Braun MPZ 6 Multiquick 3 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun MPZ 6 Multiquick 3. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Citruspers
  • Model/naam: MPZ 6 Multiquick 3
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 9
10
Nederlands
Onze produkten worden gemaakt om aan de hoogste
kwaliteitseisen, functionaliteit en design te kunnen voldoen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun apparaat.
Voorzichtig
Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, voordat u dit
apparaat gaat gebruiken.
• Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huishou-
delijk bestemde hoeveelheden.
• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact
steekt of het voltage op het lichtnet overeenkomt met
het voltage die aan de onderkant van het apparaat staat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen
of personen met verminderde fysieke of mentale
capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun
veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat
buiten bereik van kinderen te houden.
• Dompel het motorhuis (1) niet onder in water en houdt
deze niet onder stromend water.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische
apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundig service-
personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan
ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
Beschrijving
1 Motorhuis
2 Pulpschaal
3 Sapreservoir
4 Pulpzeef
5 Perskegel
6 Deksel (alleen bij model MPZ 9)
7 Snoer opbergruimte
Maximale capaciteit
MPZ 6: 350 ml
MPZ 9: 1000 ml
In elkaar zetten en uit elkaar halen
Druk de perskegel (5) op de pulpzeef (4) tot de perskegel
vastklikt. Plaats vervolgens de pulpzeef op het sapreser-
voir (3).
Om het sapreservoir op het motorhuis (1) te plaatsen, doet
u het volgende:
Plaats de pijl aan de linkerkant van de pulpschaal (2) tegenover
één van de pijlen op het motorhuis (a).
Draai vervolgens het sapreservoir met de klok mee tot deze
vastklikt op het motorhuis. Herhaal deze handelingen in
omgekeerde volgorde wanneer u het apparaat weer uit
elkaar wilt halen.
Instelbare hoeveelheid vruchtvlees
De hoeveelheid vruchtvlees in uw sap kan traploos worden
ingesteld door het sapreservoir (3) binnen de pulpschaal (2)
te draaien (a):
5 = grote hoeveelheid vruchtvlees,
1 = lage hoeveelheid vruchtvlees.
Snoer opbergruimte
Onder het motorhuis (1) zit een practische snoer opberg-
ruimte (7). U hoeft slecht zoveel snoer af te wikkelen als
nodig (c). Hiervoor dient u het sapreservoir van het motor-
huis te verwijderen.
Sap persen
Nadat het apparaat in elkaar is gezet (en de gewenste
hoeveelheid vruchtvlees is ingesteld), drukt u een halve
citrusvrucht op de perskegel (5) (b). Zodra het fruit op de
perskegel wordt geduwd, start de motor. Wanneer het fruit
van de perskegel wordt gehaald, stopt de motor automa-
tisch. Door het stoppen van de motor door middel van het
optillen en neerdrukken van het fruit, verandert de draai-
richting van de perskegel. Hierdoor wordt de maximale
hoeveelheid sap uit het fruit gepersd.
Voor het inschenken van het sap dient u het sapreservoir
te verwijderen van het motorhuis.
Reinigen
Trek vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stop-
contact. Haal het apparaat uit elkaar zoals beschreven.
Reinig het motorhuis (1) uitsluitend met een vochtige doek.
Alle andere onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig (d).
Alleen bij model MPZ 9: Bij het reinigen in de vaatwasser
kan een hoeveelheid vruchtvlees zich in het handvat op-
hopen. Dit kunt u weghalen door met een dun, stomp
voorwerp via de kleine opening aan de onderkant van het
handvat, het handvat te verwijderen. Plaats het handvat na
het schoonmaken terug op het apparaat.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een
Braun Service Centre of bij de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
92266383_MPZ6_9_S4_38 Seite 10 Dienstag, 15. Mai 2012 2:54 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun MPZ 6 Multiquick 3.

Stel een vraag over de Braun MPZ 6 Multiquick 3

Heb je een vraag over de Braun MPZ 6 Multiquick 3 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun MPZ 6 Multiquick 3. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun MPZ 6 Multiquick 3 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.