Braun DigiFrame 8010 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiFrame 8010. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Digitaal fotolijstje
  • Model/naam: DigiFrame 8010
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 60
N E D E R L A N D 6 1
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinstructies.........................61
Reinigen van het LCD-beeldscherm .....................61
Reinigen van de DigiFrame..................................61
Introductie..........................................................62
Inhoud................................................................62
Opstellen van de DigiFrame.................................63
Besturingtoetsen en afstandsbediening ...............63
Functiekeuze via de besturingstoetsen.................63
Functiekeuze via de afstandsbediening ................64
Diapresentatie maken..........................................64
Weergave voor de kaartselectie ...........................64
Weergave voor de modusselectie ........................64
Foto-overzicht.....................................................65
Diapresentatie met geselecteerde foto’s...............65
Foto in volledig scherm modus weergeven ..........65
Opties voor diapresentaties en foto’s...................65
Foto’s handmatig weergeven ...............................65
Foto roteren........................................................65
Foto vergroten ....................................................66
Weergegeven foto in het interne
geheugen kopiëren..............................................66
Weergegeven foto uit het interne
geheugen verwijderen .........................................66
LCD-beeldscherm instellen..................................66
Diapresentatie met muziek afspelen
(alleen model met MP3-functie) ..........................66
Foto’s van geheugenkaart naar interne
geheugen kopiëren..............................................66
Foto’s uit het interne geheugen verwijderen.........67
Naar muziek luisteren
(alleen model met MP3-functie) ..........................67
Volume instellen
(alleen model met MP3-functie) ..........................67
Video bekijken
(alleen model met videofunctie) ..........................67
Weergaveopties instellen.....................................67
Uitgebreide bediening .........................................69
Aan een Windows-computer aansluiten ...............69
DigiFrame van computer loskoppelen ..................69
Op een Macintosh aansluiten...............................70
USB FlashDrive aansluiten...................................70
Verhelpen van fouten ..........................................70
Technische gegevens ..........................................71
Belangrijke veiligheidsinstructies
Neem in elk geval deze veiligheidsinstructies in
acht bij het gebruik van de DigiFrame. Hierdoor
wordt brandgevaar of het risico van elektrische
schokken of ander letsel gereduceerd.
Attentie: De DigiFrame mag niet met vocht of water
in aanraking komen omdat dit kan leiden tot elektri-
sche schokken.
Attentie: Open de DigiFrame niet omdat er gevaar
voor letsel door elektrische spanning bestaat. De
fotolijst bevat geen componenten die door de
gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het
apparaat alleen door een gekwalificeerde klanten-
service onderhouden.
• Gebruik de DigiFrame niet in de open lucht.
• Trek de stekker uit het stopcontact voor u
de DigiFrame reinigt.
• Let erop dat de ventilatieopeningen aan de
achterzijde van de DigiFrame vrij zijn.
• De DigiFrame niet blootstellen aan directe
zonbestraling of warmtebronnen.
• Let vooral op het netsnoer. Installeer het zodanig
dat er geen gevaar voor ongevallen bestaat en
niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan
worden. Let er vooral bij de aansluiting van het
netsnoer in de DigiFrame op dat het niet geknikt
of geklemd wordt.
• Gebruik alleen de bij de DigiFrame geleverde
netadapter. Bij gebruik van een andere netadapter
komen alle garantieaanspraken te vervallen.
• Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer
de DigiFrame niet in gebruik is.
Reinigen van het LCD-beeldscherm
Behandel het beeldscherm voorzichtig omdat het
van glas is. Er kunnen anders krassen op komen of
het glas kan breken. Om vingerafdrukken of stof
van het beeldscherm te verwijderen, adviseren wij u
een zachte, niet krassende doek te gebruiken, zoals
voor cameraobjectieven.
Speciale LCD-reinigingssprays niet direct op het
LCD-beeldscherm sproeien maar op een zachte
doek aanbrengen en het beeldscherm met deze
vochtige doek reinigen.
Reinigen van de DigiFrame
De lijst van de DigiFrame (met uitzondering van het
beeldscherm) met een zachte, met water vochtig
gemaakte doek reinigen.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 1
Pagina: 61
N E D E R L A N D
6 2
Introductie
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
DigiFrame!
