Braun IRT6020 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun IRT6020. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: IRT6020
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 36
71
70
Lichaamstemperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald temperatuursbereik. Hij varieert per
plaats van de meting en daalt met het ouder worden. Bovendien varieert hij van persoon tot
persoon en schommelt de hele dag door. Daarom is het van belang om te bepalen wat een
normaal temperatuursbereik is. Dat is zo gedaan met de BraunThermoScan. Oefen het opnemen
van de temperatuur bij uzelf en bij gezonde gezinsleden om te bepalen wat voor iedereen het
normale temperatuursbereik is.
NB: Geef bij een consult bij uw arts aan dat de temperatuur die met deThermoScan is gemeten,
de oortemperatuur is. Indien mogelijk, kunt u ook aangeven wat het normale
temperatuursbereik met deThermoScan voor een bepaalde persoon is als aanvullende
informatie.
Deze thermometer is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Dit product is niet bestemd voor het stellen
van een diagnose van een bepaalde ziekte, maar is een nuttig hulpmiddel om de temperatuur in de gaten te
houden. Het gebruik van de thermometer is niet bedoeld ter vervanging van een consult bij uw arts.
De functie Age Precision™ is niet bestemd voor te vroeg geboren baby’s of baby’s die bij de geboorte te klein
waren. De functie Age Precision™ is niet bedoeld om temperaturen bij onderkoeling te interpreteren. Laat
kinderen jonger dan 12 jaar de temperatuur bij zichzelf niet zonder toezicht opnemen.
Pas dit apparaat niet aan zonder toestemming van de fabrikant.
Ouders/verzorgers moeten contact opnemen met de kinderarts als ze ongebruikelijke tekenen of
symptomen opmerken. Als een kind bijvoorbeeld last heeft van prikkelbaarheid, overgeven, diarree,
uitdroging, insulten, verandering in eetlust of activiteit, zelfs zonder koorts, of als het een lage temperatuur
heeft, heeft het toch medische zorg nodig.
Bij kinderen die antibiotica, pijnstillers of koortsverlagende middelen krijgen, mag niet uitsluitend worden
vertrouwd op de gemeten temperatuur om te bepalen hoe ziek ze zijn.
Temperatuursverhoging op basis van Age Precision™ kan duiden op een ernstige ziekte, vooral bij
volwassenen die oud en kwetsbaar zijn, en een verzwakt immuunsysteem hebben, of bij pasgeborenen of
zuigelingen. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij temperatuursverhoging, en als u de temperatuur opneemt
bij:
• pasgeborenen en zuigelingen jonger dan 3 maanden (neem direct contact op met uw huisarts als de
temperatuur hoger is dan 37,4 °C of 99,4 °F)
• patiënten ouder dan 60 jaar
• patiënten met diabetes mellitus of een verzwakt immuunsysteem (bv. door hiv-positieve status,
chemotherapie bij kanker, chronische behandeling met steroïden, verwijderde milt)
• bedlegerige patiënten (bv. patiënt in een verpleeghuis, met een beroerte, een chronische ziekte,
herstellend van een operatie)
• een transplantatiepatiënt (bv. lever, hart, longen, nieren)
Koorts kan gemaskeerd of zelfs afwezig zijn bij oudere patiënten.
Deze thermometer bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of verstikkingsgevaar opleveren
voor kinderen. Houd de thermometer altijd buiten het bereik van kinderen.
Age Precision™-display met kleurcodering
Met klinisch onderzoek is aangetoond dat de definitie van koorts verandert als pasgeborenen
kleine kinderen worden en kleine kinderen opgroeien tot volwassenen1
.
Brauns Age Precision™-display met kleurcodering maakt korte metten met het raden van de juiste
temperatuur voor het hele gezin.
Gebruik simpelweg de Age Precision™-knop om de juiste leeftijdsinstelling te selecteren, neem de
temperatuur op, en de display met kleurcodering licht groen, geel of rood op om u te helpen de
meting te begrijpen.
6520
Hoe werkt de BraunThermoScan?
