Braun Digiframe 7000SLT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Digiframe 7000SLT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Braun
 • Product: Digitaal fotolijstje
 • Model/naam: Digiframe 7000SLT
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 30
N E D E R L A N D S 3 1
Inhoudsopgave
1. Productpresentatie..........................................32
1.1 Afstandsbediening ...................................32
1.2 Rechterkant van de lijst............................32
1.3 Linkerkant van de lijst ..............................32
2. Plaatsen & vervangen van de batterij ...............32
3. Beginnen ........................................................33
4. Gebruiksaanwijzing .........................................33
4.1 Kaart en USB ...........................................33
4.2 Beeldmodus.............................................33
5. Bestand ..........................................................34
6. Kalender .........................................................35
7. Instellingen.....................................................35
8. Handleiding standaard.....................................36
9. Technische specificaties..................................36
Handleiding voor het oplossen van storingen.......36
Eigenschappen:
1. Ondersteuning fotoformaat: JPEG
2. Geheugenkaarttypen: SD / MMC / SDHC / MS
3. USB-aansluiting: Mini USB
4. Geïntegreerde kalender, klok en wekker
5. Ondersteunend touch-menu voor eenvoudige
navigatie en instelling
6. Instelbare slideshow en meer dan 10 verschillen-
de fade-effecten.
7. Helderheid, contrast en kleurverzadiging zijn
instebaar
8. Taal van de optische statusweergave (OSD):
Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Neder-
lands, Portugees, Zweeds, Grieks
Checklist verpakking:
Digitale fotolijst 8000SLT / 7000SLT, Gebruiksaan-
wijzing, AC/DC adapter, Afstandsbediening, Kort
USB-kabel (voor het aansluiten aan een USB-
apparaa
Inleiding:
Vriendelijk dank voor de aanschaf van de digitale
fotolijst. Hij is zo ontworpen, dat het mogelijk is,
foto's die u met uw digitale camera of mobiele tele-
foon hebt opgenomen, of die zich op een geheu-
genkaart bevinden, snel en eenvoudig te bekijken.
Leest u deze gebruiksaanwijzing alstublieft aan-
dachtig door, om zo het juiste gebruik van de digi-
tale fotolijst onder de knie te krijgen.
Waarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
• Gebruik alleen binnenshuis
• Om brandgevaar of stroomstoten te voorkomen,
mag het apparaat niet bloot worden gesteld aan
vocht of condens.
• Om oververhitting te voorkomen, dient u de venti-
latieopeningen aan de achterkant van de digitale
fotolijst niet te blokkeren.
• Houd de digitale fotolijst uit de buurt van direct
zonlicht.
• Schakel het apparaat alstublieft uit voordat u een
kaart of een USB-apparaat aansluit. Als u dit niet
doet, kan hierdoor de kaart / het USB-geheugen
en het apparaat beschadigd raken.
• Demonteer de digitale fotolijst niet. Hierbij
bestaat het gevaar op stroomstoten. Binnenin het
apparaat bevinden zich geen onderdelen, die door
de gebruiker kunnen worden onderhouden. Door
de demontage van de digitale fotolijst vervalt de
garantie.
Reinigen van het LCD-scherm
• Ga zorgvuldig om met het scherm. Omdat het
scherm van de digitale fotolijst van glas is, kan hij
snel breken of krassen.
• Als zich vingerafdrukken of stof op het LCD-
scherm ophopen, raden wij u aan een zachte, niet
schurende doek zoals b.v. een reinigingsdoek
voor voor cameralenzen voor de reiniging van het
LCD-scherm te gebruiken.
• Bevochtig de doek met de reinigingsvloeistof en
reinig hiermee het scherm.
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 1
Pagina: 31
N E D E R L A N D S
3 2
1 Productdiagram
1.1 Afstandsbediening
1. POWER _ Inschakelen/uitschakelen
2. SETUP _ Toegang tot het menu kopiëren & ver-
wijderen.
3. ROTATE _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto om de foto met iedere druk op
de toets 90° tegen de klok in te draaien.
4. _ Functionele keuzetoets, cursor naar boven.
5. ZOOM _ Druk tijdens de pauzestatus van een
individuele foto, om het weergaveformaat van de
foto te vergroten.
6. _ Functionele keuzetoets, cursor naar links.
7. OK _ Drukken om te bevestigen. Play / pause:
Druk tijdens de modus voor individuele foto's
om de slideshow te starten. Druk tijdens de sli-
deshowmodus om te pauzeren en nog een keer
om weer af te spelen.
8. _ Functionele keuzetoets, cursor naar rechts.
9. SLIDE SHOW _ Drukken om de slideshow direct
te starten
10. _ Functionele keuzetoets, cursor naar bene-
den.
11. EXIT _ Drukken om naar de pagina erboven of
naar het hoofdmenu te gaan.