Met dit apparaat kunt u uw digitalen foto’s direct
van een geheugenkaart bekijken, zonder gebruik te
maken van een computer. Plaats gewoon uw
geheugenkaart in de DigiFrame, schakel deze aan
en u ziet uw foto’s direct in een diapresentatie.
Zo gemakkelijk is dat!
Met de DigiFrame kunt u afzonderlijke foto’s beki-
jken, videoclips afspelen of achtergrondmuziek bij
een diapresentatie weergeven (alleen model met
video- en MP3-functie).
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om
alle functies van uw nieuwe DigiFrame te leren ken-
nen en optimaal te kunnen gebruiken.
Aanwijzing!
Deze DigiFrame is in verschillende versies met en
zonder video- of MP3-functie verkrijgbaar. De
precieze functies van het betreffende DigiFrame-
model staan op de verpakking vermeld.
De DigiFrame beschikt over de volgende
functies:
• Weergave van digitale foto’s (JPEG) zonder
computer.
• Eenvoudig een compatibele geheugenkaart (ge-
heugenkaart niet bij de levering inbegrepen) in
de DigiFrame plaatsen voor het weergeven van
foto’s of het afspelen van muziekbestanden of
ondersteunde videobestanden (alleen model
met video- en MP3-functie).
• Compatibele geheugenkaarten zijn Compact
Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™,
Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory
Stick Duo™ en Memory Stick Pro Duo™.
• Muziek wordt direct via de ingebouwde luid-
spreker afgespeeld (alleen model met MP3-
functie).
• Afspelen van een digitale diapresentatie met
achtergrondmuziek (alleen model met MP3-
functie).
• Weergave van JPEG-bestanden en Motion JPEG
AVI-bestanden (alleen model met videofunctie),
die op digitale camera’s zijn opgeslagen.
• Ondersteuning van AVI/MJPEG- en muziekbestan-
den (alleen model met video- en MP3-functie).
• Ondersteuning van beeldbestanden tot 16
megapixels (JPEG-formaat).
• Hoofdfunctie worden via toetsen op de fotolijst
of de meegeleverde infrarood afstandsbediening
gestuurd.
• Helder TFT LCD-beeldscherm.
• USB 2.0 Highspeed-aansluiting voor PC.
• USB 2.0 (Host) voor aansluiting van een digitale
camera.
• Intern geheugen
Inhoud
• DigiFrame
• Netadapter (9 V, 2 A)
• Gebruiksaanwijzing
• Afstandsbediening
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 2
Pagina: 62
N E D E R L A N D 6 3
Opstellen van de DigiFrame
Het opstellen van de DigiFrame is heel eenvoudig.
Ga als volgt te werk:
1. Sluit de netadapter aan op de DigiFrame en een
stopcontact.
2. Schuif een geheugenkaart in de betreffende
steekplaats.
Steekplaats 1: Compact Flash™
Steekplaats 2: Secure Digital™, MultiMedia Card™,
Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory
Stick Duo™ of Memory Stick Pro Duo™
Aanwijzing: de kaart past slechts in één richting.
Niet met geweld invoeren. Correct ingevoerd
past de kaart precies in de steekplaats.
3. Schuif de stroomschakelaar aan de achterzijde
van de DigiFrame op ON. De DigiFrame start
automatisch een diapresentatie met de op de
kaart opgeslagen foto’s.
4. Om foto’s afzonderlijk weer te geven, drukt u op
de toets EXIT. Hierdoor wordt een overzicht van
de foto’s weergegeven. Met de vier pijltoetsen kunt
u een foto selecteren. Druk vervolgens op de Play-
toets (>II) boven op de lijst van de DigiFrame of
op de toets ENTER op de afstandsbediening.
Aanwijzing: trek het plastic lipje uit de afstands-
bediening. Dit lipje onderbreekt het stroomcircuit
van de batterij en moet verwijderd worden opdat
de afstandsbediening functioneert.
5. Om de diapresentatie opnieuw te starten, drukt u
weer op de Play-toets (>II) op de DigiFrame of
op de toets SLIDESHOW op de afstandbediening.
