Braun EasyStyle SI 4000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun EasyStyle SI 4000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: EasyStyle SI 4000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 8
9
Nederlands
Dit produkt voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen
u veel plezier met uw nieuwe Braun EasyStyle.
Let op: verwijder het label van de zool van uw
strijkijzer, voordat u deze voor de eerste keer
gaat gebruiken.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u
het strijkijzer bezit.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen
aan op wisselspanning.
• Haal voordat u het strijkijzer met water vult,
altijd de stekker uit het stopcontact en zorg
ervoor dat de stoom doseerknop in de
lagere stand staat (stoom uit). Trek altijd aan
de stekker, niet aan het snoer. Laat het
snoer nooit in contact komen met hete
voorwerpen of de warme strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Haal de
stekker uit het stopcontact zodra u de
kamer verlaat, ook al is het maar voor korte
tijd.
• Trek de stoom doseerknop (3) nooit uit
tijdens het strijken.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van
kinderen. Stoomstrijkijzers werken op
hoge temperatuur en hete stoom,
hetgeen brandwonden kan veroorzaken.
• Controleer regelmatig het snoer op
mogelijke beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreed, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng het naar
een Braun Service Centrum voor reparatie.
• Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan
ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Beschrijving
1 Spray functie
2 Vulopening van het waterreservoir
3 Stoom doseerknop
3a Stoom regelaar
4 Spray knop
5 Stoomstoot-knop
6 Temperatuurregelaar
7 Controlelampje
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien
bij u het water echter extreem hard is,
raden wij u aan een mengsel van 50%
leidingwater en 50% gedistilleerd water
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (bijv. stijfsel).
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het
stopcontact. Kies de temperatuur die
overeenkomt met de aanwijzingen op
het rustvlak van het strijkijzer of die
op het label in uw kleding.
• Het controlelampje (7) gaat uit, wanneer
de gewenste temperatuur is bereikt
(na ongeveer 1 minuut).
C Strijken
1 Stoom aan/uit
Om met stoom te strijken, moet de
temperatuurregelaar (6) binnen het rode
gebied staan. Druk op de stoom doseer-
knop (3) om de stoom-functie te activeren.
Stoom aan Stoom uit
Met de stoom doseerknop in de hoogste
stand, draait u de stoom regelaar (3a) om de
hoeveelheid stoom aan te passen.
2 Stoomstoot
Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop
(5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te
activeren. Druk de stoomstoot-knop in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan worden gebruikt bij
droog strijken, maar de temperatuur-
regelaar moet in het gebied tussen «•••»
en «max» worden gezet.
3 Spray functie
Druk de spray knop (4) in.
4 Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (3) uit door
deze in te drukken in de lagere positie.
D Na het strijken
• Trek de stekker uit het stopcontact en
druk de stoom doseerknop (3) in de lagere
positie (stoom uit).
• Leeg het waterreservoir om de levensduur
van het strijkijzer te verlengen.
• Bewaar het afgekoelde strijkijzer op
een droge plaats, rechtopstaand op het
rustvlak.
E Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Maak nadien de
zool met een doek schoon. Gebruik nooit
een schuursponsje, azijn of andere
reinigingsmiddelen.
F Het schoonmaken van het
antikalkstaafje
Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit
onder de stoomknop (3). Het moet
regelmatig ontkalkt worden (bijvoorbeeld
wanneer er onvoldoende stoom
geproduceerd wordt).
Daarbij gaat u als volgt te werk:
1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet
het waterreservoir leeg.
2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog
komt.
3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig
(er kan wat water uit de zoolplaat lekken).
4) Raak het antikalkstaafje niet aan.
5) Dompel het staafje onder in azijn
(geen azijnessence) of citroensap totdat
de kalk week wordt.
6) Reinig het geheel met een niet-metalen
borstel totdat alle openingen schoon zijn.
7) Spoel het staafje af onder stromend water.
8) Doe de stoomknop weer terug op zijn
plaats.
9) Druk op de stoomknop om de controleren
of de stoomfunctie aan of uitstaat.
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
G Ontkalken/antikalksysteem
Wanneer er kalkdeeltjes uit de
stoomgaatjes komen of wanneer er
onvoldoende stoom wordt geproduceerd,
zelfs nadat het antikalkstaafje schoon is
gemaakt, dient de stoomkamer als volgt
gereinigd te worden:
1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt.
2)–3) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer
de «•••» temperatuur.
4)–5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de
stekker uit het stopcontact.
6)–7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen
en druk voorzichtig op de stoomknop,
zodat deze omhoog komt. Draai de knop
en laat hem in deze stand staan.
Let op: als de stoomknop omhoog komt,
ontsnapt er heet water en stoom uit de
zoolplaat.
8) Duw de stoomknop terug, totdat deze weer
in de lage stand staat.
9)–10) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer de
«•••» temperatuur.
11)–13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier
keer op de stoomstoot-knop om het
strijkijzer schoon te spoelen. Haal de
stekker uit het stopcontact en wacht totdat
de zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt
u de zoolplaat zoals beschreven onder E.
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
H Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Probleem Oplossing
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Er komen water- Draai de stoom regelaar
druppels uit de tegen de klok in om
stoomgaatjes de hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van de
stoomstoot-knop.
Kies een hogere
temperatuur.
Er ontstaat Druk de stoom doseer-
helemaal knop in zodat deze
geen stoom omhoog komt.
Er ontstaat Reinig de antikalkstift
nauwelijks of (zie F).
geen stoom
Er komen kalk- Ontkalk de stoomkamer
deeltjes uit de (zie G).
stoomgaatjes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
voorschriften volgens de EEG richtlijn
89/336 en aan de EEG laagspannings
richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
p
r
e
s
s
p
re
s
s
4670362_SI 4000_MN Seite 9 Donnerstag, 22. Juni 2006 9:02 09

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun EasyStyle SI 4000.

Stel een vraag over de Braun EasyStyle SI 4000

Heb je een vraag over de Braun EasyStyle SI 4000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun EasyStyle SI 4000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun EasyStyle SI 4000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.