De BraunThermoScan meet de infrarode warmte die wordt afgegeven door het
trommelvlies en het omringende weefsel. Om onnauwkeurige temperatuursmetingen
te voorkomen wordt de sondepunt verwarmd tot een temperatuur die in de buurt
komt van die van het menselijk lichaam.Wanneer de BraunThermoScan in het oor
wordt geplaatst, blijft deze de infrarode energie continu controleren. De meting is
voltooid en het resultaat wordt weergegeven wanneer de thermometer opmerkt dat er
een nauwkeurige temperatuursmeting heeft plaatsgevonden.
Waarom in het oor meten?
Het doel van thermometrie is het meten van de kerntemperatuur van het lichaam1
,
met andere woorden de temperatuur van de vitale organen. Omdat het trommelvlies
dezelfde bloedtoevoer heeft als het temperatuurcontrolecentrum in de hersenen2
, de
hypothalamus, weerspiegelt de oortemperatuur nauwkeurig de kerntemperatuur
van het lichaam3
. Daarom worden veranderingen in lichaamstemperatuur sneller in
het oor waargenomen dan op andere plekken.Temperaturen die onder de oksel
worden gemeten, geven de temperatuur van de huid aan, en zijn daarmee wellicht
geen betrouwbare bron voor de kerntemperatuur van het lichaam.Temperaturen die
in de mond worden gemeten, worden beïnvloed door drinken, eten en ademen via
de mond.Temperaturen die in de anus worden gemeten, lopen vaak achter op de
veranderingen in de kerntemperatuur van het lichaam. Bovendien bestaat het risico
van kruisbesmetting.
1
Verwijder de beschermkap.
6020
Hoe gebruikt u uw BraunThermoScan?
Haal de thermometer uit de beschermkap.
6520
1
Guyton A C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919.
2
Netter H F, Atlas of Human Anatomy, Novartis Medical Education, East Hanover, NJ, 1997, pp 63, 95.
3
Guyton A C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, pp 754-5.
2
Druk op de aan/uit-knop .
Tijdens een interne zelftest worden alle onderdelen op de display
getoond. Daarna wordt de laatst gemeten temperatuur gedurende
5 seconden weergegeven.
Nederlands
1
Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.
Pagina: 37
73
72
3
4
5
6520
Plaats de sonde goed in de gehoorgang en druk
dan even op de Startknop .
Selecteer leeftijd met de Age Precision™-knop , zoals hieronder weergegeven.
Druk op de knop om te bladeren naar elke leeftijdsgroep.
NB: U moet een leeftijd selecteren om een meting uit te voeren.
De lensfilterindicator zal gaan knipperen om aan te
geven dat er een lensfilter nodig is.
Zorg vóór elke meting dat er een nieuwe, schone
lensfilter op zit om nauwkeurige metingen te krijgen.
Bevestig een nieuwe lensfilter door de sonde van de
thermometer rechtstreeks in de lensfilter in de doos te
drukken, en hem er dan weer uit te halen.
NB: De BraunThermoScan werkt niet zonder een
lensfilter erop.
Het ExacTemp-lampje gaat knipperen als de meting wordt uitgevoerd.
Het lampje blijft 3 seconden branden om aan te geven dat de
temperatuursmeting geslaagd is.
NB: Als de sonde goed in de gehoorgang zit tijdens de meting, dan klinkt er
een lange pieptoon om een voltooide meting aan te geven.
Als de sonde NIET voortdurend in een stabiele stand in de gehoorgang heeft
gezeten, klinkt er een serie korte pieptonen, het ExacTemp-lampje gaat uit
en op de display wordt een foutmelding gegeven (POS = plaatsingsfout).
Zie paragraaf «Fouten en probleemoplossing» voor meer informatie.
6
7
9
6520
6020
De bevestigende pieptoon geeft aan dat er een nauwkeurige temperatuursmeting heeft
plaatsgevonden. Het resultaat wordt op de display weergegeven.
Temperatuurweergaven.