Besturingtoetsen en afstandsbediening
De functies van de DigiFrame kunnen zowel met
toetsen boven op de lijst van de DigiFrame als via
de afstandsbediening worden bediend.
Functiekeuze via de besturingstoetsen
De besturingstoetsen bevinden zich boven op de
lijst van de DigiFrame. Ze bewerkstelligen steeds
dezelfde actie, onafhankelijk van het moment waa-
rop ze worden ingedrukt.
Aanwijzing: u kunt te allen tijde het bijbehorende
menu openen door de toets EXIT een seconde lang
ingedrukt te houden. Dit komt overeen met de toets
SETUP op de afstandsbediening.
Toets Actie
<< Markering omhoog of naar links
bewegen
Vorige beeld weergeven
Vorige bestand selecteren
>II Gemarkeerde optie selecteren
Diapresentatie starten
Pauze
Afspelen
>> Markering omlaag of naar rechts bewegen
Volgende beeld weergeven
Volgende bestand selecteren
EXIT Actuele weergave verlaten
Een weergave terug
Helderheids-
instelling
Luidspreker
(alleen model met
MP3-functie)
Aan-/Uit-
schakelaar
Functie-
toetsen
Verstelbare
standaard
Compact Flash™
Secure Digital™
MultiMedia Card™
Memory Stick™
Memory Stick Pro™
Memory Stick Duo™
Memory Stick Pro Duo™
USB-aansluiting voor
USB FlashDrive
Mini-USB-aansluiting
Stroomaansluiting
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 3
Pagina: 63
N E D E R L A N D
6 4
Functiekeuze via de
afstandsbediening
De afstandsbediening die bij uw DigiFrame werd
geleverd kan gering afwijken van de hier afgebeelde
afstandsbediening. De toetsen en functies zijn ech-
ter hetzelfde
Batterij van de afstandsbediening
vervangen
1. Houd de afstandsbediening zo vast dat de
toetsen omlaag wijzen.
2. Druk de geribbelde strip van de batterijafdekking
naar binnen en schuif de afdekking eruit.
3. Plaats een nieuwe CR2025 lithiumbatterij in
de afdekking met de Pluszijde "+" omhoog.
4. Schuif de afdekking weer in de afstands-
bediening.
Diapresentatie maken
De functies van de DigiFrame kunnen zowel met de
toetsen boven op de lijst van de DigiFrame als ook
via de afstandsbediening bestuurd worden. Om een
menu weer te geven, houdt u de toets EXIT op de
fotolijst een seconde lang ingedrukt of u drukt op
de toets SETUP op de afstandsbediening.
Weergave voor de kaartselectie
Via de weergave Select Card kunt u tussen de
geheugenkaarten en het interne geheugen kiezen.
1. Om de weergave Select Card te openen, voert
u een nieuwe kaart in of u drukt zo vaak op de
toets EXIT tot u terugkeert naar deze weergave.
2. Met de links-/rechts-pijltoets kunt u de gewenste
geheugenkaart of het interne geheugen selec-
teren.
3. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de toets
ENTER. De weergave Select Mode verschijnt.
Weergave voor de modusselectie
De weergave Select Mode verschijnt na de selectie
van de gegevensbron. Hier kunt u het bestands-
type van de weer te geven of af te spelen bestanden
selecteren. De hier afgebeelde weergave verschijnt
op de DigiFrame met video- en MP3-functie.
Exit/
Terug Stom
Zoom
Set-up
menu
Draaien
Afspelen
Dia-
presen-
tatie
Pijltoets
omhoog/
links/rechts/
omlaag
Vol+,
Vol-
Weergave/
Pauze/Enter
Stop
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 4
Pagina: 64
N E D E R L A N D 6 5
PHOTO: Diapresentatie met JPEG-beeldbestanden
wordt weergegeven.
MUSIC: Audiobestanden worden afgespeeld
(alleen model met MP3-functie).
VIDEO: Motion JPEG AVI-bestanden worden af-
gespeeld (alleen model met videofunctie).
FILE: Bestandsstructuur van de geheugenkaart
wordt weergegeven (alleen model met
video- en MP3-functie).
1. Kies via de links-/rechts-pijltoets op de afstand-
bediening of de DigiFrame het gewenste be-
standstype.
