Braun Ladyshave LS 5160 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Ladyshave LS 5160. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Ladyshave LS 5160
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 25
27
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per
la durata di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati,
gratuitamente, i guasti dell’apparecchio
conseguenti a difetti di fabbrica o di
materiali, sia riparando il prodotto sia
sostituendo, se necessario, l’intero
apparecchio.
Tale garanzia non copre: i danni derivanti
dall‘uso improprio del prodotto, la
normale usura (ad esempio di lamina
o blocco coltelli) conseguente al
funzionamento dello stesso, i difetti che
hanno un effetto trascurabile sul valore
o sul funzionamento dell‘apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate
riparazioni da soggetti non autorizzati o
con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo
di garanzia, è necessario consegnare o
far pervenire il prodotto integro, insieme
allo scontrino di acquisto, ad un centro di
assistenza autorizzato Braun.
Contattare www.service.braun.com
o il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza
autorizzato Braun più vicino.
Onze produkten zijn ontworpen om
te voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. De
Braun Silk·épil is ontworpen voor een
perfect en comfortabel scheerresultaat,
en is hierdoor een perfecte keuze voor
oksels, benen en bikinilijn. Wij wensen
u veel plezier met uw nieuwe Braun
Lady Shaver.
Belangrijk
Om hygiënische redenen kunt u dit
apparaat beter niet delen met andere
personen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met vermin-
derde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoordelijk
voor hun veiligheid. Houd toezicht op
kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen. Buiten bereik van
kinderen bewaren.
Batterijen kunnen lekken als ze leeg zijn
of gedurende een lange tijd niet zijn
gebruikt. Verwijder batterijen op tijd om
uzelf en het apparaat te beschermen.
Voorkom contact met de huid wanneer
u lekkende batterijen verwijdert.
Dit apparaat is geschikt om te ge-
bruiken in bad of onder de douche.
Bij twijfel of u dit apparaat kunt gebruiken,
raadpleeg uw arts. In de volgende geval-
len mag dit apparaat uitsluitend worden
gebruikt na overleg met een arts:
– exceem, wondjes, ontstoken huid zoals
folliculitis (etterende haarzakjes) en
spataderen
– rondom moedervlekken
– verminderde immuniteit van de huid,
bijv. Diabetes, de ziekte van Raynaud
– hemofilie of een immune deficiency
(Aids).
Nederlands
92272777_LS5160_S6-88.indd 27
92272777_LS5160_S6-88.indd 27 25.04.12 11:24
25.04.12 11:24
Pagina: 26
28
Beschrijving
1 OptiShave opzetstuk
2 Scheerhoofd
a Scheerblad
b SoftStrip
c EasyGlide kussentje
d Tondeuse
e Ontgrendelingsknoppen
f TrimLock « / »
3 Messenblok
4 Aan/uit schakelaar
5 Batterij vakje
6 Opzetstuk voor het peeling (alleen voor
gebruik op de benen)
a Afneembaar peeling pad
b Druk knop om de pad te verwijderen
7 Bikinilijn tondeuse opzetstukken
De batterijen plaatsen
Uw Braun Silk·épil werkt op twee
1,5 V batterijen. Voor de beste prestatie
gebruikt u alkaline batterijen (type LR 6,
AM3, AA, bijv. Duracell). Deze batterijen
leveren een scheercapaciteit van onge-
veer 90 minuten.
Open het batterij vakje en plaats de
batterijen met de polen in de aangewezen
richting. Zorg voor het afsluiten van de
batterijen dat de deksel én batterijen
schoon en droog zijn.
Scheren
Voor een stralende huid, scheert het
Silk&Soft systeem zelfs de probleem-
haartjes; de geïntegreerde SoftStrip trekt
de huid strak om zo een groter bereik te
krijgen. Het zwevende scheerblad en de
zwevende tondeuse volgen de contou-
ren van de huid, voor een perfect glad
scheerresultaat.
