Braun M-60b handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun M-60b. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: M-60b
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 10
11
Batterijen
Twee 1,5 Volt batterijen.
Gebruik voor de beste prestaties alkaline
batterijen (type LR 6, AM 3, MN 1500 of AA
alkaline, bijvoorbeeld Duracell®). Deze
batterijen leveren ongeveer 60 minuten
scheercapaciteit. Om het batterijdeksel (6)
te openen, draait u deze 90° zoals aan-
gegeven in (c). Plaats de batterijen met de
polen in de aangegeven richting. Zorg voor
het afsluiten van de batterijen dat de deksel
én batterijen schoon en droog zijn.
Dit apparaat is geschikt voor
gebruik in bad of onder de
douche. Bij gebruik onder de
douche, raden wij aan een scheerschuim-
of gel te gebruiken.
Scheren
Draai de beschermkap (4) (a) tot deze
vastklikt zoals aangegeven (b). Om het
scheerapparaat aan te zetten, schuift u de
aan/uit schakelaar (3) omhoog.
Tondeuse
(alleen M-90)
Gebruik de uitschuifbare tondeuse (5) voor
het nauwkeurig bijwerken van bakkebaar-
den en snorren. Om de tondeuse te ge-
bruiken, schuift u deze naar rechts (e) en
schakelt u het apparaat aan. Na gebruik
schuift u de tondeuse terug tot deze vast-
klikt.
Reiniging en onderhoud
Voor een optimale scheerprestatie, dient
u het scheerapparaat na ieder gebruik
schoon te maken:
Schoonmaken onder stromend water
Zet het scheerapparaat aan en houd het
scheerhoofd onder warm stromend water
(f). U kunt tevens vloeibare zeep gebruiken.
Spoel al het schuim af en laat het scheer-
apparaat nog enkele seconden aan staan.
Zet het apparaat hierna uit, verwijder het
scheerblad (1) zoals aangegeven (g) en laat
alles drogen. Wanneer u uw scheerap-
paraat vaak schoonmaakt onder stromend
water, breng dan zo nu en dan een druppel
naaimachine olie aan op het scheerblad.
Schoonmaken met het borsteltje
Verwijder het scheerblad (1) en klop deze
voorzichtig uit op een plat oppervlak. Maak
daarna het messenblok (2) grondig schoon
met het borsteltje (7) zoals aangegeven in
(i). Maak het scheerblad nooit schoon met
het borsteltje, dit kan het scheerblad
beschadigen.
Na het schoonmaken, draait u de
beschermkap (4) 180° om het scheerhoofd
te bedekken. In deze positie, is de aan/uit
schakelaar automatisch geblokkeerd om
het onbedoeld aangaan van het apparaat
te voorkomen (bijv. tijdens het reizen).
Wijzigingen voorbehouden.
Batterijen mogen aan het einde van
hun levensduur niet bij het normale
afval worden aangeboden. Gooi ze
daarom weg bij de speciale batterij-
verzamelpunten.
99438959_MobileShave_MN Seite 11 Donnerstag, 7. Januar
Pagina: 24
25
usura (ad esempio di lamina o blocco
coltelli) conseguente al funzionamento
dello stesso, i difetti che hanno un effetto
trascurabile sul valore o sul funzionamento
dell'apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate
riparazioni da soggetti non autorizzati o
con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo
di garanzia, è necessario consegnare o far
pervenire il prodotto integro, insieme allo
scontrino di acquisto, ad un centro di
assistenza autorizzato Braun.
Contattare www.service.braun.com o il
numero 02/6678623 per avere informazioni
sul Centro di assistenza autorizzato Braun
più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie
van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricagefouten en/of materiaal-
fouten gratis door ons worden verholpen,
hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door
Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan
scheerblad of messenblok) en gebreken
die de werking of waarde van het apparaat
niet noemenswaardig beïnvloeden vallen
niet onder de garantie. De garantie vervalt
bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service
binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-
perioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af
apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid (f.eks.
skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som
har ringe effekt på apparatets værdi eller
funktionsdygtighed. Garantien bortfalder
ved reparationer udført af andre end de af
Braun anviste reparatører og hvor originale
Braun reservedele ikke er anvendt.
99438959_MobileShave_MN Seite 25 Donnerstag, 7. Januar

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun M-60b.

Stel een vraag over de Braun M-60b

Heb je een vraag over de Braun M-60b en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun M-60b. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun M-60b zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.