2. Om de selectie te bevestigen drukt u op de toets
ENTER. Wanneer PHOTO werd geselecteerd,
gaat het hierna beschreven foto-overzicht open.
Wanneer er een ander bestandstype werd ge-
selecteerd, verschijnt een bestandslijst met de
beschikbare bestanden van het geselecteerde
type. De bestanden worden als beeldbestanden
geselecteerd (alleen model met video- en MP3-
functie).
3. Om terug te keren naar de weergave Select
Mode, drukt u op EXIT.
Foto-overzicht
In deze weergave ziet u een foto-overzicht van alle
foto’s die op het geselecteerde geheugenmedium
aanwezig zijn. Er worden maximaal 12 foto’s tegeli-
jkertijd weergegeven. In deze weergave kunt u een
enkele foto bekijken of de foto bepalen waarmee
een diapresentatie moet beginnen.
1. Druk op de pijltoetsen van de afstandsbediening
of de DigiFrame tot de gewenste foto gemar-
keerd is. De bestandsnaam wordt boven in het
foto-overzicht weergegeven.
2. Druk op de toets SLIDESHOW om de diapresen-
tatie, beginnend met de geselecteerde foto, te
starten.
3. Om de diapresentatie te beëindigen en terug te
keren naar het foto-overzicht, drukt u op de toets
EXIT.
Diapresentatie met geselecteerde foto’s
In het foto-overzicht
1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste
foto’s.
2. Bevestig de selectie steeds met de toets VOL+.
Met de toets VOL- kunt u een markering annu-
leren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie be-
gin diapresentatie, vervolgens de optie gekozen
diapresentatie.
Foto in volledig scherm modus weergeven
U kunt een afzonderlijke foto ook zonder diapresen-
tatie bekijken.
1. Markeer in het foto-overzicht een foto en druk
op ENTER. De gekozen foto wordt in de modus
volledig scherm weergegeven.
2. Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
3. Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.
4. Om de modus volledig scherm te verlaten en
terug te keren naar het foto-overzicht, drukt u
op de toets EXIT.
Opties voor diapresentaties en foto’s
De DigiFrame biedt talrijke opties voor de aanpas-
sing van de weergave en het beheer van bestanden.
Deze opties zijn echter allen beschikbaar voor
foto’s.
Foto’s handmatig weergeven
Bij een diapresentatie vervangt een foto de vorige
na de in het instellingenmenu gekozen beeldstand-
tijd (Selectie: Snelheid diapresentatie).
U kunt in een diapresentatie echter ook op ieder
moment naar een andere foto wisselen.
• Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
• Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.
Foto roteren
U kunt met de afstandsbediening een foto in de
modus volledig scherm roteren.
Door op de toets ROTATE te drukken wordt de foto
90 graden naar links gedraaid.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 5
Pagina: 65
N E D E R L A N D
6 6
Foto vergroten
Om een foto in de modus volledig scherm te ver-
groten, drukt u op de toets ZOOM.
• Door elke druk op de toets wordt de foto tot op
16-voudige grootte, dubbel zo groot. Daarna wordt
hij weer in de originele grootte weergegeven.
• In de Zoom-modus kan de foto met de pijltoets
worden verplaatst om de niet zichtbare gedeeltes
weer te geven.
Weergegeven foto in het interne
geheugen kopiëren
Een weergegeven foto wordt met de afstandsbedie-
ning van de geheugenkaart in het interne geheugen
gekopieerd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te
openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie Kopieer Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding
wordt weergegeven.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.
Weergegeven foto uit het interne
geheugen verwijderen
Wanneer een foto uit het interne geheugen wordt
weergegeven, kan het met de afstandsbediening uit
dit geheugen worden verwijderd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te
openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie Deleten Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding
wordt weergegeven.
Attentie: De foto wordt onmiddellijk verwijderd
en kan niet hersteld worden.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.
LCD-beeldscherm instellen
Met deze optie wordt de helderheid, contrast, kleur-
nuance en kleurverzadiging van het beeldscherm
ingesteld.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie LCD kleur aanpassen.
3. Druk op ENTER. Er verschijnt een tweede menu.
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de in te stellen parameters.
