Braun DigiFrame 7 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiFrame 7. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Digitaal fotolijstje
  • Model/naam: DigiFrame 7
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 40
N E D E R L A N D 4 1
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinstructies.........................41
Reinigen van het LCD-beeldscherm .....................41
Reinigen van de DigiFrame..................................41
Introductie..........................................................42
Inhoud................................................................42
Opstellen van de DigiFrame.................................43
Besturingtoetsen en afstandsbediening ...............43
Functiekeuze via de besturingstoetsen.................43
Functiekeuze via de afstandsbediening ................44
Weergave voor de kaartselectie ...........................44
Foto-overzicht.....................................................44
Foto in volledig scherm modus weergeven ..........45
Foto’s handmatig weergeven ...............................45
Foto roteren........................................................45
Foto vergroten ....................................................45
Weergegeven foto in het interne
geheugen kopiëren..............................................45
Weergegeven foto verwijderen ............................45
LCD-beeldscherm instellen..................................45
Datum en klok instellen (alleen voor model
met deze functie) ................................................46
Weergaveopties instellen.....................................46
USB FlashDrive aansluiten...................................47
Verhelpen van fouten ..........................................47
Technische gegevens ..........................................48
Belangrijke veiligheidsinstructies
Neem in elk geval deze veiligheidsinstructies in
acht bij het gebruik van de DigiFrame. Hierdoor
wordt brandgevaar of het risico van elektrische
schokken of ander letsel gereduceerd.
Attentie: De DigiFrame mag niet met vocht of water
in aanraking komen omdat dit kan leiden tot elektri-
sche schokken.
Attentie: Open de DigiFrame niet omdat er gevaar
voor letsel door elektrische spanning bestaat. De
fotolijst bevat geen componenten die door de
gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het
apparaat alleen door een gekwalificeerde klanten-
service onderhouden.
• Gebruik de DigiFrame niet in de open lucht.
• Trek de stekker uit het stopcontact voor u
de DigiFrame reinigt.
• Let erop dat de ventilatieopeningen aan de
achterzijde van de DigiFrame vrij zijn.
• De DigiFrame niet blootstellen aan directe
zonbestraling of warmtebronnen.
• Let vooral op het netsnoer. Installeer het zodanig
dat er geen gevaar voor ongevallen bestaat en
niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan
worden. Let er vooral bij de aansluiting van het
netsnoer in de DigiFrame op dat het niet geknikt
of geklemd wordt.
• Gebruik alleen de bij de DigiFrame geleverde
netadapter. Bij gebruik van een andere netadapter
komen alle garantieaanspraken te vervallen.
• Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer
de DigiFrame niet in gebruik is.
Reinigen van het LCD-beeldscherm
Behandel het beeldscherm voorzichtig omdat het
van glas is. Er kunnen anders krassen op komen of
het glas kan breken. Om vingerafdrukken of stof
van het beeldscherm te verwijderen, adviseren wij u
een zachte, niet krassende doek te gebruiken, zoals
voor cameraobjectieven.
Speciale LCD-reinigingssprays niet direct op het
LCD-beeldscherm sproeien maar op een zachte
doek aanbrengen en het beeldscherm met deze
vochtige doek reinigen.
Reinigen van de DigiFrame
De lijst van de DigiFrame (met uitzondering van het
beeldscherm) met een zachte, met water vochtig
gemaakte doek reinigen.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 1
Pagina: 41
N E D E R L A N D
4 2
Introductie
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
DigiFrame!
Met dit apparaat kunt u uw digitalen foto’s direct
van een geheugenkaart bekijken, zonder gebruik te
maken van een computer. Plaats gewoon uw
geheugenkaart in de DigiFrame, schakel deze aan
en u ziet uw foto’s direct in een diapresentatie.
Zo gemakkelijk is dat!
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om
alle functies van uw nieuwe DigiFrame te leren ken-
nen en optimaal te kunnen gebruiken.
Aanwijzing!