Het EasyGlide kussentje (2c) zorgt voor
een zacht scheergevoel doordat het
apparaat makkelijker over de huid glijdt
en de kans op huidirritatie afneemt.
Het OptiShave opzetstuk zorgt voor het
extra glad en comfortabel scheren van de
benen.
• Druk en schuif de aan/uit schakelaar
omhoog om het scheerapparaat aan te
zetten. Zorg ervoor dat de TrimLock (2f)
in de « » stand staat.
• Voor optimale scheerresultaten, plaatst
u het OptiShave opzetstuk op het
scheerhoofd (A). Dit zorgt voor een
perfecte gladheid en een optimale
gebruikshoek zodat zowel het scheer-
blad als de tondeuse in contact zijn
met de huid.
• Beweeg het apparaat langzaam tegen
de haargroeirichting in. De tondeuse tilt
eerst alle lange haartjes op en scheert
deze af. Daarna volgt het scheerblad
om alle stoppeltjes weg te scheren.
• Indien u zich langere tijd niet gescho-
ren heeft, kunt u het OptiShave opzet-
stuk verwijderen om het afscheren van
lange haartjes te versnellen (B).
• Zorg ervoor dat altijd zowel het scheer-
blad als de tondeuse in contact zijn
met de huid.
Nat gebruik
Het apparaat kan ook gebruikt worden op
een vochtige huid. Zorg dat de huid zeer
vochtig is om weerstand te minimaliseren.
Nat gebruik op een vochtige huid kan
leiden tot huidirritaties (bijvoorbeeld rood-
heid).
Uw benen scheren met het opzetstuk
voor peeling
In plaats van het OptiShave opzetstuk,
kunt u het opzetstuk voor peeling (6)
gebruiken, wat er dankzij de peeling pad
voor zorgt dat het huidoppervlak er beter
gaat uitzien. De peeling pad geeft de huid
een peeling en verwijdert zo dode cellen,
waardoor de huid opleeft en er stralend
uitziet.
92272777_LS5160_S6-88.indd 28
92272777_LS5160_S6-88.indd 28 25.04.12 11:24
25.04.12 11:24
Pagina: 27
29
Ga als volgt te werk:
– Verwijder het OptiShave opzetstuk (1)
en vervang het door het opzetstuk voor
peeling (6).
– Beweeg het apparaat langzaam tegen
de haargroeirichting in en zorg ervoor
dat de tondeuse, het scheerblad en de
peeling pad in contact zijn met de huid.
Scheren en stylen van oksels en
bikinilijn
Op deze gevoelige plaatsen dient u
ervoor te zorgen dat u de huid tijdens
het scheren altijd strak trekt om zo
verwondingen te voorkomen (B). Bij een
oneffen huid en rondom wondjes dient
u extra voorzichtig te werk te gaan. Zorg
ervoor dat u deze niet aanraakt met de
tondeuse.
Oksel en bikinilijn scheren:
Verwijder het OptiShave opzetstuk voor
een beter bereik. Trek de huid altijd strak
tijdens het scheren.
Stylen van de bikinilijn:
Voor het scheren van lijntjes en contouren,
vergrendelt u de tondeuse door de
TrimLock (2f) naar stand « » (C1) te
schuiven. Om haren te trimmen tot een
gelijke lengte, gebruik het opzetstuk voor
langere haren en plaats het bikini opzet-
stuk (7) op het scheerhoofd (C2).
Voor optimale resultaten beweegt u het
apparaat langzaam tegen de haargroei-
richting in.
Wanneer u klaar bent
Na het scheren kunt u een beetje body-
creme of lotion aanbrengen. Gebruik
echter niet direct na het scheren stoffen
die de huid kunnen irriteren zoals deo-
dorant met alcohol.
Schoonmaken
Het scheerhoofd schoonmaken met
het borsteltje (D1)
• Druk op de ontgrendelingsknoppen
(2e) om het scheerhoofd te verwijderen.