Brightness: Helderheid
Contrast: Contrast
Tint: Kleurnuance
Color: Kleur
5. Selecteer de gewenste waarde met de links-/
rechts-pijltoets. De weergave verandert overeen-
komstig de gekozen instelling.
6. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
een andere parameter die u wilt wijzigen.
7. Wanneer de weergave aan uw wensen voldoet,
drukt u op EXIT, om de instellingen op te slaan.
Diapresentatie met muziek afspelen
(alleen model met MP3-functie)
Om achtergrondmuziek bij een diapresentatie af te
spelen, kopieert u audiobestanden op de geheugen-
kaart waarop de beeldbestanden zich bevinden. De
muziek wordt dan tijdens de diapresentatie afge-
speeld. De paragraaf „Aan een Windows-computer
aansluiten“ bevat details over het kopiëren van
gegevens. U kunt een muziekbestand ook zonder
diapresentatie afspelen. Selecteer het gewenste
bestand eenvoudig uit de weergave MUSIC.
Aanwijzing: Muziekbestanden koeten in standaard-
MP3-formaat aanwezig zijn. Bestanden van gelicen-
tieerde Muziek-downloadpagina’s worden niet
ondersteund.
Foto’s van geheugenkaart naar interne
geheugen kopiëren
In het foto-overzicht
1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste
foto’s.
2. Bevestig de selectie met de toets VOL+. Met
de toets VOL- kunt u een markering annuleren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie
Kopieer Foto, daarna de optie Kopie gekozen.
Alternatief:
Selecteer de optie Kopieer alles om alle foto’s
op de geheugenkaart in het interne geheugen
te kopiëren.
In de weergave FILE (alleen model met video-
en MP3-functie)
1. Selecteer de gewenste foto’s met de omhoog-/
omlaag-pijltoetsen.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 6
Pagina: 66
N E D E R L A N D 6 7
2. Bevestig de selectie steeds met de linker of
rechter pijltoets. Om een markering te verwijde-
ren, drukt u opnieuw op een van de beide pijl-
toetsen.
3. Druk op de toets SETUP en selecteer de optie
Kopieer bestand/foto.
Foto’s uit het interne geheugen
verwijderen
In het foto-overzicht
1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste
foto’s.
2. Bevestig de selectie met de toets VOL+. Met de
toets VOL- kunt u een markering annuleren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie
Deleten Foto, daarna Verwijder gekozen.
Alternatief:
Selecteer de optie Verwijder alles om alle foto’s
uit het interne geheugen te verwijderen.
In de weergave FILE (alleen model met Video- und
MP3-Functie)
1. Selecteer de gewenste foto’s met de omhoog-/
omlaag-pijltoetsen.
2. Bevestig de selectie steeds met de linker of
rechter pijltoets. Om een markering te verwijde-
ren, drukt u opnieuw op een van de beide pijl-
toetsen.
3. Druk op de toets SETUP en selecteer de optie
Bestand verwijderen.
Naar muziek luisteren (alleen model
met MP3-functie)
Muziekbestanden die op een geheugenkaart of het
interne geheugen aanwezig zijn, kunnen met de
DigiFrame worden afgespeeld.
1. Open met de afstandsbediening de weergave
Select Mode (zie boven) en selecteer MUSIC.
Er verschijnt een lijst met alle op de gekozen
kaart aanwezige muziekbestanden.
2. Selecteer een bestand met de omhoog-/omlaag-
pijltoets.
3. Druk op ENTER, om het bestand af te spelen.
4. Om de weergave te beëindigen en terug te keren
naar de weergave MUSIC, drukt u op de toets
EXIT.
Volume instellen (alleen model met
MP3-functie)
Met de afstandsbediening kunt u het volume op de
DigiFrame tijden een diapresentatie of het afspelen
van audiobestanden instellen. Druk op de toetsen
VOL+/VOL-, om het volume te wijzigen.
Video bekijken (alleen model met
videofunctie)
Met de DigiFrame kunt u bovendien videobestanden
bekijken. Het videoformaat Motion JPEG (AVI) dat
de meeste digitale camera’s gebruiken, wordt onder-
steund. De hier getoonde weergave verschijnt op de
DigiFrame met video- en MP3-functie.