0-3 3-36 36+
Months
0-3 3-36 36+
Months
0-3 3-36 36+
Months
Leeftijdscategorieën
0-3 maand
3-36 maand
36 maand -
volwassene
Groen
Normale temperatuur
≥35,8 – ≤37,4 °C
(≥96,4 – ≤99,4 °F)
≥35,4 – ≤37,6 °C
(≥95,7 – ≤99,6 °F)
≥35,4 – ≤37,7 °C
(≥95,7 – ≤99,9 °F)
Geel
Temperatuursverhoging
>37,6 – ≤38,5 °C
(>99,6 – ≤101,3 °F)
>37,7 – ≤39,4 °C
(>99,9 – ≤103,0 °F)
Rood
Hoge temperatuur
>37,4 °C
(>99,4 °F)
>38,5 °C
(>101,3 °F)
>39,4 °C
(>103,0 °F)
Druk voor de volgende meting op de uitwerpknop
om de gebruikte lensfilter eraf te halen en weg te
gooien, en zet er een nieuwe, schone lensfilter op.
NB: Als u niets verandert, wordt standaard de laatst
ingestelde leeftijd weergegeven.
De BraunThermoScan-oorthermometer schakelt zich
na 60 seconden inactiviteit automatisch uit.
De thermometer kan ook worden uitgeschakeld door
op de aan/uit-knop te drukken.
Op de display knippert OFF (uit) heel kort, en daarna
wordt er niets meer weergegeven.
8
Tips voor het opnemen van de temperatuur
Vervang wegwerplensfilters altijd voor nauwkeurige metingen en hygiëne. Metingen in het
rechteroor kunnen verschillen van metingen in het linkeroor. Neem de temperatuur daarom altijd
in hetzelfde oor op. Het oor mag niet verstopt zijn of vol oorsmeer zitten als u een nauwkeurige
meting wilt.
Externe factoren kunnen de oortemperatuur ook beïnvloeden, zoals:
Factor Heeft invloed
Verkeerde plaatsing van de sonde
Gebruikte lensfilter
Vieze lens
Nederlands
6020
6520
De thermometer kan worden gebruikt als de display eruitziet zoals op de afbeeldingen
hieronder.
Pagina: 38
75
74
In dit model kunnen de laatste 9 temperatuurmetingen worden opgeslagen.
Als u de opgeslagen meting wilt weergeven, moet de thermometer aanstaan.
Druk op de Mem-knop.
De display geeft de temperatuur weer, en als u de Mem-knop loslaat, wordt de
opgeslagen temperatuur voor dat nummer in het geheugen weergegeven,
samen met“M”.
Elke keer dat u de Mem-knop indrukt, worden de
opgeslagen meting en een M weergegeven om een
temperatuurmeting aan te geven (bv. M2).
U verlaat de geheugenstand automatisch als u de
Mem-knop 5 seconden niet indrukt.
Wachtindegevallendiehieronderwordengenoemd,20minutenvoordatudetemperatuuropneemt.
Factor Heeft invloed
Extreem hete en koude kamertemperatuur
Gehoorapparaat
Op een kussen liggen
Gebruik het onbehandelde oor als er oordruppels of andere oorgeneesmiddelen in de gehoorgang
zijn gebruikt.
Geheugenstand
1
1
2
3
6520
6520
Nachtlichtfunctie
In de thermometer zit een handig nachtlicht om de display te verlichten
als het schemerig is.
Het licht gaat aan als u op een willekeurige knop drukt. Het blijft aan
totdat de thermometer 15 seconden niet meer is gebruikt, ook al is er
een temperatuur gemeten.
De laatst gemeten temperatuur is opgeslagen in het
geheugen en wordt automatisch 5 seconden
weergegeven als hij weer wordt aangezet.
Temperatuurschaal wijzigen
Uw BraunThermoScan wordt verzonden met Celsius (°C) als temperatuurschaal.
Als u die wilt omzetten naar Fahrenheit (°F) en/of terug van Fahrenheit naar
Celsius, gaat u als volgt te werk:
Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.
Druk op de aan/uit-knop en houd die ingedrukt.
