Braun HC5050 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun HC5050. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Baardtrimmer
  • Model/naam: HC5050
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 36
37
Onze producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste kwaliteits-
eisen, functionaliteit en ontwerp. We hopen dat u ten volle zult genieten van
uw nieuwe product van Braun.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig, het bevat veiligheidsinformatie.
Bewaar het voor toekomstig gebruik.
Waarschuwing
• Het apparaat is geschikt voor reiniging onder
stromend water. Haal de stekker uit het
stopcontact alvorens het apparaat schoon te
maken met water.
• Het apparaat is uitgerust met een speciale snoerset (6)
met een geïntegreerde extra lage voltage veiligheids-
stekker. Vervang deze niet en voer er geen reparaties
aan uit om het risico op een elektrische schok te
vermijden. Gebruik alleen de speciale snoerenset die
geleverd is met uw apparaat.
• Indien het apparaat is voorzien van het teken
491 , wil dit zeggen dat u het kan gebruiken
met elke Braun snoerenset van het type 491-xxxx.
• Gebruik dit apparaat nooit als het scheersysteem of de
speciale snoerset beschadigd zijn.
• Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor kinderen
ouder dan 8 jaar en personen met een fysieke, senso-
rische of mentale beperking indien zij het product
gebruiken onder begeleiding of instructies hebben
gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en
de gevaren inzien. Laat kinderen niet met het apparaat
spelen. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken
of Onderhouden, behalve onder toezicht en als ze
8 jaar of ouder zijn.
Nederlands
Pagina: 37
38
• Wanneer de uitschuifbare opzetkam verwijderd is, mag
het scheersysteem niet tegen de huid gedrukt worden.
Risico op verwonding!
• Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Olieflesje
Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken. Niet op de ogen
aanbrengen. Bij het daarvoor bestemde afval werpen wanneer het flesje
leeg is.
Beschrijving
1a Kam voor het knippen van langere haartjes 14-35 mm*
1b Kam voor het knippen van kortere haartjes 3-24 mm
2 Scheersysteem
3 Selectieknop haarlengte
4 Aan/uit schakelaar met oplaadindicator
5 Snoeringang
6 Speciale snoerset (design kan verschillend zijn)
7 Oplaadhouder*
*niet bij alle types
Opladen
De beste omgevingstemperatuur voor het opladen ligt tussen de 15 °C en
35 °C. Stel het apparaat niet voor langere periodes bloot aan temperaturen
hoger dan 50 °C.
• Gebruik het speciale snoer (6), en sluit de station snoeringang (7) van het
scheerapparaat aan op het lichtnet.
• Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt opgeladen of wanneer
het een paar maanden niet gebruikt is, laat het dan gedurende 4 uren
onafgebroken opladen (HC5050/5030/5010: 8 uur).
• Eenmaal het apparaat volledig is opgeladen, gebruikt u het op de
normale wijze tot het weer leeg is. Laad het daarna weer op tot zijn
volledige capaciteit. De maximumcapaciteit zal alleen bereikt worden na
enkele oplaadcycli.
• Volledig opgeladen werkt het apparaat tenminste 40 minuten draadloos.
Dit kan variëren naar gelang het soort haar dat u trimt.
Pagina: 38
39
• Wanneer de oplaadbare batterijen leeg zijn, kunt u het apparaat ook
gebruiken door het met behulp van de speciale snoerset aan te sluiten
op een stopcontact.
Oplaadindicator
HC 5090
• De aan/uitknop (4) met geïntegreerde oplaadindicator, toont de
batterijstatus.
• Het lampje knippert groen wanneer het apparaat wordt opgeladen.
Als de batterij volledig is opgeladen, blijft het groen licht branden
wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten.
• Het lampje knippert groen tijdens draadloos gebruik.
• Het lampje knippert rood wanneer de batterij bijna leeg is. U zou uw
scheerbeurt moeten kunnen afmaken.