Om een video te kunnen bekijken moet het betref-
fende bestand op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
1. Voer een geheugenkaart met videobestanden in.
De weergave Select Card verschijnt. Selecteer
de gewenste geheugenkaart.
2. Druk op ENTER. De weergave Select Mode
verschijnt.
3. Selecteer VIDEO met de pijltoetsen en druk op
ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare
videobestanden weergegeven.
4. Selecteer het gewenste bestand met de omhoog-/
omlaag-pijltoets en druk op ENTER. De video
wordt op de DigiFrame afgespeeld.
5. Via de toetsen VOL+/VOL- van de afstandsbedie-
ning kan het volume ingesteld worden.
Weergaveopties instellen
In het instellingenmenu kunt u via de toetsen boven
op de lijst of op de afstandsbediening alle weerga-
veopties instellen. Dit menu wordt opgeroepen,
doordat u in de selectieweergaven Select Mode of
Select Card de toets SETUP indrukt.
1. Om het instellingenmenu tijdens een diapresen-
tatie of videoweergave op te roepen, drukt u
twee maal op EXIT en vervolgens op SETUP.
2. In het instellingenmenu kunt u met de omhoog-/
omlaag-pijltoets een weergaveoptie selecteren.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 7
Pagina: 67
N E D E R L A N D
6 8
3. Druk op ENTER, om de betreffende optie te
selecteren. Er verschijnt een tweede menu met
de mogelijke instellingen.
Een wit kader markeert de actueel geldende in-
stelling.
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoets de
gewenste instelling.
5. Druk op ENTER, om de instelling te bevestigen.
Met EXIT wordt het tweede menu gesloten.
6. Op deze manier kunnen alle weergaveopties ver-
anderd worden. Na afsluiting van de wijzigingen
drukt u op EXIT, om het instellingenmenu te
sluiten.
7. De volgende tabel geeft de weergaveopties van
het instellingenmenu weer met de beschikbare
instellingen en de betreffende uitwerkingen.
Weergaveoptie Instellingen Beschrijving
Magic Window Aan/Uit Aan: er worden 4 foto’s weergegeven
Uit: er wordt 1 foto weergegeven
Afbeeldingsgrootte Origineel/Optimaal De DigiFrame past de grootte van de foto’s aan
de beeldschermgrootte aan.
Diapresentatie Effect Normaal Speciale effecten voor de overgang van een
Willekeurig foto naar de volgende in een diapresentatie.
Fade
Gordijn
Deur_Open
Kruis_Comb
Snelheid diapresentatie 3S Legt de weergaveduur van de afzonderlijke
5S foto’s vast.
10S
30S
60S
Muziek Diashow Aan/Uit Diapresentatie met of zonder muziek.
Willekeurige diapresentatie Aan/Uit Beelden worden door een toevalskeuze weer-
gegeven.
Video Playbacken herhalen Herhaal Enig Een enkel videobestand of alle videobestanden
(afspelen) Herhaal allen worden herhaald of het selecteerde bestand
(alleen model met videofunctie) Geen Herhaling wordt maar een keer afgespeeld.
Audio Playbacken herhalen Herhaal Enig Een enkel muziekbestand of alle muziekbestanden
(afspelen) Herhaal allen worden herhaald of het selecteerde bestand wordt
(alleen model met MP3-functie) Geen Herhaling maar een keer afgespeeld.
Stroom Besparen 2 Uur De DigiFrame schakelt na de aangegeven
4 Uur leeglooptijd automatisch uit.
8 Uur
Geen Stroom Besparen
Reset instellingen - Alle instellingen worden onmiddellijk op de fabriek-
sinstellingen teruggezet. Er verschijnt geen waar-
schuwing.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 8
Pagina: 68
N E D E R L A N D 6 9
Uitgebreide bediening
Naast de reeds beschreven basisfuncties kunt u
de DigiFrame op een computer aansluiten om be-
standen naar het interne geheugen over te dragen.
Aan een Windows-computer aansluiten
Om bestanden tussen de computer en de DigiFrame
te kopiëren, gaat u als volgt te werk:
1. De DigiFrame aan het stroomnet aansluiten
en inschakelen.
2. Het kleinere uiteinde van de USB-kabel in de
USB-aansluiting op de zijkant van de DigiFrame
steken.