Deze DigiFrame is verkrijgbaar in verschillende
versies met en zonder video-, MP3- of datum-/
klokfunctie. De precieze functies van het betref-
fende DigiFrame-model staan op de verpakking
vermeld.
De DigiFrame beschikt over de volgende
functies:
• Weergave van digitale foto’s (JPEG) zonder
computer.
• Eenvoudig een compatibele geheugenkaart (ge-
heugenkaart niet bij de levering inbegrepen) in
de DigiFrame plaatsen voor het weergeven van
foto’s of het afspelen van muziekbestanden of
ondersteunde videobestanden (alleen model
met video- en MP3-functie).
• Compatibele geheugenkaarten zijn Secure Digi-
tal™ (SD+SDHC), MultiMedia Card™, Memory
Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™
en Memory Stick Pro Duo™.
• Kalender-/klokfunctie (alleen model met deze
functie).
• Hoofdfunctie worden via toetsen op de fotolijst
of de meegeleverde infrarood afstandsbediening
gestuurd.
• Helder TFT LCD-beeldscherm.
• USB 2.0
• Intern geheugen
Inhoud
• DigiFrame
• Netadapter (5 V, 1 A)
• Gebruiksaanwijzing
• Afstandsbediening
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 2
Pagina: 42
N E D E R L A N D 4 3
Opstellen van de DigiFrame
Het opstellen van de DigiFrame is heel eenvoudig.
Ga als volgt te werk:
1. Sluit de netadapter aan op de DigiFrame en een
stopcontact.
2. Schuif een geheugenkaart in de betreffende
steekplaats.
Steekplaats 1: Secure Digital™ (SD+SDHC), Multi-
Media Card™, Memory Stick™, Memory Stick
Pro™, Memory Stick Duo™ of Memory Stick Pro
Duo™
Steekplaats 2: USB Flashdrive
Aanwijzing: de kaart past slechts in één richting.
Niet met geweld invoeren. Correct ingevoerd
past de kaart precies in de steekplaats. De Digi-
Frame start automatisch een diapresentatie met
de op de kaart opgeslagen foto’s.
3. Om foto’s afzonderlijk weer te geven, drukt u op
de toets EXIT. Hierdoor wordt een overzicht van
de foto’s weergegeven. Met de vier pijltoetsen kunt
u een foto selecteren. Druk vervolgens op de Play-
toets (>II) boven op de lijst van de DigiFrame of
op de toets ENTER op de afstandsbediening.
Aanwijzing: trek het plastic lipje uit de afstands-
bediening. Dit lipje onderbreekt het stroomcircuit
van de batterij en moet verwijderd worden opdat
de afstandsbediening functioneert.
4. Om de diapresentatie opnieuw te starten, drukt u
weer op de Play-toets (>II) op de DigiFrame of
op de toets SLIDESHOW op de afstandbediening.
Besturingtoetsen en afstandsbediening
De functies van de DigiFrame kunnen zowel met
toetsen boven op de lijst van de DigiFrame als via
de afstandsbediening worden bediend.
Functiekeuze via de besturingstoetsen
De besturingstoetsen bevinden zich boven op de
lijst van de DigiFrame.
Toets Actie
LEFT Markering naar links bewegen
Vorige beeld weergeven
Vorige bestand selecteren
PLAY/ Gemarkeerde optie selecteren
PAUSE Diapresentatie starten
Pauze
Afspelen
RIGHT Markering naar rechts bewegen
Volgende beeld weergeven
Volgende bestand selecteren
EXIT Actuele weergave verlaten
Een weergave terug
SETUP Openen besturings- en instellingenmenu
Fixeeroog
USB-aansluiting
Steekplaats voor
geheugenkaarts
Stroomaansluiting
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 3
Pagina: 43
N E D E R L A N D
4 4
Functiekeuze via de
afstandsbediening
De afstandsbediening die bij uw DigiFrame werd
geleverd kan gering afwijken van de hier afgebeelde
afstandsbediening. De toetsen en functies zijn ech-
ter hetzelfde.
POWER Aan / Uit
SETUP SETUP-Menü
 Links
 Rechts
 Omhoog
 Omlaag
ENTER Weergave / PAUSE / PLAY
EXIT Exit / Terug
ROTATE Draaien om 90/180/270°
ZOOM Zoom
SLIDESHOW Diapresentalie
Batterij van de afstandsbediening
vervangen
1. Houd de afstandsbediening zo vast dat de
toetsen omlaag wijzen.
2. Druk de geribbelde strip van de batterijafdekking
naar binnen en schuif de afdekking eruit.
3. Plaats een nieuwe CR2025 lithiumbatterij in
de afdekking met de Pluszijde "+" omhoog.
4. Schuif de afdekking weer in de afstands-
bediening.
Weergave voor de kaartselectie
Via de weergave Kaartselectie/Kalender kunt u tus-
sen de geheugenkaarten en het interne geheugen
kiezen.
1. Om de weergave kaartselectie te openen, u
drukt zo vaak op de toets EXIT tot u terugkeert
naar deze weergave.
2. Met de links-/rechts-pijltoets kunt u de gewenste
geheugenkaart of het interne geheugen of de
kalender selecteren.
3. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de toets
ENTER.
Foto-overzicht
In deze weergave ziet u een foto-overzicht van alle
foto’s die op het geselecteerde geheugenmedium
aanwezig zijn. Er worden maximaal 6 foto’s tegeli-
jkertijd weergegeven. In deze weergave kunt u een
enkele foto bekijken of de foto bepalen waarmee
een diapresentatie moet beginnen.
1. Druk op de pijltoetsen van de afstandsbediening
of de DigiFrame tot de gewenste foto gemar-
keerd is. De bestandsnaam wordt boven in het
foto-overzicht weergegeven.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 4
Pagina: 44
N E D E R L A N D 4 5
2. Druk op de toets SLIDESHOW om de diapresen-
tatie, beginnend met de geselecteerde foto, te
starten.
3. Om de diapresentatie te beëindigen en terug te
keren naar het foto-overzicht, drukt u op de toets
EXIT.
Foto in volledig scherm modus weergeven
U kunt een afzonderlijke foto ook zonder diapresen-
tatie bekijken.
1. Markeer in het foto-overzicht een foto en druk
op ENTER. De gekozen foto wordt in de modus
volledig scherm weergegeven.
2. Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
3. Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.
4. Om de modus volledig scherm te verlaten en
terug te keren naar het foto-overzicht, drukt u
op de toets EXIT.
Foto’s handmatig weergeven
Bij een diapresentatie vervangt een foto de vorige
na de in het instellingenmenu gekozen beeldstand-
tijd (Selectie: Snelheid diapresentatie).
U kunt in een diapresentatie echter ook op ieder
moment naar een andere foto wisselen, druk op de
toet ENTER (PLAY/PAUSE).
• Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
• Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.
Foto roteren
U kunt met de afstandsbediening een foto in de
modus volledig scherm roteren.
Door op de toets ROTATE te drukken wordt de foto
90 graden naar rechts gedraaid.
Foto vergroten
Om een foto in de modus volledig scherm te ver-
groten, drukt u op de toets ZOOM.
Weergegeven foto in het interne
geheugen kopiëren
Een weergegeven foto wordt met de afstandsbedie-
ning van de geheugenkaart in het interne geheugen
gekopieerd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te
openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie Kopieer Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding
wordt weergegeven.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.
Weergegeven foto verwijderen
Wanneer een foto wordt weergegeven, kan het met
de afstandsbediening worden verwijderd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te
openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie Deleten Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding
wordt weergegeven.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.
LCD-beeldscherm instellen
Met deze optie wordt de helderheid, contrast, kleur-
nuance en kleurverzadiging van het beeldscherm
ingesteld.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de optie kleur aanpassen.
3. Druk op ENTER. Er verschijnt een tweede menu.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 5
Pagina: 45
N E D E R L A N D
4 6
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen
de in te stellen parameters.
Brightness: Helderheid
Contrast: Contrast
Saturation: Kleur
Hue: Kleurnuance
5. Selecteer de gewenste waarde met de links-/
rechts-pijltoets. De weergave verandert overeen-
komstig de gekozen instelling.
6. Wanneer de weergave aan uw wensen voldoet,
drukt u op ENTER (PLAY/PAUSE), om de instel-
lingen op te slaan.
Datum en klok instellen (alleen voor
model met deze functie)
Roep het display kaartselectie/kalender op en selec-
teer via de links-/rechts-pijltoets het symbool voor
de kalender. Druk op SETUP om de instelopties te
openen. Met de SETUP toet word de velden voor de
datum en de datum in de volgende volgorde geacti-
veerd: MM (maand), DD (dag), YYYY (jaar).
Met de SETUP toet word de velden voor de datum
en de tijd in de volgende volgorde geactiveerd: hh
(uur), mm (minuut). De tijd wordt in de 24-uur-
modus weergegeven. Met de links/rechts-pijltoets
kunt u de weergegeven waarden veranderen. Druk
op ENTER om de instellingen op te slaan.
Weergaveopties instellen
In het instellingenmenu kunt u via de toetsen boven
op de lijst of op de afstandsbediening alle weerga-
veopties instellen. Dit menu wordt opgeroepen,
doordat u in de selectieweergaven Fotooverzicht of
Kaartselectie de toets SETUP indrukt.
1. Om het instellingenmenu tijdens een diapresen-
tatie of videoweergave op te roepen, drukt u
twee maal op EXIT en vervolgens op SETUP.
2. In het instellingenmenu kunt u met de omhoog-/
omlaag-pijltoets een weergaveoptie selecteren.
3. Druk op ENTER, om de betreffende optie te
selecteren. Er verschijnt een tweede menu met
de mogelijke instellingen. Met EXIT wordt het
tweede menu gesloten.
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoets de
gewenste instelling.
5. Druk op ENTER, om de instelling te bevestigen.
6. Op deze manier kunnen alle weergaveopties ver-
anderd worden. Na afsluiting van de wijzigingen
drukt u op EXIT, om het instellingenmenu te
sluiten.
7. De volgende tabel geeft de weergaveopties van
het instellingenmenu weer met de beschikbare
instellingen en de betreffende uitwerkingen.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 6
Pagina: 46
N E D E R L A N D 4 7
USB FlashDrive aansluiten
De DigiFrame herkent een USB FlashDrive net als
geheugenkaarten worden herkend.
Verhelpen van fouten
Vraag: Hoe zet ik de DigiFrame neer?
Antwoord: Het uitpakken en opstellen van de DigiF-
rame is heel eenvoudig en duurt slechts enkele
minuten. Sluit de netadapter op de DigiFrame aan
en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
Steek een geheugenkaart in de betreffende steek-
plaats aan de zijkant van de DigiFrame en schakel
de DigiFrame in. De eerste diapresentatie wordt
automatisch afgespeeld.
Vraag: Welke geheugenkaarten kan de DigiFrame
lezen?
Antwoord: Compatibele geheugenkaarten zijn
Secure Digital™ (SD+SDHC), MultiMedia Card™,
Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory
Stick Duo™ en Memory Stick Pro Duo™.
Vraag: Ik heb de DigiFrame opgesteld. Waarom kan
ik hem niet inschakelen?
Antwoord: De netadapter is niet correct in de DigiF-
rame gestoken.
Vraag: Ik heb een geheugenkaart in de DigiFrame
ingevoerd. Waarom zie ik geen foto’s?
Antwoord: Controleer eerst of het formaat van de
geheugenkaart in de bovenstaande lijst vermeld is
en of de bestanden op de kaart JPEG-beeldbestan-
den zijn. Schakel vervolgens de DigiFrame uit en
controleer of de geheugenkaart correct en volledig
in de juiste richting in de steekplaats is ingevoerd.
Schakel de DigiFrame weer in. Na twee seconden
moet u de eerste foto kunnen zien. Druk op EXIT
om de weergave Select Card te openen waarin u
de geheugenkaart kunt selecteren. Kies daarna
PHOTO. Er moet nu een overzicht met alle foto’s op
de kaart verschijnen. Als dit niet het geval is, pro-
beer het dan a.u.b. met een andere geheugenkaart.
Aanwijzing: Sommige digitale camera’s slaan foto’s
in andere formaten op. Raadpleeg de gebruiksaan-
wijzing van uw camera wanneer de foto’s geen
JPEG-bestanden zijn.
Vraag: Waarom worden sommige foto’s langzamer
of sneller weergegeven?
Antwoord: De laadtijd van foto’s met hoge resolutie
is langer. Gebruik foto’s met geringe resolutie of
comprimeer uw foto’s (Downsampling). Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van uw camera voor het
comprimeren van uw foto’s.
Vraag: Kan ik meerdere geheugenkaarten invoeren?
Antwoord: Ja. Schakel de DigiFrame in, voor u een
kaart invoert. In de weergave Select Card kunt u de
beschikbare geheugenkaarten selecteren.
Vraag: Beschikt de DigiFrame over een intern
geheugen?
Antwoord: Ja. De grootte is afhankelijk van het model.
Vraag: Ondersteunt de DigiFrame alle JPEG-bestan-
den?
Antwoord: Nee, er worden alleen met een digitale
camera opgenomen JPEG-bestanden ondersteund.
Beeldbestanden die van het internet gedownload
werden of van bepaalde grafische programma’s
stammen, kunnen eventueel niet door de DigiFrame
gelezen worden.
Weergaveoptie Instellingen Beschrijving
Afbeeldingsgrootte Uitstrekken/Afsnijden/Normaal De DigiFrame past de grootte van de foto’s aan
de beeldschermgrootte aan.
Diapresentatie Effect Speciale effecten voor de overgang van een
foto naar de volgende in een diapresentatie.
Snelheid diapresentatie 3S Legt de weergaveduur van de afzonderlijke
10S foto’s vast.
60S
2 uurs
Reset instellingen - Alle instellingen worden onmiddellijk op de fabrieks-
instellingen teruggezet. Er verschijnt geen waar-
schuwing.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 7
Pagina: 47
N E D E R L A N D
4 8
Technische gegevens
Product: 7,0’’ DigiFrame met
LCD-beeldscherm
Resolutie: 374 x 234 pixels (16:10)
Intern geheugen: Zie gegevens op de verpakking
Geheugenkaart Secure Digital™ (SD+SDHC),
formaten: MultiMedia Card™, Memory
Stick™, Memory Stick Pro™, Me-
mory Stick Duo™, Memory Stick
Pro Duo™ en USB Flash-Drives
Bestandsformaten: Standaard JPEG
Functies: Diapresentatie
Verschillende beeldovergangen
voor diapresentatie
Verschillende beeldstandtijden
Standaard met zes posities voor
optimale kijkhoek
USB-aansluiting: USB 2.0
Ingang: 100 V - 240 V AC, 50 Hz
Uitgang: 5 V DC, 1 A
Maten: ca. 232 x 168 x 40 mm
Gewicht: ca. 500 g
Certificaten: CE/RoHS
Technische en design wijzigingen voorbehouden.
Dit symbool op het product of in de
gebruiksaanwijzing betekent dat het
elektroni che apparaat niet bij het
huisvuil mag worden verwijderd maar in
de gehele EU bij speciale inzamelplaats-
en moet worden afgegeven. Nadere
informatie krijgt u bij uw gemeente of bij
de handelaar waar u het product heeft
gekocht.
BN, BA_DF7_0110_NL.qxd 25.01.2010 9:34 Uhr Seite 8

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiFrame 7.

Stel een vraag over de Braun DigiFrame 7

Heb je een vraag over de Braun DigiFrame 7 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiFrame 7. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiFrame 7 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.