Klop de onderkant van het
scheerhoofd zachtjes uit op een vlakke
ondergrond (niet op het scheerblad).
• Borstel het messenblok en de binnen-
kant van het scheerhoofd schoon.
Gebruik het borsteltje nooit op het
scheerblad, dit kan het scheerblad
beschadigen.
Het scheerhoofd afspoelen onder
stromend water (D2)
• Druk op de ontgrendelingsknoppen om
het scheerhoofd te verwijderen.
• Spoel het scheerblad en het messen-
blok apart af onder warm stromend
water. U kunt ook een natuurlijke zeep
gebruiken als deze geen schurende
deeltjes bevat. Spoel alle schuim
goed af.
• Laat het messenblok en scheerhoofd
apart drogen.
Het opzetstuk voor peeling
schoonmaken en onderhouden
Om het opzetstuk voor peeling (6) schoon
te maken, verwijdert u deze (E), en
borstelt u de peeling pad (6a) grondig uit.
U kunt deze af en toe ook schoonmaken
met wat sop. Laat de pad drogen voor u
deze weer gebruikt.
Uw Braun Silk·épil in
topconditie houden
• De onderdelen dienen ongeveer iedere
3 maanden geolied te worden (F).
Wanneer u het scheerhoofd schoon-
maakt onder stromend water dient u
deze iedere keer na het schoonmaken
te smeren. Breng wat naaimachineolie
of vaseline aan op het scheerblad
92272777_LS5160_S6-88.indd 29
92272777_LS5160_S6-88.indd 29 25.04.12 11:24
25.04.12 11:24
Pagina: 28
30
en de metalen onderdelen van de
tondeuse. Verwijder dan het scheer-
hoofd en breng een kleine hoeveelheid
vaseline aan zoals aangegeven op
afbeelding (F).
• Het scheerblad en messenblok zijn
onderdelen die aan slijtage onderhevig
zijn. Om een maximale scheerprestatie
te behouden, dient u uw scheerblad en
messenblok te vervangen zodra u een
verminderde prestatie van het apparaat
waarneemt.
• Gebruik het scheerhoofd nooit met een
beschadigd scheerblad.
• Hoe vervangt u de scheeronderdelen
Scheerblad: Druk op de ontgrende-
lingsknoppen om het scheerhoofd (2)
te verwijderen. Om het scheerblad te
verwijderen, drukt u op het blauwe
plastic frame (G). Om een nieuwe te
plaatsen, doet u dit via de binnenkant
van het scheerhoofd.
Messenblok: Om het messenblok te
verwijderen, drukt u erop en draait u
het blok 90° (H1). Om een nieuw
messenblok te plaatsen, drukt u deze
op de messenblok houder en draait u
het blok 90° (H2).
• Onderdelen (scheerblad, messenblok,
peeling pad) zijn verkrijgbaar bij
onderdelenwinkels.
Wijzigingen voorbehouden.
Batterijen mogen aan het einde
van hun levensduur niet bij het
normale afval worden aange-
boden. Gooi ze daarom weg bij de
speciale batterij-verzamelpunten.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie
van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode
zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen
van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk
land waar dit apparaat wordt geleverd
door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van
onoordeelkundig gebruik, normale slijtage
(bijv. aan scheerblad of messenblok) en
gebreken die de werking of waarde van
het apparaat niet noemenswaardig
beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/
of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service
binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen
naar een geauthoriseerd Braun Customer
Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
92272777_LS5160_S6-88.indd 30
92272777_LS5160_S6-88.indd 30 25.04.12 11:24
25.04.12 11:24

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Ladyshave LS 5160.

Stel een vraag over de Braun Ladyshave LS 5160

Heb je een vraag over de Braun Ladyshave LS 5160 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Ladyshave LS 5160. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Ladyshave LS 5160 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.