Braun Flex 5410 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Flex 5410. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Flex 5410
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
Onze produkten worden gemaakt om aan de hoogste
eisen van kwaliteit, functionaliteit en design te kunnen
voldoen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
• Houd het apparaat droog.
• Om veiligheidsredenen dient u het snoer regelmatig te
controleren op beschadigingen en te vervangen
wanneer het te los zit bij de netsnoeringang.
• Wikkel het snoer na gebruik niet om het scheerapparaat.
1 Omschrijving
1 Beschermkapje
2 Scheerblad
3 Messenblok
4 Uitklapbare tondeuse («trimmer»)
5 Aan/uit schakelaar («on/off»)
6 Netsnoeringang
7 Schakelaar om zwenkscheerhoofd vast te zetten
(«head lock») en om tondeuse uit te klappen
(«trimmer»)
8 Knop voor het ontgrendelen
2 Scheren
Aan/uit schakelstanden
off = uit
on = aan Scheren met het zwenkend scheer-
hoofd. Het zwenkende scheersysteem
volgt automatisch de contouren van
uw gezicht.
head lock Scheren met daarbij het zwenkend
scheerhoofd vergrendeld in een vaste
stand (voor het scheren van moeilijk
bereikbare gedeelten van het gezicht,
bijvoorbeeld onder de neus).
trimmer De tondeuse is in werking (voor het
bijwerken van de bakkebaarden, snor
en baard).
off
on
trimmer
head
lock
trimmer
head
lock
Nederlands
5474300_5412/5410_MN Seite 16 Mittwoch, 21. Juni 2006 10:07 10
Pagina: 16
17
3 Reiniging en onderhoud
3.1 Reiniging
• Schakel het scheerapparaat uit. Druk op de ont-
grendelingsknoppen om het scheerblad te verwijderen
en klop deze voorzichtig uit op een glad oppervlak.
• Reinig daarna het messenblok en de binnenkant van
het zwenkend scheerhoofd met het borsteltje. Reinig
ongeveer elke 4 weken het messenblok met Braun
reinigingsmiddel.
• Indien u een zeer droge huid heeft en een ver-
minderde scheercapaciteit van het apparaat merkt,
dient u een druppel naaimachine olie op de scheer-
blad aan te brengen.
3.2 Vervangen van onderdelen
Vervang uw scheerblad en messenblok om de
18 maanden of eerder wanneer deze versleten zijn.
Vervang beide onderdelen tegelijkertijd voor een
gladder scheerresultaat met minder huidirritatie.
(Scheerblad en messenblok onderdeel
nr. 5000/6000)
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de
EEG laagspannings richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Voor electrische specificaties: zie de print op het
motorhuis.
Tips voor perfect scheerresultaat
• Wij raden u aan zich te scheren vóór het wassen van
het gezicht, daar de huid na het wassen licht opge-
zwollen kan zijn
• Houdt het scheerapparaat altijd loodrecht (90°) op
de huid. De huid licht spannen en tegen de richting
van de baardgroei in scheren.
• Vervang het scheerblad en messenblok elke 1 1/2
jaar, of eerder wanneer de onderdelen zijn versleten,
om een optimaal scheerresultaat te behouden.
90°
5474300_5412/5410_MN Seite 17 Mittwoch, 21. Juni 2006 10:07 10
Pagina: 31
32
Per accedere al servizio durante il periodo di
garanzia, è necessario consegnare o far
pervenire il prodotto integro, insieme allo
scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza
autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza autorizzato
Braun più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2
jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen
de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van
Braun.
Beschadigingen ten gevolge van
onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en
gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden
vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt
bij reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat
met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen
naar een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort
skøn gennem reparation eller ombytning af
apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun reservedele
ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å
bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av
feil bruk, normal slitasje eller skader
som har ubetydelig effekt på produktets verdi og
virkemåte. Garantien bortfaller dersom
reparasjoner utføres av ikke autorisert person
eller hvis andre enn originale Braun reservedeler
benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
5474300_5412/5410_MN Seite 32 Mittwoch, 21. Juni 2006 10:07 10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Flex 5410.

Stel een vraag over de Braun Flex 5410

Heb je een vraag over de Braun Flex 5410 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Flex 5410. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Flex 5410 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.