vervanging van het snoer dienen
alleen uitgevoerd te worden door daartoe
bevoegd onderhoudspersoneel.
• Wanneer reparaties onjuist of door ondeskundige
personen worden uitgevoerd, kan dit gevaar
opleveren voor de gebruiker.
Beschrijving
1 Aan/uit lichtje
2 Veiligheidsknop
3 Aan knop
4 Motor gedeelte
5 Knoppen om de werkende onderdelen los te
klikken
6 Steel van de staafmixer
7 Beker
8 Oplader (inc. opslag voor de draad)
9 Speciale draad set
10 Compacte batterij (met opslag draad en
ophanggedeelte)
11 Snij hulpstuk
(a) Tandwielgedeelte voor snij-hulpstuk
(b) Mes
(c) Snijkom
(d) Antislip oppervlak
Opladen
De ideale temperatuur range om de batterij op te
laden is tussen 15 °C en 35 °C. Zorg ervoor dat de
batterij (8/10) op een vlak oppervlak staat. Steek de
stekker van de oplader in het stopcontact. Om het
apparaat op te laden, plaats de complete staafmixer
in de oplader (8) – motor gedeelte apart is ook
mogelijk. Om het apparaat compact op te laden (10),
plaats het motor gedeelte (4) los in de oplader.
Het groene licht geeft aan dat het apparaat correct
bevestigd is in de oplader en dat deze wordt
opgeladen.
• Volledig opgeladen: na circa 2 uur.
• Wanneer het apparaat volledig is opgeladen
knippert het lampje met langere intervallen.
• Gebruikstijd snoerloos mixen; circa 20 minuten
(afhankelijk van gebruiksmanier).
Na elk gebruik, plaats het apparaat terug in de
oplader om weer bij te laden. Dit zorgt ervoor dat het
apparaat altijd klaar voor gebruik is en in optimale
conditie. Het is ook mogelijk het apparaat op te
slaan in de oplader. Zelfs wanneer het apparaat
lange tijd niet gebruikt wordt, blijft het apparaat haar
energie houden, door de lithium ion batterijen.
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 24
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 24 14.06.13 10:27
14.06.13 10:27
Pagina: 23
25
De batterijen zijn beschermd tegen een langere tijd
zonder stroom. Wanneer de batterij volledig op is
dient deze voor minstens 15 minuten te worden
opgeladen voordat je het apparaat weer gebruikt
voor een bereiding (vb soep).
Licht
Apparaat in oplader
(verbonden aan het
hoofd)
Oplaad of
conditietoestand van het
apparaat
Knipperend groen Batterij wordt opgeladen
Knipperend groen
(in langere intervals)
Batterij is volledig
opgeladen
Veiligheidsknop (2) Oplaad of
conditietoestand van het
apparaat
Groen Batterij is volledig
opgeladen
Rood/groen
knipperend
Apparaat geschikt om
minstens 1x te gebruiken
Rood Batterij is niet opgeladen
Rood Bescherming tegen het
oververhit raken van de
mixer actief. (ga naar
Veiligheidsvoorschriften A
bescherming tegen
oververhit raken)
Veiligheidsvoorschriften
Het apparaat aanzetten / veiligheidsslot
Dit apparaat heeft een veiligheidsslot. Om het
veiligheidsslot te gebruiken, volg de volgende
instructies:
1 Klik op de veiligheidsknop (2) met je duim en houd
deze vast.
2 Klik dan op de aan knop (3). Tijdens de handeling,
mag je stoppen met het drukken op de veiligheids-
knop.
• Wanneer de aan knop nu niet binnen 5 seconde
wordt ingedrukt, kan het apparaat niet aan
worden gezet. Het lampje zal uitgaan.
• Om het apparaat weer aan te zetten, start
opnieuw met stap 1.
Bescherming oververhit raken
Wanneer het apparaat oververhit raakt, zal het
apparaat uit gaan en het lichtje rood zijn.
Reden Oplossing
Mes is
geblokkeerd
1. Verwijder motor gedeelte.
2. Verwijder het voedsel /
blokkade.
3. Plaats het motor gedeelte in de
oplader (bevestig aan kop) voor
minstens 1 seconde.
4. Apparaat kan weer gebruikt
worden.
Apparaat is
oververhit
Volg punt 1-4
Wanneer het licht rood blijft
wanneer je het apparaat aan pro-
beert te klikken, plaats het motor
gedeelte terug in de oplader en
laat het afkoelen voor ongeveer
1 uur. Gedurende deze tijd zal het
licht weer op groen gaan.
Automatisch uitschakelen van de mixer
Uit veiligheidsoverweging schakelt het apparaat
zichzelf na 4 minuten permanent gebruik uit. Het
apparaat kan hierna direct weer worden aangezet.
De bediening van de staafmixer
De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het berei-
den van (dip)sauzen, soep, mayonaise en baby-
voedsel, maar ook voor het mixen van drankjes en
milkshakes.
a) Verwijder de bescherming van het antislip
gedeelte op de bodem door het plakband te
