Braun Digiframe 7050 SLT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Digiframe 7050 SLT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Braun
 • Product: Digitaal fotolijstje
 • Model/naam: Digiframe 7050 SLT
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 40
N E D E R L A N D S 4 1
Inhoudsopgave
1. Productpresentatie..........................................42
1.1 Afstandsbediening ...................................42
1.2 Druktoetsen .............................................43
1.3 Rechterkant van de lijst............................43
1.4 Linkerkant van de lijst ..............................43
2. Plaatsen & vervangen van de batterij ...............43
3. Beginnen ........................................................44
4. Gebruiksaanwijzing .........................................44
4.1 Kaart en USB ...........................................44
4.2 Beeldmodus.............................................44
4.3 Muziekmodus ..........................................45
4.4 Videomodus.............................................46
5. Bestand ..........................................................46
6. Kalender .........................................................47
7. Instellingen.....................................................47
8. Handleiding standaard.....................................48
9. Technische specificaties..................................48
10. Handleiding voor het oplossen
van storingen................................................48
Eigenschappen:
1. Ondersteuning fotoformaat: JPEG
2. Ondersteunt audio- formaten: Mp3
3. Ondersteunt video- formaten: MPEG1,2,4,AVI
4. Ondersteunt geheugenkaart typen:
SD/SDHC/MMC/MS
5. USB aansluiting: Mini USB
6. Ingebouwde kalender , klok en alarmklok
7. Met auto on/off- functie.
8. Ondersteunend touch-menu voor eenvoudige
navigatie en instelling
9. Helderheid, contrast en kleurverzadiging zijn
instelbar.
10.Ondersteunt diashow in 1/3/4 venster met
achtergrondmuziek
11.Geintegreerde stereo speaker (2x1W)
Checklist verpakking:
Digitale fotolijst 7050SLT/8050SLT, Gebruiksaanwi-
jzing, AC/DC adapter, Afstandsbediening, Kort USB-
kabel (voor het aansluiten aan een USB-apparaa
Inleiding:
Vriendelijk dank voor de aanschaf van de digitale
fotolijst. Hij is zo ontworpen, dat het mogelijk is,
foto's die u met uw digitale camera of mobiele tele-
foon hebt opgenomen, of die zich op een geheu-
genkaart bevinden, snel en eenvoudig te bekijken.
Leest u deze gebruiksaanwijzing alstublieft aan-
dachtig door, om zo het juiste gebruik van de digi-
tale fotolijst onder de knie te krijgen.
Waarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
• Gebruik alleen binnenshuis
• Om brandgevaar of stroomstoten te voorkomen,
mag het apparaat niet bloot worden gesteld aan
vocht of condens.
• Om oververhitting te voorkomen, dient u de venti-
latieopeningen aan de achterkant van de digitale
fotolijst niet te blokkeren.
• Houd de digitale fotolijst uit de buurt van direct
zonlicht.
• Schakel het apparaat alstublieft uit voordat u een
kaart of een USB-apparaat aansluit. Als u dit niet
doet, kan hierdoor de kaart / het USB-geheugen
en het apparaat beschadigd raken.
• Demonteer de digitale fotolijst niet. Hierbij
bestaat het gevaar op stroomstoten. Binnenin het
apparaat bevinden zich geen onderdelen, die door
de gebruiker kunnen worden onderhouden. Door
de demontage van de digitale fotolijst vervalt de
garantie.
Reinigen van het LCD-scherm
• Ga zorgvuldig om met het scherm. Omdat het
scherm van de digitale fotolijst van glas is, kan hij
snel breken of krassen.
• Als zich vingerafdrukken of stof op het LCD-
scherm ophopen, raden wij u aan een zachte, niet
schurende doek zoals b.v. een reinigingsdoek
voor voor cameralenzen voor de reiniging van het
LCD-scherm te gebruiken.
• Bevochtig de doek met de reinigingsvloeistof en
reinig hiermee het scherm.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 1
Pagina: 41
N E D E R L A N D S
4 2
1 Productdiagram
1.1 Afstandsbediening 8050 SLT
1. POWER _ Inschakelen/uitschakelen.
2. BGM _ Druk op BGM om achtergrondmuziek af
te spelen.
3. MUTE _ Druk op Mute om tijdelijk het geluid te
onderdrukken.
4. MENU _ Ga naar copy & delete interface.
5. _ Functionele keuzetoets, cursor naar boven.
6. RETURN _ Ga terug naar bovenliggende pagina.
7. _ Functionele keuzetoets, cursor naar links..
8. _ Functionele keuzetoets, cursor naar rechts.
9. _ Functionele keuzetoets, cursor naar
beneden.