Na ongeveer 3 seconden staat er op de display het volgende:
°C / SET / °F / SET.
1
2
Onderhoud en reiniging
De sondepunt is het gevoeligste onderdeel van de thermometer. Hij moet
schoon en onbeschadigd zijn om nauwkeurige metingen te krijgen. Als de
thermometer een keer per ongeluk zonder lensfilter wordt gebruikt, reinig
de sondepunt dan als volgt:
Veeg met een wattenstaaf of een zachte doek met een beetje alcohol erop
zeervoorzichtigoverhetoppervlak.Alsdealcoholhelemaalisopgedroogd,
kunt u er een nieuwe lensfilter op zetten en de temperatuur opnemen.
Als de sondepunt is beschadigd, neem dan contact op met de afdeling Klantenrelaties.
Gebruik een zachte, droge doek om de display en buitenkant van de thermometer schoon te
maken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Dompel de thermometer nooit onder in
water of een andere vloeistof. Bewaar de thermometer en lensfilters op een droge plek, vrij van stof
en vervuiling, en niet in direct zonlicht.
Extra lensfilters (LF 40) zijn verkrijgbaar in de meeste winkels waar de BraunThermoScan wordt
verkocht.
De batterijen vervangen
De thermometer wordt geleverd met twee AA-batterijen van 1,5V (LR 06).
Voor de beste prestaties raden wij alkalinebatterijen van Duracell® aan.
Plaats nieuwe batterijen als het batterijsymbool op de display verschijnt.
Open het batterijvak. Haal de batterijen eruit en zet er nieuwe in. Zorg
ervoor dat de polen de juiste kant op wijzen.
Klik het klepje van het batterijvak weer op zijn plek.
1
2
3
Gooiuitsluitendlegebatterijenweg.Beschermhetmilieuenbrenglegebatterijen
naardewinkelofnaardedaarvoorbestemdeinzamelpuntenconformnationaleof
plaatselijkeregelgeving.
Kalibratie
Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd voor een lange levensduur. Het is over het algemeen
echter raadzaam om het apparaat één keer per jaar te laten controleren om een correcte werking
en nauwkeurigheid te garanderen. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum in uw
land.
NB: Controle van de kalibratie is niet gratis.
Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum om na te gaan wat de kosten zijn voordat
u het product opstuurt.
De productiedatum staat aangegeven bij het LOTnummer in het batterijvak. De eerste drie (3)
cijfers na LOT staan voor de (Juliaanse) dag waarop het product is vervaardigd, en de twee (2)
daarna voor de laatste twee cijfers van het kalenderjaar waarin het product is vervaardigd. De
laatste twee identificatiegegevens zijn de letters die staan voor de fabrikant.
Een voorbeeld: LOT 11614k, dit product is gemaakt op de 116e dag van het jaar 2014.
Laat de aan/uit-knop los als de gewenste temperatuurschaal wordt weergegeven.
Er volgt een korte pieptoon om de nieuwe instelling te bevestigen. Daarna schakelt de
thermometer zichzelf automatisch uit.
3
Nederlands
Pagina: 39
77
76
Fouten en probleemoplossing Productspecificaties
Weergegeven temperatuursbereik: 34–42,2 °C (93,2–108 °F)
Onder- en bovengrens van de omgevingstemperatuur: 10–40 °C (50–104 °F)
Grenswaarden opslagtemperatuur: -25 – 55 °C (-13 – 131 °F)
Relatieve vochtigheidsgraad bij gebruik en opslag: 10-95% RV (zonder condensatie)
Displayresolutie: 0,1 °C of °F
Nauwkeurigheid voor weergegeven temperatuursbereik Maximale laboratoriumfout
35–42 °C (95–107,6 °F): ± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Buiten dit bereik: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Klinische herhaalbaarheid: ± 0,14 °C (± 0,26 °F)
Levensduur batterij: 2 jaar/ 600 metingen
Levensduur apparaat: 5 jaar
Deze thermometer is bedoeld voor gebruik bij een atmosferische druk van 1 of bij hoogtes met een
atmosferische druk van maximaal 1 (700 - 1060 hPa).