3. Het grotere uiteinde van de USB-kabel in een
USB-aansluiting van de computer steken.
4. Open “Deze computer” op het bureaublad.
Er verschijnt een venster met alle op de PC
aangesloten loopwerken.
5. Elke leesbare geheugenkaart en het interne
geheugen van de DigiFrame worden als ver-
wisselbare media weergegeven.
6. Dubbelklik op het gewenste loopwerk om de
bestanden van de betreffende kaart weer te
geven.
Het voorbeeld toont een kaart met JPG-bestanden.
7. Om de bestanden van de kaart naar de PC te
kopiëren, trekt u deze gewoon naar de gewenste
opslagplaats in de PC.
8. Om beelden van de PC op de kaart te kopiëren,
moet u deze eerst in de PC vinden.
Bij de meeste camera’s en grafische program-
ma’s worden de beelden in de Windows-map
“mijn afbeeldingen” opgeslagen. Voor zover u
de bestanden niet heeft verplaatst, kunt u ze
daar vinden.
9. Kies de bestanden die u wilt kopiëren. Activeer
via de rechter muistoets het contextmenu en
selecteer kopiëren. Keer nu terug naar het loop-
werk van de geheugenkaart.
10. Klik in het venster en activeer via de rechter
muistoets het contextmenu en kies Invoegen.
Aanwijzing: als uw PC met LAN-loopwerken
verbonden is of als u de loopwerkletters al aan
randapparatuur heeft afgegeven, moet u de loop-
werkinstellingen in Windows zodanig veranderen
dat de vier loopwerkletters direct na het CD-
ROM-loopwerk vrij zijn. Alleen op die manier is
een correcte toekenning van de geheugenkaart-
steekplaatsen gegarandeerd.
DigiFrame van computer loskoppelen
Koppel na de datatransmissie niet gewoon de USB-
kabel uit de DigiFrame of de PC.
Hierdoor zouden ernstige geheugenfouten kunnen
ontstaan.
1. Klik in Windows op het USB-symbool en selecteer:
“Hardware veilig verwijderen”. Er wordt een
dialoogvenster weergegeven.
2. Kies USB-geheugenapparaat en klik op Beëindigen.
Er wordt nog een dialoogvenster weergegeven.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 9
Pagina: 69
N E D E R L A N D
7 0
3. Klik op OK. Er wordt een voltooiend dialoog-
venster weergegeven.
4. Kies Sluiten. Wanneer de melding „Hardware
kan nu verwijderd worden“ verschijnt, kunt u
de USB-kabel van de computer loskoppelen.
Op een Macintosh aansluiten
Bestanden kunnen ook van een Macintosh-com-
puter naar de DigiFrame worden overgedragen.
1. Verbind hiervoor de DigiFrame via de meegele-
verde USB-kabel met de Macintosh-computer.
De DigiFrame wordt als extern geheugenmedium
herkend.
2. De bestanden kunnen via Drag & Drop als ge-
bruikelijke bestanden verplaatst worden.
3. Om de DigiFrame veilig van de Macintosh te ver-
wijderen, trekt u het symbool van de DigiFrame
op het bureaublad op het prullenbaksymbool.
Wanneer de DigiFrame niet meet wordt weer-
gegeven, kan de USB-kabel worden verwijderd.
USB FlashDrive aansluiten
De DigiFrame herkent een USB FlashDrive net als
geheugenkaarten worden herkend.
Verhelpen van fouten
Vraag: Hoe zet ik de DigiFrame neer?
Antwoord: Het uitpakken en opstellen van de DigiF-
rame is heel eenvoudig en duurt slechts enkele
minuten. Sluit de netadapter op de DigiFrame aan
en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
Steek een geheugenkaart in de betreffende steek-
plaats aan de zijkant van de DigiFrame en schakel
de DigiFrame in. De eerste diapresentatie wordt
automatisch afgespeeld.
Vraag: Welke geheugenkaarten kan de DigiFrame
lezen?
Antwoord: Compatibele geheugenkaarten zijn Com-
pact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™,
Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory
Stick Duo™ en Memory Stick Pro Duo™.
Vraag: Ik heb de DigiFrame opgesteld. Waarom kan
ik hem niet inschakelen?
Antwoord: De netadapter is niet correct in de DigiF-
rame gestoken of de aan-/uitschakelaar staat niet
op On.
Vraag: Ik heb een geheugenkaart in de DigiFrame
ingevoerd. Waarom zie ik geen foto’s?
Antwoord: Controleer eerst of het formaat van de
geheugenkaart in de bovenstaande lijst vermeld is
en of de bestanden op de kaart JPEG-beeldbestan-
den zijn. Schakel vervolgens de DigiFrame uit en
controleer of de geheugenkaart correct en volledig
in de juiste richting in de steekplaats is ingevoerd.
Schakel de DigiFrame weer in. Na twee seconden
moet u de eerste foto kunnen zien. Druk op EXIT
om de weergave Select Card te openen waarin u d
geheugenkaart kunt selecteren. Kies daarna PHO-
TO. Er moet nu een overzicht met alle foto’s op de
kaart verschijnen. Als dit niet het geval is, probeer
het dan a.u.b. met een andere geheugenkaart.
Aanwijzing: Sommige digitale camera’s slaan foto’s
in andere formaten op. Raadpleeg de gebruiksaan-
wijzing van uw camera wanneer de foto’s geen
JPEG-bestanden zijn.
Vraag: Waarom worden sommige foto’s langzamer
of sneller weergegeven?
Antwoord: De laadtijd van foto’s met hoge resolutie
is langer. Gebruik foto’s met geringe resolutie of
comprimeer uw foto’s (Downsampling). Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van uw camera voor het
comprimeren van uw foto’s.
Vraag: Kan ik meerdere geheugenkaarten invoeren?
Antwoord: Ja. Schakel de DigiFrame in, voor u een
kaart invoert. In de weergave Select Card kunt u de
beschikbare geheugenkaarten selecteren.
Vraag: Beschikt de DigiFrame over een intern
geheugen?
Antwoord: Ja. De grootte is afhankelijk van het
model.
Vraag: Ondersteunt de DigiFrame alle JPEG en
Motion JPEG-bestanden?
Antwoord: Nee, er worden alleen met een digitale
camera opgenomen JPEG en Motion JPEG-bestan-
den ondersteund. Beeld- of videobestanden die van
het internet gedownload werden of van bepaalde
grafische programma’s stammen, kunnen eventueel
niet door de DigiFrame gelezen worden. Bepaalde
videoformaten, die uit het internet gedownload wer-
den, worden eventueel evenmin ondersteund. Voor
het afspelen van videobestanden moet de DigiFra-
me over de videofunctie beschikken.
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 10
Pagina: 70
N E D E R L A N D 7 1
Technische gegevens
Product: 8,0’’ DigiFrame met
LCD-beeldscherm
Resolutie: 800 x 600 pixels
super VGA (4:3)
Intern geheugen: Zie gegevens op de verpakking
Geheugenkaart Compact Flash™, Secure Digi-
formaten: tal™, MultiMedia Card™, Memo-
ry Stick™, Memory Stick Pro™,
Memory Stick Duo™, Memory
Stick Pro Duo™ en USB Flash-
Drives
Bestandsformaten: Standaard JPEG, Motion JPEG
AVI (alleen model met video-
functie), MP3 (alleen model met
MP3-functie)
Functies: Diapresentatie
Verschillende beeldovergangen
voor diapresentatie
Verschillende beeldstandtijden
Standaard met zes posities voor
optimale kijkhoek
USB-aansluitingen: USB 2.0 (Host) und USB 2.0
Ingebouwde 2 x 1 W (alleen model met
luidspreker: MP3-functie)
Ingang: 100 V - 240 V AC, 50 Hz
Uitgang: 9 V DC, 2 A
Maten: ca. 256 x 210 x 42 mm
Gewicht: ca. 1.020 g
Certificaten: CE/FCC/PSE
(Adapter)/SGSS/RoHS
BN, BA_DF8"_0508_NL.qxd 20.05.2008 21:38 Uhr Seite 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiFrame 8010.

Stel een vraag over de Braun DigiFrame 8010

Heb je een vraag over de Braun DigiFrame 8010 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiFrame 8010. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiFrame 8010 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.