1.2 Druktoetsen
1. Power (aan / uit)
2. Menu (menu)
3. Up (omhoog)
4. Down (omlaag)
5. Play / Pause / OK (afspelen / pause / OK)
6. Left (links)
7. Right (rechts)
8. Return (enter)
1.3 Rechterkant van de lijst
1. SD / SDHC / MS / MMC
1.4 Linkerkant van de lijst
1. DC 5V
2. MINI USB
2. Plaatsen & vervangen van de batterij
Leg de afstandsbediening met de bovenkant naar
beneden neer en druk het geribbelde vlak van het
batterijdekseltje naar beneden en trek het in uw
richting, om het vak te verwijderen. Plaats een
CR2025 Lithium knoopcelbatterij in het vak, waarbij
de positieve kant "+" in uw richting wijst. Plaats het
vak weer terug.
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 2
Pagina: 32
N E D E R L A N D S 3 3
3. Beginnen
3.1. Trek de armen aan de achterkant van het digi-
tale fotolijst zo ver mogelijk uit elkaar om de
grootst mogelijke stabiliteit te bereiken. Vervolgens
steekt u het ene uiteinde van de meegeleverde AC-
adapter in een elektrische 110-240V AC-standaard
stopcontact en het andere uiteinde in de rechter-
kant van de lijst.
Opmerking: Er staan meerdere posities ter beschik-
king voor de standaard van de digitale fotolijst.
Lees hiervoor "Instructies standaard".
3.2. Verwijder de beschermende film die zich op het
LCD-scherm bevindt.
3.3. Verwijder de plastic batterij-isolatie uit het bat-
terijvak en zorg ervoor dat er een batterij in de
afstandsbediening is geplaatst. Voor het plaatsen
van een nieuwe batterij leest u alstublieft "Plaatsen
en vervangen van de batterij".
3.4. Zet het apparaat aan door op de „Power“-toets
van de afstandsbediening of aan de voorkant van
het apparaat te drukken.
4. Gebruiksaanwijzing
Na het inschakelen van het apparaat verschijnt het
startscherm. Druk op EXIT, om naar het menu van
de kaartkeuze te geraken.
4.1 Kaart en USB
Ondersteund worden SD / SDHC / MS / MMC / MS
en USB 2.0. Na het plaatsen van een kaart of een
USB-apparaat wordt automatisch een slideshow
getoond. Druk vervolgens tweemaal op EXIT om in
het menu foto's, bestand, kalender en instellingen
te geraken. Druk op OK om te bevestigen
Opmerking: Zorg ervoor dat er zich ondersteunende
fotobestanden op de kaart of het USB-apparaat
bevinden.
4.2 Beeldmodus
Druk op EXIT om in het hoofdmenu „GEHEUGEN-
KAART“ uit te kiezen. Markeer de foto en druk op
OK om naar de 9-foto’s modus(8000SLT)/6-foto’s
modus(7000SLT) te geraken, maak hiervoor
gebruik van , om een foto uit te kiezen
druk u op OK, om de foto in een individueel venster
te tonen.
Druk op OK om de foto's in een slideshow in de
gekozen slidemodus weer te geven.
Wijzig de slidemodus als volgt: Sekecteer
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 3
Pagina: 33
N E D E R L A N D S
3 4
INSTELLINGEN om de SLIDEMODUS (één venster/
drievoudig venster / vier vensters) uit te kiezen,
kies met behulp van . Druk op OK om te
bevestigen.
Functie kopiëren & verwijderen
Gebruik in de 9-foto’s modus(8000SLT)/6-foto’s
modus(7000SLT)  om de foto, die u naar
het geïntegreerd geheugen wilt kopiëren, uit te
kiezen en druk vervolgens op OK om terug te keren
naar de modus voor individuele foto's. Druk op
SETUP, om naar het kopieermenu te geraken en
OK om te bevestigen.
Gebruik in de 9-foto’s modus(8000SLT)/6- foto’s
modus(7000SLT)  om de foto, die u wilt
verwijderen, uit te kiezen en druk op SETUP om
naar het verwijdermenu te geraken. Druk vervol-
gens op OK om te bevestigen.
5. Bestand
Druk op EXIT om in het hoofdmenu „GEHEUGEN-
KAART“ uit te kiezen. Druk op BESTAND en ver-
volgens op OK om toegang tot het bestandmenu te
krijgen. In deze modus kunt u door alle bestanden
op de geheugenkaart bladeren en bestanden uit het
geïntegreerde geheugen of van een extern apparaat
verwijderen.
Functie verwijderen
Gebruik om het bestand dat u wilt verwijderen,
uit te kiezen en druk vervolgens op SETUP om naar
het verwijdermenu te geraken. Druk vervolgens op
OK om te bevestigen.
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 4
Pagina: 34
N E D E R L A N D S 3 5
6. Kalender
Kies in het hoofdmenu Kalender en druk op OK om
toegang tot de kalender te krijgen. De tijd wordt
weergegeven in de linkerbovenhoek. Onder de tijd
worden de foto's van de geheugenkaart automa-
tisch weergegeven als slideshow.
7. Instellingen
Druk in het hoofdmenu op INSTELLINGEN en druk
vervolgens op OK om naar het instellingsmenu te
geraken. Gebruik om dat gedeelte dat u wilt
instellen, te selecteren. Druk op OK om het subme-
nu weer te geven. Selecteer met en druk ver-
volgens op OK om te bevestigen.
7.1 Taal: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans,
Nederlands, Portugees, Zweeds, Grieks
7.2 Slidemodus: Een venster, vier vensters of drie-
voudig venster
7.3 Snelheid van de slideshow: 3/5/15/30 seconden,
1/5/15/30 minuten en 1 uur
7.4 Fotoeffect: Kleur, mono, sepia
7.5 Slide-effect: random, aan / uit horizontale verde-
ling, jaloezie, aan / uit verticale verdeling, stralen,
surround, fade, van rechts verversen, volgende ver-
versen, on pan, rollen van beneden naar boven, rol-
len van boven naar beneden, bouwstenen
7.6 Fotomodus: Automatische aanpassing, optimaal,
full-screen
7.8 Weergave
Contrast: Gebruik om tussen 00 (laag) en 40
(hoog) te kiezen.
Helderheid: Gebruik om tussen 00 (laag) en
40 (hoog) te kiezen.
Verzadiging: Gebruik om een punt tussen 00
(laag) en 40 (hoog) uit te kiezen.
Kleur: Gebruik om tussen 00 (meeste kleur)
en 40 (minste kleur) te kiezen.
7.9 Datum/tijd instellen: Druk op OK en selecteer de
in te stellen punten op de volgende manier met
: jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde. Druk
op OK  om in te stellen en druk op tijd opslaan
om te bevestigen.
7.10 Tijdformaat instellen: 12/24, druk OK, selecteer
met , druk op OK en maak vervolgens gebruik
van voor het instellen en druk op OK om te
bevestigen.
7.11 Geïntegreerd geheugen formatteren: Druk op OK,
kies met behulp van Nee / Ja. Druk op OK om
te bevestigen.
7.12 Instellingen resetten: Druk op OK invoer,
gebruik __ om deze te markeren of de markering op
te heffen of om alle instellingen te resetten. Druk
op OK om te bevestigen.
7.13 Exit: Druk hier om het instellingsmenu te verla-
ten.
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 5
Pagina: 35
N E D E R L A N D S
3 6
8. Handleiding standaard
Plaats de beugel in de gleuven van de digitale foto-
lijst. Controleer en verzeker u ervan, dat de beugel
is vastgeklikt, voordat u de fotolijst neerzet. Zie ook
de onderstaande afbeelding
9. Technische specificaties
Adapter
Input: AC 100-240V 50/60 Hz
Output: DC 5V/1A
Fotoformaten:
JPEG
Geheugenkaarten:
SD / SDHC / MMC / MS
USB:
USB-host (high speed 2.0, aansluiten met behulp
van de korte USB-kabel)
Schermparameters:
DigiFrame 8000 SLT:
Schermformaat: 20cm (8 inch) TFT
Beeldformaat: 4:3
Resolutie: 800x600 pixels
DigiFrame 7000 SLT:
Schermformaat: 17,5cm (7inch) TFT
Beeldformaat: 16:10
Resolutie: 768x480 pixels
10. Handleiding voor het oplossen van
storingen
Kijk alstublieft in deze handleiding alsook in de
gebruiksaanwijzing als u problemen hebt met uw
weergave-apparaat. Neem alstublieft contact op
met onze technische support als u meer hulp nodig
heeft.
• Geen stroom:
Controleer alstublieft of de stekker juist is aanges-
loten.
• Afstandsbediening werkt niet:
Controleer alstublieft of de batterij nog stroom
heeft (onder normale omstandigheden kan de bat-
terij een half jaar worden gebruikt). Vervang indi-
en nodig door een nieuwe batterij.
• Kaart of USB kan niet worden gelezen:
Controleer alstublieft of zich op de kaart of het
USB-apparaat opgeslagen gegevens bevinden.
Lege apparaten kunnen niet worden gelezen.
• Bestand kan niet worden afgespeeld:
Controleer alstublieft of het bestandformaat compa-
tibel is met het weergave-apparaat.
• Weergave is te licht of te donker:
Stel in het instellingsmenu alstublieft de helderheid
of het contrast in.
• De kleur is licht of geen kleur:
Stel alstublieft de kleur en het contrast in.
BN_DF-7_8000 SLT_NL.qxd 17.08.2010 14:38 Uhr Seite 6

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Digiframe 7000SLT.

Stel een vraag over de Braun Digiframe 7000SLT

Heb je een vraag over de Braun Digiframe 7000SLT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Digiframe 7000SLT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Digiframe 7000SLT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.