Ziegebruiksaanwijzing
TypeBF-apparaat
10 °C
40 °C
Gebruikstemperatuur Drooghouden
Opslagtemperatuur
Kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
Normen gebruikt als referentie:
EN 12470-5: 2003 Medische thermometers – Deel 5: Prestaties van infrarode oorthermometers (met
maximum apparaat).
EN 60601-1: 2006 Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en
essentiële prestaties.
EN ISO 14971: 2012 Medische hulpmiddelen –Toepassing van risicomanagement voor medische
hulpmiddelen.
EN ISO 10993-1: 2009 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 1: Evaluatie en beproeving
binnen een risicomanagementproces.
EN 60601-1-2: 2007 Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Algemene eisen voor basisveiligheid en
essentiële prestatie – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen en beproevingen.
EN 980: 2008 Symbolen voor gebruik bij het etiketteren van medische hulpmiddelen.
EN 1041: 2008 Informatie die door de fabrikant bij medische hulpmiddelen wordt geleverd.
EN 60601-1-11: 2010 Medische elektrische apparatuur – Deel 1-11: Algemene voorwaarden voor
basisveiligheid en essentiële prestaties – Secundaire norm: Eisen voor medische elektrische apparatuur en
medische elektrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de thuissituatie.
Dit product voldoet aan de voorschriften van EG-richtlijn 93/42/EEG.
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR vraagt om speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van EMC.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten kunt u contact opnemen met het
geautoriseerde plaatselijke servicecentrum (zie garantiekaart).
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van MEDISCHE ELEKTRISCHE
APPARATUUR beïnvloeden.
Gooi het product aan het einde van de gebruiksduur niet weg met het gewone huisvuil.
Denk bij het weggooien van de batterijen aan het milieu en breng ze naar de inzamelpunten die
hiervoor conform de nationale of plaatselijke regelgeving bestemd zijn.
Garantie
Klantenkaart beschikbaar via onze website www.hot-europe.com/after-sales
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u uw contactpersoon van het door Kaz geautoriseerde
servicecentrum in uw land.
Foutmelding Situatie Oplossing
Er zit geen lensfilter op. Zet er een nieuwe, schone lensfilter op.
De sonde van de thermometer zat
niet goed in het oor.
Er was geen nauwkeurige meting
mogelijk.
POS = plaatsingsfout
Zorg ervoor dat de sonde correct is
geplaatst en stabiel blijft.
Vervang de lensfilter en verplaats hem.
Druk op de startknop om een nieuwe
meting te starten.
Omgevingstemperatuur valt niet
binnen het toegestane
gebruiksbereik
(10-40 °C of 50-104 °F).
Laat de thermometer 30 minuten in een
kamer op een temperatuur tussen
10 en 40 °C of 50 en 104 °F komen.
Gemeten temperatuur valt niet in
het gebruikelijke
temperatuursbereik bij mensen
(34-42,2 °C of 93,2-108 °F).
HI = te hoog
LO = te laag
Zorg ervoor dat de sondepunt en lens
schoon zijn, en dat er een nieuwe,
schone lensfilter op zit. Zorg ervoor dat
de thermometer goed is ingebracht.
Neem daarna opnieuw de temperatuur
op.
Systeemfout - de display met de
zelftest blijft continu knipperen, en
er volgt daarna geen pieptoon of
symbool dat aangeeft dat het
apparaat klaar is.
Als de fout aanhoudt,
Als de fout blijft aanhouden,
Wacht 1 minuut tot de thermometer
zichzelf automatisch uitschakelt, en zet
hem dan weer aan.
... reset dan de thermometer door de
batterijen eruit te halen en ze er weer in
te zetten.
... neem dan contact op met het
servicecentrum.
Batterij is bijna leeg, maar de
thermometer blijft correct werken.
Plaats nieuwe batterijen.
Batterij is praktisch leeg, en daarom
kan er geen correcte
temperatuursmeting worden
uitgevoerd.
Plaats nieuwe batterijen.