HC5050/5030/5010
• Het lampje (4) geeft aan dat het scheerapparaat wordt opgeladen.
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, zal het lampje uitgaan.
Algemene informatie ivm haar knippen
• Het haar moet schoon, goed gekamd, knoopvrij en droog zijn.
• Wanneer u niet gewend bent om haar te knippen, begin dan met een
hogere instelling en selecteer daarna een lagere instelling om te
vermijden dat er te veel haar afgeknipt wordt.
• Maak langzame en gecontroleerde bewegingen. Beweeg het apparaat
niet sneller door het haar dan het kan knippen.
• Schud of blaas tussendoor de haartjes van de tondeuse. Als er te veel
haar in de uitschuifbare opzetkam zit, verwijder het dan.
• Kam het haar tijdens het knippen regelmatig in de stijl die u wenst om de
vooruitgang te controleren.
Haar knippen
Haar knippen met de kam
• Plaats de opzetkam (1a/1b) op het apparaat, terwijl het apparaat
uitgeschakeld is.
• Druk op de haarlengte selectieknop (3) en schuif de opzetkam tot de
gewenste haarlengte. Mogelijke lengte-instellingen (in mm):
Pagina: 39
40
Kam voor lange haren (1a) = 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 / 32 / 35
Kam voor korte haren (1b) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24
• Schakel het apparaat aan door de aan-/uitknop (4) in te drukken en knip
het haar af op de gewenste lengte.
Haar knippen zonder de kam
• Verwijder de kam.
• Schakel het apparaat aan door de aan- /uitknop (4) in te drukken om met
knippen te beginnen.
• Beweeg het tondeusesysteem alleen in een parallelle beweging over de
huid (A, haar knippen). Beweeg het apparaat langzaam en voorzichtig
tegen de haargroeirichting in.
• Het tondeusesysteem mag alleen in verticale positie worden gehouden
bij het trimmen van contouren (B, trimmen).
• Zorg ervoor dat u het apparaat niet kantelt terwijl het in contact is met de
huid (C).
• Vermijd schokkerige bewegingen tijdens het knippen.
Reinigen
Regelmatig reinigen zorgt voor betere prestaties.
Reinigen met het borsteltje
• Schakel het apparaat uit. Open het systeem door met de duim tegen de
voorzijde van de trimmer te duwen. Hij opent tot ca 45°.
• Reinig met het borsteltje de tondeusemesjes en de ruimte erachter
(binnen in de behuizing).
Reinigen met water
• Schakel het apparaat uit en spoel de kop en de trimmer onder warm
stromend water af tot alle resten zijn verwijderd. U kunt ook het geopende
tondeusesysteem afspoelen.
Uw apparaat in topvorm houden
Om het tondeusesysteem optimaal te laten werken, dient u het na elk
gebruik te oliën met een lichte machineolie (D), zeker wanneer u het
apparaat onder stromend water heeft gereinigd.
Pagina: 40
41
Behoud van de batterijen
Om de optimale capaciteit van de oplaadbare batterijen te behouden, moet
het apparaat elke zes maanden volledig leeg zijn (door gebruik). Laad het
apparaat daarna weer tot zijn volledige capaciteit op.
Opmerking ten aanzien van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen en/of recyclebaar materiaal.
Ter bescherming van het milieu mag dit product niet met het gewone
huisvuil worden weggegooid. Inlevering kan plaatsvinden bij een
Braun servic center of bij de aangewezen verzamelplaatsen in uw
regio/land.
Kan zonder waarschuwing veranderd worden.
Voor elektrische specificities zie de tekst op de special snoerset.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/
of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd
door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage
en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemens-
waardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van
niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u
het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen
naar een geautoriseerd Braun Customer Service Center:
www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Center bij u in de
buurt.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun HC5050.

Stel een vraag over de Braun HC5050

Heb je een vraag over de Braun HC5050 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun HC5050. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun HC5050 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.