Braun ESWST550 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ESWST550. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: ESWST550
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 7
8
platen (1) uw haar niet beschadigen.
Beschrijving
1 Keramische platen
2 Koude contactpunten
3 Krullenvormer
4 Temperatuurdisplay
5 Keuzeschakelaars voor temperatuur (– / +)
6 Aan/uit knop («on/off»)
7 Zwenksnoer
Om te beginnen
Stop de stekker in het stopcontact en druk drie seconden op
de aan/uit knop (6) om het apparaat aan te zetten.
Tijdens het opwarmen ziet u op het temperatuurdisplay drie
rode streepjes knipperen [Fig. A1].
Na ongeveer 40 seconden is het apparaat klaar voor gebruik.
Door middel van de temperatuurkeuzeschakelaars (5) kunt
u de temperatuur op 5 standen instellen, u ziet daarvoor
streepjes verschijnen op het display (4). Als u de temperatuur
aanpast, gaan de streepjes knipperen. Zodra de gekozen
temperatuur bereikt is, knipperen de streepjes op het display
niet meer.
A Uw haar voorbereiden
Zorg dat uw haar volledig droog is voordat u het apparaat
gebruikt.
Kam uw haar goed door met een grove kam, zodat er geen
klitten meer in zitten [A2].
B Uw haar steil maken (Style 1)
Om uw haar steil te maken adviseren we de volgende
temperatuurstanden:
` voor dik haar
` voor normaal haar
` voor fijn haar
Naarmate de temperatuur stijgt, creëert u sneller een sluike,
gladde look.
1. Pak een lok haar. Begin dichtbij de wortel, kies een dunne lok
(2–3 cm of 2 vingers breed) en klem de lok stevig tussen de
twee platen [B1].
2. Beweeg de steiltang voorzichtig over de hele lengte van het
haar, langzaam en gestaag, vanaf de wortels naar de punten
[B2] en stop niet langer dan 2 seconden op dezelfde plaats.
Zo krijgt u het beste steile resultaat zonder uw haar te
beschadigen. De keramische platen (1) glijden makkelijk en
soepel over het haar.
Als u langs een lok beweegt krijgt u betere grip door het
apparaat te stabiliseren; pak het met uw andere hand vast op
de koude contactpunten (2).
U creëert slag aan de haarpunten door langzaam het apparaat
naar buiten of binnen te draaien voordat u de lok loslaat.
C Krullen maken (Style 2)
Kies de temperatuurstand voor snelle en betrouwbare
stylingresultaten (ongeacht uw haartype).
Met de Braun Multistyler maakt u op een volledig nieuwe
manier krullen: simpel, zonder uw haar op te rollen of lange
wachttijden.
Pak een lok haar Y Draai het apparaat rond Y Beweeg
het apparaat langzaam van uw hoofd vandaan naar de
haarpunten
1 Pak een lok haar
Begin dicht bij uw hoofd en de haarwortels, pak een lok haar
(maximum 2 vingers breed) en klem die vast tussen de
keramische platen.
2 Draai het apparaat rond
Zodra u de lok haar goed vast hebt, draait u het apparaat 1–2
keer rond zijn eigen as, zodat de lok haar eerst tussen de
platen door glijdt en dan over de krullenvormer (3). Voor
betere grip kunt u de koude contactpunten met uw vrije hand
vasthouden, zodat de stylingplaten goed op elkaar gedrukt
worden.
3 Beweeg het apparaat langzaam van uw hoofd vandaan
naar de haarpunten
Trek het apparaat langzaam van uw hoofd vandaan in de
richting van uw haarpunten. Zorg dat de hele lengte van de
lok over de krullenvormer passeert (3). Als u het apparaat van
de lok lostrekt vormt de haarlok een krul.
Hoe langzamer u trekt, hoe meer vorm de krul krijgt. Hoe
sneller u trekt, hoe losser de krul wordt.
Voor de beste resultaten
Pak de lok niet vast bij de haarpunten, maar pak de lok dichtbij
de haarwortels vast met het apparaat.
Draai het apparaat 1 of 2 keer rond zijn eigen as en trek het
langzaam naar uw haarpunten en daar voorbij.
Automatisch uitschakelen
Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat na ongeveer
30 minuten automatisch uit. Als u door wilt gaan met stylen
drukt u gewoon opnieuw op de aan/uit knop (6).
Na gebruik
Zet na elk gebruik het apparaat uit door 1 seconde op de aan/
uit knop (6) te drukken.
Zelfs na het uitschakelen blijven de keramische platen warm.
Voorkom brandwonden en raak de keramische platen niet aan.
Pas na 20 minuten afkoelen kunt u het apparaat zonder risico
aanraken.
Schoonmaken
Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt. Dompel het apparaat nooit onder in water.
Reinig het apparaat met een vochtige doek en gebruik een
zachte doek om het apparaat te drogen.
Wijzigingen mogelijk zonder aankondiging vooraf.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de
EEG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings
richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur
niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inlever-
adressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre
bij u in de buurt.
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav hvad angår
kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af
dit nye apparat fra Braun.
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug,
og behold den til senere brug.
Vigtigt
Apparatet må kun sluttes til et stik med vekselstrøm. Kontroller,
at netspændingen svarer til den spænding, som står på
apparatet.
Apparatet må aldrig anvendes i nærheden af vand (f.eks.
en fyldt håndvask, et badekar eller brusebad). Apparatet
må ikke blive vådt.
Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en
fejlstrømssikring i badeværelsets elektriske strømkreds med en
tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger hos
en elektriker.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller personer med
nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, med-
mindre de overvåges af en ansvarlig person.
Undgå at berøre varme dele af apparatet.
Når apparatet er varmt, må det ikke placeres på overflader,
som ikke er varmebestandige.
Ledningen må ikke vikles om apparatet. Kontroller regelmæs-
sigt, om ledningen er slidt eller beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, må apparatet ikke anvendes mere, men skal
indleveres til et Braun Servicecenter. Ukvalificerede reparatio-
ner kan medføre stor fare for brugeren.
Apparatet må kun bruges i tørt hår. Brug af varme styling-
apparater i vådt hår kan medføre uoprettelige skader.
Du behøver ikke at bruge stylingprodukter, da de keramiske
plader (1) ikke skader dit hår.
Beskrivelse
1 Keramiske plader
2 Kølig overflade
3 Krølleformer
4 Temperaturdisplay
5 Knapper til temperaturvalg (– / +)
6 Tænd/sluk-knap («on/off»)
7 Drejelig ledning
Ibrugtagning
Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd/sluk-knappen
(6) i 3 sekunder for at tænde for det.
Under opvarmningen viser temperaturdisplayet (4) tre røde,
blinkende segmenter [Fig. A1].
Efter ca. 40 sekunder kan du begynde at bruge apparatet.
Ved hjælp af temperaturvælgerne (5) kan temperaturen
indstilles inden for et område på 5 trin, som vises med
segmenter på displayet (4). Når temperaturindstillingen
ændres, blinker displayets segmenter. Så snart den valgte
temperatur er nået, holder displaysegmenterne op med at
blinke.
A Forberedelse af håret
Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne
«ugler» [A2].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
max
min
max
min
99406373_ESW_MN.indd 8
99406373_ESW_MN.indd 8 10.11.2009 15:03:57 Uhr
10.11.2009 15:03:57 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ESWST550.

Stel een vraag over de Braun ESWST550

Heb je een vraag over de Braun ESWST550 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ESWST550. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ESWST550 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.