Nederlands
Pagina: 40
79
78
Nederlands
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
De IRT 6020/6520-apparatuur is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de IRT 6020/6520 moet ervoor zorgen dat die wordt gebruik in een dergelijke
omgeving.
Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving – richtlijn
RF-emissies
CISPR 11
Groep 1
In de ME-apparatuur wordt RF-energie
uitsluitend gebruikt voor zijn interne functie.
Daarom zijn RF-emissies heel laag en zullen
ze elektronische apparatuur in de nabije
omgeving waarschijnlijk niet storen.
RF-emissies
CISPR 11
Klasse B Voldoet
Harmonische emissies
IEC 61000-3-2
Niet van
toepassing
De ME-apparatuur werkt
uitsluitend op batterijen.
Spanningsschom-
melingen/
flikkeremissies
Niet van
toepassing
Berekening scheidingsafstand voor niet-levensondersteunende apparatuur
(compliantie: 3Vrms / 3V/m)
Nominaal maximaal
afgegeven vermogen van de
zender (W)
Scheidingsafstand volgens frequentie van de zender (m)
150 kHz tot 80 MHz
in ISM-banden
80 MHz tot
800 MHz
800 MHz tot
2,5 GHz
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33
10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De IRT 6020/6520 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de IRT 6020/6520 moet ervoor zorgen dat hij wordt gebruik in een dergelijke
omgeving.
Immuniteitstest
IEC 60601-
testniveau
Compliantie-
niveau
Elektromagnetische
omgeving – richtlijn
Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2
± 6 kV contact
± 8 kV lucht
Voldoet
Vloeren dienen van hout of beton
te zijn, of voorzien van keramische
tegels. Als de vloer met een
synthetisch materiaal is bedekt,
moet de relatieve vochtigheid ten
minste 30% zijn
Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3
3V/m 80 MHz tot
2,5 GHz
Voldoet
Veldsterktesbuitende
afgeschermdelocatievanvaste
RF-zenders,zoalsisvastgesteldaan
dehandvaneen
onderzoeknaarelektromagnetische
locaties,dienenminderdan3V/mte
zijn.
Storing kan optreden in de buurt
van apparatuur met het volgende
symbool erop:
Hierboven staat een berekening
aangegeven van de
scheidingsafstand. Als een
bekende zender aanwezig is, kan
de specifieke afstand worden
berekend met behulp van de
vergelijkingen.
Geleide RF
IEC 61000-4-6
3Vrms 150 kHz tot
80 MHz
Niet van toepassing
(geen elektrische
bekabeling)
Elektrische snelle
transiënten
IEC 61000-4-4
± 2 kV voor
voedingskabels
± 1 kV voor ingangs-/
uitgangslijnen
Nietvan
toepassing
De ME-apparatuur werkt
uitsluitend op batterijen.
Spanningspiek
IEC 61000-4-5
± 1 kV differentiële
nullijn
± 2 kV
gemeenschappelijke
nullijn
Nietvan
toepassing
Vermogens-
frequentie
magnetisch veld
IEC 61000-4-8
3 A/m Voldoet
De vermogensfrequentie van de
magnetische velden moet
overeenkomen met die van een
typische locatie in een typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving.
Spanningsdalingen,
korteonderbrekingen
enspannings-
schommelingenin
voedingstoevoerlijnen
IEC 61000-4-11
>95%dalinggedurende
0,5cyclus
60%dalinggedurende
5cycli
70%dalinggedurende
25cycli
95%dalinggedurende
5sec.
Nietvantoepassing
De ME-apparatuur werkt
uitsluitend op batterijen.
d = [
3,5
] P
V1
d = [
3,5
] P
E1
d = [
7
] P
E1

Vragen & antwoorden

Mijn oorthermomeyet staat op farenheit hoe krijg ik hem op celsius

Geplaatst op 4 jaar geleden door Mariska koning

Hoe werkt de IRT6920?

Geplaatst op 3 jaar geleden door Arie

Stel een vraag over de Braun IRT6020

Heb je een vraag over de Braun IRT6020 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun IRT6020. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun IRT6020 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.