10. SETUP _ Ga direct naar de setup modus.
11. II_ Play/pause: In de afspeelmodus deze toets
drukken om te pauzeren; nogmaals drukken om
verder af te spelen.
12. OK _ Drukken om te bevestigen. Play/pause: In
de afspeelmodus deze toets drukken om te pau-
zeren; nogmaals drukken om verder af te spelen.
13. ZOOM _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto, om het weergaveformaat van
de foto te vergroten.
14 /15. VOL +/- _ Volume harder of zachter zetten.
16. ROTATE _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto om de foto met iedere druk op
de toets 90° tegen de klok in te draaien.
17. I _ Ga terug naar het vorige muziek- of video-
bestand.
18. I _ Ga naar het volgende muziek- of video-
bestand.
1.1 Afstandsbediening 7050 SLT
1. POWER_ Inschakelen/uitschakelen
2. 16:9/4:3 _ Weergave veranderen van
16:9 naar 4:3.
3. MUTE _ Druk de Mute- toets om tijdelijk het
geluid te onderdrukken.
4. MENU _ Ga naar copy&wissen interface.
5. _ Functionele keuzetoets, cursor naar boven.
6. RETURN _ Naar de vorige pagina terugkeren.
7. _ Functionele keuzetoets, cursor naar links.
8. _ Functionele keuzetoets, cursor naar rechts.
9. _ Functionele keuzetoets, cursor naar
beneden.
10. SETUP _ Toegang tot het menu kopiëren &
verwijderen.
11. BGM _ Druk op BGM om achtergrondmuziek af
te spelen.
12. II _ Drukken om te bevestigen. Play/pauze:
In de afspeelmodus deze toets drukken om te pau-
zeren; nogmaals drukken om verder af te spelen.
13. ZOOM _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto, om het weergaveformaat van
de foto te vergroten.
14./15. VOL +/- _ Volume harder of zachter zetten.
16. ROTATE _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto om de foto met iedere druk op
de toets 90° tegen de klok in te draaien.
17. I _ Ga terug naar het vorige foto-,muziek- of
videobestand.
18. I _ Ga naar het volgende foto-,muziek- of
videobestand.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 2
Pagina: 42
N E D E R L A N D S 4 3
1.2 Druktoetsen
1. Power (aan / uit)
2. Menu (menu)
3. Up (omhoog)
4. Down (omlaag)
5. Play / Pause / OK (afspelen / pause / OK)
6. Left (links)
7. Right (rechts)
8. Return (enter)
1.3 Rechterkant van de lijst
1. SD / SDHC / MS / MMC
2. Plaatsen & vervangen van de batterij
Leg de afstandsbediening met de bovenkant naar
beneden neer en druk het geribbelde vlak van het
batterijdekseltje naar beneden en trek het in uw
richting, om het vak te verwijderen. Plaats een
CR2025 Lithium knoopcelbatterij in het vak, waarbij
de positieve kant "+" in uw richting wijst. Plaats het
vak weer terug.
1.4 Linkerkant van de lijst
1. DC 5V
2. MINI USB
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 3
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
4 4
3. Beginnen
3.1. Trek de armen aan de achterkant van het digi-
tale fotolijst zo ver mogelijk uit elkaar om de
grootst mogelijke stabiliteit te bereiken. Vervolgens
steekt u het ene uiteinde van de meegeleverde AC-
adapter in een elektrische 110-240V AC-standaard
stopcontact en het andere uiteinde in de rechter-
kant van de lijst.
Opmerking: Er staan meerdere posities ter beschik-
king voor de standaard van de digitale fotolijst.
Lees hiervoor "Instructies standaard".
3.2. Verwijder de beschermende film die zich op het
LCD-scherm bevindt.
3.3. Verwijder de plastic batterij-isolatie uit het
batterijvak en zorg ervoor dat er een batterij in de
afstandsbediening is geplaatst. Voor het plaatsen
van een nieuwe batterij leest u alstublieft "Plaatsen
en vervangen van de batterij".
3.4. Zet het apparaat aan door op de „Power“-toets
van de afstandsbediening of aan de voorkant van
het apparaat te drukken.
4. Gebruiksaanwijzing
Na het inschakelen van het apparaat verschijnt het
startscherm. Druk op RETURN, om naar het menu
van de kaartkeuze te geraken.
4.1 Kaart en USB
Ondersteund worden SD / SDHC / MS / MMC / MS
en USB 2.0. Na het plaatsen van een kaart of een
USB-apparaat wordt automatisch een slideshow
getoond. Druk vervolgens tweemaal op RETURN om
in het menu foto's, bestand, kalender en instellingen
te geraken. Druk op OK (II) om te bevestigen
Opmerking:
1. Zorg ervoor dat er zich ondersteunende foto-
bestanden, muziek- en videobestanden op de
kaart of het USB-apparaat bevinden.
2. Indien ondersteunde foto- en muziekbestanden
op de geheugenkaart of het USB- apparaat aan-
wezig zijn, wordt de diashow automatisch met
achtergrondmuziek afgespeelt.
4.2 Beeldmodus
Druk op RETURN om in het hoofdmenu „GEHEU-
GENKAART“ uit te kiezen. Markeer de foto en druk
op OK (II) om naar de 9-foto’s modus (8050SLT)/
6-foto’s modus (7050SLT) te geraken, maak
hiervoor gebruik van , om een foto uit te
kiezen druk u op OK (II), om de foto in een
individueel venster te tonen.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 4
Pagina: 44
N E D E R L A N D S 4 5
Druk op OK (II) om de foto's in een slideshow in
de gekozen slidemodus weer te geven.
Wijzig de slidemodus als volgt: Sekecteer
INSTELLINGEN om de SLIDEMODUS (één venster/
drievoudig venster / vier vensters) uit te kiezen,
kies met behulp van . Druk op OK (II) om te
bevestigen.
Functie kopiëren & verwijderen
Gebruik in de 9-foto’s modus (8050SLT)/6-foto’s
modus (7050SLT)  om de foto, die u naar
het geïntegreerd geheugen wilt kopiëren, uit te
kiezen en druk vervolgens op OK (II) om terug te
keren naar de modus voor individuele foto's. Druk
op SETUP, om naar het kopieermenu te geraken en
OK (II) om te bevestigen.
Gebruik in de 9-foto’s modus (8050SLT)/6- foto’s
modus (7050SLT)  om de foto, die u wilt
verwijderen, uit te kiezen en druk op SETUP om
naar het verwijdermenu te geraken. Druk vervol-
gens op OK (II) om te bevestigen.
4.3. Muziekmodus
Druk op RETURN om "MEMORY CARD" in het hoofd-
menu te kiezen. Kies Music, druk op OK (II) om
naar de muziek interface te gaan, druk op om
muziek uit de lijst te kiezen, druk dan op OK (II)
om te bevestigen. Druk VOL+/- om het volume te
verhogen/verlagen.
Delete functie
Gebruik om de te wissen muziek te kiezen,
druk dan op MENU om de wissen- functie te kiezen,
druk op OK (II) om te bevestigen.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 5
Pagina: 45
N E D E R L A N D S
4 6
4.4 Videomodus
Druk op RETURN om "MEMORY CARD" in het hoofd-
menu te kiezen. Kies Video, druk op OK (II) om
naar de video interface te gaan, druk om een
video uit de lijst te kiezen, druk dan op OK (II) om
te bevestigen. Druk VOL+/- om het volume te
verhogen/verlagen.
Delete functie
Gebruik om de te wissen video te kiezen, druk
dan op MENU om naar de wissen- functie te gaan,
druk op OK (II) om te bevestigen.
5. Bestand
Druk op RETTURN om in het hoofdmenu „GEHEU-
GENKAART“ uit te kiezen. Druk op BESTAND en
vervolgens op OK (II) om toegang tot het
bestandmenu te krijgen. In deze modus kunt u door
alle bestanden op de geheugenkaart bladeren en
bestanden uit het geïntegreerde geheugen of van
een extern apparaat verwijderen.
Functie verwijderen
Gebruik om het bestand dat u wilt verwijderen,
uit te kiezen en druk vervolgens op SETUP om naar
het verwijdermenu te geraken. Druk vervolgens op
OK (II) om te bevestigen.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 6
Pagina: 46
N E D E R L A N D S 4 7
6. Kalender
Kies in het hoofdmenu Kalender en druk op OK
(II) om toegang tot de kalender te krijgen. De tijd
wordt weergegeven in de linkerbovenhoek. Onder
de tijd worden de foto's van de geheugenkaart
automatisch weergegeven als slideshow.
7. Instellingen
Druk in het hoofdmenu op INSTELLINGEN en druk
vervolgens op OK (II) om naar het instellings-
menu te geraken. Gebruik om dat gedeelte dat
u wilt instellen, te selecteren. Druk op OK (II) om
het submenu weer te geven. Selecteer met en
druk vervolgens op OK (II) om te bevestigen.
7.1 Taal: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans,
Nederlands, Portugees, Zweeds, Grieks
7.2 Slidemodus: Een venster, vier vensters of drie-
voudig venster
7.3 Snelheid van de slideshow: 3/5/15/30 seconden,
1/5/15/30 minuten en 1 uur
7.4 Fotoeffect: Kleur, mono, sepia
7.5 Slide-effect: random, aan / uit horizontale verde-
ling, jaloezie, aan / uit verticale verdeling, stralen,
surround, fade, van rechts verversen, volgende ver-
versen, on pan, rollen van beneden naar boven, rol-
len van boven naar beneden, bouwstenen
7.6 Fotomodus: Automatische aanpassing, optimaal,
full-screen
7.7 Music Play Mode: single herhalen, circulair, geen
herhalingen, single
7.8 Video Mode: original, screen
7.9 Weergave
Contrast: Gebruik om tussen 00 (laag) en 40
(hoog) te kiezen.
Helderheid: Gebruik om tussen 00 (laag) en
40 (hoog) te kiezen.
Verzadiging: Gebruik om een punt tussen 00
(laag) en 40 (hoog) uit te kiezen.
Kleur: Gebruik om tussen 00 (meeste kleur)
en 40 (minste kleur) te kiezen.
7.10 Datum/tijd instellen: Druk op OK (II) en selec-
teer de in te stellen punten op de volgende manier
met : jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde.
Druk op OK (II),  om in te stellen en druk op
tijd opslaan om te bevestigen.
7.11 Tijdformaat instellen: 12/24, druk OK (II),
selecteer met , druk op OK (II) en maak
vervolgens gebruik van voor het instellen en
druk op OK (II) om te bevestigen.
7.12 Alarm: druk op OK (II), kies setup items met
 zols aangegeven: status, nummer, uur, minu-
ut, modus, druk op OK (II), gebruik voor
instellingen, druk op OK (II) om te bevestigen.
7.13 Auto Power On/Off: druk op OK (II), kies setup
met zoals aangegeven: uur, minuut, status,
druk op OK (II), gebruik voor instellingen,
druk op OK (II) om te bevestigen.
7.14 Geïntegreerd geheugen formatteren: Druk op OK
(II), kies met behulp van Nee / Ja. Druk op
OK (II) om te bevestigen.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 7
Pagina: 47
N E D E R L A N D S
4 8
7.15 Instellingen resetten: Druk op OK (II) invoer,
gebruik __ om deze te markeren of de markering op
te heffen of om alle instellingen te resetten. Druk
op OK (II) om te bevestigen.
7.16 Exit: Druk hier om het instellingsmenu te
verlaten.
8. Handleiding standaard
Plaats de beugel in de gleuven van de digitale foto-
lijst. Controleer en verzeker u ervan, dat de beugel
is vastgeklikt, voordat u de fotolijst neerzet. Zie ook
de onderstaande afbeelding
9. Technische specificaties
Adapter
Input: AC 100-240V 50/60 Hz
Output: DC 5V/1A
Fotoformaten:
JPEG
Audio formaat:
MP3
Video formaten:
MPEG1,2,4,AVI
Geheugenkaarten:
SD / SDHC / MMC / MS
USB:
USB-host (high speed 2.0, aansluiten met behulp
van de korte USB-kabel)
Schermparameters:
DigiFrame 8050 SLT:
Schermformaat: 20cm (8 inch) TFT
Beeldformaat: 4:3
Resolutie: 800x600 pixels
DigiFrame 7050 SLT:
Schermformaat: 17cm (7inch) TFT
Beeldformaat: 16:10
Resolutie: 768x480 pixels
10. Handleiding voor het oplossen van
storingen
Kijk alstublieft in deze handleiding alsook in de
gebruiksaanwijzing als u problemen hebt met uw
weergave-apparaat. Neem alstublieft contact op
met onze technische support als u meer hulp nodig
heeft.
• Geen stroom:
Controleer alstublieft of de stekker juist is aanges-
loten.
• Geen geluid:
Controleer of het volume correct ingesteld is en de
speler niet in de mute- modus staat.
• Afstandsbediening werkt niet:
Controleer alstublieft of de batterij nog stroom
heeft (onder normale omstandigheden kan de bat-
terij een half jaar worden gebruikt). Vervang indi-
en nodig door een nieuwe batterij.
• Kaart of USB kan niet worden gelezen:
Controleer alstublieft of zich op de kaart of het
USB-apparaat opgeslagen gegevens bevinden.
Lege apparaten kunnen niet worden gelezen.
• Bestand kan niet worden afgespeeld:
Controleer alstublieft of het bestandformaat compa-
tibel is met het weergave-apparaat.
• Weergave is te licht of te donker:
Stel in het instellingsmenu alstublieft de helderheid
of het contrast in.
• De kleur is licht of geen kleur:
Stel alstublieft de kleur en het contrast in.
BN_DF-7050-8050SLT_NL.qxd 12.10.2010 18:15 Uhr Seite 8

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Digiframe 7050 SLT.

Stel een vraag over de Braun Digiframe 7050 SLT

Heb je een vraag over de Braun Digiframe 7050 SLT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Digiframe 7050 SLT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Digiframe 7050 SLT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.