verwijderen Steek het motorgedeelte (4) in de
steel van de mixer (6) totdat het vastklikt.
b) Houd de staafmixer verticaal in de schaal/kom/
pan en druk op de aan/uitschakelaar (3).
c) Om de steel na gebruikt van de mixer weer los te
klikken, houdt u de knoppen (5) ingedrukt terwijl u
aan de steel trekt.
Bij gebruik van de staafmixer in hete vloeistoffen de
staafmixervoet niet onderdompelen in – of uit de
vloeistof nemen terwijl de staafmixer aan staat.
Recept voorbeeld:
Mayonaise (met staafmixer)
200–250 ml olie,
1 ei (zowel de dooier als het eiwit)
1 eetlepel citroensap of azijn
naar smaak zout en peper toevoegen
Doe alle ingrediënten in de bovenstaande volgorde
in de maatmaker. Houd de staafmixer net boven de
bodem van de beker. Druk op de aan knop en houd
de mixer in haar positie totdat het geheel goed ver-
mengd is. Vervolgens beweegt u de mixer, zonder
hem uit te zetten, langzaam van boven naar beneden
totdat ere en mooie gelijkmatige massa ontstaat.
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 25
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 25 14.06.13 10:27
14.06.13 10:27
Pagina: 24
26
De bediening van snij-hulpstuk
Het snij-hulpstuk is bij uitstek geschikt voor het
hakken van vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook,
wortelen, walnoten, hazelnoten, amandelen etc.
NB. Snijd geen extreem harde producten zoals
ijsblokjes, nootmuskaat, koffiebonen en granen.
Voor u begint met snijden ...
• snijd vlees, kaas, uien, knoflook, wortelen alvast in
kleine stukken (zie tabel op bladzijde 5).
• verwijder steeltjes van kruiden en ontdoe de noten
van hun schaal.
• ontdoe vlees van botten, pezen en kraakbeen.
1. Voorzichtig: Verwijder voorzichtig het plastic
beschermkapje van het mes (11b). Het mes is
zeer scherp! Pak het altijd bovenaan bij het plastic
vast. Schuif het mes over de pin in het midden
van de snijkom (11c). Druk het naar beneden
totdat het vastklikt. Plaats de snijkom altijd op het
antislip oppervlak (11d).
2. Doe de voedingsmiddelen in de snijkom.
3. Plaats het tandwielgedeelte (11a) op de snijkom.
4. Steek het motorgedeelte (4) in het tandwielge-
deelte totdat dit vastklikt.
5. Druk op de schakelaar (3) om de hakmolen te
bedienen. Houd tijdens het werken met de staaf-
mixer altijd het motordeel vast met één hand en
de snijkom met de andere hand.
6. Na gebruik drukt u op de knoppen (5) om het
motorgedeelte los te klikken.
7. Verwijder vervolgens het tandwielgedeelte.
8. Haal daarna voorzichtig het mes uit de snijkom.
9. Verwijder het bereidde voedsel uit de snijkom.
Het antislip oppervlak dient ook als een lucht-
dichte deksel voor op de snijkom.
Schoonmaken
Verwijder voor het schoonmaken het motorgedeelte.
Dompel het motorgedeelte (4), batterij (8) en de
compacte batterij (10) niet onder water. Deze delen
kunnen alleen schoon worden gemaakt met een
vochtig doekje.
Het snij-hulpstuk (11a) is niet vaatwasmachinebe-
stendig. Alle andere onderdelen zijn vaatwas-
machinebestendig. Bij het snijden van gekleurd
voedsel (bijvoorbeeld wortels) kunnen de plastic
onderdelen verkleuren. Veeg deze onderdelen af
met plantaardige olie voordat u ze in de vaatwasser
doet.
Accessoires
(verkrijgbaar bij de servicecentra van Braun Service
Centers; dit geldt echter niet in alle landen).
BC: Extra snijstuk, bij uitstek geschikt voor het snij-
den van grote hoeveelheden, maar ook het bereiden
van milkshakes en luchtig deeg en voor het fijnmalen
van ijsblokjes.
Voor elektrische specificaties, kijk op de stekker van
de oplader. Deze draad past zich automatisch aan
elke wereldwijde voltage aan.
Onderwerp te veranderen zonder opmerking
Deze applicatie bevat Li-Ion oplaadbare
batterijen. Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun service center of
bij de door uw gemeente aanwezigen
inleveradressen.
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 26
5722110414_MQ930_MN_S6-80.indd 26 14.06.13 10:27
14.06.13 10:27

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun MQ 930 CC.

Stel een vraag over de Braun MQ 930 CC

Heb je een vraag over de Braun MQ 930 CC en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun MQ 930 CC. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun MQ